MTDA CIKKTÁR

 

Mi is az a CIKKTÁR?

A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma alapkoncepciója, hogy egy virtuális könyvtár keretei között az eredeti – többnyire nehezen hozzáférhető – mű helyett annak formáját, tördelését megőrző e-tartalmat tegyen elérhetővé INGYENESEN böngészőinek. Természetes, hogy a társadalomtudományi könyvek mellett nem feledkezhetünk meg a periodikákról sem: a CIKKTÁR ezek hatékony feltárását szolgálja.

Jelenleg 10 folyóirat, csaknem 40 000 oldal terjedelemben férhető hozzá a projekt keretében. A CIKKTÁR olyan cikkgyűjtemény, mely ezek releváns állományát feldolgozva szerzői betűrendbe integráltan teszi lehetővé a bongészésüket. Nem egyszerű bibliográfiáról  van szó tehát: az adatbázisban szereplő valamennyi tétel mögött szerepel a letölthető a teljes publikáció. Így ha valaki egy adott író munkásságára kíváncsi, akkor ahhoz ebből a cikkgyűjteményből közvetlenül hozzáférhet függetlenül a munka megjelenésének helyétől.

A cikkarchívum építése 2 ütemben zajlik:

1. ütem. A már teljeskörűen feldolgozott és letölthető lapok feldolgozása.
Ez az első ütem egy megközelítőleg 2000-2400 tételes, kizárólag teljes szöveget tartalmazó cikkgyűjteményt jelent.

2. ütem. Számos olyan publikáció látott napvilágot, mely tematikája alapján a projekt gyűjtőkörébe tartozik akkor is, ha a munka forrása olyan periodika, melynek „teljeskörű” feldolgozása ugyanezen elvek alapján már nem indokolt. Komoly hiánypótlásnak számít a az 1920-1940-es évekig terjedő időszak feldolgozása.

Ütemezés: Az első ütem befejezése 2011 végére várható. Az anyag egy-egy lap feldolgozását követően szakaszosan válik elérhetővé. Erről használóinkat a honlapunk „Újdonságok” rovatában tájékoztatjuk. A második ütemben a cikkarchívum bővülése alkalmanként kisebb léptékű, ám folyamatos lesz, melynek mértékét elsősorban a rendelkezésre álló erőforrások, s nem kis mértékben a vonatkozó anyag elérhetősége határolja be. A hatékonyság és zökkenőmentes gyarapítás érdekében a feldolgozás több szálon, párhuzamosan történik.

A CIKKTÁR válogatásának elvei

1. Csak magyar szerző munkáját tartalmazza.
2. A publikációnak szerzőhöz köthetőnek kell lennie. Álnév esetén a cikkben használt megnevezést vesszük tekintetbe, ha az feloldható, akkor azt zárójelben szerepeltetjük, illetőleg adott helyen utaló formájában is feltüntetjük. Szerző nélküli cikket csak indokolt igen esetben szerepeltet (pl. ha ez a feldolgozott lap bevett gyakorlata)
3. Kerüljük a napi aktualitások szerepeltetését: azaz ismertetések, szemlék, recenciók kimaradnak.
4. A CIKKTÁR formátum tekintetében az MTDA bevett gyakorlatát követi, azaz a cikkek pdf-ben, kereshető, szöveges anyagként tölthetők le, melyek – az első ütem esetében teljeskörűen – megőrzik az eredeti forrásban megjelent külalakot, sor- és oldaltörést. A második ütem esetében, illetve kisebb cikkeknél ez a szempont másodlagos lehet, itt a tartalom – bár továbbra is pdf-ben – de formátum-semlegesen, az eredeti tördelést mellőzve jelenhet meg. Esetlegesen szóbajöhet html-formátum alkalmazása is.
5. A CIKKTÁR építésében követjük a projekt korábbi gyakorlatát: a kiválasztás kritériumai között semmiféle ideológiai szempont nem érvényesülhet.

A munka volumene az adatokból következtethető. A projekt mögött nem áll sem intézmény, sem más támogató – eddig sem állt. Az MTDA mondhatni az ország első magán e-könyvtára, amelynek nonprofit alapon működve, ugyan hosszú- közép- és rövidtávú stratégiai terv nélkül; mi több küldetésnyilatkozat nélkül - működik.
Kérjük böngészőinket, legyenek megértőek, ha a letöltött szövegek pontossága némelykor kívánnivalót hagy maga után. A CIKKTÁR egy a korábbiakhoz képest is rendkívül összetett, több ezer linket tartalmazó gyűjtemény. Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy jelezzék, ha hibás, vagy rossz hivatkozást találnak.
Minden jó szándékú böngészőjét üdvözli

  dr. Reisz László

projektvezető

Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a szerzőklistához