Bangha Béla (1880-1940)
A katolikus egyház krisztusi eredete. Bp. 1925.
 
A magyar katholikus sajtó kérdése. Bp. 1917.
 
A négyszázéves Jézus-társaság. Bp. 1940.
 
Dél keresztje alatt. Feljegyzések egy délamerikai missiós körútról. Bp. 1934.
 
Jellemrajzok a kath. Egyház életéből. Államférfiak. Bp. 1914.
 
Magyar jezsuiták Pombal börtöneiben. Egy jegyzet a Magyar Jézustársaság múltjából. Bp. 1937.
 
Mi a kongregáció? Rövig kalauz a Mária-kongregáció számára. Bp. 1921.
 
 

Nagy kérdések útján. Gondolatok a világnézeti kérdésről. Bp. 1924.

Róma lelke. Utak és élmények. Bp. 1936.
 
Világnézeti válaszok. Korszerű vallási kérdések és ellenvetések megvilágítása. Bp. 1940.
 
   
 
 
 
   
   
 
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra