SZOCIOGRÁFIA


A budapesti leányvásár titkai. Bp. 1902.

   
 

A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934.
Budapesti bűnvásár, vagy nagy urak és kis leányok. Bp. 1902. 
 

   
Ambrus Zoltán (1861-1932)
 

A tegnap legendái. Tollrajzok. Bp. 1913.

 

Nagyvárosi képek. Tollrajzok. Bp. 1913.


 

Antal Gézáné

Túl a palotákon. Bp. 1913.

 

Arányi Miksa (1858-1918)

Párisi levelek és tanulmányok 1.

Párisi levelek és tanulmányok 2.

 

Ábrányi Kornél (id.)

 

Képek a múlt és jelenből. Bp. 1899.


Ágai Adolf (1848-1916)

 

Gyöpre magyar! Válogatott java kortes adomák s dalok. Bp. 1879.


 

Utazás Pestről - Budapestre 1843-1907. Bp. 1909.
Bacsó Nándor
Balla Jenő (1877-1935)

Báttaszéki Lajos (1844-1921)
Fővárosi genreképek. Nagyvárad. 1867.

 

Bogdányi Mór (1854-1923)

 

Braun Róbert

A falu lélektana. Bp. 1913.

   
  Braunstein Zoltán-Kiss Sándor

Pincérek kékkönyve. A szállodai éttermi és kávéházi alkalmazottak panaszai. Bp. 1938.
Bresztovszky Ernő
Chyzer Béla (1868-1910)

 
 

Úti levelek. Bp. 1908.
Csukássi József (1841-1891)

   

Dékány István


 

Dobránszky Péter (1845-1918)


 

Dődy (álnév)

A legyőzhetetlen ország. Bp. 1916.

 

Dudinszky Nesztor

Rabszolgák földjéről. Bp. 1916.

 

Ecseri Lajos (1860-1938)A szegény ember. Bp. 1909.
 

Elefánty Ferenc (1823-1863)
Magyarország 1848. Buda. 1848.

 
Falk Miksa (1828-1908)

Erzsébet királynéról. Visszaemlékezések. Bp. 1898.

 

 
Farkas Geiza (1874-1942)
   
 

Az én rossz kis barátaim. Egy műkedvelő pedagógus feljegyzései.Pozsony. 1931.

   
 

Kisprolik találkozásai. Bp. 1935.


 

Felméri Lajos (1840-1894)

Úti levelek Skóciából. Sárospatak 1870.Féja Géza

Viharsarok. Bp. 1938.


  Frankel György (szerk.)

A mai otthon írásban és képben. Bp. 1933.

képállomány

   
Gerő Ödön (Viharos) (1863-1939)
      Az én fővárosom. Bp. 1891. Gineverné Győry Ilona (1868-1926)

Angolok. Bp. 1914.


Gömbös Gyula (1886-1936)
Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról. Bp. 1920.Gönczi Ferenc
Gyallay-Pap Zsigmond
Győri Imre (1881-1945)
Pusztuló nemzedék. Bp. 1927.


  Heller András
 

Föld és munkabér. Bp. 1939.

   

Herman Ottó (1835-1914)


A magyar nép arca és jelleme. Bp. 1902.

   
  Holló József

Moszkva  1936. A szovjetbirodalom fővárosának mai élete. Bp. 1937.
Illyés GyulaJancsó Benedek (1854-1930)


A székelyek történeti és néprajzi tanulmány. Bp. 1921.


 

Jeszenszky Kálmán

Háborús utam emlékei. Lemberg - Lublin - Ivangorod - Krako. Balassagyarmat. 1917.
   
Jósika-Herczeg Imre
   
Apponyi és Amerika. New York. 1926.

 

Kenedi Géza (1853-1935) 
Kertész János

 
Kiss Lajos
 
 

 
 

 
A szegény ember malaca. Szeged. 1930Krisztics Sándor
Krúdy Gyula

Havasi kürt. Ruszin-Krajna kistükre. Bp. 1919.Lázár György  Leopold Lajos
Aranykapu. Bp. 1926.

 

Lévai Jenő
Éhség, árulás, Przemyœl. Bp. 1933.

 

Magyar Lajos (1891-1940)

A magyar forradalom : élmények a forradalom főhadiszállásán. Bp. 1919.Méhes Sámuel (1785-182)

   
  Mikecs László (1917-1944)
 
Csángók. Bp. 1941

 

Milotay István
Az ismeretlen Magyarország. Bp. 1930.Modrovich Lajos

   
  Molnár Sándor

Magyar sors francia földön. Bp. 1932.


 

Móricz Pál (1870-1936)
Egy restauráció 1844-ben. Bp. 1891.

 

Régi magyar élet. Bp. 1913.Nagy István

Bérmunkások. (Munkásjellemek). Bp. 1945.Külváros. Kolozsvár. 1939.

 

Nagy Péter
Ó, kedves Kolozsvár! Bp. 1926.

Nyári Albert (1828-1886)

   
  Nemeskéri-Kiss Sándor
 

Figyeltem. Emberek, állatok, gyermekek, asszonyok. Bp. 1942.
Podhorai Podhorszky Mária (1837-1889 után)
Egy államfogolynő naplója. Székesfehérvár. 1889.Réső Ensel Sándor (1833-1899)

 

A külhoni fogházak börtönrendszereiről: töredékek. Pest. 1865.


 

 

 

Három országos női fegyház. Bp. 1887.


 
Steinecker Ferenc
Sárvári Béla (1816-1894)


Történelmi viszhangok élet, jellem és korrajzokban. Pest. 1858.   Szabó Imre (1882-1943)


 
Szabó László

 
Szegény ember gazdag élete 1. Bp. 1928
 
Szegény ember gazdag élete 2. Bp. 1928
 
Szegény ember gazdag élete 3. Bp. 1928Szabó Pál Zoltán

Déldunántúl népe. 1830-1920. Bp. 1931.


Szemere Bertalan (1812-1869)


Utazás külföldön 1. Pest. 1845.

Utazás külföldön 2. Pest. 1845.

 

Szilágyi Sándor (1827-1899)
Forradalmi mozgalmak Bécs, Pest, Kolosvárt. Kolozsvár. 1848.Honvéd- és huszárélet anekdotokban. Pest. 1850.

 

Szigethy Lajos
Luther lelke. Hangulatképek a lutheránus magyarság múltjából. Bp. 1926.Tápay Szabó László (1877-1941)
Timon Tibor (1863-?)

   
  Turnowsky Sándor
Proletársors. Adatok a vidéki munkásság életéhez. Összehasonlító szociográfiai tanulmány. Kolozsvár. 1929.Újlaki Antal

Tisza Lajos és Szeged. Szeged. 1910.Váry Rezső
Szibéria. Képek a magyar hadifoglyok életéből. Bp.1927.Vitéz József

Csobaji krónika. Egy zsidó földesúr természetrajza. Bp. 1939.Veres PéterMit ér az ember ha magyar? Levelek egy parasztfiúhoz. Bp. 1940.Viczián István


 

Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra