VILÁGHÁBORÚ, HADVISELÉS


A cs. és kir. 82. székely gyalogezred története. Bp. 1931.

    A volt M. Kir. Kassai 5. honvéd-huszárezred története 1868-tól 1918-ig. Bp. 1935.
   
 
Hadi beszédek. (Apponyi Albert, Csernoch János, Hazai Samu, Tisza István, Lukács György, Szászy-Schwarcz Gusztáv, Beöthy Zsolt, Magyary Géza, Lenhossek Mihály, Orosz Emil, Alexander Bernár Hantos Elemér, Cholnoky Jenő). Bp. 1914-1915.

 

Háborús előadások. Bp. 1915.

Osztrák-magyar Vöröskönyv. Diplomáciai iratok Ausztria-Magyarországnak Romániához való viszonyáról. Bp. 1916.


 

Aggházy Kamil-Stefán Valér

A világháború 1914-1918. Bp. 1934.


  Ambrózy György

A magyar csatakép. Bp. 1940.


A magyarság és a németség érdekszolidaritása. Bp. 1916.

 
A világháború problémái. Bp. 1916.
   
Diplomácia és világháború. Bp. 1920.Angyal Dávid  Asbóth Lajos (1803-1862) 

Emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból 1. Pest. 1862.

 

Emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból 2. Pest. 1862.
Auer György
Árkossy Károly
Állásaink előtt ezernyi halott fekszik. Őszinte és világos feleletek a háború és a fegyveres béke összes kérdéseire. Bp. 1930.

 

Bajnóczy József
A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől erdély visszafoglalásig 1916. aug. 27-től okt. közepéig. Bp. 1931.

 

Balassa Imre


 

Balogh István
Gyóni Géza szibériai életrajza. Bp. 1927.
   
  Baltazár Dezső
A háború az evangelium világításában. Debrecen. 1918.
   
  Barabás Béla

Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön. Bp. 1916.

   

Bárczay Oszkár (1847-1898)
  Bereczky Andor

Visszaemlékezés a régi jó huszáridőkre. Pécs. 1937.

   
  Berend Miklós (1870-1919)

Harctéri naplója. Adatok a magyar honvédség főképp az 5. h. honvédezred történetéből. Bp. 1916.


Berkes Imre
   
  Berkó István

A magyar huszárság története. Bp. 1918.

   
 

Az 1848/49. évi magyar szabadságharc olasz légiója. Bp. 1939.

   

Magyar önkéntes csapatok az 1859. évi háborúban. Pécs. 1930.

   
  Bokor Ervin

Menekülés a szibériai hadifogságból Japánon és Anglián keresztül. Bp. 1919.

   
Boksay Antal
 

Egy repülőtiszt háborús élményei. Bp. 1938.


 

Boross István (1897-1945)
Gyóni Géza. Mezőtúr, 1927.
   
  Botár Árpád

A láthatatlan hadsereg. Kémek, árulók, merénylők. Tapolca. 1939.Brehm, Bruno


 A kétfejű sas lehull. A Habsburg monarchia összeomlása Bp. 1937.


Breit (Bánlaky) József (1863-1945)

A magyarországi 1918/19 évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története 1. A Károlyi-korszak főbb eseményei. Bp. 1925.

A magyarországi 1918/19 évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története 2. A proletárdiktatúra kikiáltásától a románok támadásáig. Bp. 1925.


Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjárat. Bp. 1926.

   
 

Magyarország 1848/49-iki függetlenségi harcának katonai története 1. A téli hadjárat. Bp. 1897.

 

Magyarország 1848/49-iki függetlenségi harcának katonai története 2. A tavaszi hadjárat. Bp. 1897.

 

Magyarország 1848/49-iki függetlenségi harcának katonai története 3. A nyári hadjárat. Bp. 1898.
Cebrian Istvánné

Gloria victis. Bp. 1921.


  Csernoch János
Kereszténység és világbéke. Esztergom. 1918.

 

Csabai István
Fakeresztek mentén - népek országútján. Bp. 1935.

 
  Csethe József
     A m. kir. 4/VI. népfelkelő zászlóalj a 10-ik isonzói csatában. Bp. 1938. Csiky Kálmán (1843-1905)

 

Czettler Jenő
A hadirokkantak telepítése Magyarországon. Bp. 1916.Darkó Jenő (1880-1940)

   
  Dánér Béla
Új Magyarország felé. Bp. 1918.

 

Dernyey (Szlavnich) György

Vilmos a német birodalom trónörököse és Poroszország trónörökösének nevét viselő cs. és kir. Jász-kun 1. huszárezred története 1869-1918. Bp. 1941.


Deseő Lajos

Harctéri naplója. Bp. 1937.
   
  Dobos István

Repülőgéppel a fronton. Egy hadipilóta feljegyzései. Bp. 1916.

   
  Dózsa Imre
Pénzünk és a háború. Bp. 1918.
   
  Dömötör Gyula Ferenc

A kémek és szabotálók elleni védekezés. Bp. 1941.
Duff, Cooper A.
Duka Tivadar (1825-1908)  Egervári Ödön (1823-1895)
 

Magyar királyi honvéd törzstisztek albuma. Pest. 1870.
Epstein László  (1865-1923)

  Erdélyi Gyula

A magyar katona. A magyar hadszervezet és hadművészet fejlődése. Bp. 1929.

A magyarok hadművészete. Bp. 1933.

 

Faragó László
Szerbia összeomlása 1915-ben, népének, hadseregének, hadifoglyainak halálmarsa. Bp. 1935.

 

Fábián Béla

 

Fényes László (1871-1944)

Egy vöröskeresztes ember naplója. A Balkán-háború idejéből. Bp. 1913.

 

Fényes Samu (1863-1937)
Háborús jegyzetek. Bp. 1916.
   
  Foertsch, Hermann

A háború tudománya. Bp. 1940.
Gabányi János

A világháború története 1. Az összeomlás kezdetétől a békekötésig. Bp. 1934.

A világháború története 2. Az összeomlás kezdetétől a békekötésig. Bp. 1934.

  Gajzágó László

A háború és béke joga. Bp. 1942.


Gáspár Artúr
Dinasztiánk a haza védelmében. Bp. 1915.

 

Geduly Henrik
Háború és vallás. Nyíregyháza. 1915.
   
  Gosztonyi Kálmán

Mikor és hogyan mentette meg Magyarország katonai ereje Európát? Bp. 1937.
Gracza György (1856-1908)  Grób Imre

Hét év Szibériában: a krasznojarszki pokolban. Bp. 1927.


 
  Grósz Ábris
 
A háború kezdete és kimenetele. Bp. 1915.
   
  Grósz Emil
Egyetemi tanárok a hadbavonult egyetemi polgárokhoz! Bp. 1917.Gyalókai  Jenő (1874-1945)

Hajdú István

   
  Hegedűs Lóránt
Harc a magyar igazságért. Bp. 1927.
   
  Hevesi Simon (szerk.) (1868-1943)

1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja. Bp. 1916.

   
  Horváth László

Az osztrák-magyar hadsereg felvonulása Oroszország ellen és az 1914.évi nyári hadjárat. Bp. 1928.

   
   
  Huszár Vilmos
Felelős-e Magyarország a világháborúért? Bp. 1926.

 

Ignotus (Veibelsberg Hugó)

Egy év történelem. Jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig. Bp. 1916.
   
  Illésy György (1832-1871)

Honvédvilág 1. Pest. 1868.

Honvédvilág 2. Pest. 1868.

   
  Imre Sándor (szerk.)
 
A világháború. Bp. 1917.Incze Kálmán
  Jabotinsky, Vladimir

A zsidó légió a világháborúban. Bp. 1931.

   
  Jeszenszky Kálmán
 
Háborús utam emlékei. Lemberg - Lublin - Ivangorod - Krako. Balassagyarmat. 1917.
   
  Julier Ferenc (1878-1944)


A hadvezetés művészete. Bp. 1931.

Limanowa. A magyar katona csatadöntő küzdelmeinek okmányok és szemtanúk naplói vagy adatai alapján megírt részletes története. Bp. 1937.


  Kálmán Géza
 

Miaka Ile. Béke és harc a feketékkel. Egy német gyarmatról és védelmi harcáról. Bp. 1923.

   
  Kamenyitzky Etelka (Ádám Éva)
 

Hadak útján.Az Olt partjaitól a Piaveig. Bp. 1936.

   
  Katona Béla
A hadirokkantak és árvák társadalmi segítése. Bp. 1916
   
  Kellermann

Háború az Argonneokban. Bp. 1916.

   
  Keményfy K. Dániel
 
Háború és politika. Esztergom. 1917.
   
  Kenedi Géza (1853-1935)
 

Magyar vér Boszniában. Bp. 1928.

   
  Kernné Nyári Mária
 
A nő és a háború. Bp. 1916.
   
Klapka György (1820-1892)
 

Emlékeimből. Bp. 1886.

   
  Knaus, Robert (Helders őrnagy)
 

Légiháború 1938-ban. Páris szétrombolása. Bp. 1934.

   
  Komáromi János

A nagy háború anekdotái. Bp. 1936.


 
Őszi harmat után. Bp. 1936.
   
  Korányi Viktor (szerk.)
 

Honvédek naplójegyzetei. Pest. 1861.

   

Kozma Miklós (1884-1941)

Egy csapattiszt naplója 1914-1918. Bp. 1931.Kárpátalja visszavétele. Napló. Ungvár. 1999.


  Kovács Gábor (1883-1920)
A világháború közgazdasági okai. Bp. 1916.

 

Kray István

A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt. I. Ferenc József és IV. Károly királyokról. Bp. 1935.
   
  Lajos Iván
 

Az "olasz nő" legendája. Pécs. 1929.

   

Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében. Pécs. 1939

   
 

Tanulmányok a világháború diplomáciájából. Pécs. 1938.

   
  Lévai Jenő
Éhség, árulás, Przemyœl. Bp. 1933.
   
  Ludwig, Emil
Tizennégy júliusa. Bp. 1929.
   
  Lukachich Géza (1865-1943)

A Doberdó védelme az első isonzói csatában. Bp. 1918.

   
  Madzsar József
 
A jövő nemzedék védelme és a háború. Bp. 1916.Majoros József  Makkay Pál (szerk.)
     Négyes honvédek fegyverben. Békécsaba. 1934
     Négyes honvédek fegyverben. Adattár. Békécsaba.  1934 
   
Málnási Ödön
   

Turenne. Bp. 1930.

   
  Márkus László
Magyar gondok. Bp. 1916.
   

Miklóssy István


Az ifjúság előkészítése a katonai szolgálatra külföldön. Bp. 1918.
   
  Munk Artúr
 

A nagy káder. Egy pleni feljegyzései a forradalmi Oroszországból. Bp. 1931.


 

Nagy Endre

Csataképek a nagy háborúból. Bp. 1915.

 
  Nagy Lajos
Isten és a háború. Bp. 1915.
   

Nagy László


A háború és a gyermek lelke. Bp. 1915.
   
  Náray Antal
 

A korszerű honvédelem kérdései. Bp. 1933.

Légitámadás! Bp. 1936.
Neppel György
Nónay Dezső
   
  Nyékhegyi Ferenc (1876-193?)

  A Diaz-féle fegyverszüneti szerződés. (A páduai fegyverszünet). Bp. 1922.
Nyékhegyi István  Papp J. Ottó
 

A jövő háborúja. Bp. 1935.
Paulovits Sándor (szerk.)

Pálfi Károly

A világháború. Bp. 1930.
   
  Pálmai Jenő

Párizsban más történt. Bp. 1941.
Pentz Gáspár  Pethő Sándor (1885-1940)

A szárazföldi háború mérlege. Bp. 1917.

   
  Pilch Jenő (szerk.)
 
A világháború története. Bp. 1927.
   

Ausztria és Magyarország hadserege. Bp. 191?

 

Pilisi Lajos (1878-1918)
A kárpáti harcokból. Bp. 1915.Pogány József (1886-1938)

A földreszállt pokol. Az Isonzo eposza. Bp. 1916.

   

   
  Prinz Gyula
 
Harc a tengerért. Bp. 1916.
   
  Pröhle Károly
Háború és theológia. Theologiai elmékedés a világháború közepette. Pozsony. 1915.
   
Háború és vallás. Hogyan éljük át ezt a nagy időt? Bp. 1915.
   
  Raics Károly
    A nemzeti feltámadás felé. 3. A hadsereg feladatai a nemzeti újjászületésben. Székesfehérvár. 1925.
    A nemzeti feltámadás felé 4. Székesfehérvár. 1926.
   A polgári társadalom és a hadsereg. Bp. 1928. 
      Igazságok és tanulságok a nagy háborúból. Bp. 1920.
   
  Radó Sámuel (1857-1919)

John Bull és társai. Bp. 1916.

   
  Rákosi Viktor (1861-1923)
 

Új fakeresztek. Bp. 1917.

   
  Rónai Ernő

Krasznojárszk. Nagyvárad. 1938.

   
  Ruttkay Vilmos
A világháború. Bp. 1915.
   
  Rüstow, Wilhelm Friedrich (1821-1878)

Az 1848-1849-iki magyar hadjárat története 1. Pest. 1866.

Az 1848-1849-iki magyar hadjárat története 2. Pest. 1866.

   
   

Samassa Désy Annie (1868-1929)
A háború a lelkem tükrében. Bp. 1915.
   
  Sassy Csaba

Hét ország frontján - - háborús naplója. Miskolc. 1930.
Seeckt, Hans von  Siba János

Folyami hajók a világháborúban. A Duna és a Száva háborús történelme. Bp. 1931.


 

Síkabonyi Antal
Az alkotó lélek és a háború. Bp. 1918.
   
  Somogyi Zoltán
 

A június 24-ki ellenforradalom és a ludovikások. Bp. 1920.

   
  Sréter István (1867-1942)
 

A bádeni hadseregfőparancsnokság 1918 októberében és a hadsereg felbomlása. Bp. 1922.

Összeomlás az albán arcvonalon. Bp. 1924.
Stessel Ernő

Hadifoglyok élete Szibériában. Krasznojarszki hadifogolytábor. Bp. 1925.


Stoffa Pál
 

Menekülés öt világrészen át. Bp. 1935.
Stromfeld Aurél (1878-1927)  Supka Géza

A nagy dráma. Bp. 1944.
Strém István (1891-1942)

   
Szakáll Kálmán (1876-1940)
 

Uzsok hősei 1914. Az orosz kézre került magyar területek felszabadítása ezerkilencszáztizennégy november és december havában. Bp. 1940.

   
  Szakonyi Lajosné, Tomori Andrea

Régi huszárhistóriák. Bp. 1943.

   
  Szádeczky-Kardos Lajos (1859-1935)

A békerevízió kérdése. Bp. 1926.

   
 

Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 1. Bp. 1932.

 

Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 2. Bp. 1932.

Külföldi kritikák a békekötésekről és a revízió kérdése. Bp. 1929.

   

Przemysltől Breszt-Litovszkig. Harctéri élmények és lengyel-magyar történeti emlékek, Bp. 1916.
   
  Szádeczky-Kardos Tibor
 
A világháború hatása Magyarország népesedésére. Bp. 1924.
   
  Száhlender Lajos
 
A kenyér és a háború. Bp. 1916.
Szentgáli Antal György (1868-1945)
Szécsi Mór (1851-1895)
Szokolay KálmánSzomory Emil

Szöllősy Aladár
Szerb hadifogság. Bp. 1926.Szurmay Sándor   (1860-1945)
A magyar katona a Kárpátokban. Élmények és tapasztalatok a világháborúból. Bp. 1940.Takáts sándor 
Teghze Gyula (1867-1939)
 

 
Teleki Pál (1879-1941)
Sociálpolitika és hadigondozás. Bp. 1918.
   

Tomor Ernő

 
Háború és lakáskérdés. Bp. 1916.
   
  Turi Béla (1875-1936)
A háború belülről nézve. Bp. 1916.

 

Újhelyi Péter

Hadseregünk megalakulása és bölcsőkora. Bp. 1915.
   
  Vajda Pál
 

Halál hull az égből. A légibombázás évszázados története. Bp. 1944.

   
  Vass József
Magyarok vigasztalása. Bp. 1916.
   
  Vági István
Elmélkedések a háborúról. 1. A világháború előzményei a sarajevoi gyilkosságig. Sopron. 1927.
Elmélkedések a háborúról. 2. A világháború előzményei a sarajevoi gyilkosságtól a világháború kitöréséig. Sopron. 1927.Vámbéry Rusztem

   
  Veltzé Lajos (szerk.)

A mi hőseink 1. Tisztek. Bp. 1916.

A mi hőseink 2. Katonák. Bp. 1916.

   
  Vidéky Emil

Törökországi kalandok a világháborúban. Bp. 1933.

   
  Walzel Kelemen
 

Kémszolgálat a háborúban. Egy hírszerzőtiszt emlékiratai. Sopron. 1939.

   
  ifj. Wlassics Gyula (1884-1962)
A színház és a háború. Bp. 1915.
   
  Wodlitschka Gyula-Freissberger Gyula

A 29. honvéd gyalogezred története. Bp. 1928.
Zentay István

   
  Zombory László
A hadiárvák védelme. Kolozsvár. 1915.
   
Gyermekvédelem a háború alatt. Bp. 1916.Zsuffa Sándor
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra