NŐMOZGALOM

A nők választójoga. A magyarországi symb. Nagypáholynak Budapesten. Nagyvárad. 1907.   

Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek. Bp. 1916.

   
 

Ezerév nagyasszonyai. Bp. 1937.

 
 
Híres asszonyok. Vázlatok a világtörténet nevezetes nőalakjairól. Bp. 1900.Tájékoztatás a Feministák Egyesületének czéljairól és munkatervéről. Bp. 1905.

   
Baskircsev Mária
 

Baskircsev Mária naplója 1. Bp. 1921.

 

Baskircsev Mária naplója 2. Bp. 1921.

   
  Bánhegyi Jób

Magyar nőírók. Bp. 1939.
Báthory Nándorné Szahler Ida (1864-1932)Bédy Schwimmer Rózsa (szerk.)
   
  Boross István
 

Regényirodalmunk nőírói. Irodalomtörténeti tanulmány. Bp. 1935.

   
  Bobula Ida

A nő a XVIII. század magyar társadalmában. Bp. 1933.

   
  Buday Dezső

A házasság társadalmi védelme. Bp. 1902.
A házasságjog bölcselete. Bp. 1901.

   
Csáky Albinné

A nőkérdés. A Mária Dorothea-egylet tíz éves fennállásának ünnepére. Bp. 1895.
De Gerando, Antonina (1845-1914)


A munka történetének rövid vázlata. Bp. 1880.
A női élet. Kolozsvár. 1892.Dirner Gusztáv

Dirner Gusztáv (1855-1912)


A nő választójogáról. Bp. 1910.
Fáylné-Hentaller Mariska (1850-1924)  Fénelon

A leányok neveléséről. Bp. 1936.
Gárdos Mariska
Geőcze Sarolta (1862-1928)

 

A szociálizmus női világításban. Bp.  1898.
Gilman, Charlotte Perkins

A nő gazdasági helyzete. Bp. 1908.
   
  Goncourt, Edmond és Julien de
 

A nő a XVIII. században 1. Születés, kolostori nevelés, férjhezmenés. Bp. 1921.

 

A nő a XVIII. században 2. A polgárasszony. Bp. 1921.

   
  Gonda Béla (1879-1941)
 

A fiatal lány otthon. Bp. 1917.

 

A régi világ szellemes asszonyai. Bp. 1923.

 

Jó modor - jó társaság. Bp. 1921.
Harkányi Ede (1879-1909)

 

A holnap asszonyai. Tanulmány a társadalomtudomány köréből. Bp. 1905. 

A nőfelszabadítás eszközeiről. Bp. 1906. 
Haypál Benő (1869-1926)

 

A nők jogáért. Két beszéd. Bp. 1913.
Hámos Gyula (1846-1900)


Jövőnk. Rozsnyó. 1903.

   
  Herczeg Jenő (1874-1938)
Jótékony asszonyok a világháború előtt. Szokolay Kornélné feljegyzései. Bp. 1930.Herczeghy Mór (1840-1926)

 

A nő physikai és szellemi természete. Bp. 1889.
Hoffmann MórHollósné, Grobois, Nandin de


A női munkás. Bp. 1911.Horváth József

Tanulmányok a nőemancipatio köréből. Arad. 1888.
Illésy György (1832-1871)


A nők munkaképessége és munkajoga különösen szellemi téren. Bp. 1871.
Jánossy Gábor (1870-?)


A feminizmus Magyarországon. Bp. 1911. 
K. Beniczky Irma

A baromfiudvar. A tollasok világa. Bp. 1875.K. Nagy Sándor
Kafka Károly

Műérzék és a nők. Pécs. 1901.


 

Feminista tanulmányok. Bp. 1912.
Kernné Nyári Mária

A nő és a háború. Bp. 1916.
   
Key, Ellen (1849-1926)

Szerelem és házasság. Bp.1911.
Kiss József
Kolmár József (1820-1917)


Nők könyve. Pozsony. 1848. 
Lakits Vendel (Cserfoki Aladár) (1841-1904)
Lehotay Mihály
Madzsar Józsefné, Jászi Alice


Tornaiskolája Mensendieck rendszere szerint gyermekek és nők számára. Bp. 1912.
Mandel Károly  Máday Andor
 

A magyar nő jogai a múltban és jelenben. Bp. 1913.

 

A női munka. Bp. 1899.
Márkus Dezső (1862-1912)


A választójog. A nő választójoga. Két tanulmány. Bp. 1912.
Medve Imre (1818-1878)


A Magyar gazdasszony teendői közéletben, házban és konyhában. Kézi és segédkönyv nők és hajadonok számára. Pest. 1864. 


 

Molnár Aladár (1839-1881)

  Mencken, H. L.

A nők védelmében. Bp. 1928.

   
  Nádai Pál (1881-1945)

Asszonyi pompa. Bp. 1927.

   
  Péchyné Bartóky Mária (szerk.)(1867-1944)
 

A magyar nő könyve. Losonc. 1926.


Perczelné Kozma Flóra (1864-1925)


Három értekezés. Bp. 1909.
Podhorai Podhorszky Mária (1837-1889 után)
Egy államfogolynő naplója. Székesfehérvár. 1889.

Pogány ZsuzsannaNőemancipáció 1790-1848. Összehasonlító tanulmány a német irodalom köréből. Bp. 1937.


  Rappcsányi Jakab
 
Az anyaság története. Bp. 1933.
   
  Remete Eta

A női divat erotikája. Bp. 1938.
Réső Ensel Sándor (1833-1899)

 

Három országos női fegyház. Bp. 1887.
Ruschek Antal (1851-1914)


A keresztény nő. Bp. 1898.
Ruttkay Gábor (1775-1841)
Ruttkay Lipót

A nő társadalmunkban. Bp. 1899.
Sándor Kálmán (1854-1910)

A nőkről a nőknek. Marosvásárhely. 1877.
   
Schütz Antal

A házasság. Tíz előadás melyeket 1931 őszén a Pázmány-egyetemen valamennyi karának hallgatói számára tartott.. Bp. 1933.Somogyi GézaStrommer Viktorin
Szabó Richárd (1820-1873)

 

A nők világa. Pest. 1871.
Szász Béla (1840-1898)Szemák István (1842-1925)


Nőkérdés és nőnevelés. Kassa. 1874.
Szentkirályi Móric

 

Értekezés a magyar asszony jussairól. Pest. 1829. 
Szerényi Endre (1847-Szilágyi Sándor (1827-1899)


Nők könyve. Almanach 1853-ra. Pest. 1853. 

   
  Sztehlo Kornél (1847-1940)
 

A nő társadalmi helyzetéről. Pápa. 1914.

 

Felolvasásai. Az emberi lélek és értéke. Tömörüljünk! A házassági elválás problémája. Bp. 1912.
Teleki Sándorné, Kende Júlia (Szikra) (1867-1937)


A feminizmusról. Bp. 1911.

 
Nagy asszonyok élete. Bp. 1912.
   

Virágh Gyula
Wilhelm Szidónia
Wirker István

A feminizmus. Bp. 1912.Zollner Béla


   

Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra