NEMZETI RADIKALIZMUS

   
 

Új irányok a nemzetközi jogban. Búza László: A német nemzeti szocializmus nemzetközi jogi felfogása; Faluhelyi Ferenc: Az olasz fasizmus jogi felfogása; Polzovics Iván: A bolsevizmus nemzetközi jogszemlélete. Bp. 1938.

   
  Angyal Pál-Rácz György
 

A nemzeti-szocialista büntetőjogelmélet jellemzése. Bp. 1934.

   

Árkossy Károly

 
Miért lettem nemzetiszocialista? Bp. 1938.
   
   
 
Bajcsy-Zsilinszky Endre

Német világ Magyarországon. Bp. 1937.

   
Basch, Franz (1901-1946)  Buchinger Manó
 

A demokrácia élet-halálharca Németországban. Bp. 1932.

   
  Búza László

A nemzetiszocialista Németország és a nemzetközi jog. Szeged. 1936.

   
  Déván István

A magyarszocialista állam sportja. Bp. 1938.

   
   
  Ellenbogen, Wilhelm
 

Fascismus! Das fasistische Italien. Wien. 1923.
Fiala FerencFreisler, Roland (1893-1945)

Nationalsozialistisches Recht und Rechtsdenken. Berlin. 1938.

   
  Gereblyés László
 

A döntés felé… Németországi riportok. Bp. 1931.

   
  Güterbrock, Ferdinand

Mussolini und der fascismus. München. 1923.

   
  Jung, Rudolf

Der Nationale Socialismus. München. 1922.

   
  Kampffmeyer, P.
 

Der fascismus in Deutschland. Berlin-Stuttgart1923.

   
  Kemechey László

Mussolini. Bp. 1927.

   
  Klemm Kálmán
 

Kereszténység vagy faji vallás? Hitvédelmi tanulmány Rosenberg mítosz-vallásáról. Bp. 1942.

   
  Mussolini, Benito
 

A fascismus doktrínája. Firenze. 1935.

   
  Nemes Lajos
 

A totális állam és az érdek-képviseleti rendszer. Bp. 1935.

   
  Péchy Henrik
 

A magyar nemzeti szocializmus politikai és gazdasági programja. Bp. 1937.

   
  Polzovics Iván
 

A nemzeti szocializmus államfője. Bp. 1936.

   

Prohászka Ottokár (1858-1927)

Die Judenfrage in Ungarn. Hamburg 1920.
   
  Reinhardt Sándor

Fajvédelem és büntetőjog. A fajvédelmi törvény 15. §-át magyarázatokkal ellátta és a joggyakorlatot ismerteti - -. Bp. 1941.

   
  Roósz József

Pénz vagy becsület. A kamatrabszolgaság megtörése. Mezőberény. 1936.

   
  Rezessy Zoltán

A Harmadik Birodalom politikai és társadalmi rajza. Bp. 1938.

   
  Schneider, Herbert W.
 

Making the fascist state. New York. 1928.

   
  Sándor Pál
 

Fasiszta munkakódexek. Bp. 1934.

   
  Soproni Elek

A mezőgazdaság irányítása a Németbirodalomban. Bp. 1935.

   
  Szimonidesz Lajos
 

Jézus Krisztus a Harmadik Birodalomban. Bp. 1937.
Unghváry Sándor

Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban? A hungarizmus élete és bukása. Kaposvár. 1939.Vágó Pál  Visy József

A mai Németország humánum-szemlélete. Szeged. 1940.

   
   
  Vizy András
 

Új nacionalista államrendszerek. Bp. 1942.

 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra