A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z
- ÚJDONSÁGOK -
   
  Borotvás-Nagy Sándor

Közgazdasági művelődésünk kezdetei. Bp. 1938.

   

Nagy magyar gazdák. szeged. 1942.

   
  Markos Gyula
 

Az Úr szava (vagyis a paradicsomi kinyilatkoztatás nyelve) magyar volt. Bp. 1918.

   
Balogh Jenő
 

Börtönügyi viszonyaink reformjához. Bp. 1897.

   
  Beccaria, Cesare
 

Bűntett és büntetés. Bp. 1887.

   
  Csizmadia Alajos
 

A bűnözés világa. Pécs. 1904.

   
  Megyeri István (1859-1931)
 

A magyar börtönügy és az országos letartóztatási intézetek. Bp. 1905.

   
  Zimándy Ignác (1831-1903)
Kossuth Lajos a világtörténelem ítélőszéke előtt. Bp. 1896.
 

A magyarok politikájának alapját a kereszténység képezi — ennek fentartása, még a rothadt liberális korszellemmel szemben is, kell hogy a magyar főfeladatát képezze a jövőben, amint képezte a múltban, mert a magyarok fő feladata (…) : a keresztény szellemnek megvédése saját országában és a nyugaton az Islam ellen. Ennek megfelelt dicső harcaival a múltban, Isten segítségével meg fog felelni a jövőben is, dacára minden még önfiai által támogatott ellenkező áramlatnak.”

(Az idézet az 1896-ben kiadott könyvből származik, amiként a kiemelések is)

   
  Szedlák Mátyás

Leleplezések a magyar szabadságharc és a magyar emigráció idejéből (1848-1961). Bp. 1897.

   
  Antalffy Gyula
 

A honi utazás históriája. Bp. 1943.

   
  Gundel Endre

Az idegenforgalom elmélete és gyakorlata. Bp. 1937.

   
Prohászka Ottokár (1858-1927)

A szép szeretet anyja. Elmélkedések. Bp. 1916.

   
  Gyömrei Sándor

Baross Gábor. Bp. 1937.

   
Gyapay Miklós
 

Portrék gazdasági és társadalmi életünk előkelőségeiről. Bp. 1932.

   
  Hirn László (szerk.)
 

Fejérmegyei fejek. Fejérvármegye tíz évvel Trianon után. Bp. 1929.

   
Grünwald Béla (1839-1991)
 

A Felvidék. Bp. 1878.

   
   
  Lap tetejére...Lap tetejére