AGRÁRKÉRDÉS


Arató Frigyes 


Asbóth János (1845-1911)


A föld mint társadalompolitikai és nemzeti kérdés. Bp. 1900.

   

Ágoston Péter (1874-1925)


A magyar világi nagybirtok története. Bp. 1913.

  Beck Lajos
 

A magyar földbirtok megoszlása. Agrár-statisztikai tanulmány. Bp. 1918.

  Bodrogközy Zoltán

A magyar agrármozgalmak története 1. Bp. 1929.

 

A magyar agrármozgalmak története 2. Bp. 1929.  Borotvás-Nagy Sándor
   

Nagy magyar gazdák. szeged. 1942.

   

Braun Róbert

A falu lélektana. Bp. 1913.
Dániel Arnold

Föld és társadalom. Bp. 1911.Magyarországi földművelő szocializmus. Bp. 1906.
   
  Ecseri Lajos (1860-1938)

Telepítési ügyünk. Bp. 1899.

   
  Eduard, David
 
Szocializmus és mezőgazdaság 1. Bp. 1909.
 
Szocializmus és mezőgazdaság 2. Bp. 1909.Ecseri Lajos (1860-1938)


 

Eőrsi Béla

Magyar mezőgazdasági válság. Bp. 1931.Erdei Fülöp (1903-1883)


Az örökváltság. Pest, 1848.

   
  Heller András
 

Cselédsor. Bp. 1937.

 

Föld és munkabér. Bp. 1939.

   
  Faber György

A magyar gazdatiszti kar válsága. Kaposvár. 1932.

   

A négy éves mezőgazdasági főiskolák. Bp. 1943.

   
  Fabricius Endre

A magyar gazdatiszt. Gazdaság és művelődéstörténeti tanulmány. Bp. 1931.

   
   
  Kautsky, Karl
 
Marx gazdasági tanai. Bp. 1907.
   

Kenessey Kálmán (1822-1913)Kenéz ZoltánKerék Mihály


Lánczy Gyula (1850-1911)
A faluközösség eredete. Bp. 1883.
   
A földosztó háború. Bp. 1938.
   
   
 
Elmélet nélkül. Gazdaságpolitikai tanulmányok. Bp. 1917.Löherer Andor (1846-1925)

 

Matolcsy Mátyás
Agrárpolitikai feladatok Magyarországon. Bp. 1934.

 
Az új földreform munkaterve. Bp. 1935.

 
Új élet magyar a földön. Bp. 1938.
Málnási Ödön

A falutan művelése. Bp. 1931.
Molnár Aladár (1839-1881)
 
A gépek jelentősége az emberiségre és a mezei gazdaságra nézve. Pest. 1859.
   
  N. Nagyváthy János
 

Magyar gazdatiszt. Pest. 1821.

 

Navratil Ákos

A föld jövedelmezősége. Bp. 1935.

 

Ortutay Gyula
Földtallér – földpengő. - - javaslata a magyar gazdasági válság (infláció nélküli) megszüntetése tárgyában. Bp. 1931Scherer Péter Pál

A járható út. Agrárkérdések és feladatok a megnagyobbodott országban. Bp. 1939.A nagybirtok. Bp. 1939.


 
Így látom én. Alföldi falvaink lakossága és szociális problémái. Bp. 1938.Sebess Dénes
Somogyi Imre


Szana Sándor (1868-1926)


Agrárpolitika és szociálpolitika. Bp. 1918.
Szeberényi Lajos Zsigmond (1859-1941)

A parasztok helyzete Magyarországon : szociális tanulmány különös tekintettel az alföldi munkásmozgalomra és a kivándorlásra. Békéscsaba. Bp. 1907.Szende Pál (1879-1934)


A nagybirtok és Magyarország jövője. Bp. 1911.
Vámos Jenő
Városélelmezés és földreform. Bp. 1915.Weis István

A magyar falu. Bp. 1931.
   
 
Zalay Lajos
 
 

   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra