ÚJDONSÁGOK
Takáts Sándor (1860-1932)

Szulincsák László
Sztrókay Kálmán
Bernhard Zsigmond  (1880-1926)
Gyenis András s. j.

A hitvédők fejedelme. Bellarmino Szent Róbert bíboros élete. Bp. 1941.Hittel és tudással. Jeles jezsuiták életműve. Bp. 1941.Székely Lajos
Karner Károly Frigyes
Karinthy Frigyes  (1887-1938)

Amiről a vászon mesél. Jegyzetek a filmről. Bp. 192?Krisztus vagy Barabbás. Háború és béke. Bp. 1918.


Karácsonyi János (1858-1929)Juhász GézaBrehm, Bruno


 A kétfejű sas lehull. A Habsburg monarchia összeomlása Bp. 1937.Duff, Cooper A.
Bárczay Oszkár (1847-1898)

Mezey Ferenc
Barankay Lajos

A nemzeti közszellem pedagógiája. A nemzet-ethikai nevelés megszervezése a világháború és forradalmak tanulságai alapján. Pécs. 1928.A szaknevelés elméletének alakulása. (Az általános és hivatásszerű nevelés gondolatának küzdelme) Pécs. 1931.Merényi OszkárSréter János (1806-1842)
Szilágyi Sándor (1827-1899)

Gáspár Ármin
Ambrus Zoltán (1861-1932)

Vezető elmék. Irodalmi karcolatok. Bp. 1913.A magyar múlt. Kézikönyv a kis magyaroknak.Velimir Juga
Kiss Géza (1981-1947)

Ormányság. Bp. 1937.Dömötör Sándor
Győrffy István (1884-1939)
Darnay Kajetán
Csefkó Gyula

Tarhonya. Bp. 1933.Farkas Jenő
Dala József István -Erdélyi Tibor

Matyóföld. A híres Mezőkövesd. Bp. 1941.Baloghy Ernő (1866-1941)
Révész Imre ifj.

Révész Imre élete. Debrecen. 1926.Révész Imre
A reformáció. Bp. 1932.


"Akikre nem volt méltó világ." Fejezetek a keresztyénség történetéből. Kolozsvár. 1921.Az ige fénye. Debrecen. 1923.Balla Antal
Benedek Elek (1859-1929)
Szádeczky-Kardos Lajos (1859-1935)

Przemysltől Breszt-Litovszkig. Harctéri élmények és lengyel-magyar történeti emlékek, Bp. 1916.Vicsay Lajos

Széchenyi István (1791-1860)

Üdvlelde Pest. 1843.Birányi Ákos

Pesti forradalom (Március 15-19). Pest. 1848.Kléh István
Szilágyi Sándor


Duka Tivadar (1825-1908)
Aggházy Kamil-Stefán Valér

A világháború 1914-1918. Bp. 1934.Aigner Lajos
Szécsi Mór (1851-1895)
Hegedűs István

Az egykéz. Bp. 1938.Asbóth Lajos (1803-1862)
Velics László (1852-1923)
Tragor Ignác (szerk.)

Váci bölcsők, váci koporsók. A váci Múzeum-egyesület ünnepi közgyűlésén elhangzott emlékbeszédek. Vác. 1938.Török Sándor
Adler Vilmos

Péntek-esték. Imákba foglalt érzések és gondolatok. Bp. 1934.Gergő Endre
Riegler Imre

Szemere Bertalan. Bp. 1936.Szemere Bertalan

Levelek (1849-1862) száműzetésében. Pest. 1870.


Rischel Ágost
Preisz Hugó
Incze Kálmán

Pach Henrik
Fél Edit

Kocs 1936-ban. Néprajzi monográfia. Bp. 1936.Seres József
Kaposy Ferenc
Sebők Zsigmond

Színfoltok. Bp. 1914.Fodor Ferenc
MAGYAR SZEMLE (192-1944)Bíró Xav. Ferenc
Közi-Horváth József

Proletárok megváltása. XI. Pius pápa «Quadregesimo anno» kezdetű körleveléről. Bp. 1936.Mikos Ferenc
Ignotus

Feljegyzések. Bp. 1909.Divald Kornél (1872-1931)
Skultéty József

Még egyszer a volt Felső-Magyarországról válaszul Iványi Béla „Felső-Magyarországról” című füzetére. Túrócszentmárton. 1931.Domokos László


Vay Sándor (1859-1918)
Elpusztult urak. Bp. 1909.Korunk szentjei. Bp. 1938.Bozóky Gyula
Tóth Tihamér

Hirdessétek az evangéliumot! Tanulmányok és szentbeszédek. Bp. 1936.

   


Hock János (1859-1936)

Az élet könyve. Az isteni élet. Bp. 1937.Walter JánosHaász Imre


Kármán József

A babonáról. Kardos tanító és Mihály gazda. Zombor. 1877.Simar Theofil

A babona. Bp. 1879.Velinszky László
A babonákról. Bp. 1912.Emerson, Ralph Waldo (1803-1883)
Somogyi Ede (1852-1921)
Réső Ensel Sándor (1833-1899)

Attila sírja. Pest. 1864.


   
   

Lap tetejére...Lap tetej�re