NÉPESEDÉSPOLITIKA

   
   

„Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai. Kecskemét. 1938.

   
  Brankovics György (1843-1930)

A polgári házasság. Minden szabadelvű polgár számára. Bp. 1893.

   

Buday Dezső (Hungaricus) (1879-1919)


A házasság társadalmi védelme. Bp. 1902.
A házasságjog bölcselete. Bp. 1901.
Az egyke. Bp. 1909.
Az egyke Baranyavármegyében. Bp. 1909. 

   
Balás Károly
 

A család és a magyarság. Bp.. 1906.

 

A népesedés. Bp. 1905.

 

A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929.

 

Társadalmi politika. Bp. 1924.
Csorba Endre


Vázolatok a gyermek-nevelés, az ifjúság időszaka és a házassági élet köréből. Pest. 1840.
 

Doros Gábor

A prostitúció kérdése. Bp. 1934.

   

Családvédelem. Küzdelem a születéscsökkenés ellen. Bp. 1938.
Dobránszky Péter (1845-1918)

 

Társadalmi bajaink, különös tekintettel az öngyilkosságra. Kolozsvár. 1872.

   
  Fodor Árpád

Családvédelem. Kalocsa. 1928.

   
  Hidvégi János
 

Hulló magyarság. Bp. 1938.
Hoffmann Géza (1885-1921)


A fajegészségtan és népesedéspolitikáról. Bp. 1920. 

Egészséges magyar családnak soha magva ne szakadjon! Fajegészségügyi értekezés. Bp. 1918.

   
  Horváth Sándor o. p.
A házasság és jövőnk. Bp. 1942.


   
  Győrffy István (1884-1939)
 

Dél-Bihar népesedési és nemzetiségi viszonyai negyedfélszáz év óta. Bp. 1915.

   
  Kisparti János (szerk.)

A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház. Bp. 1935.

   

Kovács Gábor (1883-1920)


A népesedés elmélete. Bp. 1908.
Méhely Lajos (1852-1953)
Vér és faj. Bp. 1940.Laky Dezső  Müller Lajos s. j.

A keresztény házasság. Bp. 1921.
Nógrády László (1871-1939)Az egyke-gyermek. Bp. 1913.
   
  Radványi Kálmán (1887-1943)

Család és élet. Bp. 1936.
Séda Ernő (1851-1898)


Az öngyilkosság fejtegetve vallási, bölcsészeti, jogi, történeti, lélektani, erkölcsi és társadalmi szempontból. Bp. 1877.

  Schermann Egyed (1869-1945)

A házasság. Jogi és erkölcsi szempontból. Bp. 1913.

   
  Schopper György (1819-1895)
 

A polgári házasság. Buda. 1868.
Simontsits Elemér (1869-1937)Szana Sándor (1868-1926)


Irányeszmék a magyar népesedési politikához. Bp. 1906.
Szádeczky-Kardos Tibor

A világháború hatása Magyarország népesedésére. Bp. 1924.Széchényi Imre (1858-1905)


Az egyke. Bp. 1906.
Tatay Zoltán  Tornyai János (1869-1936)
 

Nemzeti életpolitika a halálpolitika ellen: a Magyar Szent Bölcsőrend. Bp. 1938.

   
  Totis Béla (szerk.)
 

Születésszabályozás. Bp. 1932.
Török Damascenus


Az önnön gyilkosságról észre vételek a józan észnek és a' keresztény erköltsi tudománynak úttyán. Miskolcz.  1818.

   
  Wünscher Frigyes (szerk.)

A család jólétéért. Bp. 1943.

   
  Zborovszky Ferenc s. j.

A keresztény család biológiai és etikai megvilágításban. Pécs. 1929.
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra