PSZICHOLÓGIA

   
  Babarczi-Schwartzer Ottó (1853-1913)
 
A gyermek lelki világából. Bp. 1907.
   
  Benedek László
 
A cselekvő eugenikának és a psychiátriának öröklésbiológiai és orvosi vonatkozásai. Bp. 1931.
   
  Bittenbinder Miklós

A VII. és VIII. osztályú középiskolai tanulók lelki élete. Bp. 1931.

   

Braun Róbert

A falu lélektana. Bp. 1913.

   
  Braun Soma (1890-1942)
 
Társadalomlélektan. Bp. 1935.
   
  Czakó Ambró

A katolikus papság lélektana. Valláspszichológiai tanulmány a magyar római katholikus papságról. Bp. 1916.

   
  Deák Gábor

A nemzetnevelés pedagógiai és pszichológiai alapkérdései. Kolozsvár. 1943.

   
  Dékány István

Bevezetés az interpszichikai megismerés elméletébe. Kolozsvár. 1919.
Farkas Geiza

Az emberi csoportok lélektana. Bp. 1916.Ferenczi Sándor (1873-1933)


A pszichoanalízis haladása. Bp. 1919. 

 

Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Bp. 1918.
Katasztrófák a nemi működés fejlődésében: pszichoanalitikai tanulmány. Bp. 1928.

   
 

Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Bp. 1918.
Lélekelemzés: értekezések a pszichoanalízis köréből. Bp. 1914.

   
Forel, August
 

A hypnotismus vagy a suggestio és a psychometria. Bp. 1921.

   
A nemi kérdés. Bp. 1926.   
Freud, Sigmund (1856-1939)

Egy illúzió jövője. Bp. 1945.
Gergő Endre 

Pszichoanalízis. Öt előadás. Bp. 1939.

   
  Halmay Elemér (1868-1935)

Gyilkos-e az öngyilkos…?! Pszichoanalitikai tanulmány. Bp.1930.

 
Magyarország újjáépítésének kérdéséhez. Bp. 1924.Hetényi János (1796-1853)

A lélektudománynak nevelési fontosságáról. Pest. 1844.Hort Dezső

Jellem és társadalom (Szociálkarakterológia). Bp. 1973.


  Kéthely Sándor
A tömeglélektan aktuális kriminalaetiologiai tanulságai. Miskolc. 1927.

 
Kornis Gyula
   

A lelki élet 1. Bp. 1917.

 

A lelki élet 2. Bp. 1918.

 

A lelki élet 3. Bp. 1919.
A lélek világa. Bp. 1937.

   


 Kraft-Ebing, R.
   
  Kulcsár István
 

Bevezetés az individuálpszichológiába. Bp. 1932.

   

Lyka Emil

Az antisemitismus psychologiája és ennek az eliminálására. Bp. 1911.
   
  Nagy József
A psychologia főkérdései. Bp. 1927.
   
  Nyírő Gyula
 
Pszichoanalízis. Bp. 1931.
   
  Pauer Imre (1845-1930)
 
A lélektan alaptanai. Vezérfonal egyetemi előadásaihoz és tanárjelöltek számára. Bp. 1912.

 

Payot, Jules
Az akarat nevelése 1. Bp. 1921.
Az akarat nevelése 2. Bp. 1921.
   

Pikler Gyula (1864-1937)


 

Penant, Marcel
Tudat és ösztön. Bp. 1937.Posch Jenő (1859-1923)
   
  Radnai Béla

Az írás és olvasás lélektana. Bp. 1918.

   
  Ranschburg Pál (1870-1945)
Pszichológiai tanulmányok 1. (1901-1913). Bp. 1913.
 
Pszichológiai tanulmányok 2. (1901-1913). Bp. 1913.Rónay Jácint (1814-1889)
Mutatvány a tapasztalati lélektan köréből. Győr. 1846.
   

Schiller Pál
A lélektan feladata. Bp. 1940

 
A lélektani kategóriák rendszerének kialakulása. Bp. 1930.

 
A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942.
   
 
A pszichológia új útjai Bp.

 

Bevezetés a lélektanba. Bp. 1944.

 

Pszichológia és emberismeret. Bp. 1934.

 

Schmidt Ferenc

A gyermekrajzok lélektanáról. Bp. 1934.

 

A kísérleti lélektan és a pedagógia. Bp. 1931.

 
Az elemi egyszerűségű kézügyességi munka kísérleti lélektani vizsgálata. Bp. 1930.
   
  Schroeder Attila
 
A komikum pszichológiájához. A szubjektív-objektív szintézis elve a "nevetséges". Bp. 1940.Székely Lajos


  Szitnyai Elek
 

Miért vagyunk jók vagy rosszak? Bp. 1915.


 

Tóth Béla Zoltán
A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. Szeged. 1939.
   
 

Tóvölgyi Titusz (1838-1918)

 

lélek mint egyén. Bp. 1897.

   
Van de Elde, Theodor Hendrik 
Vargha Ferenc (1858-1940)
   
   

Az izgatás pszichológiája. Bp. 1920.

   

Várkonyi Hildebrand  Vértes O. József

A gyógyító pedagógia fogalma és köre. Pécs 1915.

   

Hisztériás gyermekek. Pécs 1930.

   

Milieu és gyermeki lélek. Egy új milieupszichológia vázlata. Bp. 1935.


Ward, Lester F.

A haladás lelki tényezői. Bp. 1908.


   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra