SZOCIOGRÁFIA

A budapesti leányvásár titkai. Bp. 1902.

   
 

A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934.

Budapesti bűnvásár, vagy nagy urak és kis leányok. Bp. 1902. 

 
   
Ambrus Zoltán (1861-1932)
 

A tegnap legendái. Tollrajzok. Bp. 1913.

 

Nagyvárosi képek. Tollrajzok. Bp. 1913.

 
Antal Gézáné
Túl a palotákon. Bp. 1913.
 
Arányi Miksa (1858-1918)
Párisi levelek és tanulmányok 1.
Párisi levelek és tanulmányok 2.
 

Ábrányi Kornél (id.)

 

Képek a múlt és jelenből. Bp. 1899.

Ágai Adolf (1848-1916)

 

Gyöpre magyar! Válogatott java kortes adomák s dalok. Bp. 1879.

 

Utazás Pestről - Budapestre 1843-1907. Bp. 1909.

Balla Jenő (1877-1935)
Báttaszéki Lajos (1844-1921)
Fővárosi genreképek. Nagyvárad. 1867.
 
Bogdányi Mór (1854-1923)
 
Braun Róbert

A falu lélektana. Bp. 1913.

   
  Braunstein Zoltán-Kiss Sándor

Pincérek kékkönyve. A szállodai éttermi és kávéházi alkalmazottak panaszai. Bp. 1938.

Chyzer Béla (1868-1910)

 
 

Úti levelek. Bp. 1908.

Csukássi József (1841-1891)
   
Dékány István
 

Dobránszky Péter (1845-1918)

 
Dődy (álnév)
A legyőzhetetlen ország. Bp. 1916.
 
Dudinszky Nesztor
Rabszolgák földjéről. Bp. 1916.
 
Ecseri Lajos (1860-1938)
A szegény ember. Bp. 1909.
 
Elefánty Ferenc (1823-1863)
Magyarország 1848. Buda. 1848.
 
Falk Miksa (1828-1908)
Erzsébet királynéról. Visszaemlékezések. Bp. 1898.
 
 
Farkas Geiza (1874-1942)
   
 

Az én rossz kis barátaim. Egy műkedvelő pedagógus feljegyzései.Pozsony. 1931.

   
 

Kisprolik találkozásai. Bp. 1935.

 
Felméri Lajos (1840-1894)
Úti levelek Skóciából. Sárospatak 1870.
   
  Frankel György (szerk.)

A mai otthon írásban és képben. Bp. 1933.

képállomány

   
Gerő Ödön (Viharos) (1863-1939)
      Az én fővárosom. Bp. 1891. 
 
Gömbös Gyula (1886-1936)
Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról. Bp. 1920.
Győri Imre (1881-1945)
Pusztuló nemzedék. Bp. 1927.
  Heller András
 

Föld és munkabér. Bp. 1939.

   

Herman Ottó (1835-1914)

A magyar nép arca és jelleme. Bp. 1902.

   
  Holló József

Moszkva  1936. A szovjetbirodalom fővárosának mai élete. Bp. 1937.

Irinyi József (1822-1859)

Jancsó Benedek (1854-1930)

A székelyek történeti és néprajzi tanulmány. Bp. 1921.

 
Jeszenszky Kálmán
Háborús utam emlékei. Lemberg - Lublin - Ivangorod - Krako. Balassagyarmat. 1917.
   
Jósika-Herczeg Imre
   
Apponyi és Amerika. New York. 1926.
 

Kenedi Géza (1853-1935)

 
 
 
Kiss Lajos
 
 
 
 
 
A szegény ember malaca. Szeged. 1930
   
  Leopold Lajos
Aranykapu. Bp. 1926.
 
Lévai Jenő
Éhség, árulás, Przemyœl. Bp. 1933.
 
Magyar Lajos (1891-1940)
A magyar forradalom : élmények a forradalom főhadiszállásán. Bp. 1919.
Méhes Sámuel (1785-182)
   
  Mikecs László (1917-1944)
 
Csángók. Bp. 1941
 
Milotay István
Az ismeretlen Magyarország. Bp. 1930.
Modrovich Lajos
   
  Molnár Sándor

Magyar sors francia földön. Bp. 1932.

 
Móricz Pál (1870-1936)
Egy restauráció 1844-ben. Bp. 1891.
 
Régi magyar élet. Bp. 1913.
Nagy István
Bérmunkások. (Munkásjellemek). Bp. 1945.
Külváros. Kolozsvár. 1939.
 
Nagy Péter
Ó, kedves Kolozsvár! Bp. 1926.
Nyári Albert (1828-1886)
   
  Nemeskéri-Kiss Sándor
 

Figyeltem. Emberek, állatok, gyermekek, asszonyok. Bp. 1942.

Podhorai Podhorszky Mária (1837-1889 után)
Egy államfogolynő naplója. Székesfehérvár. 1889.

Réső Ensel Sándor (1833-1899)

 

A külhoni fogházak börtönrendszereiről: töredékek. Pest. 1865.

 
 

 

Három országos női fegyház. Bp. 1887.

 

Sárvári Béla (1816-1894)

Történelmi viszhangok élet, jellem és korrajzokban. Pest. 1858. 

  Szabó Imre (1882-1943)
 
Szabó László
 
Szegény ember gazdag élete 1. Bp. 1928
 
Szegény ember gazdag élete 2. Bp. 1928
 
Szegény ember gazdag élete 3. Bp. 1928

Szemere Bertalan (1812-1869)

Utazás külföldön 1. Pest. 1845.
Utazás külföldön 2. Pest. 1845.
 
Szilágyi Sándor (1827-1899)
Forradalmi mozgalmak Bécs, Pest, Kolosvárt. Kolozsvár. 1848.
Honvéd- és huszárélet anekdotokban. Pest. 1850.
 
Szigethy Lajos
Luther lelke. Hangulatképek a lutheránus magyarság múltjából. Bp. 1926.
Timon Tibor (1863-?)
   
  Turnowsky Sándor
Proletársors. Adatok a vidéki munkásság életéhez. Összehasonlító szociográfiai tanulmány. Kolozsvár. 1929.
 
Váry Rezső
Szibéria. Képek a magyar hadifoglyok életéből. Bp.1927.
Wirkner Lajos (1800-1882)
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra