FERDINÁNDY GÉZA

A választói jog történeti fejlődése Magyar Társadalomtudományi Szemle, 1909. 2. évf. 897-913. p.