KULTÚRTÖRTÉNET

   

A magyar nemzeti stadion kérdése. Bp. 1926.

   
Adoma-tár. Magyar népadomák, élcek és furcsa történetek gyűjteménye. Pest. 1871.
   

Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján. Bp. 1925.   
Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939.
   
 

Szent István király ünnepe. Pest. 1860.

   

Tanulmánykötet.
Ajtay Miklós, Bányai Kornél, Csanády György, Féja Géza, Gál László, Jancsó Elemér, Kritikus, Medgyes László, Tóth Béla, Varga Zsiga írásaival. Párizs. 1927.

   
 

Tzigány predikatzio. 1825.
Alexander Bernát (1850-1927)


Alvinczy Sándor (1852-1925)

A szellemi élet Párisban. Miskolc. 1896.
   
  Antalffy Gyula
 

A honi utazás históriája. Bp. 1943.

   

Arányi Miksa (1858-1918)

Párisi levelek és tanulmányok 1.

Párisi levelek és tanulmányok 2.Aszalay József (1778-1874)


Szellemi omnibus kéjutazásra az élet utain. Pest. 1856. I.


Szellemi omnibus kéjutazásra az élet utain. Pest. 1856. II.


Szellemi omnibus kéjutazásra az élet utain. Pest. 1856. III.
Ábrányi Kornél (id.)

 

Képek a múlt és jelenből. Bp. 1899.
Ágai Adolf (1848-1916)


Utazás Pestről - Budapestre 1843-1907. Bp. 1909.Ballagi Aladár (1853-1928)

Francziaország hatása Európa művelődésére. Bp. 1889.


  Balogh József

Jövőnk. Torontó. 1944.


 

Bangha Béla (1880-1940)

 

A magyar katholikus sajtó kérdése. Bp. 1917.
   
 
A színház műhelytitkai. Bp. 1943.
   

Báttaszéki Lajos (1844-1921)
Fővárosi genreképek. Nagyvárad. 1867.
   
Beöthy Zsolt (1848-1922)
    Romemlékek 1. Tanulmányok. Bp. 1923.
    Romemlékek 2. Beszédek. Bp. 1923.
   
  Bernát István (1854-1942)
 

Elválók és öngyilkosok. Bp. 1927.
Berzeviczy Albert (1853-1936)

Bessenyei György (1745-1811)Anyai oktatás. Bp. 1941.
  Bevilaqua Borsody Béla 

Magyar történelem anekdotákban. Bp. 1943.

  Blazovich Jákó

A nagy szfinx. Újkori emberarcok. Bp. 1936.

   

Boross István (1897-1945)
Gyóni Géza. Mezőtúr, 1927.Chappon Samu (1802-1878)
Cserey Lőrincz, Nagy-Ajtai (1754-1783)

 
 

Háláló beszéd a' tudományoknak felséges Mária Theresia' királyi kegyes gondviselése által Budán Fel-állítatott lakó helyökbe való bé-iktatások örvendetes napjára. Bécs. 1777.
De Sgardelli, Caesar (1884-1952)  Dezső István

Szent István király lelki világa. Bp. 1937.
Dienes László

Művészet és világnézet. Tanulmányok az új művészeti irányzatokról. Kolozsvár. 1925.
 


Divald Kornél (1872-1931)
Eckhardt SándorEmerson, Ralph Waldo (1803-1883)
Eötvös József

Gondolatok. Bp. 1903.Tanulmányok. Bp. 1902.Eölvedy Ádám, G.

Legyünk szebbek! Az emberi szépségről és elérése feltételeiről. Bp. 1942.Esterházy Sándor (1863-1907)

A párbajról. Bp. 1886.Tudomány és egyetem. Kassa. 1894.

Faragó Ede (szerk.)

Öntudatos magyarság. Cegléd. 1939.

   
  Fábián Tibor
 

Halotteltakarítás az Avesztában. Debrecen. 1930.
Fényes Elek (1807-1876)
Magyarország leírása 1. Magyarország általánosan. Pest. 1847.

