A Magyar
       társadalomtudományok Digitális Archívum 

Vissza a nyitólapra  Vissza a
      nyitólapra


Újdonságok
Barabás Ábel (1853-1918)

Vas Gereben. Bp. 1906.Vas Gereben (1823-1868)
Kőhalmi (Klimstein) JózsefSzokoly Viktor (1835-1913)

Honvédélet. Humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Pest. 1861.Világos hőse. Jellemzések Görgeiről. Pest. 1867.Szombathely Etelka

A táblabíró alakja a magyar irodalomban. (A táblabíró-világ rajzával). Bp. 1938.Felméri Lajos (1840-1894)
Majer István
Hort Dezső
Jellem és társadalom (Szociálkarakterológia). Bp. 1973.Új szocializmust. Szociológiai tanulmány a marxi gondolatrendszer lényegéről és hiányosságairól. Bp. 1935.Hütter Lipót
Győrffy István (1884-1939)
Tábori Kornél (1879-1944)

A kártyázó Budapest. Hazárd és hamis játékosok. Bp. 1908.


Bűn és szerelem. Budapesti erkölcsrajz. Bp. 1910.


Pesti élet. Bp. 1940.Pesti krónika. Bp. 1910.


Fekete Sándor

Anyák iskolája. Bp. 1933.


Az egészségügyi segédszemélyzet képzéséről orvosi szempontból. Csecsemő- és gyermekgondozók elhelyezése. Bp. 1928.Patai JózsefHerzl. Bp. 1931.Kabala. Lelkek és titkok. Bp. 1919.Pogány Zsuzsanna

Nőemancipáció 1790-1848. Összehasonlító tanulmány a német irodalom köréből. Bp. 1937.Széchenyi István (1791-1860)

Adó és két garas. Buda. 1844.


Táncsics Mihály (1799-1884)
Székely Jenő

A Csehi-család. Kolozsvár. 1928.Scherer Péter Pál

A járható út. Agrárkérdések és feladatok a megnagyobbodott országban. Bp. 1939.A nagybirtok. Bp. 1939.Ignácz Rózsa
Nagy József
Tóth Béla (1857-1907)Tollheggyel. Bp. 1895.Sáfár Katalin
Közegészségügyi feladataink. Az 1926 október 24-30-ig tartott közegészségi és társadalompolitikai országos értekezlet munkálatai. Bp. 1927.Teleszky János
Julier Ferenc (1878-1944)Maderspach Lívius (1840-1921)
Breit (Bánlaky) József (1863-1945)


Miskolczy Ágost
 

Moldován Gergely (1845-930)

Az orosz kéz Romániában. Kolozsvár 1915.Magyarok, románok. (A nemzetiségi ügy kritikája). Kolozsvár. 1894.Petró József
Mocsáry Lajos (1826-1916)

    

Kassa hazatért. Kassa. 1943.Braun Róbert (1879-197)
Dvorcsák Győző
Rózsás József
Zakariás Gáspár Sándor


Ottlik László (1895-1945)Molnár Benjámin
Melyik párthoz tartozzunk s milyen képviselőt válasszunk? Bp. 1875.Finkey Ferenc
Szászhalmi József
Kommunista téboly. Vér és terror. Bp. 1928.Bernát István (1854-1942)
Asbóth János (1845-1911)
Berecz Sándor
Szabó Gergely

Politika. Útmutatás a´ polgári társaság igazgatására. Buda. 1841.Roszner István

Katonák, népek, események. — — világháborús naplója. Bp. 1938.Harsányi István (1874-1928)
Sz. Nagy Gergely

Elméletem nemzetünk eredetéről különös tekintettel a székelyekre. Brassó. 1891.Grünwald Béla (1839-1891)
Kiss Géza (hegyaljai)

Szandtner Aladár
Szabó Dezső (1879-1945)


Márkus JenőProhászka Ottokár (1828-1927)


Papini, Giovanni

Élőhalott. Bp. 1927.Corti, Egon Cäsar

Erzsébet. A királyné hátrahagyott iratai, leányának naplója és egyéb eddig ismeretlen naplók és feljegyzések alapjánPatay Pál
Podmaniczky Frigyes (1824-1907)Szalay József (1870-1937)

A város.  Szeged. 1933

  Szigetvári Iván

A komikum elmélete. Bp. 1911.

   
   
  Czibula Antal

A gazdag város szegénysége. Szeged. 1927.

   
 
  Kállay Kálmán

A tudományos és hívő theológia védelme. Bp. 1938.

   
  Sípos István

A református theológia védelme 1. Bp. 1938.

 

A református theológia védelme 2. Bp. 1938.

   
  Breit (Bánlaky) József (1863-1945)

A magyarországi 1918/19 évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története 1. A Károlyi-korszak főbb eseményei. Bp. 1925.

A magyarországi 1918/19 évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története 2. A proletárdiktatúra kikiáltásától a románok támadásáig. Bp. 1925.

   
  Tonelli Sándor

Szeged. Ismertető a város múltjáról és jelenéről, kultúrájáról és közgazdaságáról . Szeged. 1926.

   
Breit (Bánlaky) József  (1863-1945)
 

Magyarország 1848/49-iki függetlenségi harcának katonai története 1. A téli hadjárat. Bp. 1897.

 

Magyarország 1848/49-iki függetlenségi harcának katonai története 2. A tavaszi hadjárat. Bp. 1897.

 

Magyarország 1848/49-iki függetlenségi harcának katonai története 3. A nyári hadjárat. Bp. 1898.

   
  Barabás Béla

Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön. Bp. 1916.

   
  Bokor Ervin

Menekülés a szibériai hadifogságból Japánon és Anglián keresztül. Bp. 1919.

   
  Grób Imre

Hét év Szibériában: a krasznojarszki pokolban. Bp. 1927.

   
Key, Elen (1849-1926)

Szerelem és házasság. Bp.1911.

   
  Czettler Jenő

Az emberi gazdálkodás története. Bp. 1839.

   
Békefi Antal (Rio)
 

Betyárok. Történetek az alföldi rablóvilágból Gróf Ráday korában. Bp. 1899.

   
Bartók György

A középkori és újkori filozófia története. Bp. 1935.

   
  Nánássy László Dezső

Az emberi lélek. Bp. 1928.

   
  Kis Pál
 

Sajtószabadság és censúra. Bp. 1933.

   
  Bölsche, Wilhelm

Szerelem az élők világában. A szerelem fejlődéstörténete és földi vándorútja 1. Bp. 1948.

 

Szerelem az élők világában. A szerelem fejlődéstörténete és földi vándorútja 2. Bp. 1948.

   
  Csepreghy László

A nemzeti kisebbségek politikája 1. Eger. 1934.

A nemzeti kisebbségek politikája 2. Eger. 1934.

   
  Kállay Bertalan (1842-1907)
 

A budapesti állatkert első 30 esztendejének története. Bp. 1903.

   
  Kállay Béni

Magyarország a kelet és a nyugot határán. Bp. 1883.

   
   
Szabó Oreszt (1867-1939)

A magyar oroszokról (Ruthének). Bp. 1913.

   
  Temesváry György

A kábítószerekről. Bp. 1936.

   
Beksics Gusztáv (1847-1906)
 

A dualisztikus monarchia. Sepsiszentgyörgy. 1895.

   

A magyar nemzet függetlensége. Bp. 1893.

   
 

Magyarország jövője az újabb nemzeti elhelyezkedés alapján. Bp. 1900.

   
  Somogyi Zoltán
 

A június 24-ki ellenforradalom és a ludovikások. Bp. 1920.

   
Breit József (1863-1945)

Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjárat. Bp. 1926.

   
  Siba János

Folyami hajók a világháborúban. A Duna és a Száva háborús történelme. Bp. 1931.

   
  Sztrókay Béla
 

Magyarhoni korszerű eszmék. Pest. 1861.

 
  Keményfy K. Dániel

A modern keresztény politika érvényesülésének akadályai. Bp. 1905.

   
   
  Dékány Isván

Tudományelméleti alapok a társadalomtudományokban. Bp. 1926.

 
  Milhoffer Sándor (1869-1945)
 

Magyarország közgazdasága 1. Bp. 1904.

 

Magyarország közgazdasága 2. Bp. 1904.

 

Magyarország közgazdasága 3. Bp. 1904.

   
Domanovszky Sándor

József nádor élete I. Bp. 1904.

 

József nádor élete II. Bp. 1904.

   
  Gracza György (1856-1908)
 

A nevető Magyarország 1. Bp. 1901.

 

A nevető Magyarország 2. Bp. 1901.

   
Nyitóoldalra... Lap tetejére... 
 

Vissza a nyitólapra