GAZDASÁGPOLITIKA

   
Bernát István, Bud János, Gartner Henrik Heller Farkas, Herzfeld Frigyes, Jankovich Béla, Katona Sándor, Tonelli Sándor, Vágó József, Varga Jenő, Wolff Vilmos
A drágaság. Bp. 1912.
   
Ádám László
A válság és a gazdasági kibontakozás útja. Bp. 1925.
 
Bankjaink a krízisben. Bp. 1932.
   
Balla Antal
A legújabb kor gazdaságtörténete. Bp. 1935.
   
  Balla Aurél-Dobovics Károly (szerk.)
 

Magyarország története különös tekintettel iparra és kereskedelemre. 1. A legősibb kortól 1290-ig. Bp. 1936.

 

Magyarország története különös tekintettel iparra és kereskedelemre. 2. 1290-től napjainkig. Bp. 1936.

 
Bell Miklós (1879-1939)
Mi a mostani nyomorúság oka? Debrecen. 1933.
 
Bikkal Dénes
A világgazdaságból a gazdasági demokrácia korszaka felé. Bp. 1932.
   
  Borotvás-Nagy Sándor

Közgazdasági művelődésünk kezdetei. Bp. 1938.

   
  Bródy Ármin

Hogyan lehetünk mindnyájan gazdagok? Bp. 1931.

   

Buday Dezső (Hungaricus) (1879-1919)

A munka. Bp. 1923.

  Czettler Jenő

Az emberi gazdálkodás története. Bp. 1839.

 
Csetényi József
Revízió. Nemzeti felemelkedés vagy tartományi életre lesüllyedés. Bp. 1930.

De Gerando, Antonina (1845-1914)

A munka történetének rövid vázlata. Bp. 1880.

 
  Eckhart Ferenc

A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon Mária Terézia korában. Bp. 1922.

   
  Egyed István

Budapest önkormányzata. Bp. 1935.

 
Eőrsi Béla
Magyar mezőgazdasági válság. Bp. 1931.
Édes Endre
   
A drágaságról. Bp. 1912.
   
  Fehér István

Elszegényedett Magyarország. Bp. 1932.

   
  Fischer József - Szász Ágoston

Pénz. Bp. 1935.

   
  Földes Béla (1848-1945)
 

A társadalmi gazdaságtan elemei. Bp. 1910.

Gaál  Jenő (1846-1934)

Berzeviczy Gergely élete és művei. Bp. 1902.

   
  Gáthy István

A munka társadalma. Bp. 1933.

Gerlóczy Gyula (1837-1893)

Giesswein Sándor

Giesswein Sándor (1856-1923)

Keresztény szociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben. Bp. 1913. 

 
Glattfelder Gyula (1873-1943)
A gazdasági világválság lelki okai. Bp. 1931.
Gilman, Charlotte Perkins
A nő gazdasági helyzete. Bp. 1908.
 
György Ernő
A fizetésképtelenségi válság. Bp. 1926.
 
A válságjog kialakulása. Bp. 1933.
 
Az infláció mérlege. Bp. 1932.
 
Hatvany Endre
Gazdaságpolitikai revízió. Bp. 1930.
   
  Heller Farkas

A közgazdasági elmélet története. Bp. 1943.

   
  Judik József
 

A pénz. Bp. 1932.

Kautsky, Karl
Marx gazdasági tanai. Bp. 1907.
Kautz Gyula (1829-1909)
 
Károlyi Imre (1873-1943)
A kapitalista világrend válsága. Bp. 1931
   
  Kelemen Ferenc

A pénz az ember életében. Bp. 1930.

   
  Kepes Ernő (1884-1931)

A pénzről. Bp. 1925.

Kovács Gábor (1883-1920)
A világháború közgazdasági okai. Bp. 1916.
   
  Kovács Lipót

A pénz lényege és értékcsökkenésének okai. Bp. 1911.

   
  Kóbor Tamás (1867-1942)
 

Szent Harpagon. Bp. 1932.

   
  Kósa Miklós

A pénz háborúja. Bp. 1917.

A pénz urai. Indiszkrét arcképek a magyar pénzvilágból. Bp. 1922.

Kenessey Kálmán (1822-1913)
Kenéz Zoltán

Kovács Gábor (1883-1920)

Kubinyi Lajos (1821-1880)
 
Kun Zsigmond
Világgazdasági válság. Bp. 1935.

Kunz Jenő (1844-1926)

A jog. Bp. 1908.

  Ladányi Dezső (1886-1945)
 

Magyarország külföldi eladósodása. Bp. 1933.

   
  Leopold Lajos
 
Elmélet nélkül. Gazdaságpolitikai tanulmányok. Bp. 1917.
Löherer Andor (1846-1925)
Mahler Sándor
Méhely Kálmán (1882-1923)
   
  Milhoffer Sándor (1869-1945)
 

Magyarország közgazdasága 1. Bp. 1904.

 

Magyarország közgazdasága 2. Bp. 1904.

 

Magyarország közgazdasága 3. Bp. 1904.

   
Molnár Aladár (1839-1881)
 
Navratil Ákos
A föld jövedelmezősége. Bp. 1935.
 
Hogyan szűnik meg a gazdasági válság. Bp. 1934.
 
Nemcsek József
Világválság és technokrácia. Bp. 1934.
Oppenheimer, Franz
Az ártatlanul elítélt szabad verseny. Bp. 1923.
 
Ortutay Gyula
Földtallér – földpengő. - - javaslata a magyar gazdasági válság (infláció nélküli) megszüntetése tárgyában. Bp. 1931
   
  Papp Zoltán, Óvári

A külföldi kölcsönök hatása az adós ország gazdasági helyzetére. Bp. 1934.

   
  Péchy Henrik
 

A magyar nemzeti szocializmus politikai és gazdasági programja. Bp. 1937.

Prohászka Ottokár (1858-1927)

Produktív-e a pénz? Bp. 1897
   
  Puky Ferenc

Modern pénzelméletek. Bp. 1931.

   
  Radnóti József
 

Kornfeld Zsigmond. Bp. 1928.

 

Mi volt itt? Bp. 1926.

Radó Sámuel (1833-1908)

Rádai Lajos

Révai Mór (1860-1926)

Földet a népnek, pénzt az országnak! Bp. 1918. 

Révai Sámuel

A társadalmi jólét feltételei. Bp. 1902. 

   
  Roósz József

Pénz vagy becsület. A kamatrabszolgaság megtörése. Mezőberény. 1936.

   
  Sándor Pál
 

Fasiszta munkakódexek. Bp. 1934.

 
Rudolf Lóránt
A munkanélküliség problémája. Berlin. 1931.
Stein Lajos
A társadalom : az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése. Bp. 1908.
   
  Stern Samu
 
Jelszavak és közgazdaság. Bp. 1931.

Szende Pál (1879-1934)

A magyar adórendszer igazságtalanságai. Bp. 1908.

Az adóreform. Bp. 1914.

Adóreform és osztálytagozódás. Bp. 1913.
Magyar háborús adópolitika. Bp. 1917.
   
  Szigeti Gyula
 
A gazdasági válság Budapest életében. Bp. 1935.
Szirtes Artúr (1884-1924)
Gazdaságpolitikai pártok fejlődése. Bp. 1917.
   
  Szolnoki István
 
A kapitalizmus embertípusa. Bp. 1933.
   
  Szterényi József (1861-1940)
 

Gazdasági és szociális feladatok a háború után. Bp. 1917.

 

Népesedés-politika gazdasági szempontból. Bp. 1917.

   
Thoroczkay Viktor (1860-1939)
Vandervelde, Emil
A kollektivizmus és az ipar evolúciója. Bp. 1908.
   
  Varga Jenő

A pénz uralma a békében bukása a háborúban. Bp. 1918.

 
Vágó József
Drágaság, infláció, kivitel. Bp. 1923.
Vámos Jenő
Városélelmezés és földreform. Bp. 1915.
   
  Virágh László
 

A city urai. Bp. 1930.

Wass Rezső
Zollner Béla
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra