ABCDEFGHIJKLM
NOÖPRSSZTUÜVWZ

CIKKTÁR
A

AJTAY József

ALAPY Győző

ALAPY Victor

ALEXY Lajos

ALMÁDI Géza

ALPÁRI Gyula

ALTAI Margit

ANDRÁSSY Gyula

ANGYAL Pál

ANTAL Gézáné

ANTAL Sándor

APÁTHY István

ARADI Viktor

AUERBACH Félix

ÁGOSTON Péter

ÁGOSTON Péterné


(Vissza a lap tetejére)


BAK Sándor

BAKSA Kelemen

BALÁS Károly

BALÁZS Béla

BALLA Antal

BALOGH Jenő

BARABÁS Endre

BARAND Margit

BARTÓK György

BATIZ Dénes

BAUER Henrik

BÁLINT Imre

BÁNÓCZY László

BÁNYÁSZ Jenő

BEDE Ádám

BEKE Manó

BENE Lajos

BERCZIK Árpád

BESNYŐ Béla

BÉDY-SCHWIMMER Rózsa

BIKKAL Dénes

BÍRÓ Balázs

BÍRÓ Lajos

BODÓ József

BOLGÁR Elek

BOLHÁNYI Kálmán

BOROSS F. László

BOROSS Lujza

BRAUN Róbert

BUD János

BUDAY Árpád

BUDAY Barna

BUDAY Dezső

BUDAY László

BURCKHARDT-BÉLAVÁRY Erzsébet

BÚZA László


(Vissza a lap tetejére)


CAVALLIER József

CETTLER Jenő

CHYZER Béla

CITER


CS  (Vissza a lap tetejére)


CSÁKTORNYAI Ferenc

CSEKEY István

CSERGŐ Károly

CSÉCSY Imre

CSIZMADIA Andor

CSONTOS István


(Vissza a lap tetejére)


DACH Géza

DARVAS Simon

DÁNÉR István

DÁNIEL Arnold

DEMÉNY Ottóné

DÉKÁNY István

DÉNES Zsófia

DIENES Valéria

DIRNER Gusztáv

DIRNFELD Janka

DOKTOR Sándor

DOLESCHALL Alfréd

DÓCZI Sámuel


(Vissza a lap tetejére)


EDELMANN Menyhért

EGO (Rózsavölgyiné Fried Margit)

ELEK Pál

ENGEL Zsigmond

ENYEDY Barnabás

ENTZ Géza

EÖTTEVÉNYI NAGY Olivér

er-go

ERDÉLYI Viktor

ERŐDI Béla

ERŐDI-HARRACH Béla

ERŐDI Tihamér


(Vissza a lap tetejére)


FABER Oszkár

FARAGÓ László

FARKAS Gejza

FARKAS Pál

FEHÉR István

FEJÉRVÁRYNÉ Szilassy Laura

FEKETE Gyula ld. NAGYIVÁNYI FEKETE Gyula

FERDINÁNDY Géza

FERDINÁNDY Gyula

FERENCZI Imre

FERENCZY József

FLEISCHNER Miksa

FORRÓ Sándor

FÖLDES Béla

FRÁTER Aladár

FREUND Gyula

FÜLÖP Kornél


(Vissza a lap tetejére)


GAAL János

GAAL Jenő

GALLÓ Paula

GARBAI Sándor

GÄRTNER Henrik

GÁBOR Dezső

GÁBOR Jenő

GÁLL Beatrix ld. TAKARÓNÉ Gáll Beatrix

GÁRDONYI Albert

GÁTHY Bálint

GEŐCZE Sarolta

GERE Zsigmond

GERŐ Ödön

GERGELY Janka

GERSTER Miklós

GÉBER Antal

GÉMESSY Aranka

GIDÓFALVY István

GIESSWEIN Sándor

GINEVERNÉ GYŐRY Ilona

GLÜKLICH Vilma

GOTEIN Sándor

GONDA József

GORTVAY György

GROSSMANN Janka

GUTTENBERG Pál

GYÖRGY Ernő

GYULAI Elemér

GYULAY Lajos


(Vissza a lap tetejére)


HACKER Boriska

HAHN Dezső

HAJDÚ Gizella

HALASI Béla

HALLA Aurél

HALÁSZ Frigyes

HALÁSZ Miklós

HARKÁNYI Ede

HEGEDŰS Lóránt

HELLER Erik

HELLER Farkas

HELVÉTH Géza

HERMANNÉ Ludwig Blanka

HILSCHER Rezső

HINDY Zoltán

HIROSSIK János

HIRSCHBERG Márta

HOFFMANN Géza

HOFFMANN Vilma

HORNYÁNSZKY Gyula

HORVÁTH Barna

HORVÁTH Jenő

HORVÁTH Lajos

HORVÁTH Stefánia

HUZELLA Gyuláné


(Vissza a lap tetejére)


IBRÁNYI István

ILLÉS György

ILLÉS Imre

ILLÉS Mária

IMRE József

IMRE Sándor

IRK Albert


(Vissza a lap tetejére)


JACOBI Ador

JAKOBI Kálmán

JANCSÓ Benedek

JANCSÓ György

JASCHIK Álmos

JÁNOSSY Gábor

JÁSZAI Mari

JÁSZI Oszkár


(Vissza a lap tetejére)


KADOSA MARCEL

KARSTADT Ottó

KASSAK Lajos

KATONA Béla

KATZ Béla

KÁCSER Lipót

KÁLMÁN Gusztáv

KÁRMÁN Elemér

KÁRPÁTI Géza

KELEMEN Kálmán

KELEN László

KELETI József

KEMENES Antal

KEMÉNY Ferenc

KEMÉNY György

KENCZLER Hugó

KENDE Júlia ld. Teleki Sándorné, Kende Jólia

KENEDI Géza

KENÉZ Béla

KENESSEY BÉLA

KEREKES György

KÉMERI Sándor

KÉPES Ernő

KÉRÉSZY Zoltán

KIS Adolf

KIS József

KISS Géza

KISS Mihály

KOCH Ernő

KOCSIS Mihály

KOHN Jakab

KOHÁNYI Gyula

KOLB Béla

KONDOROSI Ádám

KOPPÁNY Rezső

KOSÁRYNÉ Réz Lola

KOSUTÁNY Ignác

KOSZTOLÁNYI Dezső

KOVÁCS Alajos

KOVÁCS János

KOVÁCS Lydia

KOVÁTS Albert

KOVÁTS J. István

KOZÉKY Zoltán

KOZMA Andor

KÖNVES TÓTH Kálmán

KŐHALMI Béla

KŐNIG Ágnes

KREUTZER Lipót

KRISTÓF György

KRISZTICS Sándor

KRUPPA Dezső

KUNFI Zzigmond

KÜRTHY Sándor


(Vissza a lap tetejére)


LACZA István

LAKATOS László

LAKY Dezső

LATKÓCZY Imre

LAURENTZY Vilmos

LÁNCZI Jenő

LÁNG István

LÁSZLÓ Artúr

LECHNER László

LENDVAI Jenő

LENDVAI Miklós

LÉKAI János

LÉVAI Tibor

LÉTAY Gusztáv

LICHTENBERG Pál

LÓRÁNT Lenke

LÖWY Ödön

LUGMAYERNÉ Tóth Erzsébet

LUKÁCS  György

LUKÁCS József

LUKÁCS Margit

LUX Terka


(Vissza a lap tetejére)


MAGYAR Kázmér

MAGYARINÉ BRÜLL Hedvig

MANDEL Zoltán

MANDL Imre

MARBERGER Sándor

MARCZALI Henrik

MARCELL Mihály

MARTOS Viktor

MASSANEK Gáborné

MATTYASOVSZKY Miklós

MAX Ármin

MÁDAI Lajos

MÁDAY Andor

MÁDAYNÉ Hentzelt Márta

MÁRKI Sándor

MÁRKUS Dezső

MELLERNÉ Miskolczy Eugénia

MELLY Béla

MELLY József

MEZEI Albert

MÉRŐ Nándor

MÉSZÁROS Lajos

MIHÁLFFY Antal

MIHELICS Vid

MITROVICS Gyula

MOLNÁR Viktor

MOÓR Gyula


(Vissza a lap tetejére)


NAGY István

NAGY László

NAGYIVÁNYI FEKETE Gyula

NÁNAY Béla

NEMERE Béla

NEMES Lipót

NEMÉNYI Bertalan

NEUBAUER Ferenc

NEUBAUER Gyula

NÉMET Lajos

NÉMETH József

NOSZLOPI László

NOVÁK Ernő


(Vissza a lap tetejére)


OBONYU Endre

OKOLICSÁNYI-KUTHY Dezső

ORBÁN István

OROSZ Dezsőné


Ö (Vissza a lap tetejére)(Vissza a lap tetejére)


PACH Henrik

PAIZS Lajos

PALÁGYI Menyhért

PALIK Géza

PAP Dezső

PATAJ SÁNDOR

PATARICZA ILONA

PAULER Ákos

PÁSZTI István

PÁSZTOR Mihály

PEKÁR Károly

PEKRI PEKÁR Károly

PERCZELNÉ-KOZMA Flóra

PETHEŐ Kálmán

PETHEŐ L. Jenő

PETŐ Edit

PÉCSI Dániel

PIKLER Blanka

PIKLER Freund Edit

PIKLER J. Gyula

PIVÁNY Jenő

POGÁNY Paula

POLÁNYI Károly

POLÓNYI Pál

PROHÁSZKA Ottokár


(Vissza a lap tetejére)


R. FODOR Árpád

RÁCZ Gyula

RÁTH Endre

REICHENHALLER Kálmán

REICHENHALLERNÉ PETHEŐ Irén

RÉTHY Lajos

RÉZ Mihály

ROHRBÖCK Ferenc

RÓNAI Árpád

RÓNAI Zoltán

RÓZSA Dezső

RÓZSA Vilmos

RÓZSAVÖLGYINÉ Fried Margit ld. EGO

RUBIN László

RUBINEK Gyula

RUBNER Miksa

RUDAS Zoltán


(Vissza a lap tetejére)


SALGÓ Béla

SALGÓ Jakab

SARKADI Ignác

SAS Margit

SASVÁRI Ármin

SÁGI János

SCHLÄCHTER Leo

SCHNEIDER Sándor

SCHNELLER István

SCHWARZ Gusztáv

SEBESTYÉN József

SELYMES Károly

SIDÓ Zoltán

SIGMOND Andor

SISA Miklós

SÓLYOM László

SOMLÓ Jenő

SOMLÓNÉ Bleuer Lilly

SOMOGYI Gyula

SOMOGYI Zsigmond

SOÓS Tamás

STEIN Fülöp

STEINBERGER Sarolta

STEINDL Mátyás

STEINER GYULA

STRICKERNÉ Polány Paula

SUGÁR Margit


SZ  (Vissza a lap tetejére)


SZABADOS Zádor

SZABÓ Ervin

SZABÓ Zoltán

SZANA Sándor

SZARA J. István

SZAUER Margit

SZÁNTÓ Béla

SZÁSZ Zoltán

SZÁSZ Zsombor

SZEBERÉNYI Gyula

SZEBERÉNYI Lajos

SZEGVÁRI Sándorné

SZELESS Pál

SZEMENYEI Kornél

SZENCZY Margit

SZENDE Pál

SZENDE Zoltán

SZENDY Károly

SZENTIRMAI Imre

SZENTIVÁNYI Ferenc

SZÉKELY BÉLA

SZÉKELY György

SZÉKELY Miklós

SZIKRA (Teleki Sándorné Kende Júlia)

SZILASI Ferenc

SZILÁGYI Géza

SZILÁRD Irma

SZIRTES Artúr

SZIRMAI Oszkárné

SZŐKE Sándor

SZŐTS József

SZULY Elemér


(Vissza a lap tetejére)


TAKARÓNÉ Gáll Beatrix

TÁBORI Kornél

TELEKI Pál

TELEKI Sándorné

TIMON Ákos

TORKOS László

TÓTH Béla

TÓTH Dezső

TÖLGY Péter István

TURNOVSZKY Sándor

TUSZKAI Ödön


(Vissza a lap tetejére)


UNGÁR DEZSŐNÉ

URBACH LAJOS


Ü  (Vissza a lap tetejére)(Vissza a lap tetejére)


VAJDA Mihály

VAJDA PIROSKA

VAJNA Vilmos

VALENTI Alfréd

VARGA Béla

VARGA Jenő

VARGA József

VARRÓ Zoltán

VARSÁNYI Géza

VASVÁRI Lajos

VÁGÓ János

VÁLYI Bódog

 VÁNDOR Iván

VÁRADY István

VÁRI Rezső

VÁRKONYINÉ BING  Emília

VÁZSONYI Jenő

VERAI Béla

VEREBÉLY Tibor

VERES István

VÉRTES István

VIGH Győző

VISKI László

VIZY András


W   (Vissza a lap tetejére)


WELEBNY Vince

WELTNER Jakab

WILDNER Ödön

WILHELM Szidónia

WLASSICS Gyula

WLASSICS Tibor


(Vissza a lap tetejére)

  


ZATHURECZKY László

ZÁCH Magdolna

ZÁDOR Pál

ZEHERY Lajos

ZEMPLÉNYI Imre

ZEMPLÉNYI Lászlóné

ZICHY Rafaelné

ZIGÁNY Zoltán

ZÓRÁD

ZSILINSZKY Mihály

ZSOLDOS Benő