A cenzurázhatatlan!
Elvehetnek tőlünk sok mindent, de a lelkünk erejét nem; azt csak magunk veszíthetjük el.

Imre Sándor

MTD@  ÚJDONSÁGOK - 2023.
Tiresias
Titus
TÁRSADALOMTUDOMÁNY
1921-1944
A Horthy-korszakot felölelő reprezentatív szociológiai folyóirat TELJES anyaga elérhetővé vált. Folyóiratgyűjteményünk 13 darabja csaknem 10 000 oldal volt. De megérte.
Zimmermann Ágoston-Zimmermann Gusztáv

A házimacska. Bp. 1944.Kővári László

Erdély földe ritkaságai. Kolozsvár. 1853.


Weisz Dezső

A prostitúció kérdése Budapesten. Nyílt szózat a főváros férfi és nőlakosaihoz. Bp. 1878.Zorn Vilmos (1847-1924)
Kővári László (1819-1907)
Vladár Ervin (1833-1928)
Kun Andor
Gagyi Jenő (Veritas) (1890-1936)
Földi Mihály

Sötétség. Bp. 1918.Dömötör János (1843-1877)
Fraknói Vilmos


Rácz Béla
Berkes Béla

Családi hegedű. Bp. 1944.Steinecker Ferenc (1876-1938)

Községpolitika. A falu szociológiája. Bp. 1934.Urbán Gusztáv
Tomor Ferenc (1827-1902)
Surányi Miklós

Egyedül vagyunk 1. Stefferl. Bp. 1944.

Egyedül vagyunk 2. Gróf Széchényi István. Bp. 1944.

Egyedül vagyunk 3. A legnagyobb magyar. Bp. 1944.Szathmáry Károly (1831-1891)

Csak többen volnánk!  Beszélgetések a jó magyar nép számára. Bp. 1877.Szabédi László

Ész és bűbáj. Bp. 1943.Nyéki Kálmán
Szombathy Viktor

Én kedves népem. Kassa. 1931.Rékai Miklós
Molnár Ákos (1893-1945)
Szabadulás. Bp. 1941.


Kálmán Ödön

A rabbi könyve. Bp. 1940.Fern Atanáz
Rohling, August (1839-1931)

A Talmudzsidó. Gyula. 1939.Pásztor Mihály (1876-1944)Kraszna József
Lukács Károly (1882-1954)

A Balaton. Bp. 1941.Takáts Sándor
Nyisztor Zoltán
Modern babonák. Bp. 1926.


Makkai Sándor (1890-1951)

Moldován Gergely
Meliórisz Béla
Makkai János

A nagy vihar hajótöröttei. Hivatalos feljegyzések, tanulmányok és más írások a háború és a pusztító béke idejéről. Bp. 1927.Bánffy Miklós
Megszámláltattál 1. Kolozsvár 1934.

Megszámláltattál 2. Kolozsvár 1937.


Ady Endre

Ady Endre a zsidóságról. Nagyvárad. 1919.Balásházy János (1797-1857)
Bálint Nagy István (1893-1931)
Fraknói Vilmos
Winkler József (Doctor Romanus)
Bocskay Brutus
Kogutovicz Károly (1886-1948)
Lukachich Géza (1885-1943)
Pünkösti Andor (1892-1944)
Rákosi Jenő (szerk.) (1842-1929)

Buday László (1873-1925)

Magyarország küzdelmes évei. A megcsonkított Magyarország. Bp. 1923.Bencs Zoltán
Buday Barna (1870-1936)
Cser JánosStuhlmann Patrik (1871-1951)

Az ifjúkor lélektana. (Scientia amabilis). Bp. 1933.Kozma Miklós

Kárpátalja visszavétele. Napló. Ungvár. 1999.Viczmándy Tamás (1861-1947)
Nagy alakok. Bp. 1938.

Vörös Eszter
Wesselényi Miklós (1796-1850)
Vertán EndreSzilády Zoltán

Vissza az anyaföldhöz! A magyar középosztály megmentése sínylődő hivatalnoktársaimnak. Bp. 1929.Lengyel Árpád (1886-1940)
Szabó Benő (1822-1889)

A szepesi szászok. Győr. 1866.

Pupulus

Utópia. Az erősek világállama. Zsidó ábrándok paródiája. Bp. 1938.Stromfeld Aurél (1878-1927)
Stiller Mór (1842-1917)
Muharay Elemér
Palásthy Sándor (1842-1881)

Mi az igazság? Bp. 1878.Hunfalvy Pál

Hogyan csinálódik némely história? Pillantások a rumun történetírásra. Bp.1885.Hubay Kálmán
Esterházy Sándor (1863-1907)

Tudomány és egyetem. Kassa. 1894.Eszlári
Kovacsóczy Mihály (1801-1846)

Magyarkák 1845-ból. Lipcse. 1845.Prohászka OttokárKőrész Kelemen (1821-1891)

Szent keresztúti intések. Esztergom. 1868.Cebrian Istvánné

Gloria victis. Bp. 1921.Neubauer Pál (1891-1945)

Preszly Elemér

Hubay Jenő. Bp. 1943.Kont A. Sándor
Klebelsberg Kuno
Méhely Lajos (1852-1953)Vér és faj. Bp. 1940.Illés József (1871-1944)
Mezei Manó

Zsidó álom. Bp. 1940.Fái Lajos (1852-1882)
Stern Miksa (1811-1873)
Váradi Mihály
Szeremlei Samu

Szilágyi Sándor (szerk.)
Zerfi Gusztáv

Március 15-dike 1848 Pesten. Egy lap néptörténet. Pest. 1848.Balassa Imre

Nagy idők. Bp. 1927.Barabás Ábel (1853-1918)

Felhők. Bp. 1808.Csernátoni Gyula

Petőfiről tanulmányok. Kolozsvár. 1900.Déri Gyula
Kovács Dezsőné
Oláh Ferenc

Petőfi és a színpad. Kolozsvár. 1922.Palágyi Menyhért

Petőfi. Bp. 1909.Somogyi Gyula
Szeberényi Lajos
Vajda Gyula

Petőfi élete. Szeged. 1902.Váradi Antal  (1854-1923)
Voinovich Géza (1877-1952)

Petőfi. Bp. 1933.Szurmay Sándor   (1860-1945)
A magyar katona a Kárpátokban. Élmények és tapasztalatok a világháborúból. Bp. 1940.Bosnyák Zoltán
Harc a zsidó sajtó ellen. Sajtópolitikai tanulmány. Bp. 1938.


Ballagi ErnőGyörgy Endre

Keletre magyar! Magyarország közgazdasági érdekei és teendői kelet felé. Bp. 1877.Forgách Ágost (1813-1888)
Köznépi

Mi ember az a muszka? Miskolc. 1849.Kun Béla (1861-1934)
Fényes Elek (1807-1876)
Magyarország leírása 1. Magyarország általánosan. Pest. 1847.

Magyarország leírása 2. Magyarország részletesen. Pest. 1847.Gulácsy Irén

Erdély jogán és más dolgok. Cikkek, karcolatok. Bp. 1940.K. Beniczky Irma

A baromfiudvar. A tollasok világa. Bp. 1875.

Kemény Gábor
Seeckt, Hans von
Lakatos Károly (1853-1914)   
 
 Vadászhit. A magyar vadászbabonák és hiedelmek kultusza. Szeged. 1910.Újlaki Antal

Tisza Lajos és Szeged. Szeged. 1910.Lázár György
Tápay Szabó László (1877-1941)
Imrédy BélaReminiczky Károly

Fűtsünk jobban!  Kassa. 1942.Beck Dénes
Bihari Károly
Komáromi Sándor

A drágaság. Bp. 1910.Varga Jenő

A drágaság. Bp. 1912.Zachár Gyula-Bálint Béla
Flachbarth Ernő
Apponyi Albert

Hungarian foreign policy. London-New-York-Budapest. Bp. 1921.Gineverné Győry Ilona (1868-1926)

Angolok. Bp. 1914.Kornis GyulaKarácsony Sándor


A magyarok kincse. Bp. 1944.


Magyar nevelés. Bp. 1944.Kovrig BélaKorfordulón. Eszmék forrongása, új formák keresése az emberi együttélés mai válságában. Bp. 1940.Takáts Sándor (1860-1932)

Lap tetejére...Lap tetej�reVissza a nyit�lapra Vissza a nyit�lapra