A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z
- ÚJDONSÁGOK -
   
  Hatvany Lili (szerk.)

Öltözködés és divat. Bp. 1936.

   
Huszár Károly (szerk.) (1894-1940)
 

A vörös rémuralom Magyarországon. New York. 1920.

   
Szeremlei Sámuel (1837-1924)
 

Vallás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon. Bp. 1874.

   
Horváth Mihály (1809-1878)

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 1. Pest. 1871

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 2. Pest. 1872.

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 3. Pest. 1872.

   
  Pap Dénes (1826-1869)
 

A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban 1. Pest. 1866.

 

A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban 2. Pest. 1866.

   
 

A parlament Debrecenben 1849. 1. Lipcse. 1870.

 

A parlament Debrecenben 1849. 2. Lipcse. 1870.

   
  Molnár Frigyes
 

A szociális egyház az emberért. Bp. 1935.

   
  Pap Dezső (1871-1930)

A magyar szociálpolitika a világháborúban. Karcag. 1934.

   
  Somogyi Zoltán

A középkori Magyarország szegényügye. Bp. 1941.

   
  Bauer, Bernhard A.

A nő. Tanulmányok a nő testéről, lelkéről, nemi életéről és erotikájáól. Függelék: A prostitúció. Bp. 1926.

   
  Sztehlo Kornél (1847-1940)
 

A nő társadalmi helyzetéről. Pápa. 1914.

 

Felolvasásai. Az emberi lélek és értéke. Tömörüljünk! A házassági elválás problémája. Bp. 1912.

   
  Máday Andor
 

A magyar nő jogai a múltban és jelenben. Bp. 1913.

 

A női munka. Bp. 1899.

   
Hentaller Lajos (1852-1912)
 

Görgei mint politikus. Történelmi tanulmány. Bp. 1869.

 

Kossuth és kora. Bp. 1894.

 

Politikusaink pongyolában. Tollrajzok a képviselőházból. Bp. 1894.

   
  Mikszáth Kálmán  (1847-1910)

Tisza Lajos és udvara Szegeden. Fény és árnyképek. Bp. 1880.

   
  Mencken, H. L.

A nők védelmében. Bp. 1928.

   
  Illésy György (1832-1871)

Honvédvilág 1. Pest. 1868.

Honvédvilág 2. Pest. 1868.

   
Az Erdélyi Helikon íróinak anthológiája. 1924-1934. Kolozsvár. 1935.
   
  Bacsó Béla (1891-1920)

A Stefcsik ház. Bp. 1918.

   
  Fischer Árpád

Kiáltvány a zsidósághoz. Bp. 1927.

Magyar-zsidó vonatkozások. Bp. 1940.

   
  Földes D. Dezső

Krisztushívő zsidóság. Bp. 1934.

   
  Friedmann Hillél (1892-1944)

A numerus clausus árnyékában. Szarva. 1926.

   
  Gevürz József
 

A zsidók ellen a zsidóságért. Mennyiben okai a zsidók az antiszemitizmusnak? Bp. 1940.

   
  Komlós Jenő (1900-1945)
 

A zsidó fájdalom könyve. Bp. 1941.

   
  Korein Dezső (1870-1944)

Mi az oka a zsidógyűlöletnek. Bp. 1937.

   
  Schönfeld József

Harcban a zsidóságért. Bp. 1927.

   
  Simon Lajos

Hova vezet a zsidók útja? Bp. 1919.

   
  Lap tetejére...Lap tetejére