EZREDTÖRTÉNETEK A "NAGY HÁBORÚ"-BÓL

   

A cs. és kir. 82. székely gyalogezred története. Bp. 1931.

   

A m. Kir. Debreceni 2-ik honvédhuszárezred története 1869-1918. Bp. 1939.

   
 A volt M. Kir. Kassai 5. honvéd-huszárezred története 1868-tól 1918-ig. Bp. 1935.
   

Bajnóczy József
A cs. És kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől erdély visszafoglalásig 1916. aug. 27-től okt. közepéig. Bp. 1931.

Balassa Imre

   
  Csethe József
     A m. kir. 4/VI. népfelkelő zászlóalj a 10-ik isonzói csatában. Bp. 1938. 

Dernyey (Szlavnich) György

Vilmos a német birodalom trónörököse és Poroszország trónörökösének nevét viselő cs. és kir. Jász-kun 13. huszárezred története 1869-1918. Bp. 1941.
   
  Korcsmáros Nándor
 

Károly-bakák. Bp. 1917.

   
  Kurtz Géza-Kristófy Géza
  A Cs. és kir. "Albrecht főherceg" 44. gyalogezred és a cs. és kir. 105. gyalogezred története
  A Cs. és kir. "Albrecht főherceg" 44. gyalogezred és a cs. és kir. 105. gyalogezred története. Adattár.
  A Cs. és kir. "Albrecht főherceg" 44. gyalogezred és a cs. és kir. 105. gyalogezred története. Képtár.
   
  Makkay Pál (szerk.)
      Négyes honvédek fegyverben. Békécsaba. 1934
      Négyes honvédek fegyverben. Adattár. Békécsaba.  1934 
   

Nónay Dezső
   

Paulovits Sándor (szerk.)
   
   
  Szili Kováts László

Az egykori cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj története. Bp. 1940.

   
  Wodlitschka Gyula-Freissberger Gyula

A 29. honvéd gyalogezred története. Bp. 1928.

   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra