A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z
- ÚJDONSÁGOK -
 
  A m. kir. csendőrség szerepe a forradalmakban. Miskolc. 1936.
   
  Kaveggia Béla

Munkásmozgalmak és államrendészet. Bp. 1912.

   
  Szrubián Dezső

Rendőrtudományi tanulmányok. Bp. 1943.

   
  Harsányi Gusztáv

Töredékek egy magyar református lelkész hányatott életéből. Debrecen. 1927.

   
   
  Szontagh Emil
 

Az áruló írás. Hogyan látta az írásszakértő? Bp. 1942.

   
Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939.
   
   
  Mátrai János

Védő és segítő szentjeink. Bp. 1941.

   
Mitrovics Gyula

A neveléstudomány alapvonalai. Debrecen-Bp. 1933.

   
 

Az aesthetika alapelvei. Debrecen. 1916.

   
 

Nevelésügyi feladataink a háború után. Debrecen. 1918.

   
  Mayer Imre

Szlovákia neves magyar szülöttei 1. Bp. 1942.

Szlovákia neves magyar szülöttei 2. Bp. 1942.

   
  Munk Artúr
 

A nagy káder. Egy pleni feljegyzései a forradalmi Oroszországból. Bp. 1931.

   
  Rónai Ernő

Krasznojárszk. Nagyvárad. 1938.

   
  Gaál Jenő (1846-1934)

Vezérfonal vagyis részletes útmutatás a nemzetgazdaságtannak és a szociális ismereteknek oktatásához. Bp. 1911.

   
  Szövényi Gusztáv

A vándorló harangok. Szepesi életkép a protestáns világból, Igló. 1915.

   
  Gömöri Jenő Tamás

Vereinigte Katholische Staate von Europa. (Katheuropa). Bp. 1938.

   
  Janda József
 

Zsámboki népszokások. Bp. 1938.

   
  Bródy Sándor (1863-1924)
 

A szerelem élettana. Bp. 1922.

   
  Kulcsár István
 

Bevezetés az individuálpszichológiába. Bp. 1932.

   
  Kürenberg, Joachim von

Schratt Katalin. A császárváros regénye. Bp. 1941.

   
  Ottlyk Ernő
 

A pedagógus Luther. Kassa. 1942.

   
  Patay Lajos

Kálvin János valláspedagógiája. Debrecen. 1935.

   
  Csengődy Lajos

Az apostoli hitvallás hittartalma és az evangélikus keresztyénség. Sopron. 1942.

   
  Szele Miklós

Apologétika. A református keresztyén világnézet védelme. Debrecen. 1929.

   
  Rácz Kálmán

A református keresztyénség apológiája. Pápa. 1934.

   
  Szabó Lajos

Kassai kálvinista krónika 1644-1944. Bp. 1944.

   
  Kun Béla (1861-1934)
 

Kálvin egyházi alkotmánya. Debrecen. 1908.

   
  Nagy Géza

Akik kősziklára építettek. Egyháztörténeti dolgozatok. Kolozsvár. 1937.

Kálvinista jellemképek. Kolozsvár. 1930.

   
  Czeglédy Sándor (1883-1944)

Hit és történet. Debrecen. 1936.

   
  Czeglédy Emánuel

Baltazár Dezső református püspök életrajza. Debrecen. 1931.

   
  Eötvös Károly (1842-1916)
 

„Sok fenség és sok vidámság, nagy érzések és nagy ábrándok   töltik   meg a magyar   társadalom  szellemét. Bűnök és gyöngeségek is, de én ezeket nem értem, s mikor ezekre gondolok, makacs tollam mindig megtagadja az engedelmességet.

Én csak arról írok, a miben magam is gyönyörűségem találom. Jobban szeretem a napsugaras világot, mint a sötétséget.”

 

Emlékezések. Bp. 1901.

Magyar alakok. Bp. 1901.

Nagyokról és kicsinyekről. Bp. 1901.

   
Tisza István (1861-1918)
 

Küzdelem a parlamentarizmusért. Bp. 1904.

   
  Budai Ferenc (1760-1802)
 

Polgári Lexicona 1. Pest. 1866.

 

Polgári Lexicona 2. Pest. 1866.

 

Polgári Lexicona 3. Pest. 1866.

   
  Vajda Pál

Emlékezzünk régiekről. Bp. 1942.

   
  Vajta Ferenc
 

Faji forradalom vagy nemzeti evolúció. Bp. 1937.

   
  Balbo, Italo

Repülőrajokkal az óceánon át. Bp. 1931.

   
  Erhart, Amelia
 

Az utolsó út. Bp. 1939.

   
  Lindbergh, Anne M.

Zúg a szél. Bp. 1934.

   
   
   
   
  Hidvégi János
 

Hulló magyarság. Bp. 1938.

   
  Ignotus (Veibelsberg Hugó)
 

Olvasás közben. Újságcikkek 1913 és 1921 között. Bp. 1922.

   
  Csuray Károly

A magyarság, mint faj és nemzet. Bp. 1935.

   
   
  Lap tetejére...Lap tetejére