BÖRTÖNÜGY


Auer György
Balanyi Lajos

   
  Balogh Jenő
 

Börtönügyi viszonyaink reformjához. Bp. 1897.

   
  Beccaria, Cesare
 

Bűntett és büntetés. Bp. 1887.
Balla Károly


Vélemény a büntetésmód javítása iránt. Pest. 1841. 

   
  Dajka Endre

A magyar vidéki rendőrségek szervezete és adminisztrációja. Nagyvárag. 1916.
Csatskó Imre (1804-1874)


A büntetőjog elemei. Pest. 1850.  


A francia polgári törvénykezés, kül. a bírósági szervezet és annak alapelvei. Pest. 1867. 

   
  Csizmadia Alajos
 

A bűnözés világa. Pécs. 1904.
Dombóváry Géza (1848-1918)
Esterházy Sándor (1863-1907)


Enyhébb irányzat a büntetőjogban. Kassa. 1894.
   

Erdély Henrik

   
Finkey Ferenc
 

A börtönügy jelen állapota és reformkérdései. Bp. 1904.

A XX. század büntetési rendszerének reformkérdései, Bp. 1935.

   
Groza, Petru
 
A börtön homályában. Nagyvárad. 1945.Gruber Lajos


A rabélelmezés. Bp. 1901.

   
  Hacker Ervin (1985-1945)

A börtönügy. Pécs. 1918.

A büntethetőség anyagi és eljárásjogi feltételeinek szerkezete. Bp. 1921.

A büntetőtudomány jövő feladatai. Miskolc. 1929.

 

A kor kriminalaetiologiai jelentősége a bevándorlás szempontjából. Miskolc. 1928.

A rabmunka. Pécs. 1916.

A világháború hatása a kriminalitásra. Pécs. 1925.

A visszaeső bűntettesek kriminalitása és szigorított dologházba való utalásuk. Miskolc. 1929.

Bevezetés a büntetőjog bölcseletébe. Pécs. 1924.

"Börtönügyi jog" a gyakorlatban. Miskolc. 1928.

Börtönügyünk reformkérdései, különösen törvényhozási szabályozása. Sárospatak. 1922.

Egyénesítés a szabadságvesztésbüntetések végrehajtása során. Bp. 1921.

Két büntetőjogi dolgozat. Pécs. 1923.

Kriminalitás és bevándorlás. Tanulmány a kriminalaetiológia és kriminalpolitika köréből. Pécs. 1929.

 Kriminológiai adalékok. Miskolc. 1929.

 

Oktatás a magyar királyi országos fegyintézetekben. Bp. 1885.
K. Nagy Sándor
Kempelen Győző  Kéthely Sándor
A tömeglélektan aktuális kriminalaetiologiai tanulságai. Miskolc. 1927.
   
  Kunszery Gyula

Magyar írók bűnperei. Bp. 1942.  Márki-Zay Lajos
      Részletek a Hock János ellen megtartott főtárgyalásról. Bp. 1933.
   
  Megyeri István (1859-1931)
 

A magyar börtönügy és az országos letartóztatási intézetek. Bp. 1905.
Osváth Pál (1831-1908)

Közbiztonságunk múltja és pandúr korom emlékei. (A régi magyar élet feltüntetésével). Bp. 1905.Zsandár kell-e vagy pandúr? Vélemény-nyilvánítás aziránt,hogy a magyar rendőrség miként szerveztessék. Nagyvárad 1870.Preszly Lóránd
Pulszky Ágost-Tauffer Emil

 

A börtönügy múltja, elméletek, jelen állása. Pest. 1867.

   
  Rédey Miklós

A rendőri szolgálat vezérfonala. Bp. 1916.
Réső Ensel Sándor (1833-1899)

 

A külhoni fogházak börtönrendszereiről: töredékek. Pest. 1865.

 

Fegyházi reform Magyarországon: kézi könyv. Pest. 1868.

 

Három országos női fegyház. Bp. 1887.
Schilling Endre
Szalay László (1813-1864)
Szentirmay Ödön

   

Szemere Bertalan (1812-1869)


A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről. 1841.

 

Terve egy építendő javító-fogháznak a' magány-rendszer' elvei szerint. Kassa. 1837.

   
  Szontagh Emil
 

Az áruló írás. Hogyan látta az írásszakértő? Bp. 1942.

   
  Szrubián Dezső

Rendőrtudományi tanulmányok. Bp. 1943.


Tisza MiksaTóth Mór (1840-1902)


Tanulmányok a börtönügy terén. Eger. 1874.
Török Kálmán
 

A munkácsi vár mint országos fegyintézetről. Bp. 1892.

Vajna Károly (1851-1931)
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra