SZOCIÁLIS MUNKA

Köszöntöm a Böngészőt!

Az MTDA jelen blokkjában a szociális munka, a társadalmi problémák - mindenekelőtt a szegénység - kezelésének problémájával, illetve az arra adható különféle "hivatalos" megoldásokkal foglalkozunk. A blokkban szereplő 20 mű több mint 4500 oldal, illetve csaknem 200 ívnyi terjedelemben foglalkozik e probléma különféle aspektusaival.

A szegénykérdés, illetve a gazdasági-társadalmi problémák legkorábbi előfordulása blokkunk anyagában Kenessey Kálmán (1857!, 1868), Edvi illés László (1874) és Müller Kálmán (1879) valamint munkáiban jelentkezik. Kubinyi Lajos elsősorban köz- és nemzetgazdasági megközelítésben tárgyalja a kérdést. A projektben korábban már számos, e témával foglalkozó művet tettünk elérhetővé - elég csak Szana Sándor vagy Chyzer Béla műveire utalnunk. Kovács Gábor, illetve Somogyi Manó munkáiből pedig képet alkothatunk a Monarchia hivatalos szociálpolitikájáról.

A jelen blokk elsősorban a "hivatalos" azaz állami megoldásokra, javaslatokra fókuszál. E tekintetben fontos munkásságát emelnénk ki Schulpe György munkássága, akinek révén a kérdést mintegy "törvényalkotói" szinten közelíthetjük meg. Ki kell emelnünk Gaál Jenő szerepét is, akit korszakokon átívelő hosszú munkássága okán a magyarországi szociális munka és jogalkotás egyik úttörőjeként értékelhetünk. Éppen ezért munkásságát összefoglaló impozáns kétkötetes munkája mellett önéletírását is közöljük.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy hol marad a kérdés másik oldalról történő megközelítése?

Erre az MTDA következő blokkja adhat választ. Ott a kérdés "emberközpontú", a "kisember" mindennapjait bemutató szociográfiák, társadalmi riportok adhatnak majd választ, olyan kor- és kórdokumentumok ezek, amelyek számos esetben máig ható érvényű aktualitással bírnak.

 

 

Edvi Illés László (1855-1923)
A munkásbiztosítás bajai. Bp. 1915.
   
A szegénykérdés. Bp. 1874.
 
Gaal Jenő (1846-1934)
   
 
Élmények és tanulságok. Bp. 1940.
Nemzetgazdasági és szociálpolitikai válogatott tanulmányainak újabb rendszeres gyűjteménye 1. Bp. 1932.

Nemzetgazdasági és szociálpolitikai válogatott tanulmányainak újabb rendszeres gyűjteménye 2. Bp. 1932.

   
Kenessey Kálmán (1822-1913)
Egy-két őszinte szó társadalmi viszonyainkat érdeklőleg. Pest. 1857.
 
Gazdasági cselédjeink állandósításáról. Bp. 1874.
 
Viszhang a "Hazánk" czímű lapban megjelent "hogyan segítsen magán a szegény ember?" Székesfehérvár. 1868.
 
Kovács Gábor (1883-1920)
Társadalmi gazdaságtan. Bp. 1914.
 
Kubinyi Lajos (1821-1880)
Közgazdaságunk életfeltételei és a munkásosztályok főbb teendői. Bp. 1874.
   
 
Meddig él a magyar nemzet? : nemzeti lét-kérdés : hazánk fiainak és leányainak. Pest. 1873.
   
Vezér-eszmék jobblétünk előmozditására. Pest. 1858.
 
Viszonyaink és teendőink vagyis: azon okok melyek köz nemzeti kifejlődésünket gátolják, és azon elvek és intézmények melyek ezt előmozditanák. Pest. 1866.
 
Müller Kálmán (1849-1926)
Létért való küzdelmünk és a társadalom. Bp. 1879.
   
  Somogyi Manó (1866-1928)
 
A munkapiac a háború után. Bp. 1916.
   
 
A társadalomgazdasági törvények. Bp. 1909.
   
Egy régi magyar szociális politikus. Bp. 1922.
   
 
Socialpolitikai tanulmányok. Bp. 1910.
   
  Schulpe György (1867-1936)
Munkásügyi reformok 1. Pozsony. 1908.
Munkásügyi reformok 2. Pozsony. 1908.
 
Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra

 

 

 

Vissza a nyitólapra