ÉLETRAJZOK


Ki volt mi volt. 99 önéletrajz. Magyar selfmademanek. Bp. 1925.

   

Vezéri portrék. Bp. 1938.

   
Angyal Dávid (1857-1943)
 
Az ifjú Ferenc József. Bp. 1942.
   
Gróf Széchenyi István. Bp. 1928.
   
Asbóth Lajos (1803-1862)


Asserman Ferenc

Egy nyílt szó Görgei Arthur honvéd-tábornok ügyéhez. Pest. 1867.
   

Ábrányi Kornél (ifj.) (1849-1913)

 

Andrássy Gyula. Politikai élet- és jellemrajz. Bp. 1878.

 

Tisza Kálmán. Politikai élet- és jellemrajz. Bp. 1878.

   

Balassa Imre
   
 

        Déryné, Egy régi színésznő élete 1. Bp. 1940.

 

        Déryné, Egy régi színésznő élete 2. Bp. 1940.


 

Balogh István
Gyóni Géza szibériai életrajza. Bp. 1927.
   
Ballagi Aladár (1853-1928)

I. Frigyes Vilmos. Bp. 1888.Colbert 1. Bp. 1887.

Colbert 2. Bp. 1890.Balassa Imre

Nagy idők. Bp. 1927.Barabás Ábel (1853-1918)

Vas Gereben. Bp. 1906.


  Barabás Miklós (1810-1898)

Önéletrajza. Bp. 1944.

   
  Bálint Miklós-Kovách Béla
      A hodonini cselédháztól a prágai várig. (Masaryk G. Tamás élete). Uzsgorod. 1934.
   
  Bálint Sándor
 

Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Bp. 1941.

   
  Bochring, Bruno
 

Kaiser Wilhelm II. Berlin. 1926.

   
  Bonitz Ferenc (1868-1936)
 
   

Boross István (1897-1945)
Gyóni Géza. Mezőtúr, 1927.
   

Boross Mihály (1815-1899)
   
 

A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza. Pest. 1860.

   

Bosnyák Zoltán

  Borotvás-Nagy Sándor
   

Nagy magyar gazdák. szeged. 1942.
Braun Róbert (1879-1937)  Buat, General

Hindenburg. Párizs. 1921.

 

Luddendorf. Mit einer abbildung. Lausanne. 1920.

   

Concha Győző (1846-1933)

   

Brassai Sámuel emlékezete. Bp. 1899.

Pulszky Ferenc. Élet és jellemrajz. Bp. 1903.

Corti, Egon Cäsar

Erzsébet. A királyné hátrahagyott iratai, leányának naplója és egyéb eddig ismeretlen naplók és feljegyzések alapján


  Czeglédy Emánuel

Baltazár Dezső református püspök életrajza. Debrecen. 1931.

   
  Czeke Marianne-H. Révész Margit

Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. Emlékiratai. Bp. 1928.Csengery Antal (1822-1880)
 

Jellemrajzok. Bp. 1898.

 

Magyar szónokok és statusférfiak. Bp. 1851.
Danielik János
Déri Gyula
Dobránszky Péter (1845-1918)


Deák Ferenc. Bp. 1877.

   
Domanovszky Sándor

József nádor élete I. Bp. 1904.

 

József nádor élete II. Bp. 1904.

   
  Egervári Ödön (1823-1895)
 

Magyar királyi honvéd törzstisztek albuma. Pest. 1870.

   
  Egry Irén
 

Deák Ferenc. Bp. 1941.

  Eöttevényi Olivér (1871-1945)
 

Ferenc Ferdinánd. Bp. 1942.

  Erdélyi Pál (Doktor) (1864-1936)
   
 

Jókai. Komárom. 1925.

Jókai útja Rév-Komáromtól Pestig. A bölcsőtől a babérig. Bp. 1939.

   
Falk Miksa (1828-1908)

Erzsébet királynéról. Visszaemlékezések. Bp. 1898.

Széchenyi István gróf és kora. Pest. 1868.
   

Fenyő Miksa


Hitler. Tanulmány. Bp. 1934.Ferenczi Zoltán

Deák élete 1. Bp. 1904.

Deák élete 2. Bp. 1904.

Deák élete 3. Bp. 1904.


  Finály István

A magyar földért. (Darányi Ignác élete és munkássága). Bp.1940.
Fitz József
Fraknói Vilmos  Futó Jenő (1886-1935)
 

Herczeg Ferenc. Bp. 1927.

Gaál Jenő (1846-1934)

Berzeviczy Gergely élete és művei. Bp. 1902.

   
Gáncs Aladár (1891-1935)

Kunst Irén élete és munkája. Krisztus első magyar női követe Kínában. Bp. 1935.

   
  Görgey István (1886-1946)
Görgey Arthur a száműzetésben. Bp. 1918.
   
 
Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig. Bp. 1916.Gracza György (1856-1908)
Grünwald Béla (1839-1891)

 

Az új Magyarország. Gróf Széchenyi István  Bp. 1890. 
Gyalui Farkas (1866-1852)
Letűnt világ. Újfalvy Sándor életének regénye. Kolozsvár. 1940.Gyenis András s. j.

A hitvédők fejedelme. Bellarmino Szent Róbert bíboros élete. Bp. 1941.Hittel és tudással. Jeles jezsuiták életműve. Bp. 1941.


  Gyömrei Sándor
 

Baross Gábor. Bp. 1937.

   
  György Endre

Amíg városatya lettem... Bp. 1930.

   
  Hertelendy István (szerk.) (1911-1945)

Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc. Bp. 1942.

   
  Horváth Ödön (1862-1919)

Bredeczky Sámuel élete 1772-1812. Bp. 1924.

   
   
Huszár Károly (szerk.) (1894-1940)
   

A mi királyi családunk. Bp. 1918.

   
  Huszti József

Gróf Klebelsberg Kuno életműve. Bp. 1942.

   
  Jákó Margit

József főherceg. Bp. 1916.

   
   

Kacziány Géza (1856-1939)
Görgei. Történelmi tanulmány. Bp. 1915.
   
 
Görgeiről. Második könyvem. Bp. 1937.
   

István nádor szerepe a szabadságharcban és világtörténelmi jelentősége. Bp. 193?Káldor Kálmán (szerk.)

Magyar-Amerika írásban és képben. Amerikai magyar úttörők és vezető férfiak arcképes életrajza. St._Louis 1937.Kecskeméthy Aurél (1827-1877)  Kemechey László

Mussolini. Bp. 1927.
Keményfy K. Dániel

Vaszary Kolos. Esztegom. 1905.


  Kerekesházy József
 

Az igazi Kemál. Egy köztársaság története. Bp. 1943.
Kiss Géza (hegyaljai)
  Kovács J. Elek

Kaszap István segíts! (Két háború viharai között az Istenig) Bp. 1942.
Kővári László  Krúdy Péter

Krúdy Gyula élettörténete. Bp. 1938.

   
  Lányi János

Székely vér. Dobóy Dobai Mária Etelka nővér élete (1913-1942). Bp. 1943.
Leiningen-Westerburg Károly

Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója 1848-1849. Bp. 1900.Lestyán Sándor
József nádor. Egy alkotó élet írásban és képben 1776-1847. Bp. 1943.Leiningen-Westerburg Károly

Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója 1848-1849. Bp. 1900.


  Lengyel Emil
 
Hitler. New York. 1932.
   
  Lipcsei Steiner Mihály-Erdős lászló

Pilsudski József. Bp. 1935.
Lukinich ImreMarkó Árpád


Málnási Ödön

Boldog Csáki Móric élete. Bp. 1930.

Turenne. Bp. 1930.

   
  Nagy Géza

Kálvinista jellemképek. Kolozsvár. 1930.
Neubauer Pál (1891-1945)

Ney Klára-Mária
Németh László
Berzsenyi. Bp. 1938.Palágyi Menyhért

Petőfi. Bp. 1909.Papp Ferenc (1971-1943)
Rákosi Jenő, a hírlapíró. Bp. 1924.Pehm (Mindszenty) József
Pesthy Jenő

A bolsevizmus rémnapjai. (Naplójegyzetek). Bp. 1921.Pethő Sándor (1885-1940)
 
Görgey Artur . Bp. 1940.

Gróf Apponyi Albert. Bp. 1926.
Pozder Károly
Preszly Elemér

Hubay Jenő. Bp. 1943.Révész Imre ifj.

Révész Imre élete. Debrecen. 1926.Réz Mihály
Riegler Imre

Szemere Bertalan. Bp. 1936.Sas Irén
Vázsonyi. Bp. 1926.
   
  Sármándi Sándor
 

Dolffuss. Ausztria mártírkncellárja. Bp. 1936.

   
  Schmidt Attila (1866-1932)

Mai magyar arcélek. Bp. 1931.

   
  Sebestyén József-Spielberg Leo
 

Beneš. Ez nemzet élete, egy államférfi portréja. Pozsony. 1934.

   

Sebess Dénes
   
  Surányi Miklós (1882-1936)
 

Herczeg Ferenc. Életrajz. Bp. 1927.

   

Süle Antal (szerk.)

Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930.
   
Szabó Dezső
 
Mussolini. Bp. 1935.Szalay László(1813-1864)
Szeberényi Lajos
Szekfű Gyula

Bethlen Gábor. Bp. 1929.Széll Kálmánné, Vörösmarty Ilona (1844-1910)

Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. Bp. 1926.Szilágyi Sándor
Teleki Sándorné, Kende Júlia (Szikra) (1867-1937)

 
Nagy asszonyok élete. Bp. 1912.Thaly Kálmán (1839-1909)
  Thewrewk István (1863-1931)
 

A „Bagolyvár” fejedelme. Bp. 1923.

Toldy Ferenc (1847-1875)
 

Magyar államférfiak és írók. Életrajzi emlékek. 1. Pest. 1868.

 

Magyar államférfiak és írók. Életrajzi emlékek. 2. Pest. 1868.

Tragor Ignác (szerk.)

Váci bölcsők, váci koporsók. A váci Múzeum-egyesület ünnepi közgyűlésén elhangzott emlékbeszédek. Vác. 1938.Vajda Gyula

Petőfi élete. Szeged. 1902.Vargha Zoltán

Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza. Bp. 1933.


Váradi Antal  (1854-1923) 
Verő György
Velics László (1852-1923)
Viczmándy Tamás (1861-1947)
Nagy alakok. Bp. 1938.Voinovich Géza (1877-1952)

Petőfi. Bp. 1933.


  Zimándy Ignác (1831-1903)
 

Kossuth Lajos a világtörténelem ítélőszéke előtt. Bp. 1896.

   
   
   
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra