VILÁGHÁBORÚ, HADVISELÉS

A cs. és kir. 82. székely gyalogezred története. Bp. 1931.

    A volt M. Kir. Kassai 5. honvéd-huszárezred története 1868-tól 1918-ig. Bp. 1935.
   
 
Hadi beszédek. (Apponyi Albert, Csernoch János, Hazai Samu, Tisza István, Lukács György, Szászy-Schwarcz Gusztáv, Beöthy Zsolt, Magyary Géza, Lenhossek Mihály, Orosz Emil, Alexander Bernár Hantos Elemér, Cholnoky Jenő). Bp. 1914-1915.

 

Háborús előadások. Bp. 1915.

Osztrák-magyar Vöröskönyv. Diplomáciai iratok Ausztria-Magyarországnak Romániához való viszonyáról. Bp. 1916.


 

Aggházy Kamil-Stefán Valér

A világháború 1914-1918. Bp. 1934.


  Ambrózy György

A magyar csatakép. Bp. 1940.


A magyarság és a németség érdekszolidaritása. Bp. 1916.

 
A világháború problémái. Bp. 1916.
   
Diplomácia és világháború. Bp. 1920.
   
  Asbóth Lajos (1803-1862) 

Emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból 1. Pest. 1862.

 

Emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból 2. Pest. 1862.
Auer György
Árkossy Károly
Állásaink előtt ezernyi halott fekszik. Őszinte és világos feleletek a háború és a fegyveres béke összes kérdéseire. Bp. 1930.

 

Bajnóczy József
A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől erdély visszafoglalásig 1916. aug. 27-től okt. közepéig. Bp. 1931.

 

Balassa Imre


 

Balogh István
Gyóni Géza szibériai életrajza. Bp. 1927.
   
  Baltazár Dezső
A háború az evangelium világításában. Debrecen. 1918.
   
  Barabás Béla

Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön. Bp. 1916.

   

Bárczay Oszkár (1847-1898)
  Bereczky Andor

Visszaemlékezés a régi jó huszáridőkre. Pécs. 1937.

   
  Berend Miklós (1870-1919)

Harctéri naplója. Adatok a magyar honvédség főképp az 5. h. honvédezred történetéből. Bp. 1916.


Berkes Imre
   
  Berkó István

A magyar huszárság története. Bp. 1918.

   
 

Az 1848/49. évi magyar szabadságharc olasz légiója. Bp. 1939.

   

Magyar önkéntes csapatok az 1859. évi háborúban. Pécs. 1930.

   
  Bokor Ervin

Menekülés a szibériai hadifogságból Japánon és Anglián keresztül. Bp. 1919.

   
Boksay Antal
 

Egy repülőtiszt háborús élményei. Bp. 1938.


 

Boross István (1897-1945)
Gyóni Géza. Mezőtúr, 1927.
   
  Botár Árpád

A láthatatlan hadsereg. Kémek, árulók, merénylők. Tapolca. 1939.Brehm, Bruno


 A kétfejű sas lehull. A Habsburg monarchia összeomlása Bp. 1937.


Breit (Bánlaky) József (1863-1945)

A magyarországi 1918/19 évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története 1. A Károlyi-korszak főbb eseményei. Bp. 1925.

A magyarországi 1918/19 évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története 2. A proletárdiktatúra kikiáltásától a románok támadásáig. Bp. 1925.


Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjárat. Bp. 1926.

   
 

Magyarország 1848/49-iki függetlenségi harcának katonai története 1. A téli hadjárat. Bp. 1897.

 

Magyarország 1848/49-iki függetlenségi harcának katonai története 2. A tavaszi hadjárat. Bp. 1897.

 

Magyarország 1848/49-iki függetlenségi harcának katonai története 3. A nyári hadjárat. Bp. 1898.

   
  Csernoch János
Kereszténység és világbéke. Esztergom. 1918.

 

Csabai István
Fakeresztek mentén - népek országútján. Bp. 1935.

 
  Csethe József
     A m. kir. 4/VI. népfelkelő zászlóalj a 10-ik isonzói csatában. Bp. 1938. Csiky Kálmán (1843-1905)

 

Czettler Jenő
A hadirokkantak telepítése Magyarországon. Bp. 1916.Darkó Jenő (1880-1940)

   
  Dánér Béla
Új Magyarország felé. Bp. 1918.

 

Dernyey (Szlavnich) György

Vilmos a német birodalom trónörököse és Poroszország trónörökösének nevét viselő cs. és kir. Jász-kun 1. huszárezred története 1869-1918. Bp. 1941.


Deseő Lajos

Harctéri naplója. Bp. 1937.
   
  Dobos István

Repülőgéppel a fronton. Egy hadipilóta feljegyzései. Bp. 1916.

   
  Dózsa Imre
Pénzünk és a háború. Bp. 1918.
   
  Dömötör Gyula Ferenc

A kémek és szabotálók elleni védekezés. Bp. 1941.
Duff, Cooper A.
Duka Tivadar (1825-1908)  Egervári Ödön (1823-1895)
 

Magyar királyi honvéd törzstisztek albuma. Pest. 1870.

  Erdélyi Gyula

A magyar katona. A magyar hadszervezet és hadművészet fejlődése. Bp. 1929.

A magyarok hadművészete. Bp. 1933.

 

Faragó László
Szerbia összeomlása 1915-ben, népének, hadseregének, hadifoglyainak halálmarsa. Bp. 1935.

 

Fábián Béla

 

Fényes László (1871-1944)

Egy vöröskeresztes ember naplója. A Balkán-háború idejéből. Bp. 1913.

 

Fényes Samu (1863-1937)
Háborús jegyzetek. Bp. 1916.
   
  Foertsch, Hermann

A háború tudománya. Bp. 1940.


 
   
  Gajzágó László

A háború és béke joga. Bp. 1942.


Gáspár Artúr
Dinasztiánk a haza védelmében. Bp. 1915.

 

Geduly Henrik
Háború és vallás. Nyíregyháza. 1915.
   
  Gosztonyi Kálmán

Mikor és hogyan mentette meg Magyarország katonai ereje Európát? Bp. 1937.
Gracza György (1856-1908)  Grób Imre

Hét év Szibériában: a krasznojarszki pokolban. Bp. 1927.


 
  Grósz Ábris
 
A háború kezdete és kimenetele. Bp. 1915.
   
  Grósz Emil
Egyetemi tanárok a hadbavonult egyetemi polgárokhoz! Bp. 1917.Gyalókai  Jenő (1874-1945)

Hajdú István

   
  Hegedűs Lóránt
Harc a magyar igazságért. Bp. 1927.
   
  Hevesi Simon (szerk.) (1868-1943)

1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja. Bp. 1916.

   
  Horváth László

Az osztrák-magyar hadsereg felvonulása Oroszország ellen és az 1914.évi nyári hadjárat. Bp. 1928.

   
   
  Huszár Vilmos
Felelős-e Magyarország a világháborúért? Bp. 1926.

 

Ignotus (Veibelsberg Hugó)

Egy év történelem. Jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig. Bp. 1916.
   
  Illésy György (1832-1871)

Honvédvilág 1. Pest. 1868.

Honvédvilág 2. Pest. 1868.

   
  Imre Sándor (szerk.)
 
A világháború. Bp. 1917.Incze Kálmán
  Jabotinsky, Vladimir

A zsidó légió a világháborúban. Bp. 1931.

   
  Jeszenszky Kálmán
 
Háborús utam emlékei. Lemberg - Lublin - Ivangorod - Krako. Balassagyarmat. 1917.
   
  Julier Ferenc (1878-1944)


A hadvezetés művészete. Bp. 1931.

Limanowa. A magyar katona csatadöntő küzdelmeinek okmányok és szemtanúk naplói vagy adatai alapján megírt részletes története. Bp. 1937.


  Kálmán Géza
 

Miaka Ile. Béke és harc a feketékkel. Egy német gyarmatról és védelmi harcáról. Bp. 1923.

   
  Kamenyitzky Etelka (Ádám Éva)
 

Hadak útján.Az Olt partjaitól a Piaveig. Bp. 1936.

   
  Katona Béla
A hadirokkantak és árvák társadalmi segítése. Bp. 1916
   
  Kellermann

Háború az Argonneokban. Bp. 1916.

   
  Keményfy K. Dániel
 
Háború és politika. Esztergom. 1917.
   
  Kenedi Géza (1853-1935)
 

Magyar vér Boszniában. Bp. 1928.

   
  Kernné Nyári Mária
 
A nő és a háború. Bp. 1916.
   
Klapka György (1820-1892)
 

Emlékeimből. Bp. 1886.

   
  Knaus, Robert (Helders őrnagy)
 

Légiháború 1938-ban. Páris szétrombolása. Bp. 1934.

   
  Komáromi János

A nagy háború anekdotái. Bp. 1936.


 
Őszi harmat után. Bp. 1936.
   
  Korányi Viktor (szerk.)
 

Honvédek naplójegyzetei. Pest. 1861.

   

Kozma Miklós (1884-1941)

Egy csapattiszt naplója 1914-1918. Bp. 1931.
   
  Kovács Gábor (1883-1920)
A világháború közgazdasági okai. Bp. 1916.

 

Kray István

A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt. I. Ferenc József és IV. Károly királyokról. Bp. 1935.
   
  Lajos Iván
 

Az "olasz nő" legendája. Pécs. 1929.

   

Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében. Pécs. 1939

   
 

Tanulmányok a világháború diplomáciájából. Pécs. 1938.

   
  Lévai Jenő
Éhség, árulás, Przemyœl. Bp. 1933.
   
  Ludwig, Emil
Tizennégy júliusa. Bp. 1929.
   
  Lukachich Géza (1865-1943)

A Doberdó védelme az első isonzói csatában. Bp. 1918.

   
  Madzsar József
 
A jövő nemzedék védelme és a háború. Bp. 1916.
   
  Makkay Pál (szerk.)
     Négyes honvédek fegyverben. Békécsaba. 1934
     Négyes honvédek fegyverben. Adattár. Békécsaba.  1934 
   
Málnási Ödön
   

Turenne. Bp. 1930.

   
  Márkus László
Magyar gondok. Bp. 1916.
   

Miklóssy István


Az ifjúság előkészítése a katonai szolgálatra külföldön. Bp. 1918.
   
  Munk Artúr
 

A nagy káder. Egy pleni feljegyzései a forradalmi Oroszországból. Bp. 1931.


 

Nagy Endre

Csataképek a nagy háborúból. Bp. 1915.

 
  Nagy Lajos
Isten és a háború. Bp. 1915.
   

Nagy László


A háború és a gyermek lelke. Bp. 1915.
   
  Náray Antal
 

A korszerű honvédelem kérdései. Bp. 1933.

Légitámadás! Bp. 1936.
Nónay Dezső
   
  Papp J. Ottó
 

A jövő háborúja. Bp. 1935.
Paulovits Sándor (szerk.)

Pálfi Károly

A világháború. Bp. 1930.
   
  Pálmai Jenő

Párizsban más történt. Bp. 1941.
Pentz Gáspár  Pethő Sándor (1885-1940)

A szárazföldi háború mérlege. Bp. 1917.

   
  Pilch Jenő (szerk.)
 
A világháború története. Bp. 1927.
   

Ausztria és Magyarország hadserege. Bp. 191?

 

Pilisi Lajos (1878-1918)
A kárpáti harcokból. Bp. 1915.Pogány József (1886-1938)

A földreszállt pokol. Az Isonzo eposza. Bp. 1916.

   

   
  Prinz Gyula
 
Harc a tengerért. Bp. 1916.
   
  Pröhle Károly
Háború és theológia. Theologiai elmékedés a világháború közepette. Pozsony. 1915.
   
Háború és vallás. Hogyan éljük át ezt a nagy időt? Bp. 1915.
   
  Raics Károly
    A nemzeti feltámadás felé. 3. A hadsereg feladatai a nemzeti újjászületésben. Székesfehérvár. 1925.
    A nemzeti feltámadás felé 4. Székesfehérvár. 1926.
   A polgári társadalom és a hadsereg. Bp. 1928. 
      Igazságok és tanulságok a nagy háborúból. Bp. 1920.
   
  Radó Sámuel (1857-1919)

John Bull és társai. Bp. 1916.

   
  Rákosi Viktor (1861-1923)
 

Új fakeresztek. Bp. 1917.

   
  Rónai Ernő

Krasznojárszk. Nagyvárad. 1938.

   
  Ruttkay Vilmos
A világháború. Bp. 1915.
   
  Rüstow, Wilhelm Friedrich (1821-1878)

Az 1848-1849-iki magyar hadjárat története 1. Pest. 1866.

Az 1848-1849-iki magyar hadjárat története 2. Pest. 1866.

   
   

Samassa Désy Annie (1868-1929)
A háború a lelkem tükrében. Bp. 1915.
   
  Sassy Csaba

Hét ország frontján - - háborús naplója. Miskolc. 1930.

   
  Siba János

Folyami hajók a világháborúban. A Duna és a Száva háborús történelme. Bp. 1931.


 

Síkabonyi Antal
Az alkotó lélek és a háború. Bp. 1918.
   
  Somogyi Zoltán
 

A június 24-ki ellenforradalom és a ludovikások. Bp. 1920.

   
  Sréter István (1867-1942)
 

A bádeni hadseregfőparancsnokság 1918 októberében és a hadsereg felbomlása. Bp. 1922.

Összeomlás az albán arcvonalon. Bp. 1924.

   
Stoffa Pál
 

Menekülés öt világrészen át. Bp. 1935.

   
  Supka Géza

A nagy dráma. Bp. 1944.
Strém István (1891-1942)

   
Szakáll Kálmán (1876-1940)
 

Uzsok hősei 1914. Az orosz kézre került magyar területek felszabadítása ezerkilencszáztizennégy november és december havában. Bp. 1940.

   
  Szakonyi Lajosné, Tomori Andrea

Régi huszárhistóriák. Bp. 1943.

   
  Szádeczky-Kardos Lajos (1859-1935)

A békerevízió kérdése. Bp. 1926.

   
 

Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 1. Bp. 1932.

 

Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 2. Bp. 1932.

Külföldi kritikák a békekötésekről és a revízió kérdése. Bp. 1929.

   

Przemysltől Breszt-Litovszkig. Harctéri élmények és lengyel-magyar történeti emlékek, Bp. 1916.
   
  Szádeczky-Kardos Tibor
 
A világháború hatása Magyarország népesedésére. Bp. 1924.
   
  Száhlender Lajos
 
A kenyér és a háború. Bp. 1916.
Szentgáli Antal György (1868-1945)
Szécsi Mór (1851-1895)
Szokolay KálmánSzomory Emil

Szöllősy Aladár
Szerb hadifogság. Bp. 1926.
 

 
Teghze Gyula (1867-1939)
 

 
Teleki Pál (1879-1941)
Sociálpolitika és hadigondozás. Bp. 1918.
   

Tomor Ernő

 
Háború és lakáskérdés. Bp. 1916.
   
  Turi Béla (1875-1936)
A háború belülről nézve. Bp. 1916.

 

Újhelyi Péter

Hadseregünk megalakulása és bölcsőkora. Bp. 1915.
   
  Vajda Pál
 

Halál hull az égből. A légibombázás évszázados története. Bp. 1944.

   
  Vass József
Magyarok vigasztalása. Bp. 1916.
   
  Vági István
Elmélkedések a háborúról. 1. A világháború előzményei a sarajevoi gyilkosságig. Sopron. 1927.
Elmélkedések a háborúról. 2. A világháború előzményei a sarajevoi gyilkosságtól a világháború kitöréséig. Sopron. 1927.Vámbéry Rusztem

   
  Veltzé Lajos (szerk.)

A mi hőseink 1. Tisztek. Bp. 1916.

A mi hőseink 2. Katonák. Bp. 1916.

   
  Vidéky Emil

Törökországi kalandok a világháborúban. Bp. 1933.

   
  Walzel Kelemen
 

Kémszolgálat a háborúban. Egy hírszerzőtiszt emlékiratai. Sopron. 1939.

   
  ifj. Wlassics Gyula (1884-1962)
A színház és a háború. Bp. 1915.
   
  Wodlitschka Gyula-Freissberger Gyula

A 29. honvéd gyalogezred története. Bp. 1928.
Zentay István

   
  Zombory László
A hadiárvák védelme. Kolozsvár. 1915.
   
Gyermekvédelem a háború alatt. Bp. 1916.Zsuffa Sándor
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra