A cenzurázhatatlan!


ÚJDONSÁGOK - 2022.
Horony Pálfi Aurél
Lendvai István
Molnár Imre
Mittelmann Bernát
Ziffer Károly   
   

Vay Dániel
Várkonyi Nándor
Thaly Kálmán (1839-1909)

Póka-Pivny Béla
Thallóczy Lajos (1857-1916)
Ney Ferenc (1814-1889)
Ney Klára-Mária   
   

Teőke Béla
Nyékhegyi IstvánA nők választójoga. A magyarországi symb. Nagypáholynak Budapesten. Nagyvárad. 1907.

 
   

Neppel György
Magyar Központi Híradó R. T. 1945-1947. Bp. 1948.Márai Sándor
Füveskönyv. Bp. 1943.   

Márki SándorImre Sándor (1877-1945)

 
   Nemzetnevelés. Jegyzetek a magyar művelődési politikához. Bp. 1912.


 
 Nevelésügyi tanulmányok.  (szerk.) Szeged. 1934.
   

Keleti Adolf
Szathmáry Károly (1831-1891)
U. Károly Miklós

A sárga folt titka. Elfelejtett magyar zsidó-törvények és egyéb historikumok. Bp. 1941.Serly Antal
Somogyi Ferenc
Sebes Árpád
Babits Mihály

Dante. Bp. 1930.Domanovszky Endre   Radó Antal
 
 Dante. Bp. 1907.Radványi Kálmán (1887-1973)
Balogh-Beéry László
Andreich Jenő
Rostás László
Feuchtwanger, Lion
Nagy László
Németh László
Berzsenyi. Bp. 1938.   

Noszlopiné Végh Margit
Némethy Gyula (1867-1951)
Némethi (Némäti) Kálmán (1855-1920)
Kazár tantétel. Bp. 1892.


Nemzetiségünk keresztlevele. Tápió-Bicske. 1892.


Oláh Mihály
Ortutay Gyula

A szerelem Ajak-on a házaséletig.  /A magyar parasztság szerelmi élete. Kritikai és módszertani vizsgálódás. Szeged. 1935.Pálosi Ervin (1891-1941)Az összeférhetetlenségi kérdés Magyarországon. Társadalmi selejtezés és elmélkedés. Bp. 1932.Pikler Gyula
Pesthy Jenő

A bolsevizmus rémnapjai. (Naplójegyzetek). Bp. 1921.Gál Imre

A polgár a viharban. Napló a vörös diktatúráról. Bp.1937.Bársony István

Ingovány 1. Bp. 1901.

Ingovány 2. Bp. 1901.Bellaházy Gábor
Göndör FerencBuza Barna (1873-1944)

A magyarság jövője. Gondolatok, tervek. Bp. 1918.Darányi Gyula (szerk.)
Emich Gusztáv
Esterházy János (1901-1957)
Faraghó Gábor

Szovjetoroszország. U. R. S. S.. Bp. 1942.Fehéri Armand

A vesztegető forradalom. Politikusok, írók és hírlapírók az országpusztítás zsoldjában. Bp. 1919.Fejtő Ferenc
Illyés GyulaErdély Sándor

A szén. 1935.Janovics Jenő
Baranyai Erzsébet


Lőrincz Gyula
Lipcsey Tamás
Veres PéterMit ér az ember ha magyar? Levelek egy parasztfiúhoz. Bp. 1940.Alföldi András
Barach Benedek
Vindex Pál

Sztalinizmus. A szovjet politikája a második világháborúban. Prága—Zürich—Párizs. 1944.Benedek Elek
Bányai László

A magyarság a Duna völgyében. Ezer év tanúsága. Kolozsvár. 1938.Asztalos József
Áfra Nagy János


Weizmann, Chaim
Winghene, Egon von
Bethlen Pál (szerk.)
Huszár Károly
Köncs Boldizsár
Just Béla

Az eszelősök. Bp. 1930.


Féja Géza

Viharsarok. Bp. 1938.Viczián István
Sasvári Ármin
Kabos Ede
Jancsó Benedek

Illyefalvi Vitéz Géza
Geőcze Sarolta
Szerb Antal


Fiala Ferenc
Féja Géza

A régi magyarság. A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig. Bp. 1943.A felvilágosodástól a sötétedésig. A magyar irodalom története 1772-tól 1867-ig. Bp.—Pozsony. 1942.A nagy vállalkozások kora. A magyar irodalom története 1867-től napjainkig. Bp. 1943.Erdélyi sorskérdések. Kolozsvár. 1935.Gáldi László
Gáldi László
Kuncz IgnácBalogh-Beéry László
Schwarz Gusztáv (1858-1920)

Az ági öröklés kérdése. Jelentés és vélemény. Bp.1898.

Surányi János (1838-1903)Rosenthal Mór

A meny jogi helyzete. Nagyvárad. 1903.Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947.


Kőnig Endre

Házasságon kívüli jogviszonyok. Az élettárs (barátnő, maitresse) és a törvénytelen gyermekek joga. Bp. 1931.Töltényi Miklós
Teghze Gyula
Szabó József

A szuverenitás. Nemzetközi jogi tanulmány. Szeged. 1936.
Gergely András
Sándor Pál
Szalay László(1813-1864)
Káldor Kálmán (szerk.)

Magyar-Amerika írásban és képben. Amerikai magyar úttörők és vezető férfiak arcképes életrajza. St._Louis 1937.Révay József
Szabó Pál Zoltán

Déldunántúl népe. 1830-1920. Bp. 1931.


Szécsy JánosSzáhlender Lajos (1877-1946)
Szász Béla
Paál Jób-Radó Antal (szerk.)

A debreceni feltámadás. Debrecen. 1947.Salazar, Oliveira
Ballai Károly
Bernát István
Csetényi József
Ónody Géza
Sacher Gusztávné Bárczy Berta
Hentaller Lajos

A balavásári szüret. Történeti rajz a kötélkorból. Bp. 1894.
Kik tették tönkre Magyarországot? Visszavándorló magyar véreink felvilágosítására és a hazatérő hadifoglyok tájékoztatására. Bp. 1920.Paál Jób
Halász Elemér (1874-1945)
Gracza György (1856-1908)Popovics Sándor
Gárdos Mariska
Imrédy Béla

Múlt és jövő határán.Beszédek a magyar élet nagy kérdéseiből. Bp. 1938.Gratz Gusztáv

Nemzetközi jog. Pozsony-Bp. 1899.


Krúdy Gyula

Havasi kürt. Ruszin-Krajna kistükre. Bp. 1919.Genthon István
Rómer Flóris

A régi Pest. Bp. 1873.Rupp Jakab
Gyallay-Pap Zsigmond
Ferenczi Zoltán

Deák élete 1. Bp. 1904.

Deák élete 2. Bp. 1904.

Deák élete 3. Bp. 1904.Eckhardt Sándor
Eckhardt Sándor
Hóman Bálint—Szekfű Gyula — Kerényi Károly

Egyetemes történet 1. Az ókor története. Bp. 1935.

Egyetemes történet 2. Haldokló antik, antik  középkor. Bp. 1936.

Egyetemes történet 3. Újkor. Bp. 1936.

Egyetemes történet 4. Legújabb kor. Bp. 1937.Szekfű Gyula
Hóman Bálint—Szekfű Gyula
Hóman Bálint
Bodnár László
Hubacs Jenő

Mi volna az elemi iskolai tanító teendője az iskolán kívül a vallás- és hazaellenes szellemi törekvések meggátlása érdekében. Bp. 1938.Horváth Ödön
Jakabffy Elemér
Gyalui Farkas (1866-1852)
Letűnt világ. Újfalvy Sándor életének regénye. Kolozsvár. 1940.


Mihelics Vid

Az új szociális állam. Társadalompolitikai és gazdasági rendelkezések Európa legújabb alkotmányaiban. Bp. 1931.


Miklós Imre
Dvorzsák Dezső
Faragó László


Bánffy Miklós

Emlékeimből. Kolozsvár. 1932.Eckhart FerencEckhart Ferenc
Endrei Zalán (szerk.)

A világ történelme. 1. A keleti népek. Bp. 1905.

A világ történelme. 2. A görög népek 1. Bp. 1906.

A világ történelme. 3. A görög népek 2. Bp. 1907.

A világ történelme. 4. A rómaiak története. Bp. 1906.

A világ történelme. 5. A népvándorlás és keresztes háborúk kora 1. Bp. 1908.

A világ történelme. 6. A népvándorlás és keresztes háborúk kora 2. Bp. 1908.

A világ történelme. 7. A felfedezések és reformáció kora 1. Bp. 1908.

A világ történelme. 8. A felfedezések és reformáció kora 2. Bp. 1908.

A világ történelme. 9. Az emberi jogok győzedelmének kora. Bp. 1907.Lap tetejére...Lap tetej�reVissza a nyit�lapra Vissza a nyit�lapra