ÚJDONSÁGOK - 2021.
Wirker István

A feminizmus. Bp. 1912.Z. Tábori Piroska-Rónay Viktor
Neumann György
Zsivanovits László

A pesszimizmus. Bp. 1933.Zsigovits Béla
Zsedényi Béla

Értekezések a Társadalmi tudományok köréből 1-14. (1867-1915)Csávossy Elemér s. j.

A századok nagy jele. A Jézus szíve-tisztelet mivolta, gyakorlata és jelentősége. Bp. 1942.Vargha Zoltán

Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza. Bp. 1933.


Witzmann Gyula

Dokumentáció. Bp. 1938.Bárány Gerő
Wesselényi Miklós
Keresztmetszet. (Gondolatok —  tanulmányok). Bp. 1942.


Weszely Ödön
Egán Lajos-Kontra Aladár
Deák Imre (szerk.)
Edvi Illés Károly
Csizmadia Andor
Báthory Nándorné Szahler Ida (1864-1932)
Szász Zsombor

Románia. Bp. 1931.Tóth András
K. Beniczky Irma

A betegkonyha. Bp. 1887.Krisztics Sándor
Nemzet és állam. A keletkezés, fejlés, viszony szempontjából. Bp. 1914.


Politika. Bp. 1931.


Kadosa Pál
Kemény Gyula (1852-1926)

„Éljen a jólét!” Sociológiai tanulmány. Bp. 1917.Laurentzy VilmosKrompecher István
Lábán Antal-Keresztury Kálmán

Magyar regék. Berlin. 1927.Kempelen Győző


Kempelen Attila
Tatay Zoltán
Magyar László (1818-1864)
Délafrikai utazásai 1849-1857években. Pest. 1859.Reiner Ferenc (1861-1933)

Szebb élet felé. Értekezés az eszményekről. Bp. 1937.Major Róbert

Két világháború között. Huszonegy év gazdasági és társadalomtörténete. Bp. 1941.Lestyán Sándor
József nádor. Egy alkotó élet írásban és képben 1776-1847. Bp. 1943.Magyar Bálint
Lieber, Francis
Lénárd Ferenc

Emberismeret. Általános lélektan. Bp. 1948.Lengyel Zoltán
Miklós Imre
Losonczi Lajos

Mitológia. Bp. - Pozsony. 1901.Mengele ferenc
Varga László s. j.

Társadalmi etika 1. Szeged. 1936.Mihályhegyi Géza
Mihályi Károly
Mártonffy Károly
Meznerics Iván-Torday Lajos


Mendelényi László

A statárium. Bp. 1943.Az új kényuralom. (Könyvismertetés) Bp. 1943.Máthé Zoltán
Hegedűs Sándor ifj.

Kis Dekameron. Bp. 1942.

Lap tetejére...Lap tetej�reVissza a nyit�lapra Vissza a nyit�lapra