FILOZÓFIA, ETIKAA szellemi lét. Kühár Flóris, Szigeti József, Kecskés Pál, Schütz Antal, Brandenstein Béla, Jánosi József előadásai. Bp. 1937.Alexander Bernát (1850-1927)
Balla Antal
A liberalizmus történelme. Bp. 1926.
   

A középkori és újkori filozófia története. Bp. 1935.


Bárány Gerő (1878-1939)Ethikai előadások. Bp. 1915.Bergson, Henri

Bevezetés a metafizikába. Bp. 1910.
Bodnár Zsigmond (1839-1907)
A tudomány csődjéről. Bp. 1897.


Az eszmeerő magyarázata. Bp. 1894.


Erkölcsi kérdések. Bp. 1897.Borsányi Károly
Böhm Károly (1846-1911)
Brassai Sámuel
Braun, Otto
Bevezetés a történetfilozófiába. Bp. 1922.Buday Dezső (Hungaricus) (1879-1919)


A házasságjog bölcselete. Bp. 1901.
Bydeskuthy László

  Czakó Ambró
 

A vallásfilozófia alapvonalai. Bp. 1921.

 

Az értékelés filozófiája. Bp. 1918.

   

Danielik János (1817-1888)


A történet szelleme. Történet-bölcselmi értekezés. Pest.1857. 

   

Dékány István

  Fellegi János
   
 

Zsidóság és kereszténység. Egyetemes vallásbölcselet. Bp. 1922.
Félegyházy József
Gerencsér IstvánGiesswein Sándor

Giesswein Sándor (1856-1923)


Történelembölcselet és szociológia. Bp. 1904.

   
  Grünsfeld Miksa
 

Az utópia. Bp. 1937.

   
  Holló József

Élet, szeretet, halál. Bp. 193?

   
  Horváth Sándor o. p.
 
A fizikai és pszichikai világ egymásrahatása. Bp. 1914.
   
 
A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai. Bp. 1922
   

Jász Géza (1863-1936)

A fejlődés törvényei. Bp. 1893.A vallás filozófiája. Bp. 1915.
   
  Jehlicska Ferenc (1879-1939)

A pénz és a boldogság vagyis: a meggazdagodásnak túlságos vágyáról. Bp. 1915.

Erkölcsi és társadalmi jólét: társadalmi etika. Bp. 1916.

Társadalmi kérdés és etika. Bő. 1908.
Joó Tibor (1901-1945)Kármán Mór (1843-1915)

   
  Kepes Ferenc
 
Schmitt Jenő Henrik élete és tanítása. Bp. 1918.

 
Kornis Gyula


A lélek világa. Bp. 1937.
Magyar filozófusok. Bp. 1930.   

Medveczky Frigyes (1855-1814)


A normatív elvek jelentősége az ethikában. Bp. 1889.
A római stoicizmus társadalomelméletei. Bp. 1913.
Társadalmi elméletek és eszmények. Bp. 1887.
Menger, Anton

Új erkölcstan. Bp. 1907.
   
  Nagy József
 
A mai filozófia főirányai. Bp. 1923.
  Nánássy László Dezső

Az emberi lélek. Bp. 1928.
Neumann György  Pauer Imre (1845-1930)
 
A lélektan alaptanai. Vezérfonal egyetemi előadásaihoz és tanárjelöltek számára. Bp. 1912.
   
 
A logika alaptanai. Vezérfonal egyetemi előadásaihoz és tanárjelöltek számára. Bp. 1907.
   
 
Metaphysica. Pest. 1871.
   
Vázlatok az újkori philosophia köréből. Pest. 1872.
   

Pauler Ákos (1876-1933)

Pulszky Ferenc (1814-1897)
 

Eszmék Magyarország története philosophiájához. Bp. 1880.

   
   
Pekár Károly (1869-1911)


Posch Jenő (1859-1923)


   Perczelné Kozma Flóra (1864-1925)

Felolvasások és közlemények a modern vallásbölcsészet és szociológia terén. Bp. 1908.

   
  Prohászka Lajos
 
Pedagógia mint kultúrfilozófia. Bp. 1939.


Prohászka Ottokár (1858-1927)


Az objectív idealismus. Bp. 1915.Rádai Lajos
Reiner Ferenc (1861-1933)

Szebb élet felé. Értekezés az eszményekről. Bp. 1937.Rezek S., Roman

Harsányi Lajos szent trilógiája. Pécs. 1943.

 

Prohászka esztétikája. Pannonhalma. 1942.

 

Prohászka intuíciója és átélése. Bp. 1942.

 
Prohászka Ottokár és Bergson. Bp. 1943.

 
Szempontok és adatok Prohászka "bergsonizmusához". Bp. 1943.
   
Schütz Antal

 

Charakterologia és aristotelesi metafizika. Bp. 1927.
   

Somogyi József
A nemzeteszme. Bp. 1941.

   
  Stolpa József

A szabadság fogalma a magyar köztudatban. Bp. 1939.

   
  Stuhlmann Patrik

Etikai problémák. Bp. 1916.

   

Háború és erkölcsiség. Bp. 1915.

   
Szelényi Ödön (1877-1931)
 
A filozófiai pedagógia magyar úttörői. Sopron. 1931.
   
Fichte vallásfilozófiai fejlődése. Pozsony. 1913.
   
Schleiermacher vallásfilozófiája. Békéscsaba. 1910.


  Szirbik Antal

A harmónia könyve. A boldogság tudománya. Írások. Bp. 1927.Szontagh Gusztáv (1793-1858)

Propylaeumok a magyar filozófiához. Buda. 1839.

Trikál József


Várkonyi Hildebrand


  Vértesi FrigyesKritikai megjegyzések Nagy József két könyvéről. Bp. 1928.Zsivanovits László

A pesszimizmus. Bp. 1933.

Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra