- W -

Wahlner Béla

Waisbecker Irén (Thirring Gusztávné)

Waldapfel János (1866-1935)

Walkó György

Walter János

Walzel Kelemen

Wass Rezső

Wasserstrom Sándor (szerk.)

Weninger Antal

Weis István

Weisz Dezső

Weisz Ignác

Welebny Vince

Weltner Jakab

Wenner Sándor

Werbőczy István

Wesselényi Miklós

Wesselényi Miklós (1796-1850)

Weszely Ödön (1867-1935)

Weszprémy Kálmán

Wéber Pál

Wilhelm Szidónia

Wildner Ödön

Winkler József

Wirker István

Wirkner Lajos (1800-1882)

Wittmann Ernő

Witz Béla

Witzmann Gyula

ifj. Wlassics Gyula (1884-1962)

Wlassics Tibor

Wodlitschka Gyula

Wolfner Pál (1878-1921)

Wolkenberg Alajos

Wünscher Frigyes

Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra