MTDA
A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z  
        Legújabbak                2024 könyvei                    Kapcsolat
                                                                                                                                         

MTDA Az archívum célja

MTDA A felhasználás feltételei

MTDA Használati útmutató

MTDA Technikai segédletek
 


Az archívum célja

Az mTD@ olyan, magánkezdeményezés alapján működő projekt, amelynek célja a magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, valamint az adott, hozzávetőleg 1949-ig terjedő időszak szellemi irányzatainak feltárása.

Abból indul ki, hogy a hagyományos, papír-közvetítette kultúra és könyvtár szerepét át kell értékelni. Az emberek gondolkodása bibliográfia- és könyv- és könyvtár-központúság helyett információ-centrikussá vált: előnyben részesítik a kevéssé időigényes megoldásokat. A 21. században elfogadhatatlan, a keresett információhoz való eljutás több időt vegyen igénybe, mint elolvasása. Ennek kiváltására szolgál az e-könyv és az azokat szolgáltató internetes e-könyvtár. Ebből következik, hogy a könyv számunkra az információk, gondolatok tárolásának formája csupán, mégpedig ma már kevéssé hatékony, elavult eszköze. Az mTD@ koncepciója tehát egyértelműen tartalomcentrikus.
A hagyományos könyvtár az olvasók esélyegyenlőségét nem tudja - nem is tudhatja - biztosítani, erre csak a virtuális környezetben van lehetőség. Csak a kibertér számolhatja fel a társadalmi, gazdasági és területi különbségeket, tehát a jövő a virtuális központoké, ahol a polgároknak alanyi jogon biztosítani kell, hogy a társadalom által - földrajzi és időbeli korlátoktól függetlenül - létrehozott információs vagyont; filmet, zenét, szöveget saját használatra ingyenesen, korlátozások nélkül érhessék el.

Az archívumban elsődlegesen azok munkái  szerepelnek akik

  • az adott korszak (társadalomtudományi) gondolkodásának neves képviselői
  • az adott korszak valamely szellemi irányzatát markánsan képviselik

Noha az mTD@ az információs javak szabad áramlásának híve, törekszik a hatályos (szerzői) jogi szabályozásnak való megfelelésre, ezért az archívum lehetőség szerint a 70 évnél régebben kiadott publikációkat tartalmaz.. A feldolgozás során az "alsó" időhatár kezelése meglehetősen flexibilissé vált, elsődleges prioritása a "jogtiszta"  műveknek van. A közzétett munkák oktatás, egyéni ismeretszerzés célját szolgálják, így kivétel nélkül ingyen tölthetők le. A projekt anyagi haszonszerzésre közvetetten sem törekszik, így  portálja reklámokat sem tartalmaz. Munkánk felhasználásakor alapvetően egyéni ismeretszerzésre, oktatásra, kutatásra gondolunk. Az anyagok használata a felhasználó felelőssége történik.
Az mTD@ mind a korszak folyóirat-, mind pedig könyvanyagának feltárására törekszik. Előbbi tekintetében egyedülálló módon teljeskörűen elérhetővé tette az 1900-1919 között megjelent Huszadik Század teljes, csaknem 22 000 oldal terjedelmű állományát.

Működése három megkérdőjelezhetetlen alapelv köré épül:

függetlenség

politikamentesség

ingyenesség

Az archívum működése naprakész portálstatisztika segítségével követhető nyomon, amely egyúttal részletes retrospektív információkat is tartalmaz. A portál népszerűségét jelzi, hogy eddigi adataink szerint 116 országból böngészték rendszeresen, éves látogatottsága mintegy 120 000-140 000 fő.

A forgalomról részletes statisztikánkból lehet tájékozódni:

"http://mtdaportal.extra.hu/STATISZTIKA/statisztika.html"

A projekt 2003-ban indult. Könyveit  2007 végéig a FSZEK honlapjáról keresztül érhették el, ez azonban sem szakmailag, sem technikailag nem bizonyult megfelelőnek, Mikor az együttműködés etikailag is vállalhatatlanná vált,   2008 elején  a könyvtár  önálló portállá alakult, felszámolva a korábban jelentkező kapacitás- és informatikai problémákat, egyértelművé téve a projekt jogi helyzetét. Megújult, folyamatosan bővülő felülete szebb, informatívabb és emeltebb szintű szolgáltatást biztosít használóinak. Évente 250-300 könyvvel gyarapszik, mintegy 50 000 oldal terjedelemben.

A portál  domainje:

MTDA.HU

Több újítást is bevezetett:
1. az egyes fokozottabb érdeklődésre számot tartó témák esetében az ezek körébe tartozó műveket egyszerre, tematikus blokkokban publikálta; (pl. gyermekszegénység, kivándorlás, öngyilkosság, prostitúció, kriminológia, bűn- és bűnüldözés a 19. században stb.) Hasonló elvek alapján rendszeresen un. "személyi blokkok" is jelentkeznek melyekben egy-egy szerző több munkája - olykor 8-10 mű is - elérhetővé válik.
2. némely könyv esetében szakított  az eredeti formátum követésének gyakorlatával, s azokat formátum- illetőleg hordozó-függetlenül is elérhetővé tette. Bár a pdf az MTD@ meghatározó formátuma, e könyvek html-formátumban is elérhetőek, ebből tetszőleges felhasználási területre, olvasótípusra konvertálhatók.
3. alkalmanként, mondhatni kísérletképpen "csak képként" az eredetivel egyező formátumú "elektronikus másolatok" is készültek, elsősorban igen régi, bár könyvészetileg, tartalmilag értékes művekről.

4. 2023-tól A CIKKRAKTÁR-ban teljeskörűen elérhetőek a projektünk folyóiratállományának tematikusan megfelelő cikk-ek szerzők szerint  csoportosított full-textjei. (mintegy 4000 cikk)

5. 2023-tól A DOKRAKTÁR-ban teljeskörűen elérhetőek a projektünk tanulmányköteteinek szerzők szerint  csoportosított full-textjei is. (mintegy 1500 tanulmány)

2010-ben a projekt megkezdte a klasszikus külföldi társadalomtudománnyal foglalkozó kutatók magyar nyelvű műveinek elérhetővé tételét, felszámolva ezzel a projekt bővülése során jelentkező ellentmondást: a magyar szerzők mellett egyre inkább hiányoztak azok a külföldi klasszikusok, amelyek igen gyakran közvetlen ihletői voltak előbbieknek.

A hatékonyabb kereshetőség érdekében számos tematikus csoport kialakítására került sor: agrárkérdés, államelmélet, börtönügy, egészségügy, fajelmélet, filozófia/etika, gazdaságpolitika, gyermekvédelem, háború/hadviselés, jog, kivándorlás, könyv- könyvtár, kultúra, külföldi szociológusok, magyar nemzeti gondolkodók, média, nemzetiségi kérdés, népesedéspolitika, néprajz, népmese, nőmozgalom, őstörténet, pedagógia, prostitúció, pszichológia, publicisztika, szabadkőművesség, színháztörténet, szocializmus, szociálpolitika, szociográfia, szociológia, társadalomtudományi könyvtár, településföldrajz, történelem, vallás, zsidókérdés. E csoportokban az állomány egészéből - magyar és külföldi könyvekből - szerepelnek a művek szerzők ill. cím szerinti betűrendben. Jelen vagyunk a Wikipédián, a You Tube-on és a Facebook-on is.

MTDA

 

Az mtd@ jogi helyzete, a felhasználás feltételei

Az adatgazda

Az archívum nonprofit alapú, független  magánkezdeményezés.

Létrehozója és va projekt ezetője: dr. Reisz László.
Nyilvánvaló, hogy a jog jelen formája elsősorban gazdasági érdekeket, ill. a különféle lobbycsoportok politikai érdekérvényesítőképességét tükrözik: a közérdek, illetve megvalósíthatóság kevéssé játszik szerepet.

Nem feladatunk a magyarországi szerzői jogi szabályozás kritikája, így jobb híján tudomásul vesszük azt, s az ésszerűség határain belül törekszünk arra, hogy csak a hatályos szerzői jognak megfelelő, "jogtiszta" állomány kerüljön feltöltésre. Azonosíthatatlan szerzők esetén a mű kiadási dátuma alapján "vélelmezzük" annak jogtisztaságát, min. 70 évvvel ezelőtti kiadáső műveket teszünk elérhetővé.

A projekt nem üzleti vállalkozás, munkánk egyetlen profitot termel: olvasóink elégedettségét. Anyagi haszonszerzésre közvetett formában sem törekszünk - épp ezért hirdetés, reklám nem található a portálon. Célunk az oktatás, kutatás egyéni érdeklődés segítése. Aligha valószínű, tevékenységünk üzleti érdekeket sértene. Ugyanakkor vállaljuk, hogy amennyiben jogos kifogás érkezik; bármely dokumentummal kapcsolatosan biztosítjuk, hogy a jogtulajdonos személyének és igényének nyilvános dokumentálásával a lehető legrövidebb időn belül megszüntetjük annak elérhetőségét – a projekt oldaláról.

A felhasználó

Célunk a "digitális olvasás", az e-könyvek elterjesztése, megkedveltetése. Mivel az archívum saját erőből, külső támogatás nélkül épül, úgy gondoljuk, s ezt a feltöltött könyvek száma is bizonyítja, hogy a digitális kultúra terjesztése nem szükségképpen nagy - központi-  projektek és egyéb, pénzfaló intézmények kérdése. A digitalizálás számunkra nem pozíciók vagy központi források allokálásának ürügye: hanem munkánk célja: az e-könyv és e-kultúra terjesztésének munkása, nem zsoldosa kívánunk lenni.
Az archívum tartalma jórészt nehezen hozzáférhető ritkaság; ezek hozzáférhetővé tétele nagyban elősegítheti a digitális esélyegyenlőség megvalósulását. Bármely jószándékú egyéni felhasználót szívesen látunk: könyveink egyéni kutatási, oktatási céllal, vagy ismeretszerzésre a -  forrás megjelölésével - szabadon és ingyenesen használhatóak.
Nem támogatjuk az intézményi használatot, ha célja közvetve vagy közvetlenül - pályázatok útján -  történő presztízs- vagy haszonszerzés. Őszintén örülünk, ha valamely intézmény ezt hivatalos tevékenységeként űzi, űzheti. Kívánatosnak tartanánk, hogy munkájuk, esetleges pályázataik célja további könyvek/folyóiratok digitalizálása legyen, s ne pusztán a mások - így projektünk - által feldolgozott művek másodlagos felhasználása, akár állományvédelemről, akár adatbázisokba  szervezésről s más hangzatos ürügyekről  legyen szó.

Munkánk révén tehát senki ne kívánjon - helyettünk - anyagi erőforrásokra, vagy intézményi, pozícionális előnyökre szerte tenni.


MTDA

Használati útmutató

A projekt anyaga zömmel kereshető pdf-állományként kerül feltöltésre. Ennek köszönhetően a kedvező méret mellett az eredeti dokumentum tördelése megmarad, így az egészében kiváltható. Nem vállalhatunk felelősséget az általunk közzétett anyagokért sem azok tartalmát, sem technikai megjelenésüket illetően: ingyenes projekt lévén ezt a mindenkori felhasználónak tudomásul kell vennie.

 

Az mtd@ - kevés kivételtől eltekintve - a  kötetek feldolgozásakor optikai karakterfelismerést  (OCR) alkalmaz, amely teljeskörű keresést tesz lehetővé a dokumentumokban. Az eredeti kötetek formátuma, azaz tördelésük, sor-, ábra-, és hivatkozásszerkezetük változatlanul marad, ami elengedhetetlen ha célunk az eredeti könyv kiváltása, mert így oldalszámozás, hivatkozásaik az e-könyvben is az eredetivel megegyezőek maradnak.  A bevett "kétoldalas pdf" gyakorlatát lehetőség szerint mellőzzük: anyagainkon a felismertetés után ICR-t alkalmazunk (intelligens karakter felismerés), amivel jelentősen javítjuk a közölt anyagok minőségét. A hibák kijavítására folyamatosan törekszünk, de e téren még komoly tenniválók várnak ránk - ezzel tisztában is vagyunk, mindazonáltal a projekt anyagait mindenki saját felelősségére használja.

A nyitólapról egyszerűen elérhetőek a portál egyes területei, s az azzal kapcsolatos legfontosabb információk. A projekt nyitó oldalán a feltöltés időrendjében találhatóak a legfrissebben feltöltött művek.

A betűsor tetszőleges betűjére kattintva érhető el

a kívánt szerzőjű vagy – annak hiányában – című mű. Ugyaninnen érhetőek el az mtd@ egyéb szolgáltatásai.


Az "Adatbázisok" menüpont alatt olyan, 19. századi történeti szociológiai adatbázisok érhetőek el mint Fényes Elek 6 kötetet felölelő klasszikus leíró-statisztikai országleírásának felekezeti és etnikai adatai, valamint az 1881-es, az első teljeskörű, községsoros hivatalos népszámlálás infrastrukturális és az 1878-as Vargha Gyula-féle országos egyletstatisztikai adataival kibővített anyaga. Ugyanitt érhetőek el a "feminista képtár" és a "Szociofotók" linkjei.

Az archívum bármely pontjáról az logora kattintva visszatérhetünk a projekt nyitóoldalára

Technikai segédletek, programok

Az mtda alapformátuma a pdf.
Számos pdf-olvasó program áll felhasználóink rendelkezésére. Tapasztalataink szerint  főleg, ha a letöltött dokumentumaink szövegében keresni szándékoznak  célszerű az olyan pdf-olvasó használata.  mely az   interfész nyelvétől függetlenül – korrektül képes kezelni a keresésekben a magyar ékezetes szavakat, s akár az elválasztásokat is.  Ha ez nem szempont, számos ingyenes, akár hordozható változatban is működő pdf-olvasó van, olvasóink könnyen kiválaszthatják a tetszésüknek leginkább megfelelőt.
Némely esetben "formátumsemleges" változatok előállítására is sor került. Itt az eredeti formátum elvész, a kapott dokumentum önálló e-könyv lesz, amely az előbbihez képest szélesebb körben használható, s tetszés szerinti olvasóeszközben olvasható. Erre többnyire a „nem kimondottan tudományos”, azaz inkább esszé-jellegű, lábjegyzeteket, stb.-t kevéssé vagy egyáltalán nem tartalmazó művek esetében kerül sor.
Mint az archívum minden kötete, ezek is pdf-formában  kerülnek elmentésre, de esetükben az anyag html-formátumban is elérhető. E formátumok mindegyikéből a felhasználó által kívánt formátumra konvertálható e-könyv nyerhető.

Esetleges problémáikkal, vagy az archívummal, hibákkal, illetőleg digitalizálással  kapcsolatos egyéb kérdéseikkel ide fordulhatnak:

dr. Reisz László

projektvezető

Bizalmukat remélve kívánunk jó böngészést!

MTDA