ADATTÁRAK, LEXIKONOK

A projekt nem nélkülözheti a lexikális adatokat, életrajz-gyűjteményeket. Ezt célozza a jelen válogatásunk, mely a 20. század releváns személyiségeinek életrajzi anyagához nyújt hozzáférést. A jelen forma az MTDA gyakorlatában kivételnek számít, távlati célunk az, hogy az anyagokat forrásuktól függetlenül egyedi, névre bontott adattárként tegyük hozzáférhetővé. Addig ez áthidaló megoldásként megfelelő alternatíva, vállalható kompromisszum.

Különösen figyelmet érdemel, hogy az adattárak egy része gazdag képanyagot is tartalmaz: a csaknem 5000 fénykép hasznos segédanyagként szolgál.


A fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke. Szeged. 1945.

Genius kis lexikona 1933. Bp. 1933.

Ki volt mi volt. 99 önéletrajz. Magyar selfmademanek. Bp. 1925.

 

 


Lexicon Locorum Regni Hungariae...

Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Bp. 1920.

Bozzay Margit (szerk.) Magyar asszonyok lexikona. Bp. 1931.

NŐ(KÉP)KERT — a kötet népanyaga

Budai Ferenc: Polgári Lexicona 1-3.

Csetényi József-Erdődy Elek-Gáspár Zoltán (szerk.)

Mai enciklopédia. Bp. 1941.

Ferenczy Jakab—Danielik József

Magyar írók. Életrajz-gyújtemény 1.  Pest. 1858.
Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény 2. Pest. 1858.

Fényes Elek (1807-1876):

Magyarország leírása 1. Magyarország általánosan. Pest. 1847.
Magyarország leírása 2. Magyarország részletesen. Pest. 1847.

Fényes Elek (1807-1876): Magyarország leírása


Gyapay Miklós: Portrék gazdasági és társadalmi életünk előkelőségeiről. Bp. 1932.
Hirn László (szerk.): Fejérmegyei fejek. Fejérvármegye tíz évvel Trianon után. Bp. 1929.

Káldor Kálmán (szerk.): Magyar-Amerika írásban és képben. Amerikai magyar úttörők és vezető férfiak arcképes életrajza, St. Louis. 1937

Somogyi Zsigmond: Magyarország főispánjainak története 1000-1903. Bp. 1902.

DUALIZMUSKORI ADATTÁR

Magyarország 1881-es Népszámlálásának teljes anyaga

kibővítve

Vargha Gyula (1853-1929): Magyarország egyesületei (1878)

c. munkájának

és Magyarország 1881-es Helységnévtára

infrastukturális adataival.


A magyar társadalom lexikonja (1930)

Az én könyvem: társadalmi lexikon. Bp. 1927.

 

Mai magyar arcélek. Bp. 1931.

Magyar Politikai Lexikon 1-2.

 

 

Vezéri portrék. Bp. 1938.

 

Dékány István: Szociológiai műszótár

Egervári Ödön (1823-1895): Magyar királyi honvéd törzstisztek albuma. Pest. 1870.

György Endre: Amíg városatya lettem...  Bp.  1930

(A főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak önéletrajzgyűjteménye)

Hegedűs István: Őrségváltás. Bp. 1942.

  Jász Géza: Az én könyvem: társadalmi lexikon. Bp. 1927.


  Mayer Imre

Szlovákia neves magyar szülöttei 1. Bp. 1942.

Szlovákia neves magyar szülöttei 2. Bp. 1942.

Töltényi Miklós: Hű tükre a megbukott kancellária, helytartótanács és kamara hivatalnokainak. Bécs. 1848.

Vidor Gyula:  Nemzetgyűlési almanach 1920-1922. Bp. 1921.

Zichy Hermann (1848-1903): Magyar zsidók a milleniumon. Művelődéstörténeti tanulmány. Bp. 1896.

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra