- W -

Wahlner Béla

Waisbecker Irén (Thirring Gusztávné)

Waldapfel János (1866-1935)

Walkó György

Walter János

Walzel Kelemen

Wass Rezső

Wasserstrom Sándor (szerk.)

Weninger Antal

Weisz Ignác

Weis István

Welebny Vince

Weltner Jakab

Wenner Sándor

Werbőczy István

Wesselényi Miklós

Weszely Ödön (1867-1935)

Weszprémy Kálmán

Wéber Pál

Wilhelm Szidónia

Wildner Ödön

Wirker István

Wirkner Lajos (1800-1882)

Wittmann Ernő

Witz Béla

Witzmann Gyula

ifj. Wlassics Gyula (1884-1962)

Wlassics Tibor

Wodlitschka Gyula

Wolfner Pál (1878-1921)

Wolkenberg Alajos

Wünscher Frigyes

Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra