A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z
- ÚJDONSÁGOK -
   
  Bacsó Béla (1891-1920)

A Stefcsik ház. Bp. 1918.

   
  Fischer Árpád

Kiáltvány a zsidósághoz. Bp. 1927.

Magyar-zsidó vonatkozások. Bp. 1940.

   
  Földes D. Dezső

Krisztushívő zsidóság. Bp. 1934.

   
  Friedmann Hillél (1892-1944)

A numerus clausus árnyékában. Szarva. 1926.

   
  Gevürz József
 

A zsidók ellen a zsidóságért. Mennyiben okai a zsidók az antiszemitizmusnak? Bp. 1940.

   
  Komlós Jenő (1900-1945)
 

A zsidó fájdalom könyve. Bp. 1941.

   
  Korein Dezső (1870-1944)

Mi az oka a zsidógyűlöletnek. Bp. 1937.

   
  Schönfeld József

Harcban a zsidóságért. Bp. 1927.

   
  Simon Lajos

Hova vezet a zsidók útja? Bp. 1919.

   
Eötvös József (1813-1871)
 

A nemzetiségi kérdés. Pest. 1865.

   
  Szemere Bertalan (1812-1869)

- - miniszterelnök emlékiratai az 1848/49-i magyar kormányzat nemzetiségi politikájáról. Bp. 1941.

   
Eötvös József (1813-1871)
 

Kelet Népe és Pesti Hírlap. Pest. 1841.

   
  Kuthy Lajos (1813-1864)

Polgári szózat a Kelet Népéhez. Pest. 1841.

   
  Müller Vilmos (1878-1945)
 

Csodatevők. Bp. 1942.

   
Hugonnai Vilma (közr.) (1847-1922)

A nő mint háziorvos. Az egészség ápolásának kézikönyve 1. Bp. 1907.

 

A nő mint háziorvos. Az egészség ápolásának kézikönyve 2. Bp. 1907.

   
   
Csengery Antal (1822-1880)

Hátrahagyott iratai és feljegyzései. Bp. 1928.

   
  Stopes, Marie Carmichael

Szerelmi élet a házasságban. Bécs. 1924.

   
  Vidor Gyula
 

Nemzetgyűlési almanach 1920-1922. Bp. 1921.

   
Andrássy Gyula id. (1823-1890)
 

Beszédei 1. 1847-1868. Bp. 1891.

 

Beszédei 2. 1869-1871. Bp. 1893.

   
  Vutkovich Sándor (1869-1938)

A párbaj. Pozsony. 1895.

   
  Blazovich Jákó

A nagy szfinx. Újkori emberarcok. Bp. 1936.

   
Trefort Ágoston (1817-1888)
 

Beszédek és levelek. Bp. 1888.

 

Emlékbeszédek és tanulmányok. Bp. 1888.

   
  Vámbéry Ármin (1832-1913)

Küzdelmeim. Bp. 1905.

   

A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933.

   
  Zichy Hermann (1848-1903)
 

Magyar zsidók a milleniumon. Művelődéstörténeti tanulmány. Bp. 1896.

   
  Máriássy Béla (1824-1897)

A szabadelvűség múltja, jelene és jövője. Győr. 1906.

   
  Haendel Vilmos (1837-1935)
 

A parlamentarizmus. Politikai tanulmány. Bp. 1903.

   
  Goncourt, Edmond és Julien de
 

A nő a XVIII. században 1. Születés, kolostori nevelés, férjhezmenés. Bp. 1921.

 

A nő a XVIII. században 2. A polgárasszony. Bp. 1921.

   
  Bozzay Margit (szerk.) 1893-1942

Magyar asszonyok lexikona. Bp. 1931.

   
Bárdos Artúr

Uralkodók és komédiások. Bp. 1936.

   
   
  Lap tetejére...Lap tetejére