MAGYAR SZEMLE
(1927-1944)

Magyar Szemle csakúgy, mint a nagy nyugati, francia, német, angol folyóiratok, zavartalanul halad el képviselőtestületek, társadalmi egye- sülések s egyéb emberi csoportosulások napi mozgalmai mellett, s mikor a forum vagy napilapok izgatott hangzavarral töltik meg az országot, folyóiratunk nyugodtan megy tovább kijelölt útján, melyen nem politikára, hanem politikai gondolkozásra, nem anyagi haszon- szerzésre, hanem a gazdasági összefüggések ismeretére tanít s nem a nemzeti élet pillanatnyi bonyodalmaiból vezető utakat keresi, hanem a fejlődés állandó irányait, és egy magasabb szintézisben próbálja a mát a tegnappal és holnappal összekapcsolni.

 

1

2

3

Év

kötet

oldal

ív

kötet

oldal

ív

kötet

oldal

ív

oldal

ív

1927

1

434

35,1

             

35,1

1928

2

410

33,1

3

394

31,6

4

414

32,7

1218

97,4

1929

5

386

31,5

6

402

32,5

7

405

32,8

1193

96,8

1930

8

398

31,3

9

394

30,1

10

418

32,1

1210

93,5

1931

11

402

30,2

12

392

30,2

13

394

30,6

1188

91

1932

14

394

30,6

15

394

30,3

16

394

30,0

1182

90,9

1933

17

402

31,3

18

410

31,3

19

402

30,0

1214

92,6

1934

20

394

29,5

21

394

28,8

22

486

36,5

1274

94,8

1935

23

402

30,0

24

394

29,1

25

390

29,8

1186

88,9

1936

26

394

29,6

27

397

30,2

28

406

30,7

1197

90,5

1937

29

406

30,6

30

398

29,7

31

394

30,0

1198

90,3

1938

32

396

30,0

33

398

30,6

34

397

26,0

1191

86,6

1939

35

396

29,3

36

398

30,6

37

263

21,9

1057

81,8

1940

38

415

36,8

39

425

38,2

     

840

75

1941

40

383

34,4

41

423

37,7

     

806

72,1

1942

42

320

29,0

43

327

30,2

     

647

59,2

1943

44

321

28,7

45

320

29,6

     

641

58,3

1944

46

156

14,1

           

156

14,1

                   

434

1408,9


Eredményes böngészést!