ZSIDÓKÉRDÉS

 


 

A magyar zsidó kérdés jogi, társadalmi s nemzetiségi szempontból. Bp. 1882.
A magyar zsidóság almanachja. Védőirat. Bp. 1920.
   

A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933.A zsidók reformátiója. Pest. 1867. 

A zsidókérdés. 18??. 

A zsidó kérdéshez. Nagykanizsa. 1880.
A zsidókérdés Magyarországon. A XX. század körkérdése. Bp. 1917.  

Az országos zsido congressus és titkos ellenei : intő szózat Magyarország zsidóihoz. Pest. 1868. 

Egy héber (zsidó) írás titka, vagy cél és eszköz a kereszténység okulására. Lefordította egy keresztyén pap. Nyíregyháza. 1885.

Zsidó hódoltság Magyarországon. Székesfehérvár. 1908. 

Zsidó szózat a magyar néphez. 1840.

   
  Aba Sándor
 

Hova és hogyan lehet kivándorolni? Bp. 1939.
Acsády Ignác (1845-1906)
Adler Vilmos

Péntek-esték. Imákba foglalt érzések és gondolatok. Bp. 1934.

Ady Endre

Ady Endre a zsidóságról. Nagyvárad. 1919.Ágoston János (19. sz. - 1885)Ágoston Péter (1874-1925)


A zsidók útja. Bp. 1917.
   

Bajcsy-Zsilinszky EndreBallagi ErnőBaranyai Sz. GyulaBartha Miklós (1847-1905)

Kazár földön. Bp. 1901.Bary József ( -1915)

  Bálint László

Az áttért megszólal. Szeged. 1940.
Bethlen Pál (szerk.)  Bergel (Bergl) József (1797-1884)
 

A magyarországi zsidók története. Kaposvár. 1879.

   
  Bernstein Béla (1868-1944)

Jókai és a zsidók. Zsidó vonatkozások és zsidó alakok összes műveiből. Bp. 1915.

   
  Békessy Imre
 

Az új népvándorlás. Délamerika. Bp. 1939.
Bihar JenőBlau Lajos (1861-1936)

A Talmud. Bp. 1921.Bosnyák Zoltán
Harc a zsidó sajtó ellen. Sajtópolitikai tanulmány. Bp. 1938.
   
  Buk Miklós
 
A kétezeréves út. A zsidókérdés történetszociológiája. Bp. 1943.Csengeri János
   
  Csiky János

A II. zsidótörvény és összes végrehajtási utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Bp. 1939.


 

Czimmer József
A zsidó ismeretelmélet Maimuniig. Bp. 1937.
   
  Csillag Máté (1866-1937)
 
Zsidó anekdoták kincsesháza. Bp. 1925.

 
Donáth Benjámin (1957-1935)
Az Isten nem bosszúálló. Bp. 1930.Dudinszky Nesztor

Rabszolgák földjéről. Bp. 1916.Egán Lajos-Kontra Aladár  Endre László (1895-1946)

"A zsidókról." A berni per tanulságai. Bp. 1942.

   
  Engelmann Géza
 

A héber és az árja nyelvek ősi rokonságáról. Bp. 1943.
Eötvös József (1813-1871)
Eötvös Károly (1842-1916)

A nagy per 1. Bp. 1904.

A nagy per 2. Bp. 1904.

A nagy per 3. Bp. 1904.Eszlári
Eulenberg Salamon (1853-1930)

Igazságosság és zsidó etika. Bp. 1926.
   

Faragó László
 

Az új Palesztina. Bp. 1936.

   
Farkas Antal (Róka Tóni) 1875-1940
 

Erger-Berger. Bp. 1925.
Farkas Ödön (1851-1912)Fehér Holló
Fehér Márton (1878-1938)

A zsidók és a zsidóság. Nagyvárad. 1926.


  Fellegi János
 

Zsidóság és kereszténység. Egyetemes vallásbölcselet. Bp. 1922.
Fern Atanáz  Fischer Árpád

Kiáltvány a zsidósághoz. Bp. 1927.

Magyar-zsidó vonatkozások. Bp. 1940.
Fischer Sámuel
Flesch Ármin
A zsidó. Bp. 1912.


Fodor Lajos  Földes D. Dezső

Krisztushívő zsidóság. Bp. 1934.

   
  Freimut, Bernardin
 

A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig. Bp. 1896.

