A DOKRAKRÁÓL
A CIKKARAKTÁRRÓL NYITÓLAP STATISZTIKA KAPCSOLAT

DOKK - RAK -TÁR

ABCDEFGHIJKLM
NOÖPRSSZTUÜVWZ


-A-
Lap tetejére

                                             
                                                                                                                                                    


A cserkészet jelentősége a magyar szociálpolitika területén Faragó Ede: Szociális Magyarország. Bp. 1943. 116-122. p.


A katolikus egyház emberbaráti munkássága Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 360-380. p.


A magyar asszonyok prókátora... Bédy Schwimmer Rózsa: A magyar nőmozgalom régi dokumentuma. Bp. 1907. 22-30. p.


A magyar közegészségügy fejlődése Faragó Ede: Szociális Magyarország. Bp. 1943. 98-115. p.


A pénzügyminisztérium az embermentésért Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 209-214. p.


A sport hősei Kocsis László: A sport. Bp. 1936. 230-260. p.


A sportok világtörténelmének ábácéje Kocsis László: A sport. Bp. 1936. 125-229. p.


A Székesfőváros társadalmának emberbaráti intézményei Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 295-340. p.


A társadalmi filantrópia fejlődése, feladatai és eszközei Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 273-286. p.


A zöld posztón Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 233-243. p.


Amatőrség és professzionizmus Kocsis László: A sport. Bp. 1936. 25-32. p.


Az ajándékozás művészete Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 155-158. p.


Az angol sportszellem világhódító útja Kocsis László: A sport. Bp. 1936. 12-24. p.


Az etikett halála Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 45-47. p.


Az olimpiászok Kocsis László: A sport. Bp. 1936. 33-61. p.

A. F. A munka kezdetén Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 6-14. p.

Abádi Imre Jaffától Sztambulig 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 109-114. p.

Ady Endre Jókai Nagyváradon Tabéry Géza: Jókai Erdélyben.Arad. 1925. 178-186. p.

Acsay Tihamér
Az értelmiség új munkaterületei
A magyar értelmiség válsága. Bp. 1931. 125-147. p.

Agárdi László Perényi József Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 409-417. p.

Ajta-Ackermann Kálmán A Szentföld története Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 81-176. p.

Ajtay Gábor A kisebbségek nemzetközi jogvédelme Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 216-228. p.

Ajtay Miklós Magyarság és matematika Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 12-22. p.

Ajtay Miklós Párizsi Magyar Akadémia Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 5-11. p.

Alapy Gyula A magyar nő a történelemben Péchyné Bartóky Mária: A magyar nő könyve. Losonc. 1926. 40-90. p.

Albert István Alber Nep.János Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 33-43. p.

Albert József A provencei troubadourok Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből . Pozsony. 1899. 97-122. p.

Aldobolyi-Nagy György A menekült-vagyon sorsa A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 199-204. p.

Alexander Bernát A háború filozófiájáról Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.

Alexander Bernát A háború, mint nemzetnevelő Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.

Alexander Bernát A hetvenes évek elején A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 20. p.

Alszeghy Zsolt A jezsuiták a magyar irodalomban A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 282-296. p.

Angyal Dávid Elmélkedések a jövőből Imre Sándor: A világháború. Bp. 1917. 227-231. p.

Angyal Dávid Az 1615-iki bécsi török békének titkos pontjai Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 367-382. p.

Angyal Endre Magyarok és csehek Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 84-103. p.

Anna főhercegnő A magyar nő A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 392-395. p.

Albrecht Ferenc A kiegyezési korszak nemzetiségi politikájának értékítélete Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 151-159. p.

Alföldi András A keleti gótok betelepülése Pannóniába Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 121-126. p.

Andriska Viktor Gyakorlati hygiene Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-11—11-47. p.

Apponyi Albert A háború és a nemzeti politika Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.

Apponyi Albert A hírlapíró-fejedelem Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 5-8. p.

Apponyi Albert A kölcsön és a szanálás Halmay Elemér:  Magyarország újjáépítésének kérdéséhez  Bp. 1924. 34-36. p.

Apponyi Albert Az iskolán kívül való tanítás szervezése tárgyában A szabadoktatás országos szervezete Bp. 1909. 5-13. p.

Apponyi Albert Magyarország világpolitikai helyzete A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 531-536. p.

Apponyi Albert Magyarországnak és a rovására megnagyobbodott államoknak történelmi hivatása Igazságot Magyarországnak! Bp. 1928. 2-24. p.

Asztalos János Arisztokrácia és parasztság Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 29. p.

Asztalos Miklós Adatok egy erdélyi impáriumváltozás történetéhez Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 132-150. p.

Asztalos Miklós Az árvíz története Némethy Károly: A pest-budai árvíz 1838-ban . Bp. 1938. 2-165. p.

Ádám László Tanya 1930-ban Tanyai ügyek. Újság-cikkek a "Délmagyarország" című szegedi napilapból . Szeged. 1930. 20-25. p.

Ágai Adolf Zsidónak születni A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 14-15. p.

Ágoston Péter A progresszív eszmék terjesztésének alapelvei A progresszív eszmék terjesztése az iskolában. Nagyvárad. 1919. 1-40.

Ágoston Péter Az általános erkölcstan A progresszív eszmék terjesztése az iskolában. Nagyvárad. 1919. 41-53. p,

Ágoston Péterné A nő gazdasági munkája mint önálló kenyérkereset Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 29-37. p.

Ágoston Péterné Anyavédelem a munkásnő szempontjából Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 122-127. p.

Áldásy Antal A német zsidóság koronázási adója II. Albert idejében Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 259-281. p.


                                                                                                 


*

-B-   Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                                            
B. M. A történelmi oktatás A progresszív eszmék terjesztése az iskolában. Nagyvárad. 1919. 89-103. p.
B. M. Földmíves szocializmus Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 60-73. p.
B. Radó Lili Erzsébet királyné Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 294-306. p.
B. Radó Lili Lórántffy Zsuzsanna Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 150-160. p.
B. Radó Lili Szent Erzsébet Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 20-32. p.
B. Radó Lili Szent Margit Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 34-45. p.
B. Radó Lili Szilágyi Erzsébet Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 70-80. p.
Babits Mihály A magyar jellemről Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 37-86. p.
Badnainé Skopál Ilona Kerámia, porcellán, üveg A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 151-157. p.
Bagyó János Törvényhozásunk emberbaráti működése az elmúlt évszázadban Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 35-48. p.
Baitz József Budapest Székesfőváros Községi Élelmiszerárusító Üzemének működése Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 495-504. p.
Bajcsy-Zsilinszky Endre A zsidókérdés — magyar szemmel A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933. 35-43. p.
Bakos Ákos Vallás és filantrópia Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 355-259. p.
Balanyi György A háború világtörténeti előzményei Imre Sándor: A világháború. Bp. 1917. 3-15. p.
Balanyi György A nemzeti közéletre való nevelés a családban Kisparti János: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház Bp. 1935. 46-77. p.
Balanyi György Acsay Antal Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 369-379. p.
Balanyi György Miskolczy István Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 419-429. p.
Balanyi György Sebes Ferenc Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 431-445. p.
Balassa Imre A magyar szív története Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 17-34. p.
Balassa László Magyar irodalom-tanárok Párizsban A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 137-139. p.
Balassa József A magyar nyelv A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 133-140. p.
Ballagi István Bőrgyógyászat iskoláskorban Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XXI.—9-XXI. p.
Balás P. Elemér Werbőczy, a modern ember Werbőczy István. Kolozsvár. 1941. 4-42. p.
Balázs János Keleteurópa és az összehasonlító történetírás Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 5-30. p.
Balla Antal II. Rákóczi Ferenc élete Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 1. Bp. 1935. 12-262. p.
Balla Antal A filantrópia Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 7-14. p.
Balla Antal A revíziós gondolat Rákosi Jenő: Trianontól Rothermereig 1. Bp. 1928. 26-34. p.
Balla Antal A világháború hatása a gazdasági eszmékre Kornis Gyula et al. A mai világ 3. Bp. 1938. 24-75. p.
Balla Antal Világgazdaság Kornis Gyula et al. A mai világ 3. Bp. 1938. 474-517. p.
Balla Aurél A kereskedelem és az ipar szociális jelentősége a város életében Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 427-452. p.
Balla Ignác Montijo Eugénia Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 96-111. p.
Balla Sándor A tanyai nép lelke Tanyai ügyek. Újság-cikkek a "Délmagyarország" című szegedi napilapból . Szeged. 1930. 26-34. p.
Ballagi Ernő Tízezer! A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 47-49. p.
Ballagi Mór Emancipációt a magyar zsidóságnak! A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 5-7. p.
Balogh Béla A magyarságkutatás antropológiai eredményei Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 7-20. p.
Balogh Jenő A Magyar Tudományos Akadémia és  munkássága A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 238-241. p.
Baloghy Mária Gyárgondozónői szolgálat Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 708-716. p.
Baneth Sándor A "Pro Transsylvania" országos segítőbizottság A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 163-171. p.
Bangha Béla A Jézustársaság az Egyház újkori fejlődésében A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 17-39. p.
Barabás Endre A magyar és a román kultúrpolitika irányai Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 291-320. p.
Barabás Endre A romániai állami elemi oktatás Kornis Gyula: Az elszakított magyarság oktatásügye. Bp. 1927. 13-49. p,
Barabás Tibor Irodalmi problémák A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 89-91. p.
Baranyai Béla Tisza István a külföldi háborús emlékiratokban Tisza Emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen. 1928. 272-296. p.
Baranyai Béla Tisza István mint historikus Tisza Emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen. 1928. 214-231. p.
Baranyai Erzsénet Az olvasás készségének kapcsolata az értelmességgel Imre Sándor: Nevelésügyi tanulmányok. Szeged. 1934. 73-84. p.
Barcs Endre Búcsú Írók a viharban. Bp. 1941. 9-14. p.
Baránszky-Jób László Az esztétikai autonómia kérdése Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 323-350. p.
Barát Endre Riport a "pesti gyerekekről". Zsidó menhelyi gyerekek, akik elparasztosodtak Varsányi Géza: Szociális segítőmunka a gyermek- és ifjúságvédelem terén. Bp.1936. 41-46. p.
Baráth Ferenc Herczeg-bibliográfia Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942. 222-246. p.
Baráth László Az evangélikusok Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 17-22. p.
Baráth Tibor Franciaországi honfitársaink magyarsága A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 7.938. p.
Baráth Tibor Magyar diákmozgalmak Franciaországban A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 98-130. p.
Bartha Károly Honvédelem — közigazgatás — szociálpolitika Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 11-15. p.
Bartók Miklós A lelki jelenségek felosztásának revíziója Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 121-184. p.
Bartucz Lajos A magyarság antropológiája Bartucz Lajos: A magyar nép. Bp. 1943. 11-68. p.
Bartucz Lajos Magyar ember, típus, faj Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 169-192. p.
Bartucz Lajos Magyar faj Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 19-27. p.
Baumgarten Sándor Szempontok a barokk meghatározásához Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 351358. p.
Batthyány Ervin Az anarchizmus A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita Bp. 1904. 22-35. p.
Bazilidesz Barnáné A népművészet pártolása Péchyné Bartóky Mária: A magyar nő könyve. Losonc. 1926. 117-119. p.
Bácskai Magda A divat kisgyermekei Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 225-235. p.
Bácskai Magda A fehérneműtől a tarkaneműig Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 182-187. p.
Bácskai Magda A modern divathölgy alakja és illatszerei Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 295-310. p.
Bácskai Magda Mai hölgy ruhája bölcsőtől a sírig Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 119-139. p.
Bácskai Magda Hogyan születik a nő divat? Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 23-35. p.
Bácskai Magda Irigyelt nő Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 31-43. p.
Bálint György Jegyzetek a pátoszról Írók a viharban. Bp. 1941. 15-32. p.
Bálint Lajos A jövő évtized regénye A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 239-243. p.
Bálint Sándor A parasztélet rendje Bartucz Lajos: A magyar nép. Bp. 1943. 201-248. p.
Bálint Sándor Liturgia és néphit Eckhardt Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében  Bp. 1941. 106-134. p.
Bányai Kornél Balassa Bálint Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 23-30. p.
Bárány Istvánné Az ízléses otthon A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 136-139. p.
Bárány Péter A magyar anyáknak... Bédy Schwimmer Rózsa: A magyar nőmozgalom régi dokumentuma. Bp. 1907. 8-20. p.
Bárczi Géza Nyelvünk magyarsága
Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 87-108. p.
Bárczy Gusztáv Beszédhibák és beszédzavarok Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-8. XVII. p.
Bárdos Lajos Mai magyar ének és zene Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 213-221. p.
Bártl Tivadar A közalkalmazottak megpróbáltatása A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 196-198. p.
Bátori József Diákélet és olvasmányok Kisparti János: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház Bp. 1935. 161-175. p.
Bencs Zoltán A fasizmus szociálpolitikája Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 111-123. p.
Benda Jen Herczeg Ferenc, a hírlapíró Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942.  173-183. p.
Benedek András Magyar irodalom Franciaországban A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 65-72. p.
Benedek László - Angyal Lajos A testvázlatról Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 175-195. p.
Benedek Rózsi Az egri hősnők. Dobó Klára Katica Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 138-146. p.
Benedek Rózsi Bezeredj Amalia Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 228-238. p.
Benedek Rózsi Bohus_Szögyény Antónia Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 283-291. p.
Benedek Rózsi Brunswick Teréz Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 204-215. p.
Benedek Rózsi Déryné Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 218-226. p.
Benedek Rózsi Jósika Júlia Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 260-268. p.
Benedek Rózsi Petróczy Kata Szidónia Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 177-185. p.
Benedek Rózsi Pulszky Teréz Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 270-280. p.
Benedek Rózsi Rozgonyi Cicelle Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 58-67. p.
Benedek Rózsi Veres Pálné Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 247-258. p.
Beöthy Zsolt Háború és kultúra Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.
Berde Mária Enyed Erdélyi városképek. Bp. 1936. 105-158. p.
Berecz Sándor Embervédelem a mezőgazdaságban Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 151-166. p.
Berkes József Szerbia közoktatásügye Kornis Gyula: Az elszakított magyarság oktatásügye. Bp. 1927. 137-185. p.
Berkes József Zsidó szellem a politikában A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933. 78-89. p.
Berkó István Négyéves küzdelmünk a Haza védelmében Paulovits Sándor: Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Bp. 1940. 11-17. p.
Bernát Gyula A szocialista mozgalmak a háború óta Hit- és nemzetvédelmi előadások. Bp. 1926. 125-141. p.
Bernát Gyula Oroszország gazdasági helyzete bolseviki források alapján Hit- és nemzetvédelmi előadások. Bp. 1926. 142-153. p.
Bernát István Zsidók a gazdasági életben A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933. 90-109. p.
Berzeviczy Albert A trianoni szerződés és a lefegyverzés Igazságot Magyarországnak! Bp. 1928. 336-386. p.
Berzeviczy Albert Apponyi működése az Interparlamentris Unióban Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 1-22. p.
Berzeviczy Albert Magyar-olasz kapcsolatok A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 626-630. p.
Bethlen Györgyné Rokonvonások az arisztokrata és a paraszt között Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 30-32. p.
Bethlen István Magyarország újjáépítésének kérdéséhez Halmay Elemér:  Magyarország újjáépítésének kérdéséhez  Bp. 1924. 3-30. p.
Bethlen Margit Néhány találkozóm Herceg Ferenccel Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942.  128-130. p.
Beyer Ede A m. kir. 30. népfölkelő gyalogezred vázlatos története Paulovits Sándor: Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Bp. 1940. 261-270. p.
Bédy-Schwimmer Rózsa Epilog Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 220-235. p.
Bédy-Schwimmer Rózsa Helen Lorin Grenfell Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 164-70. p.
Békefi Remig Nőnevelés a középkorban Weszely Ödön: Nagy pedagógusok. Neveléstörténeti olvasmányok. Bp. 1925. 58-62. p.
Bénárd Ágoston Belgyógyászat Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 47-56. p.
Béry László Kemechey László Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 31-32. p.
Bielek Tibor A család egészségének védelme Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 121-139. p.
Bierbauer Virgil Az 1838. évi árvíz hatása Pest építészetére Némethy Károly: A pest-budai árvíz 1838-ban . Bp. 1938. 246-280. p.
Bingert János Herczeg és a film Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942.  142-148. p.
Bíró Balázs A szociális jogvédelem Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 258-283. p.
Bíró Bertalan A Jézustársaság és a világi tudományok A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 259-281. p.
Bíró Imre Fekete Endre Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 243-262. p.
Bíró Imre Horvath Cirill Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 81-95. p.
Bíró Imre Purgstaller József Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 104-121. p.
Bíró Vencel Vajda Gyula Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 235-241. p.
Bíró Vencel Vass József Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 133-141. p.
Bisztray Gyula A mai magyar irodalom Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 160-183. p.
Bisztray Gyula A "Magyar Szemle" Szekfű Gyula. A történetíró és nemzetnevelő. Bp. 1943. 86-108. p.
Blau Lajos A jogegyenlőség kérdése A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 172-186. p.
Blau Pál Milyen egy palesztínai zsidó falu? Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 52-54. p.
Bleier Mór
A jövő háború képe. Amit mindenkinek tudnia kellene
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 71-79. p.
Bloch, Joseph Samuel — — anekdotáiból Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 55-57. p.
Boda Ernő A magyar zsidóság parlamentje Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 4-5. p.
Boda István A lelki élet egyéni és típusos változatai Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 291-319. p.
Boda István A "lelki" fogalma és az "eszméletek" Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 196-206. p.
Boda István A magyar lélek alapformái és természetes fejlődéslehetőségei Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 21-44. p.
Bodor Antal A magyar falu A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 97-107. p.
Bodó Béla Elesett egy ló Írók a viharban. Bp. 1941. 33-44. p.
Bognár Cecil A magyar nő hivatása Péchyné Bartóky Mária: A magyar nő könyve. Losonc. 1926.  16-21. p.
Bognár Cecil A neveléslélektan fejlődése Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 377-398. p.
Boér Pál A klisé Tíz írás a nyomdászatról. Bp. 1942. 174-185. p.
Bolya Lajos A polgárság Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 149-157. p.
Bonczos Miklós Az Alföld szociális problémái Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 593-601. p.
Bonkáló Sándor Czambel és a rutének Steier Lajos: Czambel emlékkönyv. Pécs. 1937. 138-145. p.
Borbély István A Jézustársaság és az egyházi tudományok A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 219-258. p.
Borsody István Magyarország és a csehszlovákiai Magyarság Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 211-219. p.
Bozó Pál A m. kir. 306. honvéd gyalogezred vázlatos története Paulovits Sándor: Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Bp. 1940. 275-280. p.
Bozóky Gyula Magyarok kegyelete a Szentföldön Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 167-186. p.
Bódy Tivadar Minő kárt okozott Budapestnek a bolsevizmus? Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 120-131. p.
Bónis György Törvény és szokás a Hármaskönyvben Werbőczy István. Kolozsvár. 1941. 122-140. p.
Bödey József Magyarok és bolgárok Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 216-240. p.
Bracskó Antal Adatok az ezred történetéhez Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 26-38. p.
Brandestein Béla A gyakorlati emberismeret jövője Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942.
Brandestein Béla Egyéni és közösségi szellem A szellemi lét. Bp. 1937. 85-97. p.
Braun Soma Értelem és ösztön A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 68-72. p.
Brogyányi Kálmán A művészet Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 126-130. p.
Bródy László Nyomdai eljárások Tíz írás a nyomdászatról. Bp. 1942. 138-153. p.
Bródy Zsigmond Miért ellenzik az emancipációt? A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 12-13. p.
Brunet, Rene Hatásköri túllépés a nemzetközi döntőbíráskodásban A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 650-657. p.
Bud János Állami pénzgazdálkodás A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 449-452. p.
Buday Árpád Dacia superior egyeteme Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 258-276. p.
Buday Gyula Családmentés — Nemzetmentés Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 14-23. p.
Buchinger Manó Társadalmi változások és a munkásosztály A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 65-75. p.
Bucsay Mihály Logikai alaptételek Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 18-56. p.
Bucsay Mihály Mitrovics Gyula bölcselete Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 3-18. p.
Buday Árpád Van-e alapja a dáko-román kontinuitás elméletének? Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 127-137. p.
Budinszky Károly A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 234-238. p.
Búza Barna Az októberi földreform Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp. 1923. 29-57. p.
Búza László A háború és a nemzetközi jog Háborús előadások - Sárospatak. Bp. 1916. 58-82. p.
Búza László A német nemzeti szocializmus nemzetközi jogi felfogása Új irányok a nemzetközi jogban. Bp. 1938. 3-20. p.
Búza László Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben  a kisebbségi szerződések szerint Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 203-215. p.

                                               

*

-C-                                      Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                    
Cholnoky Jenő A déli hadszíntér A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 38-44. p.
Cholnoky Jenő A magyar föld A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 59-65. p.
Cholnoky Jenő A világháború színtere Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.
Cholnoky Jenő Az északi hadszíntér A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 23-37. p.
Cholnoky Jenő Magyar felfedező utazók A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 298-309. p.
Citronyiné Bikkfalvy Ilona Hogyan foglalkoztassuk otthon gyermekeinket? Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 89-98. p.
Christian Kálmán A m. kir. nagyváradi 41. népfelkelő gyalogzászlóalj vázlatos története Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 222-228. p.
Czettler Jenő A falusi lakosság családvédelme Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 53-65. p.
Czettler Jenő
A magyar gazdák az erdélyi menekültekért
A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 144-146. p.
Czettler Jenő Keresztyén kultúra és magyar feltámadás Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 17-22. p.
Czóbel István A társadalmi fejlődés iránya A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita Bp. 1904. 128-147. p.
Czuczor László Csehek és magyarok Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 194-207. p.
Csaba Rezső Sorsunk és építészetünk Csaba Rezső: Hajlék. Bp. 1944. 91-106. p.
Csanády György Erdély Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 31-37. p.
Csapláros István Magyarok és lengyelek Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 61-83. p.
Csapodi Csaba Katolicizmus Szekfű Gyula. A történetíró és nemzetnevelő. Bp. 1943. 40-51. p.
Csapody István A tanulók szeme Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XXII.—16-XXII. p.
Csánk Endre A művelt,udvarias úr Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 12-30. p.
Csárszky István Karácsony ünnepe Bethlehemben Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 155-161. p.
Császár Elemér A magyar irodalom jellemző vonásai A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 141-153. p.
Császár Elemér A "Zalán-futásá"-nak százéves fordulóján Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 541-555. p.
Császár Elemér Rákóczi a magyar költészetben Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 124-148. p.
Csávossy Elemér A rend erőforrása: a szentgyakorlatok A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 91-107. p.
Csekey István A Tripartitum bibliográfiája Werbőczy István. Kolozsvár. 1941. 142-194. p.
Csekey István Szeged társadalomrajza Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 468-478. p.
Csekey István Werbőczy és a magyar alkotmányjog Werbőczy István. Kolozsvár. 1941. 44-81. p.
Csepely György Környezettanulmányok Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 815-824. p.
Csergő Hugó A magyar zsidóság szerepe a századforduló szellemi életében Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 11-15. p.
Csergő Hugó Zsidó újságírók a nemzeti eszme szolgálatában A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 73-75. p.
Csernoch János A szanálás kérdéséhez Halmay Elemér:  Magyarország újjáépítésének kérdéséhez  Bp. 1924. 31-34. p.
Csernoch János Egyház és háború Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.
Csernoch Jenő Apponyi egyénisége Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 23-25. p.
Csikós Tóth András Az otthon esztétikája „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 106-113. p.
Csuka Zoltán Magyarok és délszlávok Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 134-143. p.
Csuppay Lajos Az Ausztriához csatolt terület közoktatásügye Kornis Gyula: Az elszakított magyarság oktatásügye. Bp. 1927. 219-230. p.
Csűrös Zöltán Bevezetés Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 9-13. p.
Csűrös Zöltán Ruházkodásunk Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 553-571. p.

                                                         

*

-D-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                            
Darányi Gyula Általános iskolaegészségtan Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 2-26. p,
Darkó Jenő Tisza István etikai eszméi Tisza Emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen. 1928. 68-79. p.
Darvas Andor Egy középiskolai osztály alakulása nyolc év alatt Imre Sándor: Nevelésügyi tanulmányok. Szeged. 1934. 51-72. p.
Darvas János Politikai életünk húsz éve Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 58-79. p.
Darvas Róbert Néhány népszerű kártyajáték Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 245-262. p.
Dánielné Lengyel Laura Bornemissza Anna Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 162-173. p.
Dánielné Lengyel Laura Hedvig királynő Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 48-56. p.
Dánielné Lengyel Laura Patolcsy Zsófia Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 126-135. p.
Deák János A keresztyénség és az Ó-Testámentom Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából . Sopron. 1930. 244-273. p.
Deér József A magyar-horvát államközösség kezdetei Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 97-131. p.
Degré Alajos Öregcserkészet Párizsban A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 159-173. p.
Denk Arnold Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 303-309. p.
Deseő Antal A földreform, mint az utóbbi évek jelensége, különös tekintettel Magyarországra Hit- és nemzetvédelmi előadások. Bp. 1926. 89-124. p.
Detre László A baktériumok szerepe az élet körforgásában A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 161-166. p.
Deutsch Antal A magyar zsidóság a közgazdaságban A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 141-151. p.
Devecska Ferenc Volhynia Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 182-194. p.
Dezséry László Ébredő ifjúság Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 23-27. p.
Décsi Imre
A jövő évtized fáradt embere
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 91-103. p.
Dékány István A pedagógiai eros Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 553-562. p.
Dékány István A társadalomlélektan irodalma Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 349-376. p.
Dénes Lajos Emberi dokumentumok Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp. 1923. 181-205. p.
Dénes Tibor Bessenyei és a tragikus gondolat Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 359-369. p.
Dénes Tibor Szent Jeanne d'Arc Korunk szentjei. Bp. 1938. 153-191. p.
Déri Imre A szobrok beszélnek Írók a viharban. Bp. 1941. 45-62. p.
Dézsi Lajos Paskó Kristóf és a "kétszarvú ember". Egy erdélyi török követ a 17. században Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 395-401. p.
Diener-Dénes József A magyarországi nemzetiségi kérdés A magyarországi nemzetiségi kérdés. Bp. 1911. 9-17. p.
Diósi Géza Katona Mihály Dénes Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 54-63. p.
Diósi Géza Tóth Ker. János Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 97-103. p.
Ditrói Mór Herczeg Ferenc, a színműíró Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942. 205-209. p.
Divald Kornél Az iparművészet Magyarországon A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 352-361. p.
Divéky Adorján Lengyelország történelmi fejlődése Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 118-131. p.
Dobrovits Sándor Szociális igazgatás és statisztika Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 237-245. p.
Domanovszky Sándor Ürményi József perszonális kegyvesztése Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 531-540. p.
Doros Gábor A prostitúció leküzdésének kérdése Magyarországon Doros Gábor: Küzdelem a leánykereskedés és a prostitúció ellen. Bp. 1935. 23-49. p.
Dóczy Imre A protestáns diákszövetség Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 28-32. p.
Dréher Imre A családi élet védelme a magyar szociálpolitikában Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 115-118. p.
Dudek János A szegényügy és a pedagógiai szempontok Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 39-47. p.
Dunst Andor A Monte San Gabrielei harcok utolsó hete Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 197-206. p.
Dunst Andor Részletek harctéri naplómból Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 51-72. p.
Dupuis, Charles Magyarország és a nemzetközi bíráskodás A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 584-594. p.
Durand Félix A papiros Tíz írás a nyomdászatról. Bp. 1942. 86-115. p.*

-E-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                          

Emberbaráti szeretet a kereskedelemben és iparban Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 183-192. p.

Embermentés a legmodernebb eszközökkel Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 53-108. p.

Embermentés az igazságszolgáltatásban Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 167-182. p.
Ebergényi Sándor A jótékonyság az ókortól a mai korig Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 56-70. p.
Eckhardt Sándor A magyarság külföldi arcképe Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 87-136. p.
Eckhardt Sándor Attila a mondában Németh Gyula: Attila és hunjai. Bp. 1940. 143-216. p.
Eckhardt Sándor Évfordulón Szekfű Gyula. A történetíró és nemzetnevelő. Bp. 1943. 7-16. p.
Eckhardt Sándor Újabb adatok a magyar felvilágosodás történetéhez Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 525-530. p.
Eckhardt Tibor Magyarország és az utódállamok A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 639-649. p.
Eckhart Ferenc A magyar nemzet rövid története A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 7-32. p.
Eckhart Ferenc Mária Terézia és a magyar parasztkérdés Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 499-512. p.
Edelscheim Gyula Ella A 80 éves Herczeg Ferenc Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942.  123-125. p.
Ego Gróf Teleki Blanka Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 239-245. p.
Ego Hampelné Puszky Polyxena Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 307-312. p.
Egyed Aladár Falugondozás Péchyné Bartóky Mária: A magyar nő könyve. Losonc. 1926. 96-101. p.
Eisler Mátyás A háború mint az erkölcsi élet próbája 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 96-98. p.
Eöttevényi Olivér A trianoni szerződés kulturális következményei Igazságot Magyarországnak! Bp. 1928. 178-257. p.
Elekes Imre Pedagógiai problémák és a háború Háborús előadások - Sárospatak. Bp. 1916. 84-113. p.
Emőd Tamás Utazni, nézni, látni Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 197-206. p.
Enyedy Andor Krisztus és a magyar ifjúság Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 33-58. p.
Eöttevényi Olivér Apponyi és a Magyar Külügyi társaság Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 26-52. p.
Eöttevényi Olivér Magyarország és a függetlenségi eszme A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 566-575. p.
Eppler Sándor Magyar zsidó iskolákat a Kárpátalja vidékére! A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 94-96. p.
Erdei Ferenc A paraszti társadalom Bartucz Lajos: A magyar nép. Bp. 1943. 114-135. p.
Erdei Ferenc Népi demokrácia Demokrácia. Bp. 1945. 7-12. p.
Erdélyi László Az ezeréves magyar elnyomás Rákosi Jenő: Trianontól Rothermereig 1. Bp. 1928.35-37. p.
Erdélyi László Bajtársi egyesületek a magyar lovagkorban Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 249-258. p.
Erdősi Dezső
Zsidók a magyar irodalomban
A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 91-95. p.
Ereky István A közigazgatási jog és a közigazgatási jogtudomány kialakulása Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 11-33.. p.
Erős Gyula Fehér Ápád Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 19-20. p.
Esze Tamás Az urak és a nép... Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 39-47. p.
Esztergár Lajos Szociális közigazgatás Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 134-173. p.
Evési Sándor A magyar színpad A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 346-351. p.
Éder-Szászy László A serdülő gyermek Kisparti János: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház Bp. 1935. 101-125. p.
Éliássy Sándor A m. kir. rendőrség szociális tevékenysége Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 246-257. p.*

-F-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                                                     

Főnök és alkalmazott Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 147-153. p.
Faladi Béla Erdélyi Károly Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 313-325. p.
Faluhelyi Ferenc A fasizmus nemzetközi joga Új irányok a nemzetközi jogban. Bp. 1938. 21-34. p.
Faragó Béláné A mi mindennapi kenyerünk „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 80-92. p.
Faragó Miksa A szovjet pénzügyei Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 67-82. p.
Faragó Tibor A matematikában tehetséges tanuló Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 565-593. p.
Farkas Edit Terapeutikus szempontok a szegényügyben Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 24-29. p.
Farkas Gyula A nagy költők tanúságtétele Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 263-296. p.
Fayer Márta-Molnár Ilona A gazdasági élet lélektana Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 418-445. p.
Fábián Béla A bolseviki világpropaganda módszerei, eszközei és eredményei Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 177-194. p.
Fábián Béla Emberhiány A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 86-87. p.
Fábián Béla Nehéz időkben kell hinni a régi idálokban... Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 9-10. p.
Feiks Jenő A férfiing forradalma Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 188-192. p.
Feiks Jenő A férfiruha díszei, pótlékai, hóbortjai és kínszenvedései Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 236-262. p.
Feiks Jenő A jól öltözött férfi kis kódexe Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 90-118. p.
Feiks Jenő Férfi-divat és divat-férfi Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 36-45. p.
Feiks Jenő Illik ez lóversenyen? Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 207-217. p.
Feiks Jenő Szakáll, bajusz, férfifrizura Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 311-318. p.
Fekete Sándor Az anya- és csecsemővédelem Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 2-V—10-V. p.
Feleki Géza Európa 1940-ben A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 66-71. p.
Fellner Frigyes A jelezálogtehermentesítés kérdéséhez Ünnepi dolgozatok a társadalomtudományok köréből. Bp. 1905. 2-24. p.
Fellner Frigyes Mibe került a világháború? Kornis Gyula et al. A mai világ 3. Bp. 1938. 190-211. p.
Ferdinándy Gejza Papirosszabványok Tíz írás a nyomdászatról. Bp. 1942. 118-135. p.
Ferenczi Zoltán Jókai Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 631-637. p.
Fettich Nándor A hunok régészeti emlékei Németh Gyula: Attila és hunjai. Bp. 1940. 227-264. p.
Feuerstein-Kova Albert Tűzcsóvák fényében 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 56-63. p.
Féja Géza A magyar asszonyíró. Kaffka Margit és a sorsforduló Magyarország Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 44-51. p.
Féja Géza Magyar Hellász Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 38-43. p.
Féja Géza Társadalom és építészet Csaba Rezső: Hajlék. Bp. 1944. 46-54. p.
Fényes László A háború elvesztése és a forradalom Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp. 1923. 111-133. p.
Fenyő Miksa A magyar gyáripar A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 477-481. p.
Fenyő Miksa Az ipar szocializálása Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 112-119. p.
Fenyő Miksa Az ipari termelés világfilmje Kornis Gyula et al. A mai világ 3. Bp. 1938. 254-307. p.
Fináczy Ernő Apáczai Csere János emlékezete Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 383-393. p.
Firml Aladár
Az állampolgári nevelés és a háború
A háború és az iskola. Bp. 1915. 5-33. p.
Fischer Endre Ókori demokrácia Demokrácia. Bp. 1945. 13-42. p.
Fischer Gyula Az evangélium társadalomerkölcsi gondolatvilága A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 34-40. p.
Fischer Ignác A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 160-164. p.
Fitz József A kezdet Tíz írás a nyomdászatról. Bp. 1942. 8-24. p.
Fizély Imre A magyar iskola Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 108-118. p.
Flachbart Ernő Czambel publicisztikai működése Steier Lajos: Czambel emlékkönyv. Pécs. 1937. 95-177. p.
Flaxmayer József A székesfővárosban folytatott étkeztetési akciók A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 210-214. p.
Fluck András A munkások gyermeknevelési pótléka Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 688-701. p.
Fodor Gyula Zsidó művészek a magyar zenei kultúráért A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 118-126. p.
Fodor Miklós A tegnap, a Ma és a Holnap mozija A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 212-218. p.
Fogarasi Albert Nagyenyeden Tabéry Géza: Jókai Erdélyben.Arad. 1925. 102-108. p.
Fogarasi Béla Magyarok és oroszok Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 32-47. p.
Folkusházy Lajos A m. kir. hírszerző- és propaganda szolgálata a 7. hadsereg kötelékében Paulovits Sándor: Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Bp. 1940. 281-283. p.
Fónagy Ödön A Magyar Zsidó hadi Archívum 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 143-144. p.
Fónyad Dezső A világnézeti válság haszna az ifjúságra Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 53-62. p.
Földes Artúr Zsidóhitű magyar politikusok A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 127-131. p.
Földes Béla A trianoni békeparancs hatása a magyar közgazdaságra Igazságot Magyarországnak! Bp. 1928. 260-309. p.
Földes Béla Apponyi gazdaságpolitikai és társadalompolitikai felfogása Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 53-69. p.
Földes Béla Néhány adat a magyar bankügyről A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 453-463. p.
Földes Lajos Az anyák egészsége Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 152-155. p.
Földes Mihály A szocialista esztétika feladatai A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 81-88. p.
Földes Papp Károly Magyar út Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 48-52. p.
Földvári Ferenc Az iskolaorvos szerepe a bőrbetegségek gyógykezelésében Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 10-XXI_15-XXI. p.
Földváry László Idősb hadadi Wesselényi Miklós báró és cserei Ilona előzetes küzdelme és szenvedése vallásáért Magyar protestáns egyháztörténeti monográfiák Bp. 1898. 176-245. p.
Fraknói vilmos Hazai iskolázás a XVI. században Weszely Ödön: Nagy pedagógusok. Neveléstörténeti olvasmányok. Bp. 1925. 83-85. p.
Frank Antal A szülők szórakozása és a gyerek Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 63-67. p.
Frank Antal Furcsaságok a nevelésben Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 83-88. p.
Frankel György A mai otthon Frankel György: A mai otthon írásban és képben. Bp. 1933. 7-23. p.
Frankl Ernő Newyork zsidósága Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 82-85. p.
Frey András — Gratz Gusztáv A nemzetközi viszonylatok Kornis Gyula et al. A mai világ 2. Bp. 1938. 142-304. p.
Frey András Rétegek és egyének morális vizsgája Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 33. p.
Frideczky József Maywald József Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 281-287. p.
Friedreich Ede Jallosics András Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 64-79. p.
Frisch Ármin A békeeszme a zsidó világszemléletben 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 122-124. p.
Fügedi Erik A nyugati szláv néphatár története Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 58-74. p.
Fülöp Zsigmond Örök béke A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 105-110. p.
Füsti Molnár Sándor Szociológia és építészet Csaba Rezső: Hajlék. Bp. 1944. 55-75. p.*

-G-                                                                 
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Gaál Jenő Apponyi és a magyarságnak nemzeti érzésben egyesítése világszerte Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 70-90. p.
Gaál Jób Zsidó képzőművészekről A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 114-117. p.
Gabányi János II. Endre keesztes hadjárata Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 177-192. p.
Gabányi János A háború küszöbén A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 1-10. p.
Gabányi János Az első benyomulás Orosz-lengyelországba A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 107-112. p.
Gabányi János Bukovina visszafoglalása 1915 január közepétől 1915 április elejéig A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 247-260. p.
Gabányi János Előnyomulásunk a Vjeprz és a Bug között A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 123-131. p.
Gabányi János Előnyomulásunk Lublin felé A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 113-122. p.
Gabányi János Események a Kárpátokban Przemysl elestéig A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 225-236. p.
Gabányi János Felvonulás. Haderőink csoportosítása A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 103-106. p.
Gabányi János Mozgósítás A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 11-14. p.
Gabányi János Przemysl második ostroma és eleste A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 237-247. p.
Gabányi János Tavaszi küzdelmek a Kárpátokban. 1915. március 20-tól április végéig A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 261-275. p.
Gabányi János Téli hadjárat a Kárpátokban A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 219-224. p.
Gagyi Jenő Jancsó Benedek Bukarestben Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 23-46. p.
Gallina Frigyes Menekülés a harctéren A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 221-225. p.
Gazdag Géza A négyes honvédek külzdelmei az 1916. évben lefolyt Isonzó csatákban Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 129-137. p.
Gábor Gyula Mi az emancipáció? A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 17-18. p.
Gál László A művészettörténeti időprobléma Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 52-56. p.
Gál Miklós Múlt, jelen, jövő... Magyar zsidók a mezőgazdaségi kultúra szolgálatában Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 24-28. p.
Gáldi László A diák szó múltja és jelenje A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 131-136. p.
Gáldi László Jegyzetek a párizsi magyarság nyelvállapotáról A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 38-52. p.
Gáldi László Magyarok és albánok Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 169-176. p.
Gálffy László A jezsuita szellem A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 148-174. p.
Gálócsy Árpád A szocialista agitáció elméleti alapelvei és azok bírálata Hit- és nemzetvédelmi előadások. Bp. 1926. 1-30. p.
Gálócsy Árpád Az agitáció Hit- és nemzetvédelmi előadások. Bp. 1926. 31-37. p.
Gárdonyi Albert Budapest székesfőváros A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 66-76. p.
Gáspár Antal Rákosi Jenő a rajzoló szemében Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 314-317. p.
Gáspár Artur A második kárpáti betörés A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 289-304. p.
Gáspár Artur Az első kárpáti betörés A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 177-196. p.
Gáspár Artur Az oroszok támadó hadjárata Lemberg felé A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 149-167. p.
Gáspár Artur Haderőnk új csoportosítása október végén A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 257-260. p.
Gáspár Artur Przemysl első ostroma A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 209-218. p.
Gáspár Artur Visszavonulás a San mögé A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 168-176. p.
Gáspár Zoltán Mi a tanya és mi a szállás? Tanyai ügyek. Újság-cikkek a "Délmagyarország" című szegedi napilapból . Szeged. 1930. 3-8. p.
Gegus Dániel A rendőrségi gyermekvédelem és a rendőri gyermekbíróság Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 203-208. p.
Gellért Samu Egy a sok közül 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 78-82. p.
Geőcze Sarolta A konzervativizmus és a keresztény szocializmus A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita Bp. 1904. 68-85. p.
Gerevich Tibor A magyar művészet szelleme Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 319-488. p.
Gerevich Tibor A művészet szociális feladatai különös tekintettel a közigazgatásra Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 96-102. p.
Gerevich Tibor Antonio Abondio Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 463-497. p.
Gerevich Zoltán A történelmi együttélés tanulságai A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 33-39. p.
Gergely Győző A proletárság a francia történelemben A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 45-59. p.
Gergely Janka A nőtisztviselői pálya Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 38-42. p.
Gergely Lajos A világ füstben és lángban A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 331-349. p.
Gerlóczy Zsigmond Az iskolaorvos működése a fertőző betegségek elleni működésben Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XIV.—34-XIV. p.
Germán Tibor Iskolai fülbetegségek Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XIV.—10-XIV. p.
Gesztelyi Nagy Lászlóné Szeresd a virágot! „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 114-123. p.
Giesswein Sándor A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 115-119. p.
Giesswein Sándor Az amerikai szegényügyről Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 231-241. p.
Gineverné Győry Ilona Harriet Beecher-Stowe Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 114-131. p.
Gineverné Győry Ilona Madame de Maintenon Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 74-94. p.
Gineverné Győry Ilona Nightingale Florence Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 134-153. p.
Glattfelder Gyula A katolikus egyház szociális célkitűzései Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 383-394. p.
Glüklich Vilma A gyermek védelme saját környezetével szemben Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 131-136. p.
Glüklich Vilma Sonja Kovalevska Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 156-164. p.
Gogolák Lajos A pánszlávizmus Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 150-167. p.
Gogolák Lajos A szlovák és ruszin nemzetiség története Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 253-278. p.
Gogolák Lajos Nemzetpolitika Szekfű Gyula. A történetíró és nemzetnevelő. Bp. 1943. 52-63. p.
Gombocz Zoltán A magyar illabiális á történetéhez Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 155-161. p.
Gombos Zoltán Harcok a Montes San Gabrielén és a Piave mellett Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 207-216. p.
Gorka Sándor A mai biológia világképe Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 15-83. p.
Gortvay György A gyermekek és fiatalkorú munkások védelme. Tanoncvédelem Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 10-VII.—11-VII. p.
Gortvay György A szociális gondozás iránya Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-IV.—3-IV. p.
Gortvay György A Társadalomegészségügyi Múzeum munkássága Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 918-929. p.
Góth Sándor Emlékek Herczeg Ferencről Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942.  151-156. p.
Graetzer József A játékos ember Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 263-288. p.
Gragger Róbert Egy magyar tudós sorsa. Rotarides Mihály Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 437-452. p.
Gratz Gusztáv A jelenkor politikai fejlődése Kornis Gyula et al.  A mai világ 2. Bp. 1938. 10-18. p.
Gratz Gusztáv A liberalizmus A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita Bp. 1904. 2-20. p.
Gratz Gusztáv A világháború utáni kor története Kornis Gyula et al. A mai világ 2. Bp. 1938. 20-139. p.
Gratz Gusztáv Magyarország és a bolsevizmus A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 576-579. p.
Gratz Gusztáv Magyar német relációk A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 617-621. p.
Grossmann Zsigmond Egyenjogúság és asszimiláció A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 187-190. p.
Gróh Gyula Az anorganikus kémia mai állása Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 510-551. p.
Grünbaum Ernő Mit várhatunk a kozmetikától? A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 319-324. p.
Gulyás József A világháború és a magyar költészet Háborús előadások - Sárospatak. Bp. 1916. 28-55. p.
Gunda Béla Magyar-szláv néprajzi kapcsolatok Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 205-226. p.
Gunda Béla A magyarság néprajzi csoportjai Bartucz Lajos: A magyar nép. Bp. 1943. 91-113. p.
Gyalui Farkas Jókai Kolozsvárt Tabéry Géza: Jókai Erdélyben.Arad. 1925. 40-78. p.
Gyáni Sándor A franciaországi magyar sajtó jelen állása A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 53-64. p.
Gyökössy Endre Magyar advent Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 63-66. p.
Győrffy István A magyarság néprajza A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 109-125. p.
Győri Imre A magyar társadalmi gyermekvédelem Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 287-294. p.
Győry Bella Gyermekgyógyászat a szegényeknél Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 122-129. p.
Győry Tibor Magyarország szerepe az orvostudomány fejlődésében A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 268-272. p.
Győry Tibor Semmelweis Ignác Az orvosi tudomány magyar mesterei. Bp. 1924. 95-119. p.
Gyulai Ágost
A háború és az irodalom
A háború és az iskola. Bp. 1915. 34-64. p.
Gyulay József Hogyan fűtsük ésszerűen lakásunkat? A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 108-126. p.
Gyulay Tibor A mai magyar ipar Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 113-132. p.*
-H-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                             
H. A. A francia nyelv és irodalom tanítása a progresszió szolgálatában A progresszív eszmék terjesztése az iskolában. Nagyvárad. 1919. 67-77. p.
H. A. Csongrádi munkáslakások Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 52-58. p.
H. A. Földmíves szocializmus Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 94-104. p.
Hacker Boriska Tanítás különböző fokon- Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 65-67. p.
Hadrovics László A déli szláv népek kultúrája Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 132-149. p.
Hadrovics László Magyar-szláv irodalmi érintkezések Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 189-204. p.
Hadrovics László Magyarok és horvátok Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947.
Haiman-Kner György Nyomtatott betű, mai betű, magyar betű Tíz írás a nyomdászatról. Bp. 1942. 156-172. p.
Hainiss Elemér Gyermekgyógyászat Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 2-XVII.—15-XVII. p.
Hajdú Miklós Világnézletek csatája 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 33-37. p.
Hajós Lajos A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 57-69. p.
Halasy-Nagy József A kultúra Kornis Gyula et al.: A mai világ 1. Bp. 1938. 84-172. p.
Halasy-Nagy József A világnézet Kornis Gyula et al.: A mai világ 1. Bp. 1938. 34-82. p.
Halácsy Endre A cserkészfiúk A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 215-217. p.
Haltenberger Ince A parasztság Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 158-165. p.
Hammer Dezső A fertőtlenítés Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XV,—8-XV. p.
Hamvas Béla Poetica metaphysica Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 370-384. p.
Hanauer István Etikai szempontok a szegények gondozásában Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 98-103. p.
Hankiss János A magyar kultúra folytonossága Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 219-223. p.
Hankiss János A magyar irodalom sajátos értékei A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 162-168. p.
Hankiss János A mai magyar a többi nemzetek előtt Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 222-232. p.
Hantos Elemér
A kapitalizmus jövőcélja — a szociál-kapitalizmus
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 51-60. p.
Hantos Elemér A magyar ifjúság sorsa és hivatása Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 67-77. p.
Hantos Elemér A világháború gazdasági okai és hatásai Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.
Hantos László Gazdasági életünk húsz éve Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 80-92. p.
Harangi László Az ítélet Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 72-80. p.
Haraszti Emil II. Rákóczi ferenc a zenében Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 170-268. p.
Harrach Béla Az Országos Szociálpolitikai Intézet és a széles néprétegek jogvédelme Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 813-814. p.
Harrer Ferenc A háborús jótékonyság munkája A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 132-133. p.
Harsányi Adolf Nők a vendéglős- és kávésiparban Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 57-65. p.
Harsányi Zsolt Rákosi Jenő és a magyar zene Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 332-344. p.
Harsányi Zsolt Rákosi Jenő nyelve Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 260-265. p.
Hatvany Lili A prém, a kalap s a cipőfélék élettana Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 213-224. p.
Hatvany Lili A test átgyúrása és hozzáidomítása a divathoz Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 285-294. p.
Hatvany Lili Amit a ruha alatt hordunk Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 175-181. p.
Hatvany Lili Kinek és miértöltözködünk? Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 7-22. p.
Hatvany Lili Mit vegyek fel? Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 73-89. p.
Havas Miksáné A Patronázs műhelyéből Varsányi Géza: Szociális segítőmunka a gyermek- és ifjúságvédelem terén. Bp.1936.  29-40. p.
Hazai Samu A háború tényezői Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.
Hántó Gyula Hám Antal Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 381-389. p.
Hegedűs Lóránt A községi adók áthárításának elméleti szempontjai Ünnepi dolgozatok a társadalomtudományok köréből. Bp. 1905. 26-42. p.
Hegedűs Lóránt A pénz sorsa és misztériuma Kornis Gyula et al. A mai világ 3. Bp. 1938. 426-472. p.
Hegedűs Lóránt Áttekintő bevezetés Kornis Gyula et al. A mai világ 3. Bp. 1938. 10-22. p.
Hegedűs Lóránt Jézus, a gyermek Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 78-80. p.
Hegedűs Lóránt Rákosi Jenő fejlődése Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 148-152. p.
Hegedűs Margit A korszerű szőnyegekről A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 143-146. p.
Hegedűs Sándor Lujza néni Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942.  131-138. p.
Heinlein István A néptribunság keletkezése és betöltése Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 75-91. p.
Hekler Antal Michelangelo-tanulmányok Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 361-366. p.
Heller Farkas A szociálpolitika alapja és lényege Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 65-73. p.
Hemm János A Jézustársaság a szentség fényében A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 297-365. p.
Hencz Lajos A m. kir. posta a menekültügy szolgálatában A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 184-187. p.
Hepp Bajan Ernő Egy és más a magyar állami gyermekvédelemről Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 899-909. p.
Herczeg Ferenc Móra Ferenc Móra Ferenc emlékezete.. Bp. 1934. 5-7. p.
Herczeg Géza Lengyel zsidók között 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 127-130. p.
Herman Lipót Az intelligens ember műélvezete Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 119-128. p.
Hermann Egyed Bellarmin Szent Róbert Korunk szentjei. Bp. 1938. 121-151. p.
Herzfelder Gábor A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 165-167. p.
Hetessy Kálmán A házasságok az égben köttetnek „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 25-33. p.
Hevesi Sándor A színház Kornis Gyula et al.: A mai világ 1. Bp. 1938. 449-506. p.
Hevesi Sándor A színház a következő tíz évben A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 235-243. p.
Hevesi Simon A destrukció vádja A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 14-20. p.
Hevesi Simon A közeli viszontlátás... A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 88-89. p.
Hevesi Simon A patronázs vallási alapjai Varsányi Géza: Szociális segítőmunka a gyermek- és ifjúságvédelem terén. Bp.1936.  4-7. p.
Héderváry-Radó Klára Radó Sámuel Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 46-51. p.
Hindy Zoltán A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének szervezete és működése Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 334-347. p.
Hirschler Ignác Bókai János Az orvosi tudomány magyar mesterei. Bp. 1924. 167-177. p.
Hitter József A jezsuita lelkiség A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 130-147. p.
Hodinka Antal Muszka könyvárusok hazánkban 1711-1771. Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 427-436. p.
Holub József A fiúsításról Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 305-319. p.
Horn Ede Szabadalmak helyett szabadságot! A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 11-12. p.
Hornyánszky Gyula Demokratikus eszmék és intézmények a görögök között a közvélemény keletkezésének szempontjából Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 65-74. p.
Horváth Barna Demokrácia és jog Demokrácia. Bp. 1945. 43-67. p.
Horváth Béla Mit mond a magyar nép Írók a viharban. Bp. 1941. 71-78. p.
Horváth Henrik Az árvíz a művészetben Némethy Károly: A pest-budai árvíz 1838-ban . Bp. 1938. 356-398. p.
Horváth Jenő A békeszerződések megalkotása Pilch Jenő: A világháború története . Bp. 1927. 342-354. p.
Horváth Jenő A trianoni szerződés diplomáciai története Igazságot Magyarországnak! Bp. 1928. 20-106. p.
Horváth Jenő A világháború politikai előzményei Pilch Jenő: A világháború története . Bp. 1927. 8-64. p.
Horváth Jenő Magyarország felelőssége a háborúért és Apponyi akciója Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 91-125. p.
Horváth Jenő Magyarország külpolitikai kapcsolatai Angliával A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 622-625. p.
Horváth Jenő Magyarország külpolitikai kapcsolatai és a magyar diplomaták A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 595-604. p.
Horváth Kálmán Az egészségügyi és jóléti intézmények pusztulása A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 205-209. p.
Horváth Mihály Az elferdülések megelőzéséről Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 103-116. p.
Horváth Mihály Testegyenészet Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XIX.—19-XIX. p.
Horváth Richárd Passzionista Szent Gábor Korunk szentjei. Bp. 1938. 193-221. p.
Horváth Zsigmond A szentföldi műemlékek Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 305-322. p.
Horváth Zsigmond Különféle szerzetesrendek és intézetek a Szentföldön Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 310-316. p.
Hoványi Lajos Adórendszerünk szerepe a családvédelemben Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 216-254. p.
Hóman Bálint Kishevesi Hevenesi Gábor. Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 453-462. p.
Hóman Bálint Magyar jezsuiták A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 11-15. p.
Hóman Bálint Magyar múlt, magyar jövő Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 233-240. p.
Hőgyes Endre Fodor József Az orvosi tudomány magyar mesterei. Bp. 1924. 179-196. p.
Hubay Jenő A magyar zeneművészet mai helyzete európai viszonylatban A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 337-345. p.
Hubay Jenő Apponyi és a zeneművészet Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 126-130. p.
Hubay Sándor A magyar mezőgazdaság Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 93-113. p.
Hueber Viktor Az osztrák-magyar és német offenzíva Oroszország ellen A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 285-328. p.
Hueber Viktor Offenzívánk a Középső-Bug ellen. Breszt-Litovszk eleste és az orosz front szétszakítása A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 367-384. p.
Hueber Viktor Offenzívánk folytatása kelet felé. Bevpnulásunk Lembergbe A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 329-338. p.
Hueber Viktor Támadásunk a nagy orosz erődítési terület ellen: Ivangorodig és Varsóig A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 339-366. p.
Hunya Dániel A rendalapító: Loyolai Szent Ignác A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 40-90. p.
Huszár Károly A bolsevizmus kultúrpolitikája Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 83-95. p.
Huszár Károly A bolsevizmus világveszedelem Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 5-7. p.
Huszár Lajos A kuruckor érmészete Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 1. Bp. 1935. 390-412. p.
Huszti József Antonius Thebaldeus költeménye Mátyás királyhoz Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 347-359. p.
Hűltl Hümér
Fejlődhet-e a sebészet a jövő 10 év alatt?
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 133-136. p.
*

-I-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ignotus A polgár tíz éve A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 29-33. p.
Ignotus Háború 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 8-9. p.
Ihrig Károly A gazdasági háború Pilch Jenő: A világháború története . Bp. 1927. 251-265. p.
Ihrig Károly A gyári munkás és a szocializmus Hit- és nemzetvédelmi előadások. Bp. 1926. 38-71. p.
Ijjas Antal Nagy Szent Albert Korunk szentjei. Bp. 1938. 293-325. p.
Illés József A magyar alkotmány és demokrácia A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 552-560. p.
Imre Ilona A családvédelem a nő szempontjából Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 155-199. p.
Imre Sándor A háborús kérdések iskolai feldolgozása Imre Sándor: A világháború. Bp. 1917. 236-245. p.
Imre Sándor A közerkölcsiség és a háború Imre Sándor: A világháború. Bp. 1917. 213-226. p,
Imre Sándor Közegészségügy és háború Imre Sándor: A világháború. Bp. 1917. 200-212. p.
Imre Sándor Nevelési szempontok Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-39. XVIII. p.
Imre Sándor Szociálpolitika és művelődéspolitika Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 74-95. p.
Imrédy Béláné "Magyar a magyarért" Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 727-741. p.
Inántsy-Pap Elemér A városok szociális feladatai az 1939. évi költségvetés tükrében Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 453-467. p.
Inóczi György A középrétegek útja a társadalomban A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 90-103. p.
Ínyesmester Az udvarias házigazda Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 49-57. p.
Imre Sándor
A köznevelés belső egysége és a nemzeti egység
A háború és az iskola. Bp. 1915. 65-102. p.
Irányi Istvánné A ruha teszi-e az embert? „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 124-132. p.
Iványi Béla Regisztratúra-könyvek Magyarországon a közpkorban Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 295-304. p.
Iványi Grünwald Béla A képzőművészet útjai A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 248-250. p.
*

-J-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                                     
J. Viraág Ilona Középkor és renaissance-kor Pálfy György: Sport és játék 1. Bp. 1928. 30-32. p.
Jakubovich Emil P. mester. (Adalékok az Anonymus-kérdéshez) Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 169-213. p.
Jancsó Benedek A romániai főiskolai oktatás Kornis Gyula: Az elszakított magyarság oktatásügye. Bp. 1927. 105-136. p.
Jancsó Benedek A romániai középoktatás Kornis Gyula: Az elszakított magyarság oktatásügye. Bp. 1927. 51-100. p.
Jancsó Benedek Emlékirat az iskolán kívüleső oktatás országos szervezése tárgyában A szabadoktatás országos szervezete Bp. 1909. 16-148- p.
Jancsó Benedek Társaság Az erdélyi magyar kisebbség védelme a nemzetek szövetsége előtt Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 235-257. p.
Jancsó Elemér A romanticizmus és az erdélyi lélek Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 57-62. p.
Jámbor Lajos A m. kir. nagyváradi 4. gyalogezred az északi harctéren Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 86-93. p.
Jánosi József A demokrácia etikai feltételei Demokrácia. Bp. 1945. 68-80. p.
Jánosi József A szellemi lét metafizikája A szellemi lét. Bp. 1937. 98-118. p.
Jánossy Dénes Magyarok és osztrákok Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 121-132. p.
Jendrassik János Balassa János Az orvosi tudomány magyar mesterei. Bp. 1924. 47-64. p.
Johan Béla A magyar szociálhigiénés munka Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 357-365. p.
Johan Béla Aziskola szempontjából fontos járványos betegségek Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XIII.—31-XIII. p.
Johan Béla Mit várhatunk a mai magyar közegészségügyi munkától? Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 85-93. p.
Joó Tibor A Budapesti Szemle nevelésügyi és Széchenyire vonatkozó közleményei 1933-ig Imre Sándor: Nevelésügyi tanulmányok. Szeged. 1934. 160-178. p.
Joó Tibor Nemzetnevelés és szociálpolitika Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 182-189. p.
Jouvenel, Henry de Magyarország, szomszédai és Franciaország A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 580-583. p.
Jónás János Carlyle Tamás Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből . Pozsony. 1899. 260-286. p.
Józan Miklós Az ifjúsághoz Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 81-83. p.
József főherceg A magyar katona A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 397-398. p.
Juba Adolf
A középiskola reformja
A középiskola reformja I. Bp. 1908. 77-114. p.
Juhász Endre Kassa felszabadulásának ötödik évfordulója Kassa hazatért. Kassa, 1943. 93-96. p.
Julier Ferenc Nagyváradi honvédek Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 166-181. p.
Just Béla Vianney Szent János Korunk szentjei. Bp. 1938. 327-359. p.
Justus Pál Elmélet és gyakorlat a Mxizmusban A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 104-108. p.
*

-K-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                      
K. Havas Géza A mezőgazdasági válság tanulságai A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 28-36. p.
K. L. A munkás gyermeke Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 138-140. p.
Kacsóh Bálint Az árellenőrzés jogszabályai Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 353-365. p.
Kaesz Gyula A kislakás belső berendezéséről A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 22-41. p.
Kaesz Gyula Mit kell tudni a háziasszonynak a bútorok ésszerű bevásárlásáról? A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 65-84. p.
Kanyó Béla Himlőoltás Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 25-XVI.—30-XVI. p.
Kapi Béla A protestáns egyházak szociális munkája Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 404-411. p.
Karl Géza Czirbusz Géza Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 289-299. p.
Kanszky Márton Laczkó Dezső Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 341-349. p.
Kanszky Márton Szabóky Adolf Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 193-207. p.
Karácsony Sándor Magyar lélek — magyar építészet Csaba Rezső: Hajlék. Bp. 1944. 18-31. p.
Karinthy Frigyes Móra Ferenc Móra Ferenc emlékezete.. Bp. 1934. 8-13. p.
Karl János Hanák Ker. János Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 123-131. p.
Karl János Pachinger Alajos Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 271-279. p.
Karner Károly Az egyház lényege az Ágostai Hitvallás szerint Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából . Sopron. 1930. 84-114.p.
Kassák Lajos Írók a viharban Írók a viharban. Bp. 1941. 79-94. p.
Kastner Jnő Az első magyar opera Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 419-426. p.
Karácsonyi János Regényírás és történetírás Tabéry Géza: Jókai Erdélyben.Arad. 1925. 16-18. p.
Karácsonyi János Szatmár város eredete Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 215-223. p.
Kankovszky Ervin A fényképész pálya Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 47-49. p.
Kampis Antal II. Rákóczi Ferenc arcképeiről Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 70-90. p.
Kampis János Képekről, szobrokról A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 147-150. p.
Karácsony Sándor Magyar nevelés Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 63-86. p.
Kassák Lajos Csavargók, alkotók A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 92-104. p.
Kaufmann Oszkár A jövő évtized építészete A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 219-222. p.
Kádár Béla A Jászság szíve A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 172-176. p.
Kádár László A magyar ember a magyar tájban Bartucz Lajos: A magyar nép. Bp. 1943. 69-90. p.
Kádár L. Levente A gyámügy szociális vonatkozásai Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 880-882. p.
Kállay Miklós Az Alföld öntözésének szociális kihatásai Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 560-574. p.
Kállay Miklós Az irodalom Kornis Gyula et al.: A mai világ 1. Bp. 1938. 384-446. p.
Kálmán Mihály A "harmadik generáció" problémái Varsányi Géza: Szociális segítőmunka a gyermek- és ifjúságvédelem terén. Bp.1936. 52-55. p.
Kármán Mór A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 239-265. p.
Károlyi Árpád Az 1848. III. törvénycikk történetéből Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 575-591. p.
Kárpáti Aurél A forma mestere Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942.  157-168. p.
Kárpáti Aurél Modern olvasó Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 103-110. p.
Kárpáti Aurél Néma hegedű Írók a viharban. Bp. 1941. 3-7. p.
Kárpáti Aurél Szabó Endre Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 71-73. p.
Kecskés Pál A szellem mint akarat A szellemi lét. Bp. . 1937. 35-59. p.
Kelemen Lajos Torockó Tabéry Géza: Jókai Erdélyben.Arad. 1925. 92-99. p.
Kelen Béla A sugárzás szerepe az orvostudományban Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 167-216. p.
Keller Lajos A magyar anya- és csecsemővédelem szervezete,működése és eredményei Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 930-944. p.
Kellner Dániel A sport és az orvos Kocsis László: A sport. Bp. 1936. 62-75. p.
Kemény Ferenc Közművelődés. Társadalom Imre Sándor: A világháború. Bp. 1917. 175-199. p.
Kemény Ferenc A jövő anyái Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 147-151. p.
Kemény István A könyv jövője A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 255-262. p.
Kenessey Béla A Dunántúl szociális problémái Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 610-621. p.
Kenéz Béla Népünk szaporodása Ünnepi dolgozatok a társadalomtudományok köréből. Bp. 1905. 44-78. p.
Kerecsényi Dezső Magyar irodalom Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 297-340. p.
Kerekes Manó Az aritmetika tanításának új iránya A progresszív eszmék terjesztése az iskolában. 0várad. 1919. 78-82. p.
Kerekes Sándor Társadalomtudomány, társadalmi öntudat A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 123-127. p.
Keresztes-Fischer Ferenc Szociális szempontok és feladatok az általános igazgatásban Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 5-10. p.
Keresztúry Dezső A magyar önismeret útja Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 137-168. p.
Keresztúry Dezső Az új magyar népiesség Eckhardt Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében  Bp. 1941. 187-211. p.
Kerezsy Endre A család testnevelése A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 222-231. p.
Kerék Mihály A magyar falu élete Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 46-59. p.
Kerék Mihály Régi és új telepítések Magyarországon Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 643-654. p.
Kerékgyártó Adrienne A korszerű függönyökről A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 140-142. p.
Kerékgyártó Adrienne A magyar népművészet Bartucz Lajos: A magyar nép. Bp. 1943. 305-339. p.
Kerékgyártó Adrienne Kézimunka otthonunkban A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 158-161. p.
Kerékgyártó Árpád A Szentföld földrajza Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 8-71. p.
Kerényi Károly A valláslélektan általános emberi alapjáról: eredet és alapítás a mitológiában Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 320-348. p.
Kéthly Anna A nő a társadalomban A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 60-64. p.
Kézai Béla Morus Szent Tamás Korunk szentjei. Bp. 1938. 57-89. p.
Kincs István Az irgalmas szamaritánus kocsmájában Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 141-154. p.
Kis Jenő A nevelés körülményei egy alföldi községben Imre Sándor: Nevelésügyi tanulmányok. Szeged. 1934. 42-50. p.
Kisparti János A pályaválasztásról Kisparti János: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház Bp. 1935. 176-187. p.
Kiss Arnold Himnusz a templomban A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 91-92. p.
Kiss Arnold Zsidóság és zsidókérdés A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933.
Kiss Árpád Nevelés magyarul Európában Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 45-62. p.
Kiss Gyula Rákosi Jenő és a sport Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 345-348. p.
Kiss István Családélet és nevelés Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 171-179. p.
Kiss Jenő A szociális kérdés az Újszövetségben Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából . Sopron. 1930. 228-242. p.
Kiss József A középiskolás tanló napirendje Kisparti János: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház Bp. 1935. 205-222. p.
Kiss József Az 1868. évi XXXVIII. t. c. parlamenti tárgyalása Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 594-615. p.
Kiss József Az elnyomott zsidó regényéből A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 15-17. p.
Kiss Pál A szívzavarok kérdése iskolaorvosi szempontból Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XVIII.—13-XVIII. p.
Klebelsberg Kunó A háború utáni magyar tudománypolitika A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 207-214. p.
Klebelsberg Kunó Rákosi Jenő korszaka Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 9-13. p.
Klein Miksa Az örök vád A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 7-13. p.
Klemm Antal A magyar nyelv Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 8-45. p.
Kner Imre Gondolatok a nyomdaiparról Tíz írás a nyomdászatról. Bp. 1942. 196-213. p.
Kniezsa István A szláv tudományos élet és a magyarság Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 340-346. p.
Kniezsa István A szlávok őstörténete Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 7-40. p.
Kniezsa István Magyar-szláv nyelvi érintkezések Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 168-178. p.
Koch Nándor-Rabinovszky Mária A sport fogalma és jelentősége Pálfy György: Sport és játék 1. Bp. 1928. 1-9. p.
Koch Nándor Az olimpiai versenyek Pálfy György: Sport és játék 1. Bp. 1928. 36-44. p.
Koczogh András A keresztyén élet akadályai és győzelme Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 84-91. p.
Kocsis László Bársonyszék és mandátum Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 175-189. p.
Kodály Zoltán Magyarság a zenében Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 379-418. p.
Kodály Zoltán Népzene és műzene Eckhardt Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében  Bp. 1941. 217-222. p.
Kolosváry Bálint Emlékezés Jancsó Benedekre Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 13-31. p.
Kolosváry Bálint Magyar jogtudomány A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 259-267. p.
Korányi Frigyes A kommün pénzügyi mérlege Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 54-66. p.
Korányi Sándor Tudomány és gyógyítás Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 85-121. p.
Kornis Gyula A magyar közoktatásügy A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 215-236. p.
Kornis Gyula Korunk önvizsgálata Kornis Gyula et al.: A mai világ 1. Bp. 1938. 1-32. p.
Koós Zoltán A kereskedelem Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 132-146. p.
Koós Zoltán A világ kereskedelme és hitelélete Kornis Gyula et al. A mai világ 3. Bp. 1938. 362-419. p.
Kopp Jenő A mai szobraszat Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 191-206. p.
Kornis Gyula A mai lélektan Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 7-12. p.
Kosa István A holnap elébe... Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 5-9. p.
Kosáry Domonkos A történetíró Szekfű Gyula. A történetíró és nemzetnevelő. Bp. 1943. 17-39. p.
Kossuth Lajos A dunai konfoderacio Ács Tivadar (szerk.) Kossuth demokráciája. Bp.1943. 33-50. p.
Kossuth Lajos Kiáltvány Amerika szabad népéhez Ács Tivadar (szerk.) Kossuth demokráciája. Bp.1943. 15-32. p.
Kossuth Lajos Magyarország alkotmánya Ács Tivadar (szerk.) Kossuth demokráciája. Bp.1943. 49-78. p.
Kotsis Iván A magyar építészetről Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 184-191. p.
Kotsis Iván Építészet Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 217-234. p.
Kovalóczy Rezső A magyar kereskedelem a bolsevizmus alatt Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 104-111. p.
Kovács Alajos A katolikus házasságok termékenysége Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 24-41. p.
Kovács Alajos A magyarság számbeli fejődésének problémája Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 42-50. p.
Kovács Endre A Sarló története Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 178-188. p.
Kovács Imre Szekfű Gyula és a nép Szekfű Gyula. A történetíró és nemzetnevelő. Bp. 1943. 64-74. p.
Kovács József Forróngó diáklelkek Párizsban A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 150-158. p.
Kovács Sándor A fejedelemasszony udvara Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből . Pozsony. 1899. 31-53. p.
Kozma Lajos Az írás stílusváltozásai az építészet megvilágításában Tíz írás a nyomdászatról. Bp. 1942. 42-83. p.
Kozocsa Sándor Jancsó Benedek, az irodalomtörténész Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 47-51. p.
Kóbor Tamás Háborús hosszúnap 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 13-14. p.
Kóbor Tamás Méltóságos Asszonyom! A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 76-81. p.
Könyves Tóth Kálmán Budapest községi népjólét- és kórházügy története 1686-tól napjainkig Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 217-256. p.
Könyves Tóth Kálmán Jancsó Benedek irodalmi munkássága Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 62-77. p.
Körmendy József A m. kir. postatakarékpénztár szociális vonatkozásai Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 376-379. p.
Körmöczi Imre Első  segítségnyújtás — és az  iskolaorvos Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XI.—6-XI. p.
Kövy Árpád A magyar nő a társadalomépítésben Péchyné Bartóky Mária: A magyar nő könyve. Losonc. 1926. 94-95. p.
Kövy Árpád A reformátusok Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 15-17. p.
Kőszegi Imre Ami a cselédkönyvből kiamaradt Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 219-223. p.
Kőszegi Imre Mindnyájunk sportja Kocsis László: A sport. Bp. 1936. 77-115. p.
Krammer Jenő Európa és a csehszlovákiai magyarság Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 205-211. p.
Krejcsi Rezső A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 168-176. p.
Kresz Károly A magyar hitelélet Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 146-159. p.
Komáromi János Tordai Adorján Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 81-83. p.
Komáromi Sándor A zsidóhitűek és a magyarosodás A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 56-61. p.
Korányi Frigyes Markusovszky Lajos Az orvosi tudomány magyar mesterei. Bp. 1924. 65-93. p.
Kornis Gyula A szellemi munka válsága Az értelmiség válsága. Bp. 1931. 3-27. p.
Kornis Gyula Realisztikus törekvések a reformkorszak iskolapolitikájában Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 557-573. p.
Kornis Gyula Rodostói filozófia Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 6-22. p.
Kovács Alajos Nemzetiségi erőviszonyok a történeti Magyarországon Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 615-630. p.
Kovács Endre Magyarok és szlovákok Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 104-120. p.
Kovács Máté Magyarságismeret és irodalmi nevelés Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 109-132. p.
Kovács Sándor A magyar evangélikusság föld- és néprajzáról Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából . Sopron. 1930. 202-225. p.
Kováts Ferenc A pozsonyi zsidókönyvtöredék 1498-1503 Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 331-346. p.
Kovrig Béla A Lex Vas II. Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 109-114. p.
Kovrig Béla A munkás családvédelme Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 66-97. p.
Kovrig Béla A nemzeti szocializmus szociálpolitikája Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939.
Kovrig Béla
Az új népegészségügyi kultúra szelleme és jövője
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 111-116- p.
Kozocsa Sándor Vachot Cornélia emlékezete Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 460-474. p.
Kövesi Géza
Mi várható a közeljövőben a belgyógyászat haladásától?
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 147-156. p.
Kratochvil Károly Hogyan kényszerítették ellenségeink a Monarchiát háborúba? Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 14-18. p.
Kress Károly Kevesebb bank, nagyobb tőkeerővel A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 273-276. p.
Kritikus Egy új magyar költő Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 74-82. p.
Kritikus Szabó Dezső iróniája Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 63-73. p.
Kulifay Gyula Gyármisszió és városi proletársettlement Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 93-96. p.
Kultsár István Az értelmiségi munkanélküliség elleni küzdelem Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 993-1001. p.
Kun Andor A bolsevista sajtó Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 157-170. p.
Kun Béla Tisza István és a református egyház Tisza Emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen. 1928. 126-180. p.
Kun Béla Tisza István ifjúkori levelei Tisza Emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen. 1928. 44-66. p.
Kun József Tisza István liberalizmusa és szociális érzése Tisza Emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen. 1928. 82-175. p.
Kunder Antal Ipari munkavállalóink szabadidő-intézménye Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 673-677. p.
Kún Vilmos A Dardanellák elleni első hadműveletek A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 144-154. p.
Kún Vilmos A Dardanellák elleni szárazföldi harcok A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 161-184. p.
Kún Vilmos A feketetengeri események 1915 február végéig A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 117-122. p.
Kún Vilmos A Perzsa-öbölben lefolyt harcok 1915 februárig A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 131-134. p.
Kún Vilmos A szent háború A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 103-108. p.
Kún Vilmos A szuezi-csatorna elleni első hadműveletek A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 135-143. p.
Kún Vilmos A török hadsereg és a flotta A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 85-93. p.
Kún Vilmos A török hadszínterek A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 70-84. p.
Kún Vilmos A törökországi események a világháború kitörésétől a török hadüzenetig A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 102. p.
Kún Vilmos Az első kaukázusi hadjárat A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 123-130. p.
Kún Vilmos Dardanellák: előkészületek a szárazföldi hadműveletekre A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 155-160. p.
Kún Vilmos Haditervek, hadműveleti célok A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 109-116. p.
Kún Vilmos Törökország belépése a háborúba A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 65-69. p.
Kunos Ignác Levantei három kikötők 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 64-67. p.
Kupinszky Sándor Debrecen szegényügye Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 525-537. p.
Kuzsinszky Bálint Solva Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 107-119. p.
Kühár Flóris A szellemi lét megnyilvánulásai A szellemi lét. Bp. . 1937. 3-12. p.
Kühár Flóris Lisieuxi Szent Teréz Korunk szentjei. Bp. 1938. 19-55. p.
Kühnelt-Leddihn Erik Zsidókérdés, ahogy az aktív r. katholikusok látják A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933. 44-51. p.
*

-L-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                  
L. M. A kisbirtokos és földmíves hitele Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 126-135. p.
Laczkó Márta Enyinghi Török Bálintné Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 98-110. p.
Laczkó Márta Kanizsay Dorottya Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 83-95. p.
Laczkó Márta Perényi Gáborné Guthi Országh Ilona Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 112-123. p.
Laczkó Márta Sarolta fejedelemasszony Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 6-17. p.
Laczkó Márta Zrínyi Ilona Ezerév nagyasszonya. Bp. 1937. 188-201. p.
Lakatos Lszló Fogoly zsidók 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 45-46. p.
Lakos Alfréd Háborús művészet 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 73-76. p.
Laky Dezső Az értelmiség válságának gazdasági és társadalmi háttere Az értelmiség válsága. Bp. 1931. 28-49. p.
Laky Dezső Árpolitika és szociálpolitika Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 284-290. p.
Lapradelle, A de Magyarország és a nemzetközi jog A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 658-666. p.
Latkóczy Imre A születésszabályozás jogászi szempontjai Tótis Béla: Születésszabályozás. Bp. 1932. 17-21. p.
Laurentzy Vilmos A mának a harca a vallásért és a vallás ellen Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 97-110. p.
Lánczy Gyula Eszmék a társadalmi fejlődés irányáról megindított vitához A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita Bp. 1904. 88-113. p.
Lándor Tivadar A nemzetközi és az európai hadihelyzet Európában alembergi csata után A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 219-240. p.
Lándor Tivadar Az angyelovac-gorni milanovaci ütközet A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 51-56. p.
Lándor Tivadar Az északi háború megindulása A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 93-102. p.
Lándor Tivadar Általános támadásunk Szerbiában A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 35-50. p.
Lándor Tivadar Általános visszavonulás Szerbiából A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 57-64. p.
Lándor Tivadar Hadihelyzetünk az északi harctéren 1914-1915 fordulóján A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 185-188. p.
Lándor Tivadar Macsó elfoglalása A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 22-34. p,
Láng nándor A brigetiói Dolichenum Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 93-106. p.
Lányi Ede A Jézustársaság szervezete A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 108-109. p.
Lászlóffy Woldemár Az árvíz műszaki leírása Némethy Károly: A pest-budai árvíz 1838-ban . Bp. 1938. 168-243. p.
Lázár Miklós Két tűz között 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 134-137. p.
Lechnitzky Gyula
A pedagógiai munka szervezésének új feladatai
A háború és az iskola. Bp. 1915. 103-139. p.
Lehner Ferenc A gondolkodás Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 129-160. p.
Lendvay Károly A 30. honvéd pótzázlóalja Paulovits Sándor: Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Bp. 1940. 299-303. p.
Lendvay Károly Harmincas honvédek a hadifelmérésnél Paulovits Sándor: Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Bp. 1940. 285-294. p.
Lengyel Ernő Háborús irodalom, háborús sajtó 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 115-118. p.
Lengyel Ernő Az Országos Társadalombiztosító Intézet szervezete és működése Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 318-333. p.
Lenhossek Mihály A háború és az egyetem Háborús előadások. A budapesti kir. M. tudomány-egyetemen Bp. 1915. 3-14. p.
Leopold Gusztáv A társadalmi fejlődés iránya A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita Bp. 1904. 156-164. p.
Leopold Lajos A földosztó háború Kornis Gyula et al. A mai világ 3. Bp. 1938. 214-252. p.
Leopold Lajos A világ éléskamrája Kornis Gyula et al. A mai világ 3. Bp. 1938. 78-187. p.
Levatich László A zsidókérdés és megoldása A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933. 26-34. p.
Liber Endre A menekülés története. Budapest a menekültügy szolgálatában A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 12-128. p.
Liebner János A kommunista egyházüldözés Magyarországon Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 146-156. p.
Ligeti Boriska Tömeglélek A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 105-118. p.
Ligeti Lajos Attila hunjainak eredete Németh Gyula: Attila és hunjai. Bp. 1940. 11-30. p.
Ligeti Lajos Az ázsiai hunok Németh Gyula: Attila és hunjai. Bp. 1940. 31-60. p.
Ligeti Pál A jövő lakása A jövő évtized regénye. Bp. 1929.
Limbacher Rezsőné A leánycserkészet, mint a magyar nőnevelés eszköze Péchyné Bartóky Mária: A magyar nő könyve. Losonc. 1926. 120-124. p.
Lipcsei H. Sándor Egyszerű igazságok A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 86-89. p.
Litteratus Légrády Imre Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 35-36. p.
Littke Aurél A hadviselő országok földrajza Imre Sándor: A világháború. Bp. 1917. 223-236. p.
Littke Aurél A háború és a földrajz A háború és az iskola. Bp. 1915. 141-164. p.
Lorx Viktor A hadsereg szétzüllesztése és a Vörös Hadsereg Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 21-37. p.
Lovik Károly Az ezerkilométeres gyorsaságú automobilok korszaka A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 296-299. p.
Löw Lipót Nyílt levél a zsidó emancipáció ügyében A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 5-8. p.
Lőrinczy György Hoitsy Pál Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 26-30. p.
Lőrinczy György Mikszáth Kálmán Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 37-43. p.
Lőrinczy György Tors Kálmán Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 91-95. p.
Lőrinczy György Turul szobra Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 307-313. p.
Ludvig Dénes Sport és filantrópia Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 381-392. p.
Ludwig Jenő Apponyi, a külpolitika mestere Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 131-137. p.
Lukachich Géza A doberdói harccsoport ténykedése Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból.  Bp. 1926. 293-345. p.
Lukács György A háború tanulságai Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.
Lukács György A trianoni szerződés igazságtalanságai Igazságot Magyarországnak! Bp. 1928. 108-175. p.
Lukács György Magyarország és Franciaország A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 605-616. p.
Lukács Jenő
Apponyi és a Nemezetek Szövetsége
Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 138-172. p.
Lukács Ödön A mai magyar város élete Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 59-84. p.
Lukács Sarolta A magyar Vörös-Kereszt Egylet szociális munkája Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 836-844. p.
Lukinich Imre Az utolsó Rákócziak Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 1. Bp. 1935. 264-288. p.
Lukinich Imre Ál-Rákócziak és a Rákóczi-kérdés a XVIII. században Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 388-400. p.
Lukinich Imre Orosz-ukrán történet Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 75-92. p.
Lukinich Imre Rákócziné életéből Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 407-414. p.
Lutter János A háborús propaganda Pilch Jenő: A világháború története . Bp. 1927. 286-303. p.
Lutter János Magyarország részvétele a Monarchia külpolitikájában és Apponyi delegationalis működése Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 173-187. p.
Lyka Károly A művészet Kornis Gyula et al.: A mai világ 1. Bp. 1938. 508-526. p.
*

-M-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                    
M. F. Földmíves szocializmus Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 36-49. p.
M. Hrabovszky Júlia Jeanne d'Arc, a hadvezér Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 60-71. p.
M. Hrabovszky Júlia Madame Jane Dieulafoy Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 198-205. p.
M. Hrabovszky Júlia Torma Zsófia Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 188-195. p.
M. K. Földmíves szocializmus Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 76-91. p.
M. K. Földmíves szocializmus (2) Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 106-124. p.
Madarász István Az anya utolsó találkozása fiával Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 261-264. p.
Magasházy Béla A legkisebb munkabérek megállapítása és a munkaidő szabályozása Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 702-707. p.
Magyar Pál A magyar ipar külföldi vonatkozásai A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 492-496. p.
Magyary Géza Apponyi és az Állandó Nemzetközi Bíróság Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 188-207. p.
Magyary Géza Békemozgalmak és a világháború Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.
Magyary István Mit "kell" tudnia a megrendelőnek a könyvkötészetről? Tíz írás a nyomdászatról. Bp. 1942. 188-194. p.
Magyary Zoltán Közigazgatás — szociális közigazgatás Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 103-110. p.
Mahler Ede Tutankhámon és kora Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 53-63. p.
Mailáth József A társadalmi fejlődés irányai és a szociális érzés A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita Bp. 1904. 166-167. p.
Major Miklós Szeged mint földesúr Tanyai ügyek. Újság-cikkek a "Délmagyarország" című szegedi napilapból . Szeged. 1930. 9-19. p.
Makai Endre A sebészetről
Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 139-145. p.
Makai Miklós A magyar ifjúság bekapcsolódása az ökumenikus mozgalomba Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 111-115. p.
Makfalvi Margit Tanulóvizsgálat Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-IX.—17-IX. p.
Makkai László Magyarok és románok Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 193-214. p.
Makkai Sándor A feltámadás útja Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 116-119. p.
Makkai Sándor A történeti regény mérlege Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 385-395. p.
Makoviczky Gyula A falu és az ifjúság Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 120-127. p.
Maksay Albert Kolozsvár Erdélyi városképek. Bp. 1936.1-58. p.
Malcomes Albert A liberalizmus helyébe lépő új világ Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 34-37. p.
Mandorf Emil Az értelmiség válságának okai A magyar értelmiség válsága. Bp. 1931. 85-122. p.
Manninger Miklós A mai sebészet kialakulása Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 124-142. p.
Marczali Henrik Modern história A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 79-85. p.
Mariay Ödön Kultúra és filantrópia Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 119-150. p.
Markó Árpád Rákóczi mint hadvezér Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 1. Bp. 1935. 326-362. p.
Maróczy Géza A magyar sakkjátékosok A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 439-443. p.
Marton Sándorné 2x2 a házasságban „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 66-79. p.
Masznyik Endre A halotthamvasztásról Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből . Pozsony. 1899. 287-304. p.
Masznyik Endre Jean Paul eszméi a leánynevelésről Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből . Pozsony. 1899. 150-164. p.
Mattyasovszky Kassián Magyar cserkészek a Szentföldön Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 291-298. p.
Mayer János Rákosi Jenő és a mezőgazdaság Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 321-322. p.
Mádai Lajos Szociális gondoskodás városainkban Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 520-524. p.
Máday István Az állatlélektan mai állása Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 161-193. p.
Mályusz Elemér A Rákóczi-kor társadalma Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 24-68. p.
Márer Erzsébet
A nevelés ügye az 1920 február 16-ra összehívott nemzetgyűlésen
Imre Sándor: Nevelésügyi tanulmányok. Szeged. 1934. 5-41. p.
Máriássy Mihályné A magyar nő hite Péchyné Bartóky Mária: A magyar nő könyve. Losonc. 1926.  6-13. p.
Márki Hugó Le Play módszere Ünnepi dolgozatok a társadalomtudományok köréből. Bp. 1905. 80-140. p.
Márki Sándor Hazánk belső története (1914-1916 november közepéig) Imre Sándor: A világháború. Bp. 1917. 106-122. p.
Márki Sándor Rákóczi első életrajza Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 403-406. p.
Márkus László Művelt úr a színházban Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 111-118. p.
Mártonffy Károly Fejezetek a közigazgatás racionalizálásából Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 221-229. p.
Márkus Dezső A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 126-146. p.
Máté Imre A magyar földbirtokreform Hit- és nemzetvédelmi előadások. Bp. 1926. 72-88. p.
Máthé Elek A zsidóság és a sajtó A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933. 67-69. p.
Mátrai László Fajelmélet vagy népi gondolat Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 38-41. p.
Medgyes László A színház fejlődése Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 83-90. p.
Megyer József Kisparti János Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 447-459. p.
Megyer József Körösi Albin Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 327-339. p.
Melich János Hazai német helynévi példák a nyelvi elvonásra Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 163-178. p.
Mellerné Miskolczi Eugénia A nőmozgalom legfőbb teendője Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 105-106. p.
Melly Béla A leánykereskedés és az ellene folytatott küzdelem Magyarországon Doros Gábor: Küzdelem a leánykereskedés és a prostitúció ellen. Bp. 1935. 7-22. p.
Melly József A magyar szegényügy szervezete az iskolaorvos szempontjából Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 13-III—20-III. p.
Melly József Egészségügyi közigazgatásunk szervezete Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-111—12-111. p.
Mendöl Tibor A magyar tájak sajátos jellege Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 133-145. p.
Mendöl Tibor Falu és város a magyar tájban Eckhardt Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében  Bp. 1941. 84-105. p.
Merétey Sándor Harc a tiszta életért Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 128-135. p.
Merétey Sándor Nemzetvédelem a családban „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 143-156. p.
Merétey Sándorné A gyermekszoba problémái „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 93-105. p.
Mezei Ernő in memoriam... Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 125-129. p.
Mezei Ernő Quo vadis? A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 157-160. p.
Mezei Ernő Tiszaeszlár A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 21-23. p.
Mezei Mór Autonómiát! A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 10-12. p.
Mezey Ferenc Hazafiságunk A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 21-27. p.
Mezey Ferenc Lássunk végre tisztán! Bethlen Pál: Numerus clausus. Bp. 1924. 7-9. p.
Mezey István Szovjet-Oroszország magánjogi rendszere Demokrácia. Bp. 1945. 81-95. p.
Mező Béla A sportok egészségtana Pálfy György: Sport és játék 1. Bp. 1928. 59-69. p.
Mező Ferenc A magyar sport A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 423-438. p.
Mező Ferenc Az embersportok jövő fejlődése A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 287-295. p.
Méhely Kálmán A választójogi reform kérdése és az iparosok Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 41-53. p.
Méray-Horváth Károly A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 191-218. p.
Méray-Horváth Károly A társadalmi fejlődés irányának fizikája A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita Bp. 1904. 116-126. p.
Mészáros Gábor Népélelmezés Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 368-375. p.
Mihalik Sándor Öt év műemlékvédelme és múzeumi munkája Kassa hazatért. Kassa, 1943. 24-45. p.
Mihelics Vid Az új portugál szociálpolitika Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 174-181. p.
Miklós Jenő Harsányi Kálmán Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 21-23. p.
Mikó Imre Erdélytől Európáig A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 180-208. p.
Mikszáth Kálmán Magyarország és a parlamentrizmus A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 561-565. p.
Milotay István Zsidó szellem a magyar irodalomban A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933. 73-77. p.
Minnich Oszkár Az 1914. évi szerb-montenegrói hadjárat az Osztrák Magyar Monarchia ellen Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból.  Bp. 1926. 346-425. p.
Misángyi Vilmos Az ipar fejlődése Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 425-452. p.
Molnár Antal Mi a zene? Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 398-412. p.
Molnár C. Pál Újabbkori képzőművészetünk helyzete a korszerű európai művészetben Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 157-171. p.
Molnár Ernő Látogatás. Séta a magyar zsidó hadi archívumban 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 25-30. p.
Molnár Farkas Ha ma építenénk  egy várost? A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 223-230. p.
Molnár Ferenc Gyertya és kenyér A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 51-54. p.
Molnár Ilonka A feleségképző akadémia előadásainak tanulságai a gyakorlatban „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 160-167. p.
Molnár István A protestáns diplomások jövője Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 133-135. p.
Molnár Jenő A mi igazunk A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 28-33. p.
Molnár Jenő Egy szabadnapom 1940-ben A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 327-330. p.
Molnár József Népismeret — önismeret Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 146-156. p.
Molnos-Müller Lipót Rákóczi a korabeli francia irodalomban Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 338-374. p.
Molter Károly Marosvásárhely Erdélyi városképek. Bp. 1936. 159-214. p.
Moór Gyula A demokrácia örvényei Demokrácia. Bp. 1945. 96-109. p.
Moór Gyula A történettudomány s a társadalom- és jogtudomány viszonyáról Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 3-10. p.
Moravcsik Ernő Emil A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 30-35. p.
Moravcsik Ernő Pszichopatológiai jelenségekről Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 29-39. p.
Moravcsik Gyula A grenoble triptychon görög felirata Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 376-386. p.
Moravek Endre Csehszlovákia helyzete Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 347-354. p.
Mosson Izabella A nő mint nevelő a családban A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 186-189. p.
Mók Ferencné A "Magyar Egyesület a leánykereskedésellen" negyedévszázados munkássága Doros Gábor: Küzdelem a leánykereskedés és a prostitúció ellen. Bp. 1935. 49-102. p.
Mónus Illés A munkásság és a társadalomtudomány A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 3-11. p.
Móra ferenc
Az út az ichorig
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 4-14. p.
Móricz Miklós Románia tőkepolitikája Erdélyben 1920-1929. között Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 321-339. p.
Munkácsi ernő Elérkezett a sorsfordulatunk órája? Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 6-8. p.
Mutschenbacher Emil Magyarország mezőgazdasága A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 464-476. p.
Mutschenbacher Emil Pénzügyeink és a mezőgazdaság Halmay Elemér:  Magyarország újjáépítésének kérdéséhez  Bp. 1924. 43-47. p.
Müller Kálmán Korányi Frigyes Az orvosi tudomány magyar mesterei. Bp. 1924. 139-166. p.

                                                         


*

-N-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
N. Gy. Földmíves szocializmus Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 170-182. p.
Nagy Andor Aknaharc a Monte San Michele északi lejtőjén Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 137-165. p.
Nagy Emil Az út az orvoslás felé Igazságot Magyarországnak! Bp. 1928. 398-404. p.
Nagy Emil Rákosi Jenő és a revízió Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930.
Nagy Iván A franciaországi magyarság létszáma A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 209-217. p.
Nagy Iván A magyar diák küldöldön egykor és most A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 73-97. p.
Nagy Iván A magyarság világstatisztikája Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 355-399. p.
Nagy József A magyarság és a filozófia A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 250-258. p.
Nagy László A gyermek életrajza Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 7-26. p.
Nagy László Nők az órásiparban Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 49-53. p.
Nagy László Rossz kicsi fiam! Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 59-62. p.
Nagy Mária Ilona A gyermeklélektan eredményei Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 256-274. p.
Nagy Mária Ilona A természeti népek lélektana Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 194-221. p.
Nagy Miklós Soubirous Szent Bernadette Korunk szentjei. Bp. 1938. 91-120. p.
Nagy Sándor
A középiskola reformja
A középiskola reformja I. Bp. 1908. 147-159. p.
Nagy Tamás Történelmi materializsmus A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 73-85. p.
Nagy Vince Két kérdés önmagunkhoz Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp. 1923. 87-109. p.
Naményi Ernő Közép- és kisipar, műipar A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 482-491. p.
Narancsik Imre A tudomány művelése Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 130-137. p.
Navratil Ákos A gazdasági élet és a jogi rend Ünnepi dolgozatok a társadalomtudományok köréből. Bp. 1905. 142-190. p.
Nádai Pál Nők az iparművészeti pályára Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 43-47. p.
Neuber Ede Ifjúságunk egészségvédelme Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 1002-1013. p.
Neugebauer Vilmos A magyar gyermekek üdültetése A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 188-195. p.
Neumann Árminné Nők a háborúban 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 21-24. p.
Neumann Károly A közlekedés problémái Kornis Gyula et al. A mai világ 3. Bp. 1938. 310-359. p.
Némedi Lajos Német művelődési kapcsolatainkról Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 172-204. p.
Németh Andor A mezőgazdasági munkanemek és munkabérek Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 655-669. p.
Németh Antal Herczeg Ferenc és a Nemzeti Színház Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942. 213-218. p.
Németh Gyula A hunok nyelve Németh Gyula: Attila és hunjai. Bp. 1940. 217-226. p.
Németh Gyula Debrecen nevének eredete Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 139-141. p.
Németh Gyula Hunok és magyarok Németh Gyula: Attila és hunjai. Bp. 1940. 265-270. p.
Németh Imre Jelszópolitika és ifjúság Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 139-151. p.
Németh József A bolsevizmus pusztításai Magyarország mezőgazdaságában Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 96-103. p.
Németh László Magyar építészet Csaba Rezső: Hajlék. Bp. 1944. 5-17. p.
Németh Péter Bűnöző fiatalkorúak és a társadalom Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 883-898. p.
Noszkay Ödön A magyar katolicizmus Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 7-14. p.
Noszlopi László Értelem, törekvés, akarat Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 49-91. p.
Nógrády László A gyermek megfigyelése Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 27-40. p.
Nógrády László A gyermeknevelés kis kátéja Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 104-117. p.
Nógrády László A nemi felvilágosítás a családban Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 119-132. p.
Nógrády László A szülői tekintély Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 75-81. p.
Nógrády László Anyák könyvtára Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 156-173. p.
Nógrády László Az én édesanyám Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 141-145. p.
Nyári Albert A magyar főúri anyák Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 133-140. p.
Nyers Lajos Csaplár Benedek Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 167-183. p.
*

-O-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                                                            
Ohmacht Nándor A barátság a tanuló életében Kisparti János: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház Bp. 1935. 144-160. p.
Ohmacht Nándor Vallásos nevelés a családban Kisparti János: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház Bp. 1935. 13-45. p.
Oláh Gusztáv A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 42-49. p.
Oltványi Imre Arisztokrácia és humanizmus Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 42-46. p.
Ongrádi József Pintér Kálmán Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 301-311. p.
Ongrádi József Prónai Antal Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 391-407. p.
Orosz Emil Az orvosi tudomány a háborúban Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.
Ortutay Gyula A magyar népköltészet Bartucz Lajos: A magyar nép. Bp. 1943. 250-304. p.
Ortutay Gyula Népköltészet és műköltészet Eckhardt Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében  Bp. 1941. 161-181. p.
Ortutay Gyula Új magyar köznevelés Demokrácia. Bp. 1945. 110-138. p.
Oslay Oswald Szentföldi hegyek misztikája Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 258-276. p.
Osztie Andor A Bánságban Tabéry Géza: Jókai Erdélyben.Arad. 1925. 170-176. p.
Osztó A nő szabadságharca A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940.109-112. p.
Ottlik György Törekvések a nemzetközi élet megszervezésére Kornis Gyula et al. A mai világ 2. Bp. 1938. 306-360. p.
Ottlik László A politikai rendszerek Kornis Gyula et al. A mai világ 2. Bp. 1938. 362-530. p.
Ozoray Frigyes A serdülő korú ifjuság lelkivilága és nevelése Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 69-74. p.
Óvári Ferenc Rákosi Jenő és a gyermek Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 323-331. p.

                                                   


*

-Ö-
Lap tetejére
                                            
                                                                                                                                                                
Öszi Kornél
A versenysort és a telivértenyésztés jövője
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 303-310. p.
Öveges József Lutter Nándor Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 157-165. p.
*

-P-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                             
P. Kaizer Nándor A Szentföld biztosa Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 02-309. p.
P. Takács Ince A ferencesek és a Szenföld Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 268-292. p.
P. Takács Ince Néhány jelesebb magyar ferences a Szentföldön Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 293-301. p.
Paikert Alajos Külügyeink és Apponyi Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 208-213. p.
Pakots József A magyar filmkultúra A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 180-186. p.
Pamlényi Ervin A magyar történet progresszív korszakai Demokrácia. Bp. 1945. 139-146. p.
Pap-Szabó Károly A lengyelországi és keletporoszországi harcok a kárpáti téli csata idejében A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 276-284. p.
Pap-Szabó Károly Állóharcok az orosz harctéren A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 198-204. p.
Pap-Szabó Károly Az oroszok általános visszavonulása 1914 végén A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 189-197. p.
Pap Béla A magyarság hivatása a Dunamedencében Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 152-160. p.
Pap Jánosné A "Magyar Egyesület a Leánykereskedés Ellen" pályaudvari és vasúti missziója Doros Gábor: Küzdelem a leánykereskedés és a prostitúció ellen. Bp. 1935. 103-115. p.
Papp Antal A cserkészet állampolgár-nevelése és szociális vonatkozásai Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 775-786. p.
Papp Károly Tisza István háborús levelei Tisza Emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen. 1928. 257-270. p.
Papp László Bolla Márton Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 25-32. p.
Papp László Spányik Glicér Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 1-23. p.
Papp László Takáts Sándor Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 351-367. p.
Papp Viktor Bányai Elemér Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 15-18. p.
Parassin József Tuberkulózis az iskolában Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-12. XV. p.
Parádi Jenő Hadigondozás, hadigondozottak és tűzharcosok érdekvédelme Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 291-302. p.
Patriász István Hatezer mázsa hal a Fehértóban Tanyai ügyek. Újság-cikkek a "Délmagyarország" című szegedi napilapból . Szeged. 1930. 65-67. p.
Pattantyús Dénes A közlekedés Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 321-334. p.
Paulovits Sándor A 30-as honvédek Paulovits Sándor: Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Bp. 1940. 7-9. p.
Pavel Ágoston Magyarok és szlovének Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 156-168. p.
Payr Hugó Emlékek A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 244-246. p.
Payr Sándor Az ágostai hitvallás története Magyarországban Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából . Sopron. 1930. 124-199. p.
Payr Sándor Magyar pietisták a XVIII. században Magyar protestáns egyháztörténeti monográfiák Bp. 1898. 97-175. p.
Pálmai Jenő Jókedvű udvariasság Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 225-232. p.
Pálos Ödön A magán jótékonyság és a hatósági szegényügy kapcsolata Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 153-159. p.
Pálos Ödön A szegényügy rendszere Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 14-24. p.
Pálos Ödön Budapest szegényügyének rendszere Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 71-79. p.
Pálffy Géza Milyen az igazi arisztokrata? Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 46-49. p.
Pálfy György A sport kialakulása és szerepe az egyes kultúrákban Pálfy György: Sport és játék 1. Bp. 1928. 23-30. p.
Pálfy György Az exotikus népek sportja Pálfy György: Sport és játék 1. Bp. 1928.
Pálfy György Népsport Pálfy György: Sport és játék 1. Bp. 1928. 17-21. p.
Pálóczi Horváth Ádám A férfiak felelete az asszonyokhoz Bédy Schwimmer Rózsa: A magyar nőmozgalom régi dokumentuma. Bp. 1907. 33-38. p.
Pásztor Árpád Landerer és Heckenast Írók a viharban. Bp. 1941. 145-167. p.
Pásztor József A zsidó ifjúság pályaválasztás előtt! Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 21-23. p.
Pásztor Mihály A jövő Budapestje A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 313-318. p.
Pásztor Mihály Rózsa Károly Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 63-62. p.
Pável Benő Egészségtan tanítási tantervezetek és mintaelőadások Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-57. XXX. p.
Pável Benő Gyakorlati útmutatás az egészségtan tanításában Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-6. XXIX. p.
Pázmány Zoltán Az Apponyi nemzetség Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 214-226. p.
Pechány Adolf A felvidék közoktatásügye Kornis Gyula: Az elszakított magyarság oktatásügye. Bp. 1927. 188-218. p.
Pekár Gyula A bolsevisták rémtettei Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 132-145. p.
Pekár Gyula Apponyi mint szónok Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 227-233. p.
Pekár Gyula Rákosi a világ nagy publicistái között Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 121-124. p.
Perémy Gábor A középiskolás fiú testi fejlődéséről Kisparti János: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház Bp. 1935. 188-204. p.
Perjéssy Kálmán Az egészségtan tanításának módszertana Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-10. XIX. p,
Pethő Sándor "Az idő nekünk dolgozik" Rákosi Jenő: Trianontól Rothermereig 1. Bp. 1928. 38-40. p.
Pethő Sándor Bolseviki arcok Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 50-53. p.
Petri Pál Társadalmi szervezetek a kultúrpolitika és a szociálpolitika szolgálatában Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 742-774. p.
Petruch Antal A Jézustársaság mint tanítórend A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 175-201. p.
Péterfi Tibor Milyen eredmények várhatók a biológiai kutatások terén? A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 117-132. p.
Pikler Gyula
A középiskola reformja
A középiskola reformja I. Bp. 1908. 3-18. p.
Pikler Gyula A magyarországi nemzetiségi kérdés A magyarországi nemzetiségi kérdés. Bp. 1911. 72-89. p.
Pilch Jenő A hadi események Imre Sándor: A világháború. Bp. 1917. 16-105. p.
Pilch Jenő A nyugati harctér A nagy háború írásban és képben. II. A nyugati harctér. 1. köt. Bp. 1915. 2-291. p.
Pilch Jenő A szárazföldi hadműveletek Pilch Jenő: A világháború története . Bp. 1927. 61-224. p.
Pilch Jenő A világháború veszteségei Pilch Jenő: A világháború története . Bp. 1927. 330-339. p.
Pillias Emil Rákóczi és franciaországi közbelépésének igaz története Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 310-336. p.
Pillitz Dezső Hogyan világítsuk ésszerűen lakásunkat? A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 98-107. p.
Pintér Jenő Hadtörténelmi problémák Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 45-51. p.
Pintér Jenő Hibák a nevelésben és a tanításban Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 616-628. p.
Pivány Jenő Amerika és a magyarok A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 631-638. p.
Pluhár István A sport és közönsége Kocsis László: A sport. Bp. 1936. 118-124. p.
Podhradszky György Czambel élete és munkásságának jelentősége Steier Lajos: Czambel emlékkönyv. Pécs. 1937. 118-137. p.
Podmaniczky Pál Az Ágostai Hitvallás egyháza és a misszió Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából . Sopron. 1930. 106-122. p.
Pogány Béla A fizikai egyes fontosabb problémái Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 367-424. p.
Pohl Sándor Újpest megyei város szociális intézményei Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 505-518. p.
Pokoly József A geszti otthon Tisza Emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen. 1928. 12-43. p.
Polgár György Menekültügy — kivándorlás Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 18-20. p.
Polnay Jenő Világosság! 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 10-12. p.
Polner Ödön II. Rákóczi Ferenc közjogi szempontjai Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 1. Bp. 1935. 364-388. p.
Pollák Illés A vörös tenger A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 165-168. p.
Polzovics Iván A bolsevizmus nemzetközi jogszemlélete Új irányok a nemzetközi jogban. Bp. 1938. 35-53. p.
Pongrácz Kálmán Új Hungária eszméje és a mai fiatalság Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 400-409. p.
Poponics Sándor Az új jegybank szerepe a nemzetek szövetségének szanálási tervében Halmay Elemér:  Magyarország újjáépítésének kérdéséhez  Bp. 1924. 36-37. p.
Prahács Margit A modern zene Kornis Gyula et al.: A mai világ 1. Bp. 1938. 528-601. p.
Prahács Margit Zenei stílusproblémák Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 413-420. p.
Praznovszky Iván A bolsevizmus külpolitikája Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 171-176. p.
Praznovszky Iván Apponyi mint a magyar békedelegáció elnöke Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 234-244. p.
Praznovszky Iván Francia-magyar gazdasági kapcsolatok A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 503-510. p.
Prohászka Lajos Az erkölcs Kornis Gyula et al.: A mai világ 1. Bp. 1938. 220-326. p.
Prohászka Ottokár Kilátás a bethlehemi barlang szájából Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 1-3. p.
Pröhle Károly Az Ágostai Hitvallás Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából . Sopron. 1930. 2-45. p.
Pröhle Károly Keresztyénség és protestantizmus az Ágostai Hitvallásban Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából . Sopron. 1930. 48-67. p.
Pröhle Vilmos Az evangélium Japánban Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből . Pozsony. 1899. 123-149. p.
Pukánszky Béla A monotheizmus a görögöknél és az izraelieknél Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből . Pozsony. 1899. 3-30. p.
Pukánszky Béla II. Rákóczi Ferenc alakja a német sajtóban Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 150-168. p.
Purebl Győző Az iskola a társadalom a közegészségügy és testnevelésügy szolgálatában A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 134-143. p.
Pünkösti Andor Gyurkovics-unokák Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942. 219-221. p.
Quint József
A háború és a testi nevelés
A háború és az iskola. Bp. 1915. 165-205. p.
*

-R-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                      
R. Kiss István Nagy Lajos és az ősiség Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 241-248. p.
Radó Antal Rákosi, a Shakespeare-fordító Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 266-275. p.
Radványi Kálmán A Szentföld az irodalomban Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 189-258. p.
Radványi Kálmán Gyermekeink olvasmányai Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 99-103. p.
Rajniss Ferenc Az értelmiség nemzetpolitikai szerepe és helyzete A magyar értelmiség válsága. Bp. 1931. 7-45. p.
Ranschburg Pál A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 14-29. p.
Ranschburg Pál A lélektan fejlődése Magyarországon Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 471-496. p.
Ranschburg Pál Az értelem. Funkcionális és minőségi lényege, szerkezete, kísérleti vizsgálata Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 207-308. p.
Ranschburg Pál Az iskoláskor pszichoneurológiája Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-39. XVI. p.
Ranschburg Viktor Magyar könyvkultúra A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 194-203. p.
Ravasz László A magyar nép lelke A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 389-391. p.
Ravasz László A magyarság Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 13-36. p.
Ravasz László A református keresztyénség szociális tanításai Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 395-403. p.
Ravasz László A zsidókérdés megoldása A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933. 105-110. p.
Ravasz László Az ifjúság szerepe egy nemzet jövőjében Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 163-166. p.
Ravasz László Az örök Rákóczi Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 402-407. p.
Rácz Elemér Légi közlekedés Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 335-348. p.
Rácz Gyula A háború és a gazdasági élet Imre Sándor: A világháború. Bp. 1917. 237-274. p.
Rácz Jenő Ferenc A humanitás és religiosum kapcsolatai Mitrovics Gyulánál Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 94-118. p.
Rácz Lajos Jézus és a világháború Háborús előadások - Sárospatak. Bp. 1916. 6-25. p.
Rákosi Jenő Apponyi és a sajtó Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 245-250. p.
Rákosi Jenő Küzdelem a magyar igazságért Rákosi Jenő: Trianontól Rothermereig 1. Bp. 1928.
Rákosi Mátyás A magyar demokrácia kérdései Demokrácia. Bp. 1945. 147-165. p.
Rákosy Gyula Rákosi Jenő közelről Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 279-306. p.
Ráth Végh István A szoknya és a nadrág világtörténelme Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 140-174. p.
Ráth Végh István A kozmetika 10000 éves múltja s a divat játékai az emberi hajjal Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 319-334. p.
Ráth Végh István A levelező ember Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 81-101. p.
Ráth Végh István A vasfűzőtől a fecsegő harisnyakötőig Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 193-212. p.
Ráth Végh István Királyok divatjától a divatkirályokig Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 46-72. p.
Ráth Végh István Nyelvre húzott keztyű, "felszarvazott" nők, félméteres cipőorrok s a kétkilós esernyő Hatvany Lili: Öltözködés és divat. 1936. 263-284. p.
Rátkai Károly A főváros iskolái a filantrópia szolgálatában Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 257-270. p.
Rátz Kálmán Világpolitika és haderő Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 59-80. p.
Reisz Elemér A Jézustársaság a missziók szolgálatában A négyszázéves Jézus-társaság.  Bp. 1940. 202-218. p.
Relle Pál
A bor, az új líra és a költő
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 245-247. p.
Rexa Dezső Rákosi Jenő és a színház Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 243-259. p.
Réz Mihály A kor szelleme és a választói jog Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 90-101. p.
Réz Mihály A választói jogról Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 62-79. p.
Réz Mihály Gróf Andrássy választójogi tervezete Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 80-89. p.
Révész Kálmán Gyöngyösi Pál 1668-1743. Magyar protestáns egyháztörténeti monográfiák Bp. 1898. 61-96. p.
Révész Margit Mit tanulhat a normális gyermek nevelője a kriminálpedagógustól? Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 127-131. p.
Révész Mihály Fejezetek a munkáról A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 3-27. p.
Richter Aladár A mai magyar iparművészet Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 207-212. p.
Rohringer Sándor A holnap elébe Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 167-170. p.
Romains, Jules Úti impresszióim Magyarországról A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 125-131. p.
Rombauer Emil A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 219-233. p.
Rosenák Miksa Zsidó orvosok a magyar haza szolgálatában A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 138-140. p.
Rottenbiller Fülöp A fiatalkorúak felügyelőhatósága a bűnöző fiatalkorúak szolgálatában Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 866-879. p.
Rottenbiller Fülöp Gyermekvédelemről Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 129-139. p.
Rónai György Bosco Szent János Korunk szentjei. Bp. 1938. 259-292. p.
Rónay Viktor A primitiv népek sportja Pálfy György: Sport és játék 1. Bp. 1928. 10-17. p.
Rózsafy Dezső Művészeti gyűjteményeink A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 362-374. p.
Rózsahegyi Kálmán Ahogy ő meghajol Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942. 187-191. p.
Röck Gyula Krisztus tegnap, ma, holnap és mindörökké Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 277-286. p.
Röthler István A felszabadult Kassa közegészségügye Kassa hazatért. Kassa, 1943. 81-92. p.
Rubletzky Lajos Nyugat? Kelet? — Vagy magyar életforma? A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 174-179. p.
Rubinyi Mózes Ábrányi Emil Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 8-14. p.
Rubinyi Mózes Reviczky Gyula Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 60-62. p.
Rubinyi Mózes Sebők Zsigmond Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 67-70. p.
Rudai Rezső Diákszociális gondoskodás Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 1014-1022. p.
Ruff Ede A m. kir. 30-as honvéd gyalogezred megalakulásától a világháborúig Paulovits Sándor: Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Bp. 1940. 19-25. p.
Ruffy Pál A gyermekügy Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 145-153. p.
Rupert Dezső Egy lustrum távlatából Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp. 1923. 9-27. p.
Ruszwurm Rezső A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület működése Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 853-854. p.
Ruttkay György Öt év Kassa közigazgatásából Kassa hazatért. Kassa, 1943. 46-64. p.
*

-S-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                       
Salamon Ernő A fizika tanítása a progresszió szempontjából A progresszív eszmék terjesztése az iskolában. Nagyvárad. 1919. 54-64. p.
Salgó Jakab A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 36-41. p.
Sans Gene, Madame A magyar nő a közéletben Péchyné Bartóky Mária: A magyar nő könyve. Losonc. 1926. 102-110. p.
Sarbó Artúr A középiskola reformjáról A középiskola reformja I. Bp. 1908. 50-56. p.
Sas Ede Öreg széki Mózes A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 228-235. p.
Sas Ede Rozika A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 236-238. p.
Sághy Ferenc Fertőző betegségek járványtana Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XII.—35-XII. p.
Sándor Pál A felsőházi képviselet kivívása napján A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 57-59. p.
Schaffer Károly A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 66-71. p.
Schandl Károly Az állattenyésztés Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 296-320. p.
Schandl Károly Falusi szövetkezetek Magyarországon Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 575-592. p.
Schay Gusztáv A 41. honvéd-gyaloghadosztály harcai a Kárpátokban 1915 telén Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból.  Bp. 1926. 75-292. p.
Scheff-Dabis László Az iskolai védőoltások Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XVI.—24-XVI. p.
Scherz József A tőzsde jövője A jövő évtized regénye. Bp. 1929.  277-283. p.
Schiffert György Látogatás Fürtöm Jánoséknál Tanyai ügyek. Újság-cikkek a "Délmagyarország" című szegedi napilapból . Szeged. 1930. 52-64. p.
Schiffert György Mit eszik a tanya népe? Tanyai ügyek. Újság-cikkek a "Délmagyarország" című szegedi napilapból . Szeged. 1930. 44-51. p.
Schiller Pál Általános lélektan Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 13-48. p.
Schlatter Alfred A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 178-190. p.
Schnell János A lelki egészség gondozása Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 400-417. p.
Schöpflin Aladár Ambrus Zoltán Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 4-6. p.
Schöpflin Aladár Rákosi Jenő mint drámaíró Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 196-242. p.
Schöpflin Aladár Rákosi Viktor Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 55-59. p.
Schöpflin Aladár Tóth Béla Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 84-90. p.
Schröeder Attila A zene lényege és lelektani hatása Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 421-439. p.
Schulpe György A munkáskérdés és a szociális reformok Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből . Pozsony. 1899. 165-215. p.
Schuschny Henrik A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 72-76. p.
Schüler Dezső A főváros lakosságának szociális gondozása Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 479-494. p.
Schütz Antal A vallás Kornis Gyula et al.: A mai világ 1. Bp. 1938. 174-218. p.
Schütz Antal Mik nekünk a szentek? Korunk szentjei. Bp. 1938. 5-17. p.
Schütz Antal Szellem és nem-szellemi valóságok A szellemi lét. Bp. 1937.
Sebes Ferenc Katolikus család és katolikus nevelés Kisparti János: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház Bp. 1935. 5-12. p.
Sebestyén Jenő A zsidóság ethikai értékelése A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933. 55-66. p.
Sebestyén Károly A magyar színműirodalom A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 169-170. p.
Sebestyén Károly A magyar zsidó színész A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 96-102. p.
Sebestyén Károly Móra Ferenc Móra Ferenc emlékezete.. Bp. 1934. 14-19. p.
Sebestyén Miksáné Érintkezés a hatóságokkal Varsányi Géza: Szociális segítőmunka a gyermek- és ifjúságvédelem terén. Bp.1936. 47-51. p.
Seeliger Emil Orosz támadás Krakkó ellen. A Lapanov-limanovai csata A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 279-288. p.
Sellyei Vilmos A csendőrség szociális tevékenysége Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 348-352. p.
Serédi Jusztinián Magyarország és a kereszténység A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 40-46. p.
Serény Imre A zsidó katonáról A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 62-66. p.
Sibelka-Perleberg Artur "A lélek delisége" Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 50-52. p.
Siklós Albert
A zene jövője
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 251-254. p.
Siklós Ferenc Karrier Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 159-167. p.
Siklóssy László Rákosi Jenő karikatúrában Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 348-360. p.
Silberstein Ötvös Adolf Szellemi küldetés A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 23-24. p.
Simon Elemér A szegedi középiskolák népességének alakulása 1903 szeptemberétől 1933 júniusáig Imre Sándor: Nevelésügyi tanulmányok. Szeged. 1934. 134-159. p.
Simonné Jankovich Adél Az iskolaorvosok szerepe a pályaválasztási tanácsadásban Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 2-VII.—8-VII. p.
Simonyi Ernő A kémia helyes tanítása, anyaga s módszere a középiskolákban A progresszív eszmék terjesztése az iskolában. Nagyvárad. 1919. 83-88. p.
Sinkovics István Nemesség és parasztság Werbőczi előtt Eckhardt Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében  Bp. 1941. 7-48. p.
Sinkó Ferenc A főiskolások Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 166-177. p.
Sík Sándor Érzelem és alkotás Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 440-450. p.
Síkabonyi Antal Rákosi Jenő, a publicista Süle Antal: Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930. 154-192. p.
Soltész Jenő A putritól az ONCSA-házig Csaba Rezső: Hajlék. Bp. 1944. 76-90. p.
Somogyi Ferenc A dunántúli földbirtokforgalom szociális kihatásai Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 622-629. p.
Somogyi Ferenc A magyar szociálpolitikai története Faragó Ede: Szociális Magyarország. Bp. 1943. 15-46. p.
Somogyi Ferenc Magyar szociálpolitikai törvényalkotások Faragó Ede: Szociális Magyarország. Bp. 1943. 47-70. p.
Somogyi József A tudomány Kornis Gyula et al.: A mai világ 1. Bp. 1938. 328-382. p.
Somogyi József Magyarok és törökök Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947. 241-266. p.
Somogyi Manó A hazai vándoripar és vándor-kereskedés Ünnepi dolgozatok a társadalomtudományok köréből. Bp. 1905. 192-249. p.
Somos Elemér Ifjúságunk és a reá váró nagy problémák Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 180-185. p.
Soós Aladár Az iskolás gyermekek élelmezése Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-VIII.—24-VIII. p.
Sós Endre Nyílt levél egy püspökhoz A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 66-68. p.
Sós Ernő A 4. népfelkelő gyalogezred Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 216-222. p.
Spectator A magyar passzió helyén Tabéry Géza: Jókai Erdélyben.Arad. 1925. 21-30. p.
Spillenberg Mária A szép asztalterítésről általában A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 174-178. p.
Spillenberg Mária A vendéglátásról A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 162-168. p.
Spillenberg Mária Hogyan ünnepeljük a családi, egyházi és nemzeti ünnepeket és hogyan terítsünk ezeken a napokon? A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 169-173. p.
Stark Lipót Magyar feltalálók A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 286-297. p.
Staub Elemér A magyar mezőgazdaság A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 267-272. p.
Steier Lajos Czambel eszmei Steier Lajos: Czambel emlékkönyv. Pécs. 1937. 7-94. p.
Steier Lajos Czambel Samu dr. minisztériumi állása Steier Lajos: Czambel emlékkönyv. Pécs. 1937. 146-175. p.
Stella Adorján Herczeg-anekdoták Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942. 193-201. p.
Stern Samu Hiszünk és bízunk! A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 90-91. p.
Steif Antal Érzés és mozgás Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 91-129. p.
Stiller Bertalan Honfiakká kell lennünk! A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 13-14. p.
Stolpa Károly Kassa kereskedelme és ipara Kassa hazatért. Kassa, 1943. 77-80. p.
Stráner Vilmos Az Ágostai Hitvallás és az evangélikus istentisztelet Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából . Sopron. 1930. 70-82. p.
Stromp László Költözés — más világba Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből . Pozsony. 1899. 216-259. p.
Stromp László Szókratész Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből . Pozsony. 1899. 57-90. p.
Stumpf Károlyné A bútorgondozásról A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 87-91. p.
Stumpf Károlyné A szőnyeggondozásról A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 92-97. p.
Stumpf Károlyné Hogyan költözködjünk? A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 54-58. p.
Stumpf Károlyné Hogyan válassza ki a háziasszony a megfelelő lakást? A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 50-53. p.
Stumpf Károlyné Mit kíván a háziasszony a "kislakásépítészektől"? A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 42-45. p.
Sulenberg Salamon Jöjjön a tiszta keresztény erkölcs! A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 169-171. p.
Supka Géza A Sybilla könyvei Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp. 1923. 135-180. p.
Surányi János A mezőgazdasági növénytermesztés Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 279-294. p.
Süle Antal Rákosi Jenő Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 52-54. p.

                                                     


*

-SZ-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sz. A. Földmíves szocializmus Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 184-213. p.
Szabados Mihály Olasz és magyar földmunkásszövetkezetek Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 630-642. p.
Szabolcsi Miksa Az írás népe A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 28-30. p.
Szabó Dezső Mária Terézia és a parasztok Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 513-254. p.
Szabó Ervin A szocializmus A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita Bp. 1904. 38-65. p.
Szabó Géza A "Múlt és jövő" a háború alatt 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 151-152. p.
Szabó István Nemesség és parasztság Werbőczi után Eckhardt Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében  Bp. 1941. 44-80. p.
Szabó János Hogyan alakíthatjuk át régi bútorainkat? A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 59-63. p.
Szabó József A fogászat iskolaorvosi vonatkozásai Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XX.—18-XX. p.
Szabó László A III. internacionálé külpolitikája és a bolsevizmus nemzetközi propagandája Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 195-208. p.
Szabó László
A háború etnikai vonatkozásai az iskolában
A háború és az iskola. Bp. 1915. 206-219. p.
Szabó Lőrinc Életfogytiglani arisztokrácia Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 53-56. p.
Szabó Pál Zoltán Déldunántúl népe. 1830-1920 Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 160-179. p.
Szakasits Árpád A demokráciáról és szocializmusról Demokrácia. Bp. 1945. 166-178. p.
Szakasits Árpád Bevezetés Ács Tivadar (szerk.) Kossuth demokráciája. Bp.1943. 3-11. p.
Szalai Béla Jancsó Benedek és a történetírás Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 52-61. p.
Szana Sándor A csecsemővédelem szociológiájához Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 116-122. p.
Szandtner Pál Az értelmiségi magyar ifjúság jövője Az értelmiség válsága. Bp. 1931. 49-77. p.
Szatmári István Küzdelem Magyarország demokratizálásáért A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 60-67. p.
Szádeczky Kardos Lajos Lengyelek az 1848/49-iki szabadságharcban. Bem és Petőfi Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 593-605. p.
Szász Béla Önkormányzati törekvések Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 277-290. p.
Szász Zoltán Az oktobrizmus történelem-bölcsészeti kritikája Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp. 1923. 207-222. p.
Szász Zsombor A kisebbségi jogvédelem fejlődésének útjai Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 229-234. p.
Szászy István Werbőczy és a magyar magánjog Werbőczy István. Kolozsvár. 1941. 84-120. p.
Szászy-Schwarz Gusztáv A háború és a nők Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.
Szegvári Sándorné Védelmezzük az ifjúságot! Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 102-104. p.
Szekfű Gyula A magyar jellem történetünkben Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 489-556. p.
Szekfű Gyula Világtörténet és magyar történet Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 35-43. p.
Szele György Than Gyula Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 79-80. p.
Szemere György Veres Pálné Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 172-186. p.
Szemere Samu Szociális segítség A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 96-97. p.
Szemlér Ferenc Brassó Erdélyi városképek. Bp. 1936. 216-272. p.
Szendy Károly Valláserkölcs és hazaszeretet Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 186-188. p.
Szentimrei Jenő A vallásszabadság városában Tabéry Géza: Jókai Erdélyben.Arad. 1925. 81-90. p.
Szentiványi Béla Egerváry Ignác Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 1-23. p.
Szentkuty Pál A könyvillusztráció Tíz írás a nyomdászatról. Bp. 1942. 26-39. p.
Szentpétery Imre Bolgárország IV. Béla királyi címében Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 225-240. p.
Szerb Antal A kuruckori költészet Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 270-308. p.
Szerb Antal Az újabb magyar irodalom A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935.
Szerdahelyi Sándor A munkásosztály filantrópiája Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 341-352. p.
Szereday Miklós Élet a halálmezőkön Paulovits Sándor: Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Bp. 1940. 28-260. p.
Széchenyi Károly A vendégforgalom szociális vonatkozásai Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 845-852. p.
Székács Aladár Lázadás a jogrend ellen Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 12-20. p.
Székely Béla A mi archívumunk 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 105-107. p.
Székely Ferenc A szőrszálhasogatók ellen 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 17-19. p.
Székely Ferenc Az igazi probléma A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 161-194. p.
Szél György Menyasszony — asszony „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 34-40. p.
Széll Józsefné A "settlement" rendszer bevezetése Budapest nyomortelepein Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 415-426. p.
Szigeti József A szellem mint értelem A szellemi lét. Bp.  1937. 13-34. p.
Sziklay Ferenc A magyar nő és a kultúraterjesztés Péchyné Bartóky Mária: A magyar nő könyve. Losonc. 1926. 111-116. p.
Sziklay Ferenc Kassa művészeti élete Kassa hazatért. Kassa, 1943. 65-76. p.
Sziklay Ferenc Kulturális szervezkedésünk története Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 93-108. p.
Sziklay János Hevesi József Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 24-25. p.
Sziklay János Szemnecz Emil Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 74-76. p.
Sziklay László Kassa szellemi élete Kassa hazatért. Kassa, 1943. 5-23. p.
Szikra  (Teleki Sándorné) A nő és a munka Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 71-75. p.
Szikra  (Teleki Sándorné) Mme Curie Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 208-218. p.
Szikra  (Teleki Sándorné) Sienai Szent Katalin Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 44-57. p.
Szikra  (Teleki Sándorné) Tszö-Szi Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 12-29. p.
Szitás Jenő Alapítványok a közjótékonyság szolgálatában Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 787-812. p.
Szilassy Béla A Felvidék szociális problémái Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 602-609. p.
Szilassy Béláné A magyar nő a családi tűzhely mellett Péchyné Bartóky Mária: A magyar nő könyve. Losonc. 1926. 24-37. p.
Szilágyi Károly A magyarországi nemzetiségi kérdés A magyarországi nemzetiségi kérdés. Bp. 1911. 18-71. p.
Szilágyi Károly A magyarországi nemzetiségi kérdés 2. A magyarországi nemzetiségi kérdés. Bp. 1911. 127-131. p.
Szilágyi Lajos Ellenségeink hadereje A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 15-22. p.
Szilágyi Lajos Határvédelem. Első harcok A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 53-92. p.
Szilágyi Lajos Második támadó hadjáratunk Szerbiában A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915. 1-21. p.
Szilágyi Lajos Szerb betörések A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 197-208. p.
Szinay Béla Magyar nemzeti munkaszolgálat Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 953-991. p.
Szini Gyula A sajtó és a zsidóság A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 110-113. p.
Szinnyei József A halotti beszéd hangtana Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 143-153. p.
Szirbik Ferenc "Nékem olyan asszony kell..." „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 133-144. p.
Szirmai Andor Zsidó jogászok a magyar jogéletben A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 132-137. p.
Szirmai József Új törekvések a lakóházépítkezéseknél Frankel György: A mai otthon írásban és képben. Bp. 1933. 24-25. p.
Szirmai Rezső Néhány szó két lelkiállapotról Írók a viharban. Bp. 1941. 172-183. p.
Szirmay Oszkárné Mit tehetünk a jövő nemzedék érdekében? Az 1916 június havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek . Bp. 1916. 109-116. p.
Szirtes Andor A magyar progresszió társadalmi feltételei A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 25-43. p.
Szokolay Leo A házasságon kívül született gyermek, mint csecsemúvédő probléma Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 908-917. p.
Szokolay Leo A család anyagi jólétével kapcsolatos jogi természetű kívánságok Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 200-215. p.
Szokolay Leo Szociális gyermekvédelem Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-VI.—9-VI. p.
Szombatfalvy György Vándoriskola és tanyai internátus Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 945-949. p.
Szöllőssy Oszkár Gonosztevők a diktatúrában Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 38-49. p.
Sztankay Géza Sztankayné Ivády Antónia Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 77-78. p.
Szterényi József Apponyi a szociálpolitikában Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 251-295. p.
Szterényi József Magyarország nemzetközi kereskedelme A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 497-502. p.
Sztrilich Pál A cserkészet nevelő hatásáról A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 232-236. p.
Sztrilichné Csapody Hedvig Hogyan lesz a lakásból otthon? A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 129-135. p.
Szukováthy Imre Az iskolai testnevelés szervezete Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-X—6-X. p.
Szunyoghy Farkas Harmónia a házasságban „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 54-65. p.
Szüllő Géza Herczeg Ferenc kora Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942.  169-172. p.
Szüts Ferenc Ivánfi Ede Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 185-19. p.
Szvatkó Pál A sajtó Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 138-148. p.
*

-T-                                                             
Lap tetejére
                                             
                                                                                              
T. Bokros László Az erdélyi filantrópia története és intézményei Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 393-404. p.
T. J. Földmíves szocializmus Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 16-34. p.
T. M. Földmíves szocializmus Arató Frigyes (szerk:) Földmíves socialismus. Szeged. 1899. 154-167. p..
Tabéry Géza "Egy az isten" Tabéry Géza: Jókai Erdélyben.Arad. 1925. 6-14. p.
Tabéry Géza Nagyvárad Erdélyi városképek. Bp. 1936. 61-106. p.
Tabéry Géza Pályázat a kolozsvári színház igazgatására Tabéry Géza: Jókai Erdélyben.Arad. 1925. 111-117. p.
Takács József Parasztságunk a társadalomban A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 44-58. p.
Takács Ödön Visszaemlékezés a Párizsi Magyar Diákegyesület 1933. évi délfranciaországi útjára A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Párizs. 1935. 140-149. p.
Tangl Harald A munka élettana Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 190-195. p.
Tangl Károly A kozmikus sugárzás Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 349-366. p.
Tarcsay Izabella A kóros jelenségek lélektanáról Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 222-253. p.
Tauffer Vilmos Semmelweis Ignác Az orvosi tudomány magyar mesterei. Bp. 1924. 120-138. p.
Tavasz István A négyes honvédek küzdelmei az 1915. évben lefolyt Isonzó csatákban Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 93-128. p.
Tegzesi László Országos nép- és családvédelmi alap Faragó Ede: Szociális Magyarország. Bp. 1943. 79-97. p.
Teleki Géza A kultúra fejlődése és a demokrácia Demokrácia. Bp. 1945. 179-186. p.
Teleki Mihály Mezőgazdasági szociálpolitika Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 541-549. p.
Teleki Pál Egyéni bánásmód a rokkantgondozásban Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 229-236. p.
Teleki Pál Időszerű nemzetközi politikai kérdések a politikai földrajz megvilágításában Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 183-202. p.
Teleki Pál Nemzeti földrajz Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret . Székesfehérvár. 1933. 9-18. p.
Teleki Tibor Mezőgazdasági társadalombiztosítás Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 550-559. p.
Teleki Sándorné Társasági élet Magyarországon A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 417-422. p.
Temesváry György A szexuálpedagógia jelentősége az iskolaorvos szempontjából Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 15-XXI.—15-XXI. p.
Tersztgánszky Ödön Az 1914. évi osztrák-magyar-orosz nyári és őszi hadjárat Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból. Bp. 1926. 3.74. p.
Tettamanti Béla Középisoláink tanulmányi eredménye az 1932/33. évi értesítők alapján Imre Sándor: Nevelésügyi tanulmányok. Szeged. 1934. 85-133. p.
Thim József A horvátok és a hazai szerbség a magyar történetben Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 227-252. p.
Tichy Kálmán Ipari szociális törvényhozásunk Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 678-687. p.
Tihanyi Mór A magyarországi nemzetiségi kérdés A magyarországi nemzetiségi kérdés. Bp. 1911. 90-96. p.
Tihanyi Tibor Pivar Ignác Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 227-233. p.
Tildy Zoltán Parasztság, munkásság és értelmiség egysége a magyar demokráciában Demokrácia. Bp. 1945. 187-195. p.
Tisza István A háború hatása a nemzeti jellemre Hadi beszédek. Bp. 1914-15. html.
Tisza István A német képviselőválasztás eredménye Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 54-61. p.
Tisza István A választójog reformja és az ipari munkások Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 119-126. p.
Tisza István A választójogi reform küszöbén Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 127-149. p.
Tisza István Az általános választójog és a dinasztia Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 150-158. p.
Tisza István Az osztrák képviselőház Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 18-40. p.
Tisza István Az osztrák képviselőválasztás Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 5-17. p.
Tisza István Hieronymi a választójogrol Választójog. Tanulmányok . Bp. 1913. 102-118. p.
Tolnai Gábor Az árvíz és az irodalom Némethy Károly: A pest-budai árvíz 1838-ban . Bp. 1938. 282-353. p.
Tolnai György Forrponton a nyersanyagkérdés A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 37-44. p.
Tolnai Vilmos Adalékok Széchenyi döblingi hagyatékának III. kötetéhez Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 607-613. p.
Tomcsányi Móric Néhány szó a magyar társadalom erkölcsi megújhodásáról Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936. 189-191. p.
Tomcsik József A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet munkája Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 310-317. p.
Tomek Vince Nagy Alajos Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 259-269. p.
Tomek Vince Trautwein Nep. János Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 143-155. p.
Tormay Cecile Theodóra Teleki Sándorné: Nagy asszonyok élete. Bp. 1912. 32-41. p.
Tóth Aladár Műveltség és magyarság a zenében Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 129-139. p.
Tóth Béla Új tűzhelyet a magyar művelődés munkájának! Tanulmánykötet. Párizs. 1927. 91.102. p.
Tóth József A családvédelem és a munkaalkalom biztosítása Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 42-52. p.
Tóth Kálmán Jézus nyomdokain Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 17-140. p.
Tótis Béla A születésszabályozás orvosi szempontjai Tótis Béla: Születésszabályozás. Bp. 1932. 9-16.  p.
Töller Józsa Az arisztokrácia be fog olvadni Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 57-58. p.
Tömöry Lajos Hogy ruházkodik a tanya? Tanyai ügyek. Újság-cikkek a "Délmagyarország" című szegedi napilapból . Szeged. 1930. 35-43. p.
Törnek Vencel Lévay Imre Magyar piaristák a XIX. és XX. században . Bp. 1942. 209-225. p.
Treml Lajos A románság őshazája és a kontiniutás Asztalos Miklós (szerk.): Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp. 1932. 81-96. l.
Trettina Jenő
Az értelmiség túltermelésének problémája
A magyar értelmiség válsága. Bp. 1931. 49-82. p.
Trócsányi Zoltán Az orosz műveltség kialakulása Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 93-110. p.
Trunkwalter Ödön Hadiesemények a tengeren és a folyami háború Pilch Jenő: A világháború története . Bp. 1927. 226-254. p.
Turcsányi Gyula A világháború harci eszközei Pilch Jenő: A világháború története . Bp. 1927. 307-383. p.
Tuszkai Ödön Az öröklött hajlamok és figyelembevételük a nevelésben Nógrády László: Az anyai szeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről Bp. 1931. 41-58. p.
Túri Béla Az út a bolsevizmus felé Huszár Károly: A vörös rémuralom Magyarországon New.York. 1920. 8-11. p.
Túróczi József A magyar zsidóság és a szellemi tudományok A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 67-90. p.
Tüske Jenő A m. kir. államvasutak és a menekültügy A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 177-173. p.
*

-U-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                 

Utca és telefon Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 169-173. p.
Udvary Jenő A légi háború Pilch Jenő: A világháború története . Bp. 1927. 263-283. p.
Ungar Joób A magyar zsidóság Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 55-57. p.
Uray Dezső A segítő kéz A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 241-243. p.
Újszászy Kálmán Korunk emberének világnézete Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 56-69. p.
Újvári Péter Földönfutók 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 48-53. p.
Úrhegyi Alajos
A háború és a hazaszeretetre nevelés a népiskolában
A háború és az iskola. Bp. 1915. 220-228. p.

                                                                         


*

-Ü-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                             
Ybl Ervin
A képzőművészetek Magyarországon
A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 312-336.p.
*

-V-

Lap tetejére
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Van gyerekszobája? Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 191-195. p.
Vadnay Tibor Károly király gyermeknyaraltatása A nagy vihar hajótöröttei. Bp. 1927. 147-162. p.
Vahlberg Hugo
Haditudomány és szociológia
A társadalomtudomány és a munkásság 2. Bp. 1940. 113-122. p.
Vajda Béla Vidéki garnizonok a háború alatt 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 68-71. p.
Vajkai Aurél A magyar nép életmódja Bartucz Lajos: A magyar nép. Bp. 1943. 136-200. p.
Váczy Péter A hunok Európában Németh Gyula: Attila és hunjai. Bp. 1940. 61-142. p.
Vajlok Sándor Szlovákok és magyarok Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 189-196. p.
Vajthó László Reviczky a humorról Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 475-517. p.
Valló Emil A "Magyar Egyesület a Leánykereskedés Ellen" gyakorlati tevékenysége a statisztika tükrében Doros Gábor: Küzdelem a leánykereskedés és a prostitúció ellen. Bp. 1935. 118-164. p.
Varga Imre A demográfia tükrében Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 23-48. p.
Varga József A kémia és a nyersanyaggazálkodás Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 455-510. p.
Varga László A család a hivatásrendi társadalomban Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 140-154. p.
Vargha Imre A szociális követelmények kielégítése adóztatás terén Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 16-25. p.
Varjú Elemér A Magyar Nemzeti Múzeum A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 242-249. p.
Varsányi Géza A 25 éves Patronázs Egyesület Varsányi Géza: Szociális segítőmunka a gyermek- és ifjúságvédelem terén. Bp.1936.  8-27. p.
Varsányi Géza Új célkitűzések, új munkamódszerek a szociális segítés terén Varsányi Géza: Szociális segítőmunka a gyermek- és ifjúságvédelem terén. Bp.1936. 56-67. p.
Vasady Béla A gyógyíthatatlanul vallásos ember Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 70-93. p.
Vass József Magyarország népjóléti, munkaegészségügyi törekvései a háború után A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 398-416. p.
Vass László Az irodalom Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 119-126. p.
Várhidy Lajos Magyar vidéki városok A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 76-97. p.
Várady József Schmittely József Wünscher Frigyes: Újságíró-arcképek. Bp. 1932. 65-66. p.
Vásárhelyi Ferenc Közigazgatás és embervédelem Béry László: A magyar filantrópia könyve. Bp. 1929. 193-202. p.
Vasvári László A korszerű kislakás építészeti szempontból  A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 13-21. p.
Vasvári László Régi nagy lakások modernizálása A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Bp. 1934. 46-49. p.
Varsányi Emil A magyarországi nemzetiségi kérdés A magyarországi nemzetiségi kérdés. Bp. 1911. 97-126. p.
Vass József Az ifjúság szerepe a jótékonyságban Szegénygondozó tanfolyam sorozatos előadásai. Bp. 1914. 117-122. p.
Vass Vince Miből lesz a feleség? „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 6-15. p.
Vass Vincéné Mi valósul meg a leányálmokból? „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 41-53. p.
Vámbéry Rusztem Antiszemitizmus — filoszemitizmus A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933. 12-25. p.
Vámbéry Rusztem Jog és forradalom Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp. 1923. 59-85. p.
Vámbéry Rusztem "Töltsétek be a földet!" Tótis Béla: Születésszabályozás. Bp. 1932. 3-7. p.
Vámossy Zoltán Gyógyszeres therápia Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 144-166. p.
Vándor Zoltán Elmélet és gyakorlat A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 12-24. p.
Várady Imre Művelődési kapcsolataink Olaszországgal Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944. 205-218. p.
Várkonyi Hildebrand Az ifjúkori védekezésről Schiller Pál: A lelki élet vizsgálatának eredményei. Bp. 1942. 275-290. p.
Várkonyi Hildebrand Piaget gyermeklélektanáról Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 309-320. p.
Várnai Dániel A munkásság kultúrtörekvései — és a magyar társadalom A társadalomtudomány és a munkásság I. Bp. 1940. 77-80. p.
Vázsonyi Vilmos Viszonosság és szervezet A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 24-27. p.
Vecsey József Aurél A Szentföld mint missziós terület Zadravetz István: Szentföld 2. Bp.1931. 323-328. p.
Vézner Károly A tekintélytiszteletről Kisparti János: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház Bp. 1935. 126-141. p.
Villat, Louis Az örök Magyarország igazi arca A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 47-57. p.
Vinkler János Az ítélőmesteri joghatóság kialakulása Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 321-330. p.
Veltze Lajos Legfőbb hadvezetőségünk A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915. 45-52. p.
Venetianer Lajos
A sémi faj kultúrértéke
A magyar zsidóság almanachja. Bp. 1920. 41-52. p.
Veres Péter A parasztok hajlékától Csaba Rezső: Hajlék. Bp. 1944. 32-45. p.
Veres Péter Parasztság és demokrácia Demokrácia. Bp. 1945. 197-207. p.
Vermes Ottó A m. kir. nagyváradi 4. honvéd gyalogezred 10.századánál történt események 1914 október 1-től 4-ig Makkay Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba. 1934. 39-51. p.
Végh József
A háború és a kisdedóvoda
A háború és az iskola. Bp. 1915. 229-238. p.
Vészi József A középiskola reformja A középiskola reformja I. Bp. 1908. 120-125. p.
Vészi József A magyar sajtó A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 187-193. p.
Viski Károly A magyar jelleg Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 341-378. p.
Viski Károly Magyar népművészet A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 374-388. p.
Viski Károly Népi és úri műveltség összefüggései a tárgyi néprajzban Eckhardt Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében  Bp. 1941. 135-161. p.
Viski László Iparfelügyelet Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 717-723. p.
Vészi József A lázbeteg édesanya A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 49-51. p.
Vladár Gábor A szolgálati szerződések szociális tartalma Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 26-41. p.
Vitéz Géza Tisza István közgazdasági és pénzügyi értekezései Tisza Emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen. 1928. 182-212. p.
Vuk Mihály Az élelmezés problémái Kornis Gyula et al. A mai világ 4. Bp. 1938. 236-278. p.

                                                                          


*

-W-
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                    
Wahlkampf Henrik Három a tánc Csánk Endre: A művelt és udvarias ember a XX században. Bp. 1935. 140-145. p.
Waldberg Endre A harmincas honvédek a forradalmi napokban Paulovits Sándor: Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Bp. 1940. 295-297. p.
Wallenstein Zoltán Sóvuauszi gondolatok Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941.
Weiller Ernő Az OMIKE-Mensa-Academica hadi működése az 1914-1916. években 1914-1916. A Magyar Zsidó Hadi Archívum Almanchja Bp. 1916. 147-150. p.
Wein Zoltán Az orr-, torok- és gégebetegségek az iskoláskorban Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. Bp. 1933. 1-XIII.—8-XIII. p.
Weisz Endre Az egységről — amely nincs és a nyomorúságról — amely van!! Wasserstrom Sándor: Zsidó írások… 5701 Szivanra. Bp. 1941. 47-49. p.
Weis István Társadalmi osztályok, társadalmi rendek Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 51-64. p.
Wellmann Imre A Rákóczi-birtokok sorsa Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935. 92-122. p.
Wesselényi Miklós Az arisztokrácia válsága és jövője Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 3-28. p.
Wlassics Gyula A magyar alkotmány fejlődése A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 537-551. p.
Wlassics Gyula A trianoni szerződés jogi orvoslása a     nemzetek szövetsége és a döntőbíróság útján Igazságot Magyarországnak! Bp. 1928. 312-333. p.
Wlassics Gyula Apponyi és a kisebbségi kérdés Apponyi Emlékkönyv Bp. 1927. 296-316. p.
Wlassics Gyula Herczeg és a magyar film
Hertelendy István: Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc  Bp. 1942.  184-186. p.
Wünscher Frigyes
A "Hangya" szociális munkássága
Mártonffy Károly: A mai magyar szociálpolitika  Bp. 1939. 825-834. p.

*

-Z-                                            
Lap tetejére
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zadravecz István A szentföldi kegyhelyek Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 193-251. p.
Zayzon Sándor Nemzetnevelés Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 629-652. p.
Závory Elek Miért nem házasodtam meg? „Nékem olyan asszony kell”. A kecskeméti feleségképző akadémia előadásai  Kecskemét. 1933. 16-24. p.
Zelovich Kornél A magyar közlekedésügy A magyar művelődés története. 2. Bp. 1935. 211-529. p.
Zelovich Kornél Magyarország és a tudományos technika A magyar művelődés története. 1. Bp. 1935. 273-285. p.
Zibolen Endre A középosztály családvédelme Wünscher Frigyes: A család jólétéért. Bp. 1943. 98-120. p.
Zichy Gyula A Szentföld varázsa Zadravetz István: Szentföld 1. Bp.1931. 3-5. p.
Zigány Miklós Parzhami Szent Konrád Korunk szentjei. Bp. 1938. 223-258. p.
Zolnai Béla Az író Szekfű Gyula. A történetíró és nemzetnevelő. Bp. 1943. 75-85. p.
Zolnai Béla Rákóczi, az író Lukinich Imre: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 1. Bp. 1935. 290-324. p.
Zolnai Béla Rákóczi-emlékek Franciaországban Emlékkönyv Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján . Bp. 1925. 415-418. p.
Zombor Zoltán Mitrovics Gyula kultúrpolitikai törekvései Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 653-684. p.
Zombor Zoltán Mitrovics Gyula neveléstudományi rendszere Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 541-552. p.
Zsigmond Ferenc A műfordítás elvi kérdései megújhodáskori irodalmunkban Mitrovics Emlékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp. 1939. 518-538. p.
Zolnai Béla A magyar stílus Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 217-262. p.
Zolnai Béla Az író Szekfű Gyula. A történetíró és nemzetnevelő. Bp. 1943. 75-85. p.
Zoványi Jenő Magyarországi szuperintendetiák a XVI. században Magyar protestáns egyháztörténeti monográfiák Bp. 1898. 4-60. p.
Zólyomi Norbert Az asszimilálódás Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Bp. 1938. 48-54. p.
Zsigmond Ferenc Tisza István és az irodalom Tisza Emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen. 1928. 235-256. p.
Zsirai Miklós Nyelvünk alkata Szekfű Gyula: Mi a magyar? Bp. 1939. 193-216. p.
Zsirai Miklós Oroszok és finnugorok Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok. Bp.  1942. 41-57. p.
Zsolt Béla Mai generáció A magyar zsidóság útja vezércikkek és beszédek tükrében 1840-1940. Bp. 1940. 70-73. p.
Zsolt Béla
Mi valósult meg az utópiákból?
A jövő évtized regénye. Bp. 1929. 39-45. p.
Zsolt Béla Pesti ház keresztmetszete Írók a viharban. Bp. 1941. 184-198. p.
***