PSZICHOLÓGIA

   
  Babarczi-Schwartzer Ottó (1853-1913)
 
A gyermek lelki világából. Bp. 1907.Baranyai Erzsébet

  Benedek László
 
A cselekvő eugenikának és a psychiátriának öröklésbiológiai és orvosi vonatkozásai. Bp. 1931.
   
  Bittenbinder Miklós

A VII. és VIII. osztályú középiskolai tanulók lelki élete. Bp. 1931.

   

Braun Róbert

A falu lélektana. Bp. 1913.

   
  Braun Soma (1890-1942)
 
Társadalomlélektan. Bp. 1935.
   
  Czakó Ambró

A katolikus papság lélektana. Valláspszichológiai tanulmány a magyar római katholikus papságról. Bp. 1916.
Cser János


  Deák Gábor

A nemzetnevelés pedagógiai és pszichológiai alapkérdései. Kolozsvár. 1943.

   
  Dékány István

Bevezetés az interpszichikai megismerés elméletébe. Kolozsvár. 1919.
Dienes Valéria

Epstein László  (1865-1923)


Farkas Ferenc
Farkas Geiza

Az emberi csoportok lélektana. Bp. 1916.Ferenczi Sándor (1873-1933)


A pszichoanalízis haladása. Bp. 1919. 

 

Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Bp. 1918.
Katasztrófák a nemi működés fejlődésében: pszichoanalitikai tanulmány. Bp. 1928.

   
 

Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Bp. 1918.
Lélekelemzés: értekezések a pszichoanalízis köréből. Bp. 1914.

   
Forel, August
 

A hypnotismus vagy a suggestio és a psychometria. Bp. 1921.

   
A nemi kérdés. Bp. 1926.   
Freud, Sigmund (1856-1939)

Egy illúzió jövője. Bp. 1945.
Gartner Pál

Ösztön, kultúra, illúziók. Az ember harca a civilizáció rabságában. Bp. 1934.Gergő Endre 

Pszichoanalízis. Öt előadás. Bp. 1939.

   
  Halmay Elemér (1868-1935)

Gyilkos-e az öngyilkos…?! Pszichoanalitikai tanulmány. Bp.1930.

 
Magyarország újjáépítésének kérdéséhez. Bp. 1924.Hetényi János (1796-1853)

A lélektudománynak nevelési fontosságáról. Pest. 1844.Hort Dezső

Jellem és társadalom (Szociálkarakterológia). Bp. 1973.Kempelen Attila  Kéthely Sándor
A tömeglélektan aktuális kriminalaetiologiai tanulságai. Miskolc. 1927.

 
Kornis Gyula
   

A lelki élet 1. Bp. 1917.

 

A lelki élet 2. Bp. 1918.

 

A lelki élet 3. Bp. 1919.
A lélek világa. Bp. 1937.

   


 Kraft-Ebing, R.
   
  Kulcsár István
 

Bevezetés az individuálpszichológiába. Bp. 1932.
Lénárd Ferenc

Emberismeret. Általános lélektan. Bp. 1948.Lyka Emil

Az antisemitismus psychologiája és ennek az eliminálására. Bp. 1911.Mihályhegyi Géza
Mihályi Károly  Nagy József
A psychologia főkérdései. Bp. 1927.Nagy László
Noszlopiné Végh Margit  Nyírő Gyula
 
Pszichoanalízis. Bp. 1931.
   
  Pauer Imre (1845-1930)
 
A lélektan alaptanai. Vezérfonal egyetemi előadásaihoz és tanárjelöltek számára. Bp. 1912.

 

Payot, Jules
Az akarat nevelése 1. Bp. 1921.
Az akarat nevelése 2. Bp. 1921.Penant, Marcel
Tudat és ösztön. Bp. 1937.Pentz Gáspár
Pikler Gyula (1864-1937)
Posch Jenő (1859-1923)
   
  Radnai Béla

Az írás és olvasás lélektana. Bp. 1918.

   
  Ranschburg Pál (1870-1945)

Az emberi elme. Érzelem, ösztön, akarat, egyéniség. bP. 1923.


Pszichológiai tanulmányok 1. (1901-1913). Bp. 1913.
 
Pszichológiai tanulmányok 2. (1901-1913). Bp. 1913.Rónay Jácint (1814-1889)
Mutatvány a tapasztalati lélektan köréből. Győr. 1846.
   

Schiller Pál
A lélektan feladata. Bp. 1940

 
A lélektani kategóriák rendszerének kialakulása. Bp. 1930.

 
A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942.
   
 
A pszichológia új útjai Bp.

 

Bevezetés a lélektanba. Bp. 1944.

 

Pszichológia és emberismeret. Bp. 1934.

 

Schmidt Ferenc

A gyermekrajzok lélektanáról. Bp. 1934.

 

A kísérleti lélektan és a pedagógia. Bp. 1931.

 
Az elemi egyszerűségű kézügyességi munka kísérleti lélektani vizsgálata. Bp. 1930.
   
  Schroeder Attila
 
A komikum pszichológiájához. A szubjektív-objektív szintézis elve a "nevetséges". Bp. 1940.Stuhlmann Patrik (1871-1951)

Az ifjúkor lélektana. (Scientia amabilis). Bp. 1933.Szalai István
Székely Lajos


  Szitnyai Elek
 

Miért vagyunk jók vagy rosszak? Bp. 1915.


 

Tóth Béla Zoltán
A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. Szeged. 1939.
   
 

Tóvölgyi Titusz (1838-1918)

 

lélek mint egyén. Bp. 1897.

   
Van de Elde, Theodor Hendrik 
Vargha Ferenc (1858-1940)
   


Az izgatás pszichológiája. Bp. 1920.

   

Várkonyi Hildebrand  Vértes O. József

A gyógyító pedagógia fogalma és köre. Pécs 1915.


Hisztériás gyermekek. Pécs 1930.

   

Milieu és gyermeki lélek. Egy új milieupszichológia vázlata. Bp. 1935.


Ward, Lester F.

A haladás lelki tényezői. Bp. 1908.


   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra