EMLÉKEZÉSEK, EMLÉKIRATOK


 
 

A m. kir. csendőrség szerepe a forradalmakban. Miskolc. 1936.

   

Apponyi Emlékkönyv - Adalékok Apponyi Albert gróf közéleti működésének méltatásához születésének 80-ik évfordulója alkalmából. Bp. 1927.

   

Nagyatádi Szabó István Emlékkönyv. Bp. 1935.

   
   
Ady Lajosné, Kaizler Anna
 

Az ismeretlen Ady. Akiről az érdmindszenti levelesláda beszél. Bp. 1942.

   

Deák Ferencz adomák. Pest. 1871.

   
Apponyi Albert (1846-1933)
 

Emlékirataim. Ötven év. Ifjúkorom — huszonöt év az ellenzékben. Bp. 1922.


 

Élmények és emlékek. Bp. 1933.

   
  Asbóth Lajos (1803-1862)
 

Emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból 1. Pest. 1862.

 

Emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból 2. Pest. 1862.

   
  Balázs Ferenc (1901-1937)

A rög alatt. Bp. 1944.

   
  Balbo, Italo

Repülőrajokkal az óceánon át. Bp. 1931.

   
Baskircsev Mária
 

Baskircsev Mária naplója 1. Bp. 1921.

 

Baskircsev Mária naplója 2. Bp. 1921.


 
Batthyány Tivadar (1859-1931)
Beszámolóm 1. Bp. 1927.

Beszámolóm 2. Bp. 1927.
 
  Bayer József (1851-1919)

Déryné. Déryné levelei. Bp.1944.
Bánffy Miklós

Emlékeimből. Kolozsvár. 1932.


  Bánhidi Antal

A Gerle 13 útja. Bánhidi Antal útinaplója. Bp. 1936.

   
  Benda Jenő (1882-1945)
 

Páristól – Genováig. Egy újságíró naplójából. Bp. 1925.

   
Benedek Elek (1859-1929)  Édes anyaföldem! Egy nép és egy ember története 1. Bp. 1920.
 

Édes anyaföldem! Egy nép és egy ember története 2. Bp. 1920.

   
 
Testamentum és hat levél. Bp. 1927.
   
  Bereczky Andor

Visszaemlékezés a régi jó huszáridőkre. Pécs. 1937.
Berkes Béla

Családi hegedű. Bp. 1944.


  Berzeviczy György
    Az én első hatvanöt életévem. Bp. 1936.
   
Blaha Lujza (1850-1926)
 
Életem naplója. Bp. 1920.
 
  Bőhm Vilmos
 
Két forradalom tüzében. Bécs. 1923.

 

Buchinger Manó

Tanúvallomás. Az októberi forradalom tragédiája. Bp. 1936.
Búsbach Péter (1827-1905)
 

Az utolsó öt év. (Tisza-Szapáry-Wekerle) Parlamenti visszaemlékezések. Bp. 1895.

   
 

Egy viharos emberöltő. Korrajz 1. Bp. 1906.

 

Egy viharos emberöltő. Korrajz 2. Bp. 1906.

   

Cebrian Istvánné

Gloria victis. Bp. 1921.Rabságunk kezdetén. Bp. 1922.
   
  Czeke Marianne-H. Révész Margit

Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. Emlékiratai. Bp. 1928.


 
Csengery Antal (1822-1880)

Hátrahagyott iratai és feljegyzései. Bp. 1928.
Deák Imre (szerk.)
Egervári Ödön
Bátori Schulcz Bódog emlékiratai az 1848-48-iki szabadságharcból. Pest. 1870.Egressi Ákos (1832-1914)
Egressy Gábor (1808-1866)Eötvös József (1813-1871)
   
 

Levelek. Életrajz. Bp. 1903.

   

Napló. Gondolatok. Bp. 1941.

   

Eötvös Károly (1842-1916)
 

Emlékezések. Bp. 1901.

   
  Erhart, Amelia
 

Az utolsó út. Bp. 1939.


 
Feszty Árpádné (Jókai Róza) (1861-1936)

A tegnap. Bp. 1924.

Akik elmentek. Bp. 1923.Fiáth Ferenc (1815-1885)

Földy János

Világostól Josephstadtig. 1849-1856. Naplójegyzetek. Bp. 1939.


Frankenburg Adolf (1811-1884)
 

Bécsi élményeim 1. Sopron 1880.

 

Bécsi élményeim 2. Sopron 1880.

   
 

Emlékiratok  1. Pest 1868.

 

Emlékiratok  2. Pest 1868.

 

Emlékiratok  3. Pest 1868.

   
 

Őszinte vallomások 1. Pest. 1861.

 

Őszinte vallomások 2. Pest. 1861.

   
  Frencz Géza (1880-1928)

Emlékek Erdélyből. Bp. 1927.

   
  Földes Géza (1857-1937)

Hajdani székely diákélet. A falusi iskolától a falusi iskoláig. Bp. 1937.
Gál Imre

A polgár a viharban. Napló a vörös diktatúráról. Bp.1937.


  Gombosi György

Gyerekszoba. Bp. 1942.

   
  Gopcsa László (1865-+1933)

Emlékezések. Bp. 1925.
Göndör Ferenc


Görgey Artúr (1918-1916)
 
My life and acts in Hungary 1. London. 1852
 
My life and acts in Hungary 2. London. 1852.
   
Groza, Petru
 
A börtön homályában. Nagyvárad. 1945.
   

Gyalui Farkas (1866-1852)
 
  Hajdú Miklós

Zsellérek vagyunk. Bp. 1929.

   
  Herboly Ferenc (1873-1942)
Harminckét esztendő. Visszaemlékezések. Bp. 1923.
   
  Herczeg Jenő (1874-1938)
Jótékony asszonyok a világháború előtt. Szokolay Kornélné feljegyzései. Bp. 1930.

 
  Harsányi Gusztáv

Töredékek egy magyar református lelkész hányatott életéből. Debrecen. 1927.

 
  Hegedűs Sándor 
 

Lángelmék árnyékában. Bp. 1941.

Herczeg Ferenc
 

Herczeg Ferenc emlékezései 1. A várhegy. Bp. 1933.

 

Herczeg Ferenc emlékezései 2. A gótikus ház. Bp. 1933.

  Horthy Jenő

Egy élet sportja. Vadászat-lóverseny-falka. Bp. 1937.

   
  Hortobágyi Ágost (1875-1931)

A cserkészet hajdan. Kaposvár. 1928.

   
Huszár Károly (szerk.) (1894-1940)
 

A vörös rémuralom Magyarországon. New York. 1920.


 

 

Ignotus (Veibelsberg Hugó)

Egy év történelem. Jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig. Bp. 1916.
   
  Illésy György (1832-1871)

Honvédvilág 1. Pest. 1868.

Honvédvilág 2. Pest. 1868.Jakab Elek (1820-1897)

Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-1849-re. Bp. 1880.Jakabffy Elemér
Jákó Margit
Múlt, jelen, jövő. Bp. 1923.
   
Jászai Mari (1850-1926)

Jászai Mari emlékiratai. Bp. 1927.

   
 

Jászai Mari levelei. Bp. 1944.

   
Justh Zsigmond (1863-1894)
 

Justh Zsigmond naplója. Bp. 1940.

   
  Kamenyitzky Etelka (Ádám Éva)
 

Hadak útján.Az Olt partjaitól a Piaveig. Bp. 1936.

   
Kassai Vidor (1840-1928)
 

Kassai Vidor emlékezései. Bp. 1940.

Furcsaságok. - - Emlékiratainak függeléke. Vác. 1927.

   
  Kecskeméthy Aurél (1849-1913)

Naplója 1851-1878. Bp. 1909.

   
Kittenberger Kálmán

A megváltozott Afrika. Bp. 1930.

   
Klapka György (1820-1892)
 

Emlékeimből. Bp. 1886.

Komáromi János (1890-1937)
   

Nagy leányka, kis legényke. Bp. 1930.

   
  Korányi Viktor (szerk.)
 

Honvédek naplójegyzetei. Pest. 1861.

   
Kner Izidor (1860-1935)
 

Félévszázad mesgyéjén 1882-1932. Gyoma. 1931.

   
  Kovács Endre

Két háború közt. Komárom. 1944.


 

Kozma Miklós (1884-1941)

Egy csapattiszt naplója 1914-1918. Bp. 1931.
   
  Kölcsey Antónia
 

Kölcsey Antónia naplója. Bp. 1938.

   

Kőhalmi Béla
Hajmáskér. Bp. 1922.

 

Kray István

A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt. I. Ferenc József és IV. Károly királyokról. Bp. 1935.

 
Kuné Gyula (1831-1914)

Egy szabadságharcos emlékiratai. Chicago, 1913.
   
  Kunos Ignác (1860-1945)

Pályám emlékezete.” A török népélet virágos kertjében. Bp. 1935.

   
   
  Kürenberg, Joachim von

Schratt Katalin. A császárváros regénye. Bp. 1941.

   
Lengyel Menyhért

Egyszerű gondolatok. Bp. 1918.

   
  Lindbergh, Anne M.

Zúg a szél. Bp. 1934.

   
  LoBagola, Ibn

LoBagola egy afrikai vadember önéletrajza. Bp. 19?

   
Madarász József (1814-1915)

— — beszédei az 1865-7-iki országgyűlésen. Pest. 1868.

   

Emlékirataim 1831-1881. Pest. 1883.
Maderspach Lívius (1840-1921)
Majoros József  Markó Marcell

Szibérián át a kolostorig. Bp. 1944.

   
Móra Ferenc  (1875-1934)
 

Elkallódott riportok. Bp. 1935.

 

Göröngykeresés. Bp. 1935.

 

Iparosok, császárok, királyok és egyéb céhbeliek. Bp. 1925.

 

Napok, holdak, elmúlt csillagok. Bp. 1935.

 

Nádihegedű. Bp. 1934.

Sokféle. Bp. 1932

   
 

Utazás a földalatti Magyarországon. Bp. 1933.

Véreim. Bp. 1927.

   
  Munk Artúr
 

A nagy káder. Egy pleni feljegyzései a forradalmi Oroszországból. Bp. 1931.


 

Munkácsy Mihály (1844-1900)
Emlékeim. Bp. 1921.
   
  Nagy Izsó

Aradi vésznapok. Margitfalvi Margittay Gábor 1848-49-iki honvédmérnökkari őrnagy emlékiratai. Bp. 1890.

   
Nemeskéri-Kiss Sándor
 

Figyeltem. Emberek, állatok, gyermekek, asszonyok. Bp. 1942.

   
 

Pipaszó. Derűs emlékek egy változatos életből. Bp. 1942.
Paál Jób-Radó Antal (szerk.)

A debreceni feltámadás. Debrecen. 1947.
   
  Paleologue, Maurice
 

A cár országa a nagy háborúban 1. Bp. 1923.

 

A cár országa a nagy háborúban 2. Bp. 1923.

 

A cár országa a nagy háborúban 3. Bp. 1923.
Papini, Giovanni

Élőhalott. Bp. 1927.


Pálmay Ilka (1859-1945)
Emlékirataim. Bp. 1912.

Podmaniczky Frigyes (1824-1907)
   
Pulszky Ferenc (1814-1897)
   

Életem és korom 1. Bp. 1884.

 

Életem és korom 2. Bp. 1884.

Pulszky Teréz (1819-1866)
 

Memoirs of a Hungarian lady 1. London. 1850.

 

Memoirs of a Hungarian lady 2. London. 1850.

   
  Rachmanova, Alexandra

Szerelem, CSEKA, halál… Egy orosz diáklány naplója. Bp. 1933.

   

Házasság a vörös viharban. Egy orosz diáklány naplója 2. Bp. 193?.


 
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő (1842-1929)

 
Emlékezések 1. Bp. 1926.
Emlékezések 2. Bp. 1926.
Emlékezések 3. Bp. 1926.Renan,  Ernst

Ifjúságom. Bp. 1925.Révész Imre (1826-1881)

Roszner István

Katonák, népek, események. — — világháborús naplója. Bp. 1938.


Rott Sándor (1868-1942)

A „kis Rott”-ról. Bp. 1942.

   

Rozsnyay Kálmán

"Öreg diák élő emlékei." Bp. 1943.
   
  Rónai Ernő

Krasznojárszk. Nagyvárad. 1938.


 
Rudnay Józsefné Veres Szilárda
Emlékeim 1847-1917. Bp. 1922.
   
  Sassy Csaba

Hét ország frontján - - háborús naplója. Miskolc. 1930.
Sáfrány Mihály (1829-1903)

Sáfrány Mihály "Miskolci Ref. Lyceumot" végzett diák, az 1848-49 szabadságharcban önként résztvett honvédtüzér hadnagy később lelkipásztor emlékiratai. Bp. 1941.


  Scheffler János

Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből. Bp. 1928.


 
Schütz Antal
Életem. Emlékezések. Bp. 1942.


  Somsich Andor (1879-1956)
 

Harminc esztendő Bayreuthban. Bp. 1938.
Sréter János (1806-1842)  Svachulay Sándor
 

Repülőéletem. Bp. 1942.

Szabó Dezső (1879-1945)

A bölcsőtől Budapestig. Bp. 1944.

   
Szabó László 
Szegény ember gazdag élete 1. Bp. 1928
 
Szegény ember gazdag élete 2. Bp. 1928
 
Szegény ember gazdag élete 3. Bp. 1928
   
  Szakonyi Lajosné, Tomori Andrea

Régi huszárhistóriák. Bp. 1943.

   
  Szacsvay Imre (1854-1939)
 

Életem és emlékeim. Kolozsvár. 1930.

   
Szárazberky Nagy József (1800-1878)

Emlékjegyzetei. Bp. 1931.

   
  Szedlák Mátyás

Leleplezések a magyar szabadságharc és a magyar emigráció idejéből (1848-1961). Bp. 1897.

   
Szemere Bertalan

Levelek (1849-1862) száműzetésében. Pest. 1870.
 

Naplóm. Száműzetésében 1. Pest. 1869.

 

Naplóm. Száműzetésében 2. Pest. 1869.
Szentgyörgyi István (1842-1931)
 

Emlékeim.  Kolozsvár. 1923.
Szeremlei Samu
Szerémy Zoltán (1861-1934)
 

Emlékeim. A régi jó időkből. Bp. 1929.

   
  Székely Sámuel (1857-1926)
 

Egy újságíró emlékei. Bp. 1926.

   

Széll Kálmánné, Vörösmarty Ilona (1844-1910)

Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. Bp. 1926.
  Szigethy Vilmos
 

A régi Szegedből az újba. Krónikák emberekről, dolgokról. Bp. 1932.

A Vármegyeház kapujából. Sorok a régi torontáli urakról. Szabadka. 1933.
Szilágyi Sándor (szerk.)  Szokolay Kálmán
Két visszapillantás. Bp. 1935.
   

Szokoly Viktor (1835-1913)

Szöllősy Ferenc
Szőgyényi László (1806-1893)

Emlékiratai Bp. 1903.


  Szterényi József (1861-1940)

Régmúlt idők emlékei. Politikai feljegyzések. Bp. 1925.

   
  Szüllő Géza

A T. Ház humora. Bp. 1943.

   
  Tabéry Géza
 

Emlékkönyv. Kolozsvár. 1930.


Teghze Gyula (1867-1939)


Teleki Sándor (1821-1892)

Emlékeim 1. Bp. 1879.

Emlékeim 2. Bp. 1879.


Tirts Rezső

1848-49-iki élményeim különös tekintettel a Cornides-féle szepesi Guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharcban. Késmárk. 1903.


  Tormay Cécile (1876-1937)

Bujdosó könyv. Feljegyzések 1918-1919-ből. Bp. 1921. EPUB
   
  Vajda Pál

Emlékezzünk régiekről. Bp. 1942.
Vay Miklós
Vay Sándor (1859-1918)
Elpusztult urak. Bp. 1909.


  Vámbéry Ármin (1832-1913)

Küzdelmeim. Bp. 1905.
Vér György (1904-1944)

Rácsok mögött. Harminc napig magánzárkában. Egy újságíró naplójegyzetei a Markó utcai fogházban. Szeged. 1929.


  Walzel Kelemen
 

Kémszolgálat a háborúban. Egy hírszerzőtiszt emlékiratai. Sopron. 1939.

 
   
  Weltner Jakab (1873-1936)
Forradalom, bolsevizmus, emigráció. Bp. 1929.
   
 
"Milljók egy miatt". (Emlékek). Bp. 1927.

 

Wirkner Lajos (1800-1882)


Zerfi Gusztáv

Március 15-dike 1848 Pesten. Egy lap néptörténet. Pest. 1848.


Zilahy Gyula
 

Ötven év. Ifjúságom és életem. Bp. 1931.


 

Zsolt Béla

Tanulságok és reménységek. Bp. 1942.

   
   
 
Lap tetejére...Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra