IRODALOMTÖRTÉNET

   

Ady Lajosné, Kaizler Anna
 

Az ismeretlen Ady. Akiről az érdmindszenti levelesláda beszél. Bp. 1942.

   
   
Ambrus Zoltán (1861-1932)
 

A tegnap legendái. Tollrajzok. Bp. 1913.

 

Nagyvárosi képek. Tollrajzok. Bp. 1913.

Színházi esték. Bp. 1914.

   

Vezető elmék. Irodalmi karcolatok. Bp. 1913.
   
   
Babits Mihály (1883-1941)Babits Mihály

Dante. Bp. 1930.


 

Írás és olvasás. Tanulmányok. Bp. 1938. 

Írók két háború közt. Bp. 1941.
Barabás Ábel (1853-1918)

Felhők. Bp. 1808.


Bartha Miklós (1847-1905)Összegyűjtött munkái I. Szépirodalom. Bp. 1908.Összegyűjtött munkái II. Szépirodalom. Bp. 1909.
   
  Bánhegyi Jób

Magyar nőírók. Bp. 1939.

   
  Bernstein Béla (1868-1944)

Jókai és a zsidók. Zsidó vonatkozások és zsidó alakok összes műveiből. Bp. 1915.


 

Boross István (1897-1945)
Gyóni Géza. Mezőtúr, 1927.
 

Regényirodalmunk nőírói. Irodalomtörténeti tanulmány. Bp. 1935.
Császár Elemér (1874-1940)


Csernátoni Gyula

Petőfiről tanulmányok. Kolozsvár. 1900.Domanovszky Endre  Erdélyi Pál (Doktor) (1864-1936)
 

Jókai. Komárom. 1925.

Jókai útja Rév-Komáromtól Pestig. A bölcsőtől a babérig. Bp. 1939.

   
  Fábián István (összeáll.)

Magyar írók levelei (XV-XX. Század). Bp. 1938.
Fáylné-Hentaller Mariska (1850-1924)
Fejtő Ferenc
Féja Géza

A régi magyarság. A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig. Bp. 1943.A felvilágosodástól a sötétedésig. A magyar irodalom története 1772-tól 1867-ig. Bp.—Pozsony. 1942.A nagy vállalkozások kora. A magyar irodalom története 1867-től napjainkig. Bp. 1943.


  Fóti József Lajos (1882-1944)
   

Ady Endre világirodalmi jelentősége és egynémely adalék az élettelen magyar irodalmi élet mélységéről. Bp. 1931.

  Futó Jenő (1886-1935)
 

Herczeg Ferenc. Bp. 1927.

   
  Galamb Ödön (1888-1944)
 

Makói évek. Függelék: József Attila válogatott kiadatlan versei. Bp. 1941.

   
  Gyulai Ágost

A magyar háborús költészetről. Bp. 1916.

 
  Hegedűs Sándor 
 

Lángelmék árnyékában. Bp. 1941.

   
  Hertelendy István (szerk.) (1911-1945)

Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc. Bp. 1942.
Imre Sándor (1877-1945)   

Juhász Géza
Kardos Tibor
Keresztury Dezső

Arany János. Bp. 1937.Kodolányi János
Kovács DezsőnéKornis GyulaKozma Ferenc  Krúdy Gyula (1878-1933)

A negyvenes évekből. Bp. 1909.

   
   
  Kunszery Gyula

Magyar írók bűnperei. Bp. 1942.
Merényi Oszkár


  Moesz Gusztáv
 

Jókai növényismerete. Bp. 1925.
Nagy Béla  Nagy Endre (1877-1938)
   
 

Hajnali beszélgetések Lukits Milossal. Bp. 1930.

   
  Nagy Sándor

Jókai. Brassó. 1925.

   
  Németh Andor

József Attila. Bp. 1944.
Palágyi Menyhért

Petőfi. Bp. 1909.


  Panka Károly

Tompa Mihály az anekdoták tükrében. Bp. 1940.
Pankotay Ella

Tormay Cecile. Eger. 1938.


Pásztor Árpád  Petrichevich Horváth Emil (1881-1945)

Jókai és Erdély. Szeged. 1925.
Pogány Zsuzsanna

Nőemancipáció 1790-1848. Összehasonlító tanulmány a német irodalom köréből. Bp. 1937.Preszly Lóránd

        A költő Móra Ferenc. Szeged. 1934.   Radó Antal
 
 Dante. Bp. 1907.Rass Károly

Magyar fa sorsa (Makkai S. könyve). Kolozsvár. 1926.Rédey Tivadar  Révay Mór János (1860-1926)
 

Jókai a külföld irodalmában. Bp. 1925.

 

Jókai és a magyar ügy a külföldön. Bp. 1925.

   
  Síkabonyi Antal
 

Jókai és szülővárosa. Komárom. 1925.
Somogyi Gyula  Surányi Miklós (1882-1936)
 

Herczeg Ferenc. Életrajz. Bp. 1927.
Szerb Antal

  Szigetvári Iván

A komikum elmélete. Bp. 1911.

   
  Szini Gyula (1876-1932)
 

Jókai. Egy élet regénye. Bp. 1929.
Szombathely Etelka

A táblabíró alakja a magyar irodalomban. (A táblabíró-világ rajzával). Bp. 1938.
  Szondy György

Kelet, észak, dél. Arcképek és vázlatok a kisebbségi magyar irodalomból, Bp. 1928.

   
  Tabéry Géza

Jókai Erdélyben. Arad. 1925.

  Thewrewk István (1863-1931)
 

A „Bagolyvár” fejedelme. Bp. 1923.

   

Tóvölgyi Titusz (1838-1918)


Rónák vésze. Bp. 1872.
   
  Turoczi-Trostler József

Világirodalom magyar ponyván. Bp. 1936.
Várkonyi Nándor
Voinovich Géza (1877-1952)


Petőfi. Bp. 1933.


  Zoltvány Irén Lajos (1859-1938)
 

Erotika és irodalom. Bp. 1924.

   
  Zsigmond Ferenc
 

Jókai. Bp. 1924.

Jókai és Debrecen. Bp. 1927.

   
   
   
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra