SZOCIOLÓGIA


A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita. Bp. 1904.

 


Az értelmiség válsága. Bp. 1931.


Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Bp. 1909.Középeurópa


A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita. Bp. 1916.Ünnepi dolgozatok a társadalomtudományok köréből. Bp. 1905.


 

Angyal Pál (1873-1949)
A szociológia vázlata. Pécs. 1922.
Szociológia. Pécs. 1924.Apáthy István (1883-1922)


A fejlődés törvényei és a társadalom. Bp. 1912.

   

Balogh Arthur
Beöthy Leó (1839-1886)


A társadalmi fejlődés kezedetei. I. Bp. 1882.


A társadalmi fejlődés kezedetei. II. Bp. 1882.
Békésy Károly (1850-1938)

A sociológiáról. Bp. 1913.Társadalmi forradalom. Kolozsvár. 1890.Bibó István (1877-1935)


A magyarság és a magyar társadalom jelleme. Bp. 1924.
Bochkor Mihály (1877-1920)

A társadalmi szervezkedés szociológiája. Bp. 1909.
   
  Bodnár Zsigmond (1839-1907)
A sociológiai változás alapja. Pécs. 1911.
   
 
Sociologia az iskolában. Pécs. 1913.
   
  Bokor József
 
A társadalom befolyása az államra. Bp. 1886.
   
  Braun Soma (1890-1942)
 
Társadalomlélektan. Bp. 1935.
 

Buday Dezső (Hungaricus) (1879-1919)


Az emberiség táplálkozásának szociológiai vonatkozásai. Bp. 1916.

   
  Buk Miklós
 
A kétezeréves út. A zsidókérdés történetszociológiája. Bp. 1943.
   
 
Túl a marxizmuson. Egy társadalomelmélet alapvonalai. Bp. 1934.Csepela Lajos (1873-1944)

Keresztény szocziológia. Miskolc. 1907.
   

Dékány István

Tudományelméleti alapok a társadalomtudományokban. Bp. 1926. 
Szociológiai műszótár. Bp. 1944.


Dömötör János (1843-1877)
Eötvös József (1813-1871)

A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. 1. Pest. 1870.

A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. 2. Pest. 1870.
   

Esterházy Sándor (1863-1907)
Társadalmi kiválás és kiválasztás : előadás. Kassa, 1906.Eulenberg Salamon (1853-1930)
Faguet, Emile
A kontárság kultusza. Bp. 1919.


Farkas Geiza

A kisgazda. Bp. 1912.

   

A társadalmi lélektan köréből. Nagybecskerek. 1925.

   

Az emberi csoportok lélektana. Bp. 1916.
   
 

Az úri rend. Bp. 1912.
Geőcze Sarolta (1854-1915)

 

Modern társadalmi feladatok. Bp. 1901. 

Szociológia ethikai alapokon. Bp. 1922. 

Tanulmányok. Bp. 1896. 

Társadalmi program. Bp. 1899.
Gerlóczy Gyula (1837-1893)Giddings, Franklin Henry

A szociológia elvei. Bp. 1908.


Giesswein Sándor

Giesswein Sándor (1856-1923)


Keresztény szociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben. Bp. 1913. 
Háború és béke között. Bp. 1921.
Egyén és társadalom. Bp. 1915.
Társadalmi problémák és keresztény világnézet. Bp. 1907.
Történelembölcselet és szociológia. Bp. 1904.
Guyau, Jean Marie
A vallás szociológiája. Bp. 1909.
   

Hegedüs Lóránt (1842-1943)Illyefalvi Vitéz Géza (1871-1931)


Szerves társadalom és államszervezet. Bp. 1902.Ivánka Pál


A magyar társadalom szervezése. Gyoma. 1908.
Jász Géza (1863-1936)

A fejlődés törvényei. Bp. 1893.


Jászi Oszkár

A nemzeti államok kialakulása. Bp. 1912.A történelmi materializmus állambölcselete. Bp. 1908.Mi a szociológia? Bp. 1908.


Kadosa Pál
Kármán Mór (1843-1915)
Kemény Gyula (1852-1926)

„Éljen a jólét!” Sociológiai tanulmány. Bp. 1917.Kenedi Géza (1853-1935)
Szociológiai nyomozások I. Bp. 1910.


Szociológiai nyomozások II. Bp. 1910.


Kenessey Kálmán (1822-1913)

   

Kornis Gyula

 
Tudomány és társadalom. A tudomány szociológiája 1. Bp. 1944.
Tudomány és társadalom. A tudomány szociológiája 2.
   
 
Kováts Andor (1884-1942)
 
Szociológiai jegyzetek. Kecskemét. 1914.Krompecher István
Lakatos Ernő
Laurentzy Vilmos
Lánczy Gyula (1850-1911)
A faluközösség eredete. Bp. 1883.
A modern társadalmi fejlődés irányáról. Bp. 1904.
   

Leopold Gusztáv
A szocziológia újabb irányai. Bp. 1903.Leopold Lajos

A presztízs. Bp. 1912.Lipcsey Tamás
Loria, Achille

A szociológia feladata és iskolái. Bp. 1907.Lubrich Ágost (1825-1900)


Társadalomtudomány. Bp. 1883.
Marschall Viktor
Medveczky Frigyes (1855-1814)


A római stoicizmus társadalomelméletei. Bp. 1913.
Társadalmi elméletek és eszmények. Bp. 1887.


Mérey-Horváth Károly (1859-1938)
Politika és szociológia. Bp. 1911.Társadalomtudomány mint természettudomány. Bp. 1912.
   
  Mieth István

Az eszme és lelkiség szerepe a keresztény társadalomtudományokban. Bp. 1941.
Modrovich Lajos
Móricz Miklós
Ottlik László (1895-1945)
Pach HenrikPalante, George
A szociológia vázlata. Bp. 1920.Pap Tibor (1860-1923)


Szociológia az iskolában. Bp. 1905.
Perczelné Kozma Flóra (1864-1925)

Felolvasások és közlemények a modern vallásbölcsészet és szociológia terén. Bp. 1908.
Pikler Gyula (1864-1937)


Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése és fejlődése. Bp. 1905.
Ratzenhofer. Gustav

A szociológiai megösmerés lényege. Bp. 1908.Rubinek Gyula

Akié a föld, azé az ország. Bp. 1908.


Somló Bódog (1873-1920)


Az érték problémája. Bp. 1911. 
Állami beavatkozás és individualismus. Bp. 1907.
Politika és szociológia. Méray rendszere és prognózisai. Bp. 1906. 
Szociológia. Bp. 1901.
Spencer, Herbert

Alapvető elvek. Bp. 1909.Stein Lajos

A társadalom : az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése. Bp. 1908.Steinecker Ferenc (1876-1938)

Községpolitika. A falu szociológiája. Bp. 1934.Szalai SándorSzentiványi Károly GyulaSzirtes Artúr (1884-1924)
 

Közvélemény és társadalmi fejlődés. Bp. 1921.

Társadalmi szervezkedés. Bp. 1914.Szokolay Hermin


  Szabó T. Attila

A transylvan magyar társadalomkutatás. Kolozsvár. 1938.
Teghze Gyula (1867-1939)

 
   Varga László s. j.

Társadalmi etika 1. Szeged. 1936.


 
Teghze Gyula (1867-1939)
 
 

Szerves társadalomtani elméletek és az állam személyiségének theoriája . Bp. 1900.
Wahlner BélaWeis István

A magyar falu. Bp. 1931.


   

   

Zádori János (1831-1887)
 
   
 

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra