KIVÁNDORLÁS

   
 

A kivándorlás. A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége által tartott országos ankét tárgyalásai. Bp. 1907.
A nagy vihar hajótöröttei. Hivatalos feljegyzések, tanulmányok és más írások a háború és a pusztító béke idejéről. Bp. 1927.


  Aba Sándor
 

Hova és hogyan lehet kivándorolni? Bp. 1939.

   
  Baráth Tibor (szerk.)

A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Bp. 1935.

   
  Békessy Imre
 

Az új népvándorlás. Délamerika. Bp. 1939.
Epstein László  (1865-1923)Gaál  Jenő (1846-1934)


A társadalom feladatai a kivándorlás ügyével szemben. Bp. 1926.
Kényszerkivándoroltatás. Bp. 192?

  Halász Antal

A hazatértek. A bukovinai magyarok kétszáz esztendeje. Nagyvárad. 1941.

   
   

Hegedüs Lóránt (1842-1943)Herczfeld Sándor
Hey Frigyes

 

Kivándorlási ügyünk és sérelmei. Bécs. 19??
Löherer Andor (1846-1925)   
  Máthé Elek
 

Amerikai magyarok nyomában. Bp. 1942.
  Molnár Sándor

Magyar sors francia földön. Bp. 1932.

   
  Oberding József György

A bukovinai magyarság településtörténeti és társadalomrajzi vázlata. Kolozsvár. 1939.

   
  Paizs Ödön

Magyarok Kanadában. Bp. 1928.

 
  Pásztor Árpád (1877-1940)

Amerika Kanadától Panamáig. Bp. 1924.
Perényi Béla


A kivándorlás irányítása és hasznosítása. A visszavándorlás kérdése. Bp. 1904.

   
Ruzsa Jenő

A kanadai magyarság története. Toronto. 1940.
Szeberényi Lajos Zsigmond (1859-1941)

A parasztok helyzete Magyarországon : szociális tanulmány különös tekintettel az alföldi munkásmozgalomra és a kivándorlásra. Békéscsaba. Bp. 1907.


Thirring Gusztáv (1861-1941)
 

A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Bp. 1904.

   
  Tonelli Sándor

Ultonia. Egy kivándorló hajó története. Bp. 1929.

  Zágonyi Sámuel
 

Kanada egy európai bevándorló megvilágításában. Bp./Bridgeport. 1926.
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra