SZOCIÁLPOLITIKA


Közegészségügyi feladataink. Az 1926 október 24-30-ig tartott közegészségi és társadalompolitikai országos értekezlet munkálatai. Bp. 1927.
Balás Károly
 

A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929.

 

Társadalmi politika. Bp. 1924.


Bán Imre
   

Bán Zsigmond (Verus) 1852-1906

Béry László (szerk.)Bikkal Dénes
   
Társadalombiztosítástan. A társadalombiztosítás elmélete és politikája. Bp. 1941.Boroviczény Nándor


Bőhm VilmosBuday Dezső (Hungaricus) (1879-1919)


Szociális családjog. Bp. 1918.
Czettler Jenő
A hadirokkantak telepítése Magyarországon. Bp. 1916.Chyzer Béla (1868-1910)


A gyermekmunka Magyarországon. Bp. 1909.   

  Csergő Hugó (1877-1944)
 

A budapesti nyomor Vöröskönyve. Bp. 1919.
Csizmadia Andor  Csorna Kálmán
A szegénygondozás Budapesten. Bp. 1930.
   
 
A szociális gyermekvédelem. Bp. 1929.Dessewffy Arisztid (1854-1922)
Deutsch Ernő (1872-1944)

Dékány István


Dvorzsák Dezső
Ecseri Lajos (1860-1938)
Edvi Illés László (1855-1923)
Ember János (1856-?)


A magyar néptanító anyagi helyzete. Ungvár. 1886.Ember György

   
  Esztergár Lajos
 
A szociális munka útján. Pécs. 1939.

 
Gyakorlati szociálpolitika. Bp. 1933.Faragó Ede (szerk.)Faragó László
Farkas Ákos

   

Ferenczi ImreForbáth Tivadar (1876-1920)


Adatok a magyar szegényügy rendezéséhez. Bp. 1908.

   
  Földes Béla (1848-1945)
 

A socialis kérdésről. Bp. 1876.

A szociális igazság felé. Szociális breviárium. Bp. 1943.

 

Társadalompolitikai és gazdaságerkölcsi igazságok. Epilógus a „Szociális igazságok felé. Szociális breviárium” című munkához. Bp. 1936.Gaál  Jenő (1846-1934)


Gelléri Mór (1854-1915)


Harcz a munkanélküliség ellen. Bp. 1900. 

Giesswein Sándor

Giesswein Sándor (1856-1923)


Keresztény szociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben. Bp. 1913. 
Gruber Lajos


A rabélelmezés. Bp. 1901.


 

Győri Imre (1881-1945)
Pusztuló nemzedék. Bp. 1927.Hanvai Sándor (1857-1925)

Harrach Béla (1846-1936)  Heller Farkas
 
Magyarország szociálpolitikája. Bp. 1923.
   
 
Sociálpolitika. Bp. 1920.
   
  Hilscher Rezső
 
A Főiskolai Szociális Telep tevékenysége és a settlement-munka módszere. Bp. 1929.
   
 
Bevezetés a szociálpolitikába. Bp. 1928.Horony Pálfi Aurél
Inántsy-Pap Elemér
Katona Béla
A hadirokkantak és árvák társadalmi segítése. Bp. 1916Kádár László Levente
Keglevich Gyula
Kenessey Kálmán (1822-1913)

Kenéz ZoltánKoppány (Kutsera) István

 
Kovrig Béla

A magyar szociálpolitika igaza a liberális és szocialista eszmerendszerek küzdelmében. Bp. 1931.

 
A mai munkanélküliség problémája és orvoslása. Bp. 1924.
   

A munka védelme a dunai államokban. Kolozsvár. 1944.

   
Az antiszociális áradattal szemben. Bp. 1930.

 

Az ipari békéről. Bp. 1925.

 
Hogy életünk emberibb legyen. Bp. 1940.

 
Szociálpolitika. Bp. 1936.Kubinyi Lajos (1821-1880)Kun Béla (1861-1934)

 

A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékonycélú intézmények Magyarországon. Bp. 1911.
Kunz Jenő (1844-1926)


A munka. Bp. 1901.
Lacza István

Szociális etika. A társadalmi, gazdasági és állami lét legfőbb kérdéseinek és elméleti alapjainak vizsgálata a közjó szempontjából. Függelék: a nemzetközi és hazai szociálpolitika fejlődése és jelenlegi mérlege. Bp. 1943.
Lipcsey Péter
Szociális reformok. Bp. 1918.Martonffy Károly (szerk.)
Matheovits Ferenc

Nemzetközi szociálpolitika 1. Szociálpolitikai szervezet. Bp. 1934.Nemzetközi szociálpolitika 2. Szociálpolitikai jogalkotás. Bp. 1934.Mihelics Vid

Az új szociális állam. Társadalompolitikai és gazdasági rendelkezések Európa legújabb alkotmányaiban. Bp. 1931.


Miklóssy István
Keresztény magyar népünk gazdasági romlása. Szociálpolitikai tanulmány. Bp. 1913.
   
  Molnár Frigyes
 

A szociális egyház az emberért. Bp. 1935.

   
  Oppenheimer, Franz
 
A szociális kérdés. Bp. 1918.Pálos Károly
 
Szegénység, szegénygondozás. Szombathely. 1934.
   

Szociális igazságot! Szombathely. 1937.
   
  Pap Dezső (1871-1930)

A magyar szociálpolitika a világháborúban. Karcag. 1934.
Pálosi Ervin (1891-1941)

Pikler Gyula (1864-1937)


A jótékonyság központosítása. Bp. 1900.
Radó Sámuel (1833-1908)

Rédei Miklós
Révai Mór (1860-1926)


Földet a népnek, pénzt az országnak! Bp. 1918. 
Révai Sámuel


A társadalmi jólét feltételei. Bp. 1902. 
Scherer Péter Pál
 
Így látom én. Alföldi falvaink lakossága és szociális problémái. Bp. 1938.
  Schuler Dezső
 

A hajléktalanság kérdése a székesfővárosban. Bp. 1935.

   

A hatósági nyílt szegénygondozás Budapesten. Bp. 1935.
Schulpe György (1867-1936)
Munkásügyi reformok 1. Pozsony. 1908.
Munkásügyi reformok 2. Pozsony. 1908.

Schwartz Antal (1849-1919)


Szociális kérdések a múltban és a jövőben. Bp. 1897.

   
  Sombart, Werner
 
A szocializmus és a szociális mozgalom. Bp. 1908.Somogyi Manó (1866-1928)

   
  Somogyi Zoltán

A középkori Magyarország szegényügye. Bp. 1941.
Somogyi Zsigmond (1878-1943)
Szalay SándorSzana Sándor (1868-1926)

A gyermekkor közegészségügyének bajai. Bp. 1917.
A züllött gyermek socialhygieniájának magyar rendszere. Bp. 1910.Az árvaszék ügyvitele és az elhagyott gyermekek védelme körül. Temesvár. 1904.
Agrárpolitika és szociálpolitika. Bp. 1918.
Az állami gyermekvédelem fejlesztéséről. Bp. 1903.

  Szirtes Artúr (1894-1927)

A szociális jog elmélete. Bp. 1913.

   
  Szterényi József (1861-1940)

Egy szociális minta-intézmény. Bp. 1917.

   
 

Gazdasági és szociális feladatok a háború után. Bp. 1917.

Sociálpolitikai conservativizmus. Bp. 1914.

   
  Szunyogh X. Ferenc
 
A szociális diák. (Eszmék és tettek). Bp. 1936.Tomor Ernő


Háború és lakáskérdés. Bp. 1916.TribunTurcsányi Imre

 

Lelencek és lelencházak. Bp. 1901.

   
  Valkó László
Az új magyar szociálpolitika. Bp. 1940.Varsányi Géza
Várady Szabó Árpád (1865-1923)


Szociális irányelvek. Bp. 1923.
Vitéz József

Csobaji krónika. Egy zsidó földesúr természetrajza. Bp. 1939.Wass Rezső
Az általános jólét akadályai. Bp. 1910.Weis István
Zombory László
A hadiárvák védelme. Kolozsvár. 1915.


Gyermekvédelem a háború alatt. Bp. 1916.Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra