A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z  
— ÚJDONSÁGOK
   
  Dévény Jenő (1879-1944)
 

Bécsi erdő. Emigráns-napló 1919-1924 évekről. Bécs. 1924.

   
  Kálmán Géza
 

Miaka Ile. Béke és harc a feketékkel. Egy német gyarmatról és védelmi harcáról. Bp. 1923.

   
  Kőnigsegg Lajos (1874-1930)
 

Szoliman ben Darja az afrikai magyar gyarmat regénye. Bp. 1926.

   
  Trócsányi Zoltán

Magyar régiségek és furcsaságok. Bp. 1924.

   
  Konkoly Kálmán
 

Magyar alkotók. Hírneves magyar tudósok, művészek, szakemberek műhelyéből. Bp. 1942.

   
Baráthosi Balogh Benedek (1870-1945)

Japán, a Felkelő Nap országa. Bp. 1930.

   
 

Mongolok-burjátok. Bp. 1930.

   

Turáni regék és mondák a világ teremtéséről. Bp. 1928.

   
 

Vázlatok török testvéreink történetéből. Bp. 1928.

   
  Funck-Brentano, Frantz

A renaissance. Bp. 1939.

   
Bendefy László

A magyarság kaukázusi őshazája. Gyeretyán országa. Bp. 1942.

   
 

Az ázsiai magyarok megtérése. Bp. 1939.

   
  Bachó László

A közeli Keleten.Benyomások, útijegyzetek a Levante országairól. Bp. 1935.

   

Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából. Sopron. 1930.

   
 

Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből. Pozsony. 1899.

   

Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936.

   
  Horváth Ödön (1862-1919)

Bredeczky Sámuel élete 1772-1812. Bp. 1924.

   
Gáncs Aladár (1891-1935)

Kunst Irén élete és munkája. Krisztus első magyar női követe Kínában. Bp. 1935.

   
Thirring Gusztáv (1861-1941)
 

A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Bp. 1904.

   
  Margittay Rikárd (1890-1944)
 

Balaton. Tájak, emberek. Bp. 1943.

   
  Mayer Ferenc Kolos

A bölcsek kövéről. Pápa. 1926.

 

Az orvosi astrológiáról. Bp. 1927.

 

Az orvostudomány története orvosok és a kultúrtörténelem művelői részére. Bp. 1927.

Béldi Pál pestis elleni orvossága. Bp. 1927.

   
Kemény Gábor (1910-1946)

Verhovina feltámad. A ruszin sors könyve. Bp. 1939.

   
  Árky Ákos (1858-1942)

Ruszinszkó küzdelme az autonómiáért 1918-1927. Bp. 1928.

   
  Bonkáló Sándor
 

A magyar rutének. Bp. 1920.

   
  Gáspár János

A keleti szlávok antropológiája különös tekintettel a kárpátaljai ruszinokra. Ungvár. 1944.

   
  Hoffmann Ottó
 

A rutén kérdés. Pécs. 1918.

   
  Szémán István
 

A magyarországi ruthén nép és a népoktatás. Eperjes. 1914.

   
  Baráth Tibor (szerk.)

A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Bp. 1935.

   
Szekfű Gyula

Három nemzedék és ami utána következik. Bp. 1935.

   
   
Surányi Miklós (1882-1936)

Tömeg és lángész. Bp. 1922.

   
  Halász Antal

A hazatértek. A bukovinai magyarok kétszáz esztendeje. Nagyvárad. 1941.

   
  Oberding József György

A bukovinai magyarság településtörténeti és társadalomrajzi vázlata. Kolozsvár. 1939.

   
  Kenedi Géza (1853-1935)
 

Magyar vér Boszniában. Bp. 1928.

   
  Benyovszky Károly

Schodel Rozália az első drámai magyar "dalnoknő". Pozsony. 1927.

   
Csathó Kálmán

Mi van a kulisszák mögött? Bp. 1927.

   
  Rácz György

Dayka Margit. Portré prózában. Bp. 1974.

   
Rott Sándor (1868-1942)

A „kis Rott”-ról. Bp. 1942.

   
  Szacsvay Imre (1854-1939)
 

Életem és emlékeim. Kolozsvár. 1930.

   
Szentgyörgyi István (1842-1931)
 

Emlékeim.  Kolozsvár. 1923.

   
Szerémy Zoltán (1861-1934)
 

Emlékeim. A régi jó időkből. Bp. 1929.

   
Zilahy Gyula
 

Ötven év. Ifjúságom és életem. Bp. 1931.

   
  Erdélyi városképek. Kolozsvár, Enyed, Nagyvárad, Marosvásárhely, Brassó. Bp. 1936.
   
  Almásy József (1898-1944)
 

A tízparancsolat a közéletben. Bp. 1942.

   
  Bergel (Bergl) József (1797-1884)
 

A magyarországi zsidók története. Kaposvár. 1879.

   
  Lap tetejére...Lap tetejére