FAJELMÉLET, EUGENIKA

 

Angyal Pál (1873-1949)


   
Balás Károly
 

A népesedés. Bp. 1905.

   
  Ballai Károly

A magyar gyermek. Bp. 1929.

A magyar gyermek kephal-indexe. Bp. 1918.
Balogh Pál (1854-1933)

A magyar faj uralma. Bp. 1903.Erdély fajnépei s a székely kérdés. Kolozsvár. 1903.Bartucz Lajos (szerk.)


Beksics Gusztáv (1847-1906)


A román kérdés a fajok harcza. Bp. 1895.
Berényi Sándor (1863+1943)  Bíró Imre (Kadmos)
 
Ankét az eugenetikáról. Bp. 1926.
   
  Csekey István
Faj és nemzet. Bp. 1939.
   
 
Liszt Ferenc származása és hazafisága. Bp. 1937.
   
Szociális kötelességeink. Kecskemét. 1914.
   
  Csepreghy László

A nemzeti kisebbségek politikája 1. Eger. 1934.

A nemzeti kisebbségek politikája 2. Eger. 1934.

   
  Csuray Károly

A magyarság, mint faj és nemzet. Bp. 1935.

   
  Dobák Ferenc
 
Eugenikai házassági tanácsadás. Bp. 1935.
   
  Doros Gábor
 
Házassággondozás. Az eugénia járható útjai. Bp. 1940.Dudek János (1858-1916)
   

Fenyő Miksa

Hitler. Tanulmány. Bp. 1934.

 

Finot, Jean
A fajok problémája. Bp. 1909.
   
  Gáspár János

A keleti szlávok antropológiája különös tekintettel a kárpátaljai ruszinokra. Ungvár. 1944.
Hatvani Imre (1818-1856)

Szózat az oláhfaj ügyében. Pest. 1848.
   
  Herz Sándor (1875-1939)
 
Embertenyésztés. Bp. 1918.Hoffmann Géza (1885-1921)


A fajegészségtan és népesedéspolitikáról. Bp. 1920. 

Egészséges magyar családnak soha magva ne szakadjon! Fajegészségügyi értekezés. Bp. 1918.
Fajegészségtan és eugenika. Bp. 1906.
Lanstják András

Anti-Magyar. Pest. 1848.
   
  Lengyel Emil
 
Hitler. New York. 1932.Kiss Sándor
   
  Marosi Arnold (1873-1939)
 
Átöröklés és nemzetvédelem. Bp. 1924.
   
  Melly József-Székely Miklós
Házasságkötés előtti kötelező orvosi vizsgálat. Bp. 1942.
   
  Reinhardt Sándor

Fajvédelem és büntetőjog. A fajvédelmi törvény 15. §-át magyarázatokkal ellátta és a joggyakorlatot ismerteti - -. Bp. 1941.
Réz Mihály (1878-1921)

Magyar fajpolitika. Bp. 1905.Rónay Jácint (1814-1889)

Fajkeletkezés. Pest. 1868.
   
  Schäfer István
 
Sterilisatio és castratio a büntetőjog szolgálatában. Bp. 1938.
   

Somogyi József

A faj. Bp. 1942.   
  Vajta Ferenc
 

Faji forradalom vagy nemzeti evolúció. Bp. 1937.

   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra