MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE (1908-1914)

 

Magyar Társadalomtudományi Szemle

"... már-már   odajutottunk,   hogy    a   ki   a   nemzeti   gondolat   hívének vallja magát, azt   »reactiós«   érzelműnek,   az   emberi  haladás ellenségének  híresztelik. A fogalmak   ilyetén  megbomlása  természetesen magának a társadalomnak széttagolódásával, elzüllésével kell, hogy  egybekapcsolódjék.  Közéletünk  jórészt  már alig áll egyébből, mint felekezeteknek felekezetek ellen, osztályoknak osztályok ellen, néptörzseknek a nemzet egésze  ellenvaló  iparszerű  uszításából. A  mi egyesületünk  ezekkel az áldatlan szertehúzó és romboló irányzatokkal szemben mindenek-fölött a társadalmi  egységet,   a   társadalmi   harmóniát akarja képviselni."

Palágyi Menyhért

- 1908 -

1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 5. szám
6. szám 7. szám 8. szám 9. szám 10. szám

 - 1909 -

1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 5. szám
6. szám 7. szám 8. szám 9. szám 10. szám

- 1910 -

1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 5. szám
6. szám 7. szám 8. szám 9. szám 10. szám
- 1911 -
1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 5. szám
6. szám 7. szám 8. szám 9. szám 10. szám

- 1912 -

1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 5. szám
6. szám 7. szám 8. szám 9. szám 10. szám

- 1913 -

1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 5. szám
6. szám 7. szám 8. szám 9. szám 10. szám

- 1914 -

1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 5. szám
6. szám  7. szám

 

Lap tetejére
Vissza a nyitólapra