A cenzurázhatatlan!
Elvehetnek tőlünk sok mindent, de a lelkünk erejét nem; azt csak magunk veszíthetjük el.

Imre Sándor

MTD@  ÚJDONSÁGOK   2024.

Pehm (Mindszenty) József
Pásztor Árpád
Apponyi Albert
Bíró Bertalan
Eugenika. Bp. 1935.Bíró BélaBevilaqua Borsody Béla
Bevilaqua Borsody Béla

Zsolt Béla

Kőért kenyér. Vezércikkek 1921-1939. Bp.1939.Bihar Jenő
Gács Teri
Király Aladár
Lévai Jenő

Fekete könyv. A magyar zsidóság szenvedéseiről. Bp. 1946.


Munkácsi Ernő

Hogyan történt? Adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához. Bp. 1947.Pór Dezső—Zsadányi Oszkár (szerk.)

Te vagy a tanú! Ukrajnától Auschwitzig. Bp. 1947.Vihar Béla

Sárga könyv. Adatok a magyar zsidóság háborús szenvedéseiről 1941-1945. Bp. 1945Deutsch Gerson
A királyi művészetről. Kézirat a szabadkőművesek számára. Szeged. 1913,Fehér Holló
Lukinich ImreZombor Zoltán
Garai József
Kornis Gyula et al. (szerk.)

A mai világ képe 1. A szellemi élet. Bp. 1938.

A mai világ képe 2. Politikai élet. Bp. 1938.

A mai világ képe 3. Gazdasági élet. Bp. 1938.

A mai világ képe 4..Természettudomány és technika. Bp.1938.


Kornis Gyula
Nyírő Gyula (1889-1953)
Az elszántak. Bp. 1943.Az én népem. Bp. 1935.

Isten igájában. Bp. 1926.


Kopjafák. Bp. 1938.Uz Bence. Bp. 1936.Meznerich Jenő

Bunyevácok. Bp. 1938.

Kupán Ibolya
Lap tetejére...Lap tetej�reVissza a nyit�lapra Vissza a nyit�lapra