GYERMEKVÉDELEM

   
   

A magyarországi katholikus gyermekvédelmi intézmények. Bp. 1924.

 

Gyermekbarátok. Teendőink a gyermekbarát mozgalom ellenében. Bp. 1928.

   
  Aniszfeld Endre
 
Az "egyke" egészségügyi vonatkozásai. Bp. 1913.
   
  Berend Miklós (1870-1919)
 

A csecsemőhalálozás „magyar” okai; a csecsemővédelem eddigi eredménye és útja a jövőben. Bp. 1910.

   
  Bogdán Ernő
 
A nemibajok szerepe a gyermekvédelemben. Bp. 1928.
   

Chyzer Béla (1868-1910)


A gyermekmunka Magyarországon. Bp. 1909.   

   
  Csorna Kálmán
 
A szociális gyermekvédelem. Bp. 1929.Deutsch Ernő (1872-1944)

   
  Dénes Károly (1873-1922)

Anya és gyermekvédelem. Balassagyarmat. 1917.

   
  Engel Gábor (1852-1935)

Az országos gyermek-menházak ügyében. Kolozsvár. 1885.
Engel Zsigmond
 
   
Gyermekvédelem. Bp. 1918.

 

Goitein Gábor

Fiatalkorúak bírósága és a szabadkőművesség. Kolozsvár. 1913.

 

Győri Imre (1881-1945)
Pusztuló nemzedék. Bp. 1927.
   
  Havas Gyula (1856-1927)

A házasságon kívül született gyermekek jogállapotáról. Deés. 1883.

  Heim Pál (1875-1929)

A dajka- és csecsemő-otthonokról, a csecsemőkórházról. Bp. 1916.

   
  Johan Béla
 

Az egészségügyi és szociális gyermekvédelmünk bírálata. Bp. 1942.

   
  Juba Adolf (1854-1928)
 

A csecsemő és gyermekgondozás tanának terjesztése népoktatási intézményekben. Bp. 1916.

Az állam és a társadalom feladatai a nemi betegségekkel szemben. Bp. 1921.

Az egészséges tanuló. Bp. 1927.

Az egészségtan alapvonalai. Bp. 1918.
Katona Béla
A hadirokkantak és árvák társadalmi segítése. Bp. 1916Kun Béla (1861-1934)

 

A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékonycélú intézmények Magyarországon. Bp. 1911.

   
  Lévai Ödön

Gyermekmenhelyeink és csecsemővédelmünk. Bp. 1911.


Novák Lajos

A keresztény gyermekvédelem. Bp. 1917.

  Purebl Győző

Az óvónők gyermekvédő munkája és a gyermekvédelem általában. Bp. 1929.

   
  Rappcsányi Jakab
 
Az anyaság története. Bp. 1933.Ruffy Pál (1854-1934)

  Schopf Kálmán
 

A hivatásos gyámság és a törvénytelen gyermek védelme. Bp. 1912.
Spitzer Mór (1864-?)


A lelenczház védelmére. Bp. 1877.
Szana Sándor (1868-1926)

A gyermekkor közegészségügyének bajai. Bp. 1917.
A züllött gyermek socialhygieniájának magyar rendszere. Bp. 1910.Az árvaszék ügyvitele és az elhagyott gyermekek védelme körül. Temesvár. 1904.

   
  Szandtner Aladár

A magyar állami hadiárvagondozás 10 éve (1919-1929.) Bp. 1930.


Child protection by the royal hungarian state. Bp. 1926.
Turcsányi Imre

 

Lelencek és lelencházak. Bp. 1901.

  Varsányi Géza (szerk.)
 

Szociális segítőmunka a gyermek- és ifjúságvédelem terén. Az országos izr. Patronázs egyesület 25 éves fennállása alkalomból. Bp. 1936.

  Vay Gáborné Zichy Márta (1879-1942)

Az Országos Gyermekvédő Liga ismertetése. Bp. 1911.

   
   
   
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra