FAJELMÉLET, EUGENIKA

 

Angyal Pál (1873-1949)


   
Balás Károly
 

A népesedés. Bp. 1905.

   
  Ballai Károly

A magyar gyermek. Bp. 1929.

A magyar gyermek kephal-indexe. Bp. 1918.
Balogh Pál (1854-1933)

A magyar faj uralma. Bp. 1903.Erdély fajnépei s a székely kérdés. Kolozsvár. 1903.Bartucz Lajos (szerk.)


Beksics Gusztáv (1847-1906)


A román kérdés a fajok harcza. Bp. 1895.
Berényi Sándor (1863+1943)
Bíró Bertalan
Eugenika. Bp. 1935.Bíró Béla


  Bíró Imre (Kadmos)
 
Ankét az eugenetikáról. Bp. 1926.
   
  Csekey István
Faj és nemzet. Bp. 1939.
   
 
Liszt Ferenc származása és hazafisága. Bp. 1937.
   
Szociális kötelességeink. Kecskemét. 1914.
   
  Csepreghy László

A nemzeti kisebbségek politikája 1. Eger. 1934.

A nemzeti kisebbségek politikája 2. Eger. 1934.

   
  Csuray Károly

A magyarság, mint faj és nemzet. Bp. 1935.

   
  Dobák Ferenc
 
Eugenikai házassági tanácsadás. Bp. 1935.
   
  Doros Gábor
 
Házassággondozás. Az eugénia járható útjai. Bp. 1940.Dudek János (1858-1916)
   

Fenyő Miksa

Hitler. Tanulmány. Bp. 1934.

 

Finot, Jean
A fajok problémája. Bp. 1909.
   
  Gáspár János

A keleti szlávok antropológiája különös tekintettel a kárpátaljai ruszinokra. Ungvár. 1944.
Hatvani Imre (1818-1856)

Szózat az oláhfaj ügyében. Pest. 1848.
   
  Herz Sándor (1875-1939)
 
Embertenyésztés. Bp. 1918.Hoffmann Géza (1885-1921)


A fajegészségtan és népesedéspolitikáról. Bp. 1920. 

Egészséges magyar családnak soha magva ne szakadjon! Fajegészségügyi értekezés. Bp. 1918.
Fajegészségtan és eugenika. Bp. 1906.
Lanstják András

Anti-Magyar. Pest. 1848.
   
  Lengyel Emil
 
Hitler. New York. 1932.Kiss Sándor
   
  Marosi Arnold (1873-1939)
 
Átöröklés és nemzetvédelem. Bp. 1924.
   
  Melly József-Székely Miklós
Házasságkötés előtti kötelező orvosi vizsgálat. Bp. 1942.Méhely Lajos (1852-1953)
Vér és faj. Bp. 1940.Nyéki Kálmán  Reinhardt Sándor

Fajvédelem és büntetőjog. A fajvédelmi törvény 15. §-át magyarázatokkal ellátta és a joggyakorlatot ismerteti - -. Bp. 1941.
Réz Mihály (1878-1921)

Magyar fajpolitika. Bp. 1905.Rónay Jácint (1814-1889)

Fajkeletkezés. Pest. 1868.
   
  Schäfer István
 
Sterilisatio és castratio a büntetőjog szolgálatában. Bp. 1938.
   

Somogyi József

A faj. Bp. 1942.   
  Vajta Ferenc
 

Faji forradalom vagy nemzeti evolúció. Bp. 1937.

   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra