Ne üzenjünk mi sem harcot senkinek, csak szabad utat kérjünk az emberi gondolkodásnak vámtalan országútján. Ne törjünk be senkinek kertjeibe, de emeljük föl bátran az úton keresztbe tett sorompókat.

(Apáthy István)


 ÚJDONSÁGOK - 2021.

Farkas Ferenc
Gratz GusztávBándy Vilmos
Bánfi Miklós
Almásy LászlóAbay Gyula
Trócsányi György
Hajdú István
Kósa Miklós

Hova? Mivel? Hogyan? A zsidóvagyon és a zsidókitelepítés Magyarországon. Bp. 1942.Csaba Rezső

Hajlék. Bp. 1944.Kemény Gábor
Szilágyi Farkas

Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben. Korrajz. Nagyenyed. 1891.Márki Sándor
Szilágyi Ferenc
Hevesi Sándor (1873-1939)Színház. Bp. 1938.Kovács Lipót
Hegymegi Kiss Pál (1885-1950)


Jacob, H. E.
Huizinga Johan (1872-1945)
Joó Tibor (1901-1945)
Vallomások a magyarságról. A magyar önismeret breviáriuma. Bp. 1943.Joó Tibor (1901-1945)Halász Imre, Éri (1841-1918)

Egy letűnt nemzedék. Emlékezések a magyar állam kialakulásának újabb korszakából. Bp. 1911.Grünwald Béla
Goldziher Ignác (1850-1921)Az iszlám. Bp. 1881.


Leiningen-Westerburg Károly

Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója 1848-1849. Bp. 1900.Pozder Károly
Divéky Adorján
Gerő Dezső
Hová: Mivel? Az átképzés iskolája. Bp. 1939.Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Kállay Ferenc
Gartner Pál

Ösztön, kultúra, illúziók. Az ember harca a civilizáció rabságában. Bp. 1934.Voinovich Géza (1877-1952)


Keresztury Dezső

Arany János. Bp. 1937.Ligeti Lajos
Gálffy László s. j. (1887-1949)

A legnagyobb örömhír. Isten gyermekei vagyunk. Bp. 1944.Gálos László
Nogáll János

Szentek tudománya. Nagyvárad.1897.Lónyai Menyhért
Padányi Viktor
Széchenyi István

Önismeret. Bp. 1875.Oláh Gábor

Barangolások Erdélyben. Keletiek nyugaton. Debrecen. 1920.Pikler Gyula
Dombóváry Géza (1848-1918) 
Pankotay Ella

Tormay Cecile. Eger. 1938.Fáylné-Hentaller Mariska (1850-1924)
Lóránd Andor
Moór Elemér

A magyar nép eredete. Szeged. 1933.


Popovits József 
Halácsy Dezső
Kós Károly

Erdély. Kultúrtörténeti vázlat. Kolozsvár. 1934.Némethy Sándor

 


Dénes József-Schachter Antal

A ma gyermeke. Bp. 1933.Keleti Márton
Egri Viktor

Égő föld. Bp. 1937.Fölkél a nap. Pozsony. 1928.Szöllősy Ferenc
Dienes Valéria


 


Dienes László

Művészet és világnézet. Tanulmányok az új művészeti irányzatokról. Kolozsvár. 1925.
 


Egressy Gábor (1808-1866)Domanovszky György

 


Ipolyi Arnold (1823-1886)Szmrecsányi Géza

A skvarka. Regék, mesék, valós történetek sárosmegyei őslakókról, zipszerekről, ruthénekről, a "dobry luft" hazájából. Bp. 1940.Bresztovszky Ernő
Puks Ferenc
Wenner Sándor

A magyar színészet válsága. Háborús és háború utáni színészetünk a kritika és az események tükrében. Szeged. 1928.Borsody István (szerk.)
Cserzy Mihály (Homok)
Wolkenberg AlajosSzini Gyula (1876-1932)
Vágó Pál
Szécsi Ferenc (1892-1945)
Szappanyos Gabriella (1899-1941)
Viski Károly
Vay Miklós
Basch, Franz (1901-1946)
Voinovich Géza

Magyar mondák világa. Király-mondák és legendák. Bp. 1931.Weninger AntalSpesz Sándor

Okkultizmus és csoda. A tudomány és a hit egymáshoz való viszonyának egyik problémája. Bp. 1933.Eötvös JózsefSzudy Elemér
Stark Zsigmond
Dessewffy Arisztid (1854-1922)
Eötvös József

Gondolatok. Bp. 1903.Tanulmányok. Bp. 1902.Walkó György

Nemzetkarakterológia. Történeti vázlat a népjellemzés irodalmáról. Bp. 1944.Völgyesi FerencGyalókai  Jenő (1874-1945)

Fenyő Miksa
Eulenberg Salamon (1853-1930)
Esztergár Lajos
Erdély Amália


Elszász Oszkár (1881-1945)

Az egyetlen út. Győz vagy bukik a kapitalista világrend?. Bp. 1932.

Werbőczy István. Kolozsvár. 1941.Csiky Kálmán
Fraknói Vilmos
Jankovich Miklós
Nagy Ernő
Rácz György
Szende Pál

Werbőczi. Bp. 1907.Vitányi Béla
Rubinek Gyula
Petrássevich Géza (1871-1908)
Rubinek Gyula
Zsedényi Béla


Wirker István

A feminizmus. Bp. 1912.Z. Tábori Piroska-Rónay Viktor
Neumann György
Zsivanovits László

A pesszimizmus. Bp. 1933.Zsigovits Béla
Zsedényi Béla

Értekezések a Társadalmi tudományok köréből 1-14. (1867-1915)Lap tetejére...Lap tetej�reVissza a nyit�lapra Vissza a nyit�lapra