   
  Friedmann Hillél (1892-1944)

A numerus clausus árnyékában. Szarva. 1926.
Friedmann Illés (1860-1916)

   
  Fülöp Béla
 
Numerus clausus és kereszténység. Makó. 1925.Füredi Béla
A zsidó. Szombathely. 1882.Gábel Jakab (1854-1918)Gács Teri
Geiger Ábrahám
Levelek a kitérésről. Bp. 192?Gerő Dezső
Hová: Mivel? Az átképzés iskolája. Bp. 1939.


  Gevürz József
 

A zsidók ellen a zsidóságért. Mennyiben okai a zsidók az antiszemitizmusnak? Bp. 1940.

   
  Gilányi Mór

Ukrajnai legendák. Nagyvárad. 1918.
Gladius

   
  Goldberg Rafael
 

A Talmud. Bp. 1893.
Grünwald Miksa (1858-1933)

Zsidó biedermeier. Bp. 1937.

 

Guttmann Mihály (1872-1942)
A Sulchan Áruch és a magyar zsidóság. Bp. 1913.
   
  H. Szabó Mihály
 
Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? Bp. 1938.Hajdú István  Hajdú Miklós

Zsellérek vagyunk. Bp. 1929.

   
  Haller István
 
 

 Hartmán Lipót (?-1881)

   
  Hegedűs István
 
Őrségváltás. Bp. 1942.Herczfeld SándorHerzl Tivadar (1860-1904)


Hoffmann MórZsidóinkról! Nagy-Kanizsa. 1874.
 
  Horner Miklós

A palesztinai kérdés. Bp. 1940.

   
 
Igaly Cs. István
 


Istóczy Győző (1842-1915)

A zsidókról. Bp. 1875.   

Kassay Adolf (1828-1903)Kálmán Ödön

A rabbi könyve. Bp. 1940.Kempelen Béla (1874-1952)


Király Aladár
Kiss SándorKohn Sámuel (1841-1920)
Kohut Sándor (1842-1894)
Kolgyári Titusz

   
  Komlós Jenő (1900-1945)
 

A zsidó fájdalom könyve. Bp. 1941.

   
  Korein Dezső (1870-1944)

Mi az oka a zsidógyűlöletnek. Bp. 1937.
Kovács Károly
Kósa Miklós

Hova? Mivel? Hogyan? A zsidóvagyon és a zsidókitelepítés Magyarországon. Bp. 1942.Kőrösy Ferenc  Krausz Sámuel
 

Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Bp. 1896.
Lendvai István
Lévai Jenő

Fekete könyv. A magyar zsidóság szenvedéseiről. Bp. 1946.

Löw Immánuel (1854-1944)

Száz beszéd. 1900-1922. Szeged. 1923.
   
  Lőwinger Sámuel
 

A halotthamvasztás zsidó szempontból. Bp. 1932.
Lyka Emil

Az antisemitismus psychologiája és ennek az eliminálására. Bp. 1911.
   
  Marschalkó Lajos
 
Tiszaeszlár. A magyar fajvédelem hőskora. Debrecen. 1943Martinovich Sándor

A zsidókérdés. Bp. 1919.
   
Masaryk, Tomás Garrigue (1850-1937)
   
        Az antiszemitizmus. Bratislava. 1935.Marton Ernő

Palesztina és a nagyvilág. A keletkező zsidó állam világpolitikai vonatkozásai. Kolozsvár. 1943.Mezei Manó

Zsidó álom. Bp. 1940.Mezey Ferenc
Miklóssy István
Keresztény magyar népünk gazdasági romlása. Szociálpolitikai tanulmány. Bp. 1913.Mittelmann Bernát
Munkácsi Ernő

Hogyan történt? Adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához. Bp. 1947.Nagyiványi ZoltánNatonek József (1813-1892)

   
Nordau Max
 

Írások a cionizmusról. Bp. 1928.
Ocsvay Árpád

   
  Osztern Rózsa

Zsidó újságírók és szépírók a magyarországi németnyelvű időszaki sajtóban a "Pester Lloyd" megalapításáig, 1854-ig. Bp. 1930.
Ónody Géza  Pap Károly
 
Zsidó sebek és bűnök. Vitairat különös tekintettel Magyarországra. Bp. 1935.Patai JózsefHerzl. Bp. 1931.Kabala. Lelkek és titkok. Bp. 1919.Pálfi Károly
Petrássevich Géza (1871-1908)


Pór Dezső—Zsadányi Oszkár (szerk.)

Te vagy a tanú! Ukrajnától Auschwitzig. Bp. 1947.


Prohászka Ottokár (1858-1927)

Die Judenfrage in Ungarn. Hamburg 1920.Pupulus

Utópia. Az erősek világállama. Zsidó ábrándok paródiája. Bp. 1938.Raics István - Amaranth Vilmos
Ráth Ferencz - Zimándy IgnácRohling, August (1839-1931)

A Talmudzsidó. Gyula. 1939.Rosenstein Mór
Róth Ernő
A levirátus története. Bp. 1941.Róth HermanRyner-Mád Ferenc
 
   
  Schönfeld József

Harcban a zsidóságért. Bp. 1927.


 

Schönfeld Miklós
Schwab Arszlán
A zsidók. Buda. 1840.Serly Antal  Silberfeld Jakab (1878-1944)

Harsonazengés. Zsidó tárgyú felolvasások, előadások, beszédek, imák 1. Békéscsaba. 1928.

Harsonazengés. Zsidó tárgyú felolvasások, előadások, beszédek, imák 2. Békéscsaba. 1928.

   
  Simon Lajos

Hova vezet a zsidók útja? Bp. 1919.

   
  Simon László
 
 

Zsidókérdés a magyar reformkorban (1790-1848) különös tekintettel a nemzetiségre. Bp. 1936.
Simonyi Iván (1838-1904)
   
  Simonyi Jenő

A zsidók és az antisemita áramlat. Leroy-Beaulieu nyomán. Bp. 1894.
Singer Bernát (1868-1916)
Somogyi Ferenc
Spiegler Gyula


 

Spitz J. Gyula

A Talmud álláspontja a morál és a társadalom irányában. Bp. 1884.
   
  Stern Samu
A zsidókérdés Magyarországon. Bp. 1938.
   
Szabó Dezső
 
 

 
 

 
 

 
A magyar a viharban. Bp. 1941.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Apotheózis. Bp. 1936.
   
Ars poetica. Bp. 1930.
   
 
Egyenes úton. Bp. 1920.
   
 
Európa. Bp. 1936.
   
 

Haláltánc a kisebbségi kérdéssel. Bp. 1936.

 
 
Két faj harca. Bp. 1996.
   
 
Kultúrfölény és kultúrpolitika. Bp. 1936.
   
 
Magyarország helye Európában: Keleteurópa. Bp. 1935.
   
 
Mit izent Kossuth Lajos? Bp. 1936.
   
 
Mussolini. Bp. 1935.
   
 
Nemzeti állam - politikai nemzet. Bp. 1938.
   
 
Panasz. Bp. 1923.
   
 
Tanulmányok és jegyzetek. Bp. 1920.
   
 
Toborzó. Bp. 1936.
   
Virrasztó Koppány. Bp. 1937.


  Szabó Imre (1882-1943)
Szabolcsi Lajos (1889-1943)Chasszideus könyv. Bp. 1942.   

Szász Zoltán (1877-1940)


 

Szilágyi Dénes
A zsidó népegyéniség. Bp. 1943.Takáts AlbertTóvölgyi Titusz (1838-1918)

U. Károly Miklós

A sárga folt titka. Elfelejtett magyar zsidó-törvények és egyéb historikumok. Bp. 1941.Varicourt

  Varsányi Géza (szerk.)
 

Szociális segítőmunka a gyermek- és ifjúságvédelem terén. Az országos izr. Patronázs egyesület 25 éves fennállása alkalomból. Bp. 1936.
Venetianer Lajos (1873-1920)Verhovay Gyula (1849-1906)


Az ország urai. Bp. 1890.Vihar Béla

Sárga könyv. Adatok a magyar zsidóság háborús szenvedéseiről 1941-1945. Bp. 1945Vitéz József

Csobaji krónika. Egy zsidó földesúr természetrajza. Bp. 1939.Wasserstrom Sándor (szerk.)
Weisz Ignác
Weizmann, Chaim
Weszprémy Kálmán
Winghene, Egon von  Zichy Hermann (1848-1903)
 

Magyar zsidók a milleniumon. Művelődéstörténeti tanulmány. Bp. 1896.
Ziffer Károly
Zimándy Ignác

A megrögzött Maimonidesz delíriuma. Hiteles zsidó-káté vagyis a talmudzsidó hitágazatai, imái és vallásos szertartásai. Bp. 1894.


   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra