A Politzer-Grill kiadó a 20. század elején nagyszabású vállalkozása, a

"Társadalomtudományi Könyvtár"

sorozatának mindkét folyamának jelenleg elérhető kötetei:

   
  Ágoston Péter
 
A magyar világi nagybirtok története. Bp. 1913.
   
  Eduard, David
 
Szocializmus és mezőgazdaság 1. Bp. 1909.
 
Szocializmus és mezőgazdaság 2. Bp. 1909.
   

Giddings, Franklin Henry

A szociológia elvei. Bp. 1908.
   
  Gilman, Charlotte Perkins
 
A nő gazdasági helyzete. Bp. 1908.
   
 
Harkányi Ede
 
Babonák ellen. Bp. 1907
   
Jászi Oszkár
 
A nemzeti államok kialakulása. Bp. 1912.
   
 
A történelmi materializmus állambölcselete. Bp. 1908.
   
  Kautsky, Karl
 
Marx gazdasági tanai. Bp. 1907.
   

Loria, Achille

A szociológia feladata és iskolái. Bp. 1907.
   

Menger, Anton

Új erkölcstan. Bp. 1907.
   
  Mössmer, Paul
 
A német tudományos szocializmus. Bp. 1908.
   
  Pikler Gyula
 
A lélektan alapelvei. Bp. 1909.
   

Ratzenhofer, Gustav

A szociológiai megösmerés lényege. Bp. 1908.
   
  Sombart, Werner
 
A szocializmus és a szociális mozgalom. Bp. 1908.
   
  Somló Bódog
 
Állami beavatkozás és individualismus. Bp. 1907.
   
  Sombart, Werner
 
A szocializmus és a szociális mozgalom. Bp. 1908.
   

Spencer, Herbert

Alapvető elvek. Bp. 1909.
   
  Vandervelde, Emil
 
A kollektivizmus és az ipar evolúciója. Bp. 1908.
   

Ward, Lester F.

A haladás lelki tényezői. Bp. 1908.
   
  Webb, Sidney-Webb, Beatrice
 
Munkás-demokrácia 1. Bp. 1909.
 
Munkás-demokrácia 2. Bp. 1909.
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra