NÉPRAJZ
  Asztalos Miklós (szerk.)

Jancsó Benedek Emlékkönyv. Bp. 1932.

   
  Balassa Brúnó (szerk.)
 

Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret. Székesfehérvár. 1939.


Bartucz Lajos (szerk.)

A magyar nép. Bp. 1943

   
  Bálint Sándor 

Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza. Bp. 1938.
Bibó István (1877-1935)
Csefkó Gyula

Tarhonya. Bp. 1933.

Csűry Bálint (1886-1941)

Magyar lakodalom. Vőfélykönyv. Kolozsvár. 1927.Dala József István -Erdélyi Tibor

Matyóföld. A híres Mezőkövesd. Bp. 1941.Darnay Kajetán
Dömötör SándorEcsedi István (1895-1936)

A Hortobágy puszta és élete. Debrecen. 1914.

   

Hortobágyi életképek. Debrecen. 1927.
Farkas Jenő
Fél Edit

Kocs 1936-ban. Néprajzi monográfia. Bp. 1936.Gönczi Ferenc

A zalamegyei vendek. Kaposvár. 1914.
   
 
   
Győrffy István (1884-1939)
 

A matyókról. Bp. 1929.


 

Magyar nép magyar föld. Bp. 1942.

Haász Imre


Herman Ottó (1835-1914)


A magyar nép arca és jelleme. Bp. 1902.

   

Hunfalvy Pál (1810-1891)


Magyarország ethnographiája. Bp. 1876.
Jancsó Benedek (1854-1930)


A székelyek történeti és néprajzi tanulmány. Bp. 1921.

   
  Janda József
 

Zsámboki népszokások. Bp. 1938.
Kármán József

A babonáról. Kardos tanító és Mihály gazda. Zombor. 1877.


  Károlyi F. Sándor

Hungarian pageant. Life, customs and art of the hungarian peasantry. Bp. 1939.
Kiss Géza (1981-1947)

Ormányság. Bp. 1937.


  Lajos Árpád

A magyar nép játékai. Bp. 1939.

   
  Luby Margit
 

A parasztélet rendje. Bp. 1935.

   
 

Bábalelte babona. Bp. 1936.

     Margittay Rikárd (1890-1944)
 

Balaton. Tájak, emberek. Bp. 1943.

   
  Márkus Mihály

A bokortanyák népe. Bp. 1943.
Oláh Mihály

Oroszhegyi Józsa (1822-1870)

Román élet. A mai oláhföld és népe természeti, történeti, közéleti, vallási, erkölcsi,forgalmi, szokási s társadalmi viszonyok rajza. Kolozsvár. 1942.Ortutay Gyula

A szerelem Ajak-on a házaséletig.  /A magyar parasztság szerelmi élete. Kritikai és módszertani vizsgálódás. Szeged. 1935.Roska Márton
Réső Ensel Sándor (1833-1899)

Seres József
Simar Theofil

A babona. Bp. 1879.Somogyi Imre
Sőregi János
   
Szabó Oreszt (1867-1939)

A magyar oroszokról (Ruthének). Bp. 1913.

   
Szendrei János (1857-1927)

A magyar viselet történeti fejlődése. Bp. 1905.

   
  Tarisznyás Györgyi

Örmény karácsony. Bp. 1943.
   
Várkonyi Nándor
 

Magyar Dunántúl. Táj és nép. Bp. 1944.
Velimir Juga


Velinszky László
A babonákról. Bp. 1912.


  Viski Károly (1883-1945)
 

Hungarian peasant customs. Bp. 1932.
Vosáhlo F. Lipót   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra