Ne üzenjünk mi sem harcot senkinek, csak szabad utat kérjünk az emberi gondolkodásnak vámtalan országútján. Ne törjünk be senkinek kertjeibe, de emeljük föl bátran az úton keresztbe tett sorompókat.” Apáthy István

 ÚJDONSÁGOK
- 2021.

Szappanyos Gabriella (1899-1941)
Viski Károly
Vay Miklós
Basch, Franz (1901-1946)
Voinovich Géza

Magyar mondák világa. Király-mondák és legendák. Bp. 1931.Weninger AntalSpesz Sándor

Okkultizmus és csoda. A tudomány és a hit egymáshoz való viszonyának egyik problémája. Bp. 1933.Eötvös JózsefSzudy Elemér
Stark Zsigmond
Dessewffy Arisztid (1854-1922)
Eötvös József

Gondolatok. Bp. 1903.Tanulmányok. Bp. 1902.Walkó György

Nemzetkarakterológia. Történeti vázlat a népjellemzés irodalmáról. Bp. 1944.Völgyesi FerencGyalókai  Jenő (1874-1945)

Fenyő Miksa
Eulenberg Salamon (1853-1930)
Esztergár Lajos
Erdély Amália


Elszász Oszkár (1881-1945)

Az egyetlen út. Győz vagy bukik a kapitalista világrend?. Bp. 1932.

Werbőczy István. Kolozsvár. 1941.Csiky Kálmán
Fraknói Vilmos
Jankovich Miklós
Nagy Ernő
Rácz György
Szende Pál

Werbőczi. Bp. 1907.Vitányi Béla
Rubinek Gyula
Petrássevich Géza (1871-1908)
Rubinek Gyula
Zsedényi Béla


Wirker István

A feminizmus. Bp. 1912.Z. Tábori Piroska-Rónay Viktor
Neumann György
Zsivanovits László

A pesszimizmus. Bp. 1933.Zsigovits Béla
Zsedényi Béla

Értekezések a Társadalmi tudományok köréből 1-14. (1867-1915)Csávossy Elemér s. j.

A századok nagy jele. A Jézus szíve-tisztelet mivolta, gyakorlata és jelentősége. Bp. 1942.Vargha Zoltán

Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza. Bp. 1933.


Witzmann Gyula

Dokumentáció. Bp. 1938.Bárány Gerő
Wesselényi Miklós
Keresztmetszet. (Gondolatok —  tanulmányok). Bp. 1942.


Weszely Ödön
Egán Lajos-Kontra Aladár
Deák Imre (szerk.)
Edvi Illés Károly
Csizmadia Andor
Báthory Nándorné Szahler Ida (1864-1932)
Szász Zsombor

Románia. Bp. 1931.Tóth András
K. Beniczky Irma

A betegkonyha. Bp. 1887.Krisztics Sándor
Nemzet és állam. A keletkezés, fejlés, viszony szempontjából. Bp. 1914.


Politika. Bp. 1931.


Kadosa Pál
Kemény Gyula (1852-1926)

„Éljen a jólét!” Sociológiai tanulmány. Bp. 1917.Laurentzy VilmosKrompecher István
Lábán Antal-Keresztury Kálmán

Magyar regék. Berlin. 1927.Kempelen Győző


Kempelen Attila
Tatay Zoltán
Magyar László (1818-1864)
Délafrikai utazásai 1849-1857években. Pest. 1859.Reiner Ferenc (1861-1933)

Szebb élet felé. Értekezés az eszményekről. Bp. 1937.Major Róbert

Két világháború között. Huszonegy év gazdasági és társadalomtörténete. Bp. 1941.Lestyán Sándor
József nádor. Egy alkotó élet írásban és képben 1776-1847. Bp. 1943.Magyar Bálint
Lieber, Francis
Lénárd Ferenc

Emberismeret. Általános lélektan. Bp. 1948.Lengyel Zoltán
Miklós Imre
Losonczi Lajos

Mitológia. Bp. - Pozsony. 1901.Mengele ferenc
Varga László s. j.

Társadalmi etika 1. Szeged. 1936.Mihályhegyi Géza
Mihályi Károly
Mártonffy Károly
Meznerics Iván-Torday Lajos


Mendelényi László

A statárium. Bp. 1943.Az új kényuralom. (Könyvismertetés) Bp. 1943.Máthé Zoltán
Hegedűs Sándor ifj.

Kis Dekameron. Bp. 1942.1

Lap tetejére...Lap tetej�reVissza a nyit�lapra Vissza a nyit�lapra