Magyarország leírása 2. Magyarország részletesen. Pest. 1847.


  Fodor Gyula
 

Zenélő óra. Történetek zenéről és zeneszerzőkről. Bp. 1938.

   
  Fóti József Lajos (1882-1944)

A gyermek illemtana. Bp. 1941.

   
  Földes Ferenc (1910-1943)
 

Munkásság és parasztság kulturális helyzete Magyarországon. Bp. 1941.

   
  Funck-Brentano, Frantz

A renaissance. Bp. 1939.
Gábor Andor

Ezt izenem. Bécs. 1920.


  Gáspárné Dávid Margit
 

A divat története. Erkölcsök, szokások, viseletek 1. Bp. 1923.

 

A divat története. Erkölcsök, szokások, viseletek 2. Bp. 1923.

Gerő Ödön (Viharos) (1863-1939)
      Az én fővárosom. Bp. 1891. 
      Művészetről, művészekről. Bp. 1939.
   
  Gonda Béla (1879-1941)
 

A fiatal lány otthon. Bp. 1917.

 

A régi világ szellemes asszonyai. Bp. 1923.

 

Jó modor - jó társaság. Bp. 1921.

   
  Gundel Endre

Az idegenforgalom elmélete és gyakorlata. Bp. 1937.

   
  Gracza György (1856-1908)
 

A nevető Magyarország 1. Bp. 1901.

 

A nevető Magyarország 2. Bp. 1901.


Grünwald Miksa (1858-1933)

Zsidó biedermeier. Bp. 1937.
   
  Gyömrei Sándor

Az utazási kedv története. Bp. 1934.

   
  Győrffy István (1884-1939)
 

Az új magyar művelődés alapjai. Kolozsvár. 1939.

   
  György Lajos
 

Világjáró anekdoták. Bp. 1938.Harsányi Kálmán (1876-1929)Harsányi István (1874-1928)   
  Hatvany Lili (szerk.)

Öltözködés és divat. Bp. 1936.

   
Hegedüs Lóránt (1872-1943)

Új világ felé. Politikai utazás a jövőbe. bP. 1929.

   
  Hohenberg József

A dohány és a dohányzás. Bp. 1928.

   
  Hont Ferenc
Színház és munkásosztály. Szeged. 1935
   
  Jancsó Elemér

A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII-ik században. Kolozsvár. 1936.
Jászi OszkárKafka Károly

Műérzék és a nők. Pécs. 1901.
   
Kalocsa Róza (1938-1901)
 

A családi boldogság. Bp. 1890.
Karinthy Frigyes  (1887-1938)

Krisztus vagy Barabbás. Háború és béke. Bp. 1918.

 

Az illem könyve. Bp. 1894.

   
  Katona József (1865-1920)

A halottégetés történelmi, esztétikai, jogi, közegészségi és közgazdasági szempontból. Bp. 1912.

   
  Kállay Bertalan (1842-1907)
 

A budapesti állatkert első 30 esztendejének története. Bp. 1903.
Kempelen Béla

A nemesség. Útmutató az összes nemességi ügyekben. Genealógiai és heraldikai kézikönyv. Bp. 1907.Magyar nemesi almanach. Az 1867-1909-ben magyar nemességre, bárói, grófi és hercegi méltóságra emelt családok. Bp. 1910.


  Keményfy János
 

500 év humora. Bp. 1942.

   
  Kéthely Sándor
 

Híres öngyilkosok. Miskolc. 1927.
Kodolányi János  Komjáthy Béla (1847-1916)
   
 

Borkorcsolyák. Szentes. 1893.

 

Daguerreotypek. Bp. 1890.

   
  Konkoly Kálmán
 

Magyar alkotók. Hírneves magyar tudósok, művészek, szakemberek műhelyéből. Bp. 1942.


 
Kornis Gyula
A mai világ képe 1. A szellemi élet. Bp. 1938.

A mai világ képe 2. Politikai élet. Bp. 1938.

A mai világ képe 3. Gazdasági élet. Bp. 1938.

A mai világ képe 4..Természettudomány és technika. Bp.1938.
   

Tudós fejek. Bp. 1942.Kovacsóczy Mihály (1801-1846)

Magyarkák 1845-ból. Lipcse. 1845.


  Kósa Miklós
 
Az új sajtótörvény magyarázata. Bp. 1914.
   
  Kőrözsy Béla
Sajtóviszonyok Magyarországon. Bp. 1937.


  Kun Andor

Tudod-e mit köszönhet a világ a magyarságnak? Bp. 1935.
Lakatos Károly (1853-1914)   
 
 Vadászhit. A magyar vadászbabonák és hiedelmek kultusza. Szeged. 1910.Le Bon, Gustave
Múlt és jövő. Gondolatok a világháborúról, békéről, s a népek és a kultúra sorsáról. Bp. 1920.Lengyel Árpád (1886-1940)
Lónyai Menyhért  Lőwinger Sámuel
 

A halotthamvasztás zsidó szempontból. Bp. 1932.


Lukács György (szerk.)


   
 
Magyarok a kultúráért. Bp. 1929.
   

Magyary Zoltán
   
 
A magyar tudományos nagyüzem megszervezése. Nyolc év a magyar tudományos élet korányzataiban. Bp. 1931.
   
A magyar tudománypolitika alapvetése. Bp. 1927.
   
  Makkai Sándor
 

Az élet kérdezett. Tanulmányok 1. Bp. 1935.

 

Az élet kérdezett. Tanulmányok 2. Bp. 1935.

 

Magyar nevelés magyar műveltség. Bp. 1937.
Marcziányi György (1848-1908)

Párbaj és "kiállás". A párbajképesség kérdése körül felmerült legújabb elmélet fejtegetése. Bp. 1892.Márai Sándor
Füveskönyv. Bp. 1943.   

Máthé Zoltán
Mátrai László  Melly József
 

Az öngyilkosságok Budapesten és az európai nagyvárosokban. Bp. 1928.

   
  Mihályfi Ákos (1862-1937)
 

A halottégetés. Bp. 1916.
Pehm (Mindszenty) József
Molnár BenjáminMóra Ferenc  (1875-1934)
 

Elkallódott riportok. Bp. 1935.

 

Iparosok, császárok, királyok és egyéb céhbeliek. Bp. 1925.

 

Utazás a földalatti Magyarországon. Bp. 1933.
Muharay Elemér  Müller Lajos s. j.
A római index. Nevezetesebb tiltott könyvek jegyzéke. Bp. 1926.
   
  Nagy Endre (1877-1938)
 
A kabaré regénye. Bp. 1935.
   

Nagy Péter
Ó, kedves Kolozsvár! Bp. 1926.


  Nádai Pál (1881-1945)
 

A lakásberendezés művészete. Bp. 1929.

Asszonyi pompa. Bp. 1927.

Ízlésfejlődés és stíluskorszakok. Bp. 1924.

   
  Nánássy László Dezső

Az élet útvesztői. Az életuntság lélektana és therápiája. Bp. 1930.

   
  Nemeskéri-Kiss Sándor
 

Figyeltem. Emberek, állatok, gyermekek, asszonyok. Bp. 1942.

   

Németi Pap István, Sz.

 
 

Magyarország versekben való rövid leírása... Nagykároly. 1760.

   
Nordau Max
 

Konvencionális hazugságok modern kultúréletünkben. Bp. 1913.


 

Olay Ferenc (1887-1936)
A magyar kultúra válságos évei 1918-1927. Bp. 1927.

 
A magyar sajtó és az európai utódállamok 1918-1928. Bp. 1928.

 

Csonkamagyarország ellenséges megszállása és kulturális káraink. Bp. 1929.

 

Ondrejkovits Bálint
   
  Ortutay Gyula (szerk.)
 

Tréfásszavú magyarok. Bp. 1942.
Padányi Viktor
Paikert Géza  Panka Károly

Tompa Mihály az anekdoták tükrében. Bp. 1940.

   
  Perlaky Lajos

A ma életművészete. Bp. 19??

   

A szív filozófiája. Bp. 1944.

   
 

Életbátorságra vezető kalauz. Perlaky Lajos rádióbeszédei.  Bp. 1932.

   
  Perényi J. Lívia
 

A halálgondolat fejlődése három század magyar lírájában. Bp. 1934.
Popovits József   Prohászka Lajos
 
A vándor és a bujdosó. Bp. 1941.
 
Pedagógia mint kultúrfilozófia. Bp. 1929.
   
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő (1842-1929)
Kultúra és kereskedelem. Bp. 1922.
   
Ráth-Végh István

Fekete krónika. Bp. 1944.

Rédey Tivadar

A nemzeti színház története. Az első félévszázad. Bp. 1937.Sacher Gusztávné Bárczy Berta  Schermann Egyed (1869-1945)
 
Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez. Bp. 1928.

 

Schönfeld Miklós

   
  Sebestyén Gyula

Mosolygó balatoni emlékek. Bp. 1935.

   
  Seregély Emy

A szent király. Bp. 1938.
Séda Ernő (1851-1898)

A párbaj. Bp. 1922.


  Szathmáry László (1880-1944)

A gyufa története a XIX. század végéig. Bp. 1935.

   
  Szász Károly (1829-1905)
A magyar dráma története. Bp. 1939.Széchenyi István

Önismeret. Bp. 1875.Szécsy János


  Szerb Zsigmond
 

Éljen az élet! A gasztronómia regénye. Bp. 1942.

   
Szeremlei Sámuel (1837-1924)
 

Vallás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon. Bp. 1874.
Széchenyi István (1791-1860)

Üdvlelde Pest. 1843.Szirmay István (1885-1943)
Sztrókay Kálmán  Tabéry Géza
 

Kolozsvári bál. Bp. 1923.
Takáts Sándor (1860-1932)Tábori Kornél (1879-1944)

A kártyázó Budapest. Hazárd és hamis játékosok. Bp. 1908.


Bűn és szerelem. Budapesti erkölcsrajz. Bp. 1910.


Pesti élet. Bp. 1940.Pesti krónika. Bp. 1910.

  Timon Ákos (1850-1925)
 

A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentősége. Bp. 1907.
Tiszamarti Antal

Pellengér. "Mi a magyar?" Bp. 1940.Toldy Ferenc (1847-1875)


Tóth Béla (1857-1907)


  Tóth László

Szent István király. Pécs. 1939.

   
  Tóth Lőrinc
 

A párbaj. Pest. 1865.

   
Tóth Tihamér (1889-1939)
 
A művelt ifjú. Bp. 1924.
   
Trefort Ágoston (1817-1888)
 

Emlékbeszédek és tanulmányok. Bp. 1888.

   
  Tremkó György
 

Temető-kultúra. Bp. 1940.

   
  Trócsányi Zoltán
 

A történelem árnyékában. Bp, 1936.

   

Kirándulás a magyar múltba. Bp. 1937.

   

Magyar régiségek és furcsaságok. Bp. 1924.

   
 
Vargha Ferenc (1858-1940)
Sajtószabadság. Bp. 1906.Vas Gereben (1823-1868)

 

Tormagyökerek. Pest. 1855.

   
  Vay Sándor (1933-1911)
 

Udvari dámák leveleiből és más elbeszélések. Bp. 1930.
Vámbéry Ármin
Wesselényi Miklós
Keresztmetszet. (Gondolatok —  tanulmányok). Bp. 1942.

 
Wildner Ödön
 Wolkenberg AlajosZ. Tábori Piroska-Rónay Viktor  Zehery Lajos

Az öngyilkosság mint a társadalmi élet tömegjelensége. Bp. 1926.

   
  Zerfi Gusztáv

Mozaik. Lipcse. 1844.
Zimmermann Ágoston-Zimmermann Gusztáv

A házimacska. Bp. 1944.


  Zoltán Vilmos (1869-1929)
   

A régi vármegyéről. Politikai és művelődéstörténeti képek. Bp. 1927.

   


 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra