MAGYAR ŐSTÖRTÉNET, TURÁNIZMUS

   

Erdélyi Magyarok Könyvesháza
Csaba királyfi. Bp. 1920.
Szent Anna tava. Bp. 1920.


Baráthosi Balogh Benedek

Japán, a Felkelő Nap országa. Bp. 1930.

   
 

Mongolok-burjátok. Bp. 1930.Turáni regék és mondák a világ teremtéséről. Bp. 1928.

   
 

Vázlatok török testvéreink történetéből. Bp. 1928.
Alföldi András
Belitzky János
Vázlatok a nyugatdunántúli gyepük népeinek történetéhez. Bp. 1940.


  Bencsi Zoltán
 
Koppány-e vagy István? Bp. 1938.

 
Bendefy László
   

A magyarság kaukázusi őshazája. Gyeretyán országa. Bp. 1942.

   
   
A magyarság és középkelet. Bp. 1945.
   
 

Az ázsiai magyarok megtérése. Bp. 1939.


 

Kunmagyaria. A kaukázusi magyarság története. Bp. 1941.

 

Magna Hungaria és a liber sensuum. Bp. 1943.
 

 

Cserép József

A magyarok eredete. A turáni népek őshazája és ókori története. Bp. 1925.
   
Deér József
Domanovszky György

 


Fischer Károly Antal (1838-1926)
   

A hun-magyar írás és annak fennmaradt emlékei. Bp. 1889.

   


   
   
  Fülöp Kálmán-Ács Albert
   

A székelyek őstörténete. Bp. 1944.

   

Kik voltak a székelyek? Bp. 1939.


 

Grexa Gyula

A Csaba-monda és a székely hunhagyomány. Bp. 1922.

 

Hóman Bálint

A magyar hún-hagyomány és hún monda. Bp. 1925.

 

Jósa János

A székelyek ősei és a székely magyarok. Szeged. 1925.

 

Székely őstörténelmünk kérdései és a "nemes székely nemzet képe". Bp. 1942.

 

Kallós Zsigmond

Zsidóhitűek a honszerző magyarok között. Bp. 1938.
   
  Kandra Kabos Jakab (1843-1905)
 

Magyar mithológia. Eger. 1897.

   
  Kézdy Vásárhelyi Zoltán

A magyarok útja Indiától Pannóniáig. Magyar őstörténeti tanulmány. Bp. 1939.

   
  Markos Gyula
 

Az Úr szava (vagyis a paradicsomi kinyilatkoztatás nyelve) magyar volt. Bp. 1918.

  Mészáros Gyula

Az első hun nyelvemlék. (A szegedi nagyszéksósi hun felirat megfejtése). Bp. 1937.

   
 

Hunok és magyarok. Bp. 1936.


 

Moór Elemér
A honfoglaló magyarság megtelepülése és a székelyek eredete. Szeged. 1944.

A magyar nép eredete. Szeged. 1933.

A magyar őstörténet főproblémái. Szeged. 1943.

 
Volt-e magyar hunmonda? Bp. 1923.Nagy Béla  Németh Gyula (szerk.)
 
Attila és hunjai. Bp. 1940.Némethi (Némäti) Kálmán (1855-1920)
Kazár tantétel. Bp. 1892.


Nemzetiségünk keresztlevele. Tápió-Bicske. 1892.


Orbán Balázs (1829-1890)
Paikert Alajos
A turáni eszme. Bp. 1922.

Pálfi Károly


Platz Bonifác (1848-1919)

Az ember eredése, faji egysége és kora. Bp. 1884.


Az emberi nem kora. Baja. 1880.Révész Imre (1826-1881)
Rischel Ágost
Rónay Jácint (1814-1889)
A tűzimádó bölcs az ős-világok emlékeiről. Pest. 1860.Az ősemberek haladása. Pest. 1868.Fajkeletkezés. Pest. 1868.Rudnay Béla (1857-1932)
Sz. Nagy Gergely

Elméletem nemzetünk eredetéről különös tekintettel a székelyekre. Brassó. 1891.Somogyi Ede (1852-1921)
Sőregi János

   
  Szász Béla
 
A hún és hiungu népek azonossága. Bp. 1938.
   
 
A húnok története. Attila nagykirály. Bp. 1943.
   
  Szentirmai Imre
Az ősmagyarok műveltsége. Bp. 1933.

 
Teleki Pál (1879-1941)

A Turáni Társaság eddigi és jövendő működése. Bp. 1914.
   
Thúry József (1861-1906)
 

A magyarok eredete, őshazája és vándorlása. Bp. 1896.

   
Zajti Ferenc
 
A hun-magyar őstörténelem. (Új szempontok a magyar őstörténet feltárásához). Bp. 1928.
   
Az ősmagyarok hitvilága. Bp. 1918.
   
Magyar évezredek. (Scytha-hun-magyar faji rokonság). Bp. 1939.Zsuffa Sándor

 
A turánizmus hívei és ellenfelei. Bp. 1943.
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra