PUBLICISZTIKA

   


 

Írók a viharban. Bp. 1941.

   

Tanyai ügyek. Újság-cikkek a "Délmagyarország" című szegedi napilapból. Szeged. 1930.
Ambrus Zoltán (1861-1932)

Vezető elmék. Irodalmi karcolatok. Bp. 1913.


Vérző Magyarország. Magyar írók Magyarország területéért. Bp. 1928.
   
   
  Anka János (1883-1944)

Az örök ember. Bp. 1931.

   

Antal Gézáné

Túl a palotákon. Bp. 1913.
   
Apponyi Albert (1846-1933)

A magyar nemzet természetszerű elhelyezkedése a világpolitikában. Bp. 1915.

   
 

Gróf Apponyi Albert hét előadása a magyar alkotmány fejlődéséről. Bp. 1923.

Megemlékezés IV. Károly királyról. Bp. 1922.

Társadalmi átalakulások. Bp. 1922.

 

Világnézet és politika. Bp. 1941.

   
  Aradi Zsolt

Öt éjszaka. Bp. 1936.

   

Ábrányi Kornél (id.)

 

Képek a múlt és jelenből. Bp. 1899.
Ábrányi Kornél (ifj.) (1849-1913)


A leláncolt Prométheuszok. Bp. 1881.


 

Andrássy Gyula. Politikai élet- és jellemrajz. Bp. 1878. 

 

Tisza Kálmán. Politikai élet- és jellemrajz. Bp. 1878.

 

Újabb országgyűlési fény- és árnyképek. 1877. Bp. 1877.
Ágai Adolf (1848-1916)

 

Gyöpre magyar! Válogatott java kortes adomák s dalok. Bp. 1879.

   
Bajcsy-Zsilinszky Endre

Német világ Magyarországon. Bp. 1937.

      
Balkányi Kálmán
 

Arcok, harcok, kudarcok. Bp. 1934.

 

Egy kereskedő naplója 1934-1941, Bp. 1942.
Balla Károly

Rapszódia. Szűrös eszmefuttatás duplamovitikában. Pest 1865.


Bartha Miklós (1847-1905)

Kazár földön. Bp. 1901.

Verőfény. Hangulatok. Bp. 1940.
Bárány Gerő (1878-1939)


Deák Ferencz adomák. Pest. 1871.
   
Benedek Elek (1859-1929)
 
Testamentum és hat levél. Bp. 1927.
   
   
Bethlen István (1874-1946)


   
  Bíró Lajos
 

A jövő országútján. Hat újságcikk. Bp. 191?

 

Anno domini 2000. Bp. 1930.

   
  Buday Barna (1970-1936)
 
A rögöktől a csillagokig. Bp. 1930.Cholnoky Viktor (1868-1912)

Kaleidoszkóp. Bp. 1914.


  Cs. Szabó László

Fegyveres Európa. Útinaplók. Bp. 1939.
 

Magyar néző. Napló az európai válságról. Bp. 1939.

   
  Csánk Endre (szerk.)
A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935.Dudinszky Nesztor

Rabszolgák földjéről. Bp. 1916.Eötvös József


Falk Miksa (1828-1908)

Erzsébet királynéról. Visszaemlékezések. Bp. 1898.

Falusy Nándor

  Farkas Antal (Róka Tóni) 1875-1940
 

Erger-Berger. Bp. 1925.
Földi Mihály

Kiáltás a válságból. Új polgárság, új theokrácia, harc a neobarbarizmus ellen. Bp. 1936.Gulácsy Irén

Erdély jogán és más dolgok. Cikkek, karcolatok. Bp. 1940.


Gömbös Gyula (1886-1936)
Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról. Bp. 1920.Harsányi Kálmán (1876-1929)


   

Hegedüs Lóránt (1842-1943)
   
Hentaller Lajos (1852-1912)
   
 

Politikusaink pongyolában. Tollrajzok a képviselőházból. Bp. 1894.
Herczeg Ferenc

   
  Huszár Aladár (1868-1944)
 
Gondolatok a világháború alatt. Bp. 1943.Huszár Vilmos (1872-1931)
Életem regénye. Bp. 1930.

Ignotus

Feljegyzések. Bp. 1909.Imrédy Béla

Múlt és jövő határán.Beszédek a magyar élet nagy kérdéseiből. Bp. 1938.


  Jankovics Marcell
 

Félszáz névtelen magyar. Pillanatképek. Bp. 1940.

   
  Katona Jenő

Magyar hitleristák. Bp. 1936.
Kenedi Géza (1853-1935)


Magyar hitleristák. Bp. 1936.

   
Klebelsberg Kuno (1875-1932)

   
Küzdelmek könyve. Bp. 1929.
   
Neonacionalizmus. Bp. 1928.

Utolsó akkordok. Bp. 1932.
   
Világválságban. Bp. 1931
   
Komáromi János (1890-1937)

Csatangolások mindenfelé. Bp. 1930.

   

Emlékeim. Bp. 1938.
Köznépi

Mi ember az a muszka? Miskolc. 1849.


  Lengyel István
A ma emberei. Egy újságíró feljegyzései. Bp. 1932.
   
  Lendvai István (1888-1945)
A harmadik Magyarország. Jóslatok és tanulságok. Bp. 1921.
   
Nomád leveleiből. Bp. 1942.
   
  Luka Gusztáv
 

Rhapsodicus tanulmányok az alkotmányosság, a nagy szavak és humbug köréből. Bp. 1875.
Makkai János

Masaryk, Tomás Garrigue (1850-1937)
   Erkölcsi problémák. Bratislava. 1935. 
     Politikai gondolatok. Bratislava. 1935.Méhely Lajos (1852-1953)

  Mihályi Imre

Vigasztalás. Karcolatok, humoreszkek, elbeszélések, tudományos értekezések, versek és adomák. Bp. 1920.

   
Mikszáth Kálmán  (1847-1910)
   
   

A tisztelt ház Politikai karcolatok és jellemrajzok 1886-1890. Bp. 1917.

 

A tisztelt ház Politikai karcolatok és jellemrajzok 1892-1906. Bp. 1917.

   
 

Tisza Lajos és udvara Szegeden. Fény és árnyképek. Bp. 1880.
Milotay István
Az ismeretlen Magyarország. Bp. 1930.
   
Nemeskéri-Kiss Sándor
 

Figyeltem. Emberek, állatok, gyermekek, asszonyok. Bp. 1942.
Németh László


   
 
Nyári Albert (1828-1886)
 
   
  Papp Jenő
 

A mai Magyarország erkölcsrajza. Korunk kritilkája 1918-1933. Bp. 1934.

   
  Perlaky Lajos
 
Életbátorságra vezető kalauz. Perlaky Lajos rádióbeszédei. Bp. 1932.
  Pethő Sándor (1885-1940)
 

A magunk útján. Bp. 1937.

Csillagos órák. Bp. 1939.

Gróf Apponyi Albert. Bp. 1926.

Politikai arcképek. Az új Magyarország vezéregyéniségei. Bp. 1911.

Sorsok. Bp. 1913.

Viharos emberöltő. Hét portrait. Bp. 1929.

   
  Prohászka Lajos
 
A vándor és a bujdosó. Bp. 1941.Prohászka Ottokár (1828-1927)
Prohászka Ottokár

Élet igéi 1. Beszédek. Bp. 1927.

Élet igéi 2. Beszédek. Az Úr ünnepei. Bp. 1927.

Élet igéi 3. Bp. 1929.

  Radó Sámuel (1857-1919)

John Bull és társai. Bp. 1916.

   
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő (1842-1929)
A magyarságért. Bp. 1917.

 
Tárcák, cikkek 1. Bp. 1927.
Tárcák, cikkek 2. Bp. 1927.
Tárcák, cikkek 3. Bp. 1927.

 
Tiszavirág. Cikkek, levelek, beszédek 1916-1919. 1. Bp. 1920.
Tiszavirág. Cikkek, levelek, beszédek 1916-1919. 2. Bp. 1920.

 
Schütz Antal
Eszmék és eszmények. Bp. 1933.

 

Magyar életerő. Bp. 1939

 
Őrség. Korkérdések és tájékozódások. Bp. 1938.Sebess Dénes

   
  Sebestyén Károly (1872-1945)

Emlékek és tanulmányok. Bp. 1921.

   
 

Munkák és napok. Bp. 1941.

   
 

Napnyugati séták. Bp. 1916.
Sebők Zsigmond

Színfoltok. Bp. 1914.


Surányi Miklós (1882-1936)
A lelked a tiéd. Bp. 1933.
   

Bethlen. Történetpolitikai tanulmányok. Bp. 1927.

   

Tömeg és lángész. Bp. 1922.

   
  Szabados Mihály

Védekezzünk a germán veszély ellen! Bp. 1938.
Szabédi László

Ész és bűbáj. Bp. 1943.


Szabó Dezső
 
 

 
 

 
 

 
A magyar a viharban. Bp. 1941.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Apotheózis. Bp. 1936.
   
Ars poetica. Bp. 1930.
   
 
Egyenes úton. Bp. 1920.
   
 
Európa. Bp. 1936.
   
 

Haláltánc a kisebbségi kérdéssel. Bp. 1936.

   
Két faj harca. Bp. 1996.
   
 
Kultúrfölény és kultúrpolitika. Bp. 1936.
   
 
Magyarország helye Európában: Keleteurópa. Bp. 1935.
   
 
Mit izent Kossuth Lajos? Bp. 1936.
   
 
Mussolini. Bp. 1935.
   
 
Nemzeti állam - politikai nemzet. Bp. 1938.
   
 
Panasz. Bp. 1923.
   
 
Tanulmányok és jegyzetek. Bp. 1920.
   
 
Toborzó. Bp. 1936.
   
Virrasztó Koppány. Bp. 1937.


   
Szabó László 
Szegény ember gazdag élete 1. Bp. 1928
 
Szegény ember gazdag élete 2. Bp. 1928
 
Szegény ember gazdag élete 3. Bp. 1928


  Szokolay Kálmán
Két visszapillantás. Bp. 1935.Szudy ElemérTeleki Pál (1879-1941)

 
Beszédek 1939. Bp. 1940.

 
Európáról és Magyarországról. Bp. 1934.

 

Magyar politikai gondolatok. Bp. 1941.

Tóth Béla (1857-1907)
Török Sándor
Tollheggyel. Bp. 1895.


  Vásárhelyi János
 
Az életből az életnek. Kolozsvár. 1929.
   
 
Egymás között. Cikkek, előadások. Kolozsvár. 1927.


Vázsonyi Vilmos (1868-1926)


   
  Vér Andor
 

Félistenek alkonya. Politikai szatírák. Bp. 1937


 

Ignotus (Veibelsberg Hugó)

Egy év történelem. Jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig. Bp. 1916.
   
 

Olvasás közben. Újságcikkek 1913 és 1921 között. Bp. 1922.

   
  Világ Miklós (szerk.)
 

Húsz riport bemutatja a világot. Riporterek antológiája. Bp. 1936.


Wass Rezső

A társadalmi regeneráció követelményei. Bp. 1919.
Kőért kenyér. Vezércikkek 1921-1939. Bp.1939.
